25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Контрольна робота на тему "Надорганізмові біологічні системи"

Про матеріал

Різнорівнева контрольна робота з біології включає тестові завдання, завдання "Доповніть речення", встановити відповідність та описові питання які для правильного виконання потребують знань з теми та висловлення особистої думки.

Перегляд файлу

Варіант І

І рівень

1.За правилом екологічної піраміди чисел, загальна кількість особин, що беруть участь в ланцюгах живлення, з кожною ланкою:


а) зменшується;

б) залишається незмінною;

в) збільшується;

г) змінюється циклічно.


2. Науку про взаємозв’язки певних організмів та їхніх угруповань між собою та з довкіллям називають:


а) біологія;

б) цитологія;

в) генетика;

г) екологія.


3. Екологічною нішею називають:

а) все, що оточує живий організм;

б) територію, яку займають рослини, або місце існування конкретної тварини;

в) місце існування особин даного виду;

г) сукупність місце існування і ритму використання ресурсів в

екосистемі.

4.Регуляцію газового складу атмосфери забезпечують:


а) редуценти;

б) консументи;

в) симбіонти;

г) продуценти.


5. Складна природна система, утворена видами, що разом проживають і пов’язані один з одним, називається:


а) екосистемою;

б) біосферою;

в) біоценозом;

г) біотопом.


6. Біотичний фактор природного середовища:


а) вода;

б) ґрунт;

 

в) клімат;

г) взаємозв’язки між особинами в популяції.


 

ІІ рівень

Доповніть речення

7. Екосистема складається з двох компонентів…

8. Консументами називають…

9. Біосфера – це…

ІІІ рівень

Встановіть відповідність:

Типи живих організмів

Характеристика

1.Консументи

А) мікроорганізми, що розкладають органічну речовину;

2.Редуценти

Б) організми, що створюють органічну речовину з неорганічної;

3.Продуценти

В)організми, що одержують енергію за рахунок

харчування автотрофами чи іншими консументами;

 

Г) всі живі організми екосистеми.

ІV рівень

10. Охарактеризуйте явище сукцесії і в яких умовах вона відбувається?

11. Чи можуть існувати екосистеми без рослинних угруповань? Обгрунтуйте свою думку.

 

Варіант ІІ

І рівень

1. Найменше пов’язане з чисельністю популяцій дія фактора:


а) хижацтва;

б) паразитизму;

 

в) спекотного літа;

г) накопичення відходів життєдіяльності.


2. Прикладами конкуренції є відношення між:

а) паразитом і хазяїном;

б) хижаком і жертвою;

в) особинами одного виду;

г) видами, що використовують одні й ті самі ресурси.

3. Екологія - наука, що вивчає:

а) вплив забруднень на оточуюче середовище;

б) вплив забруднень на здоров’я людини;

в) тварин, рослин та середовище їх існування;

г)  взаємовідносини організмів з оточуючим середовищем та між собою.

4. Прикладом антропогенних факторів є:


а) температура

б) взаємозв’язки між особинами

в) викиди заводів

г) вологість повітря.


5. Пристосування організмів до умов навколишнього середовища називається


а) адаптація

б) коменсалізм

в) конкуренція

г) анабіоз


6. Загальнопланетна оболонка яка включає в себе все живе:


а) атмосфера

б) біосфера

в) геосфера

г) тропосфера


ІІ рівень

Доповніть речення

7. Екосистема – це…

8. Продуценти - це…

9. Організм, який харчується рештками називається…

ІІІ рівень

Встановіть відповідність:

Фактори

Приклади

1. Антропогенні

А)  співіснування риб і земноводних у водоймі;

2. Біотичні

Б) викиди автотранспорту, заводів, вибух ядерного реактора;

3. Абіотичні

В) тип грунту, вивезення побутових відході;

 

Г) температура, вологість, тиск, солоність води.

ІV рівень

10. Які приклади екосистем вам відові? Охарактеризуйте їх.

11. Які можливі наслідки випадання однієї з ланок у ланцюзі живлення?

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
9 травня 2018
Переглядів
4610
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку