Контрольна робота на тему «Закономірності успадкування ознак»

Про матеріал

Мета: узагальнити, й закріпити знання про основні закономірності спадковості та мінливості живих організмів; розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки.

Перегляд файлу

Контрольна робота на тему «Закономірності успадкування ознак»

Мета: узагальнити, й закріпити знання про основні закономірності спадковості та мінливості живих організмів; розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки.

                                  I варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Мутація, що призводить до змін окремих генів:

А) хромосомні;          Б) летальні;            В) генні;           Г) геномні;

2. Алель, що пригнічує дію іншого алеля:

А) екзон;               Б) локус;          В) інтрон;            Г) домінантний алель;

3. Під час полігібридного схрещування аналізують стільки ознак:

А) дві;                   Б) кілька;                             В) одна;                 Г) три;

4. Хромосомну теорію спадковості сформував:

А) Г. Мендель;         Б) Т. Гекслі;       В) Т. Морган;         Г) М. Вавілов;

5. Розщеплення 13 : 3 характерне для взаємодії генів за типом:

А) кросинговеру;    Б) епістазу;     В) комплементарності;      Г) полімерії;

6. У самців голубів статеві хромосоми:

А) XX;                      Б) ZZ;                  В) XY;                      Г) відсутні;

7. Розмістить варіанти схрещування  в послідовності від найбільшого до найменшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані і результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени розташовані  в різних хромосомах:

 А)AaBBccdd* aabbCCDb;                      Б) AABBccdd*aabbCCDD;    

В)AaBbccdd*aabbCcDd;                          Г) AABbccdd*aabbCCDD;

 

Послідовність

        1

        2

         3

       4

 

 

 

 

 

8. Установіть відповідність:

1

Мутагенні фактори

 

А

Генотипно однорідні нащадки однієї особини, більшість генів яких є гомозиготними

2

Гетерозис

Б

Явище перерозподілу генетичного матеріалу батьків у генотипі нащадків

3

Чисті лінії

В

Явище гібридної сили, яке проявляється в першому поколінні гібридів, отриманих шляхом віддаленої гібридизації

4

Рекомбінація

Г

Послідовність кількісних показників певної ознаки, розташованих за порядком їх збільшення чи зменшення

Д

Фактори навколишнього середовища, які викликають мутацію

 

 

 

Відповідність

        1

        2

         3

       4

 

 

 

 

 

                                                  II варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Мутація, що призводить до змін кількості хромосом:

А) соматичні;          Б) генні;            В) хромосомні;           Г) геномні;

2. Один із можливих структурних станів гена;

А) алель;                 Б) екзон;              В) термінатор;              Г) ген;

 3. Під час дигібридного схрещування аналізують стільки ознак:

А) одна;                   Б) кілька;                             В) дві;                 Г) три;

4. Закон незалежного успадкування ознак сформолював:

 А) Г. Мендель;         Б) М. Вавілов;       В) Т. Морган;         Г) Т. Гекслі;

5. Розщеплення 15 : 1 характерне для взаємодії генів за типом:

А) кросинговеру;    Б) комплементарності;     В) полімерії;      Г) епістазу;

6. У самців бджіл статеві хромосоми:

А) XX;                      Б) відсутні;                  В) ZZ;                      Г) XY;

7. Розмістить варіанти схрещування  в послідовності від найменшої до найбільшого кількості можливих фенотипів, які будуть отримані і результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени розташовані  в різних хромосомах:

 А)AaBBccdd* aabbCCDb;                      Б) AaBbccdd*aabbCcDd;    

В) AABBccdd*aabbCCDD;                      Г) AABbccdd*aabbCCDD;

8. Установіть відповідність:

1

Штам

 

А

Створена людиною сукупність особин тварин одного виду, що характеризується певними особливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю

2

Плазміди

Б

Культура мікроорганізмів, одержаних від однієї клітини

3

Генофонд

В

Нащадки, одержані внаслідок гібридизації

4

Гібриди

Г

Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах окремої клітини чи цілого організму

Д

Позахромосомні фактори спадковості

 

 

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
30 березня 2018
Переглядів
5895
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку