Розробки уроків до тема 7 «Біорізноманіття»

Про матеріал

Розробки уроків

до тема 7

«Біорізноманіття»

Перегляд файлу

Розробки уроків

до тема 7

 

«Біорізноманіття»

 

Діденко Людмила Олександрівна

31.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Основи еволюційної філогенії  та систематики

Мета: сформувати знання про основи еволюційної філогенії та систематики; розвивати вміння застосовувати отриманні знання; виховувати навчальний інтерес

Обладнання: підручник, РЗ, презентація

Тип уроку: засвоєння нових знань

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Актуалізація обох півкуль головного мозку

Учні на аркуші паперу одночасно малюють фігури обома руками:

 •        Круги в одному напрямку
 •        Круги в різні напрямки
 •        Однією рукою круг іншою лінію і навпаки.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Коли   ви  знайомилися  з  біологією  рослин  і  тварин, то дізналися про основні принципи систематики організмів,   які   належать   до   цих   груп.   Пригадайте,   чи   є   відмінності   в   систематиці   рослин   і   тварин.   На   які   групи  поділяють    царство   Рослини  й  царство  Тварини?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Основні  систематичні  категорії  ввів  у  науку  шведський  учений  Карл  Лінней. Пропоную на сьогоднішньому уроці повторити їх.

ІУ. Повідомлення теми та мети уроку

У. Вивчення нового матеріалу

1. Біологічна систематика

1.1. Словник

Біологічна систематика

1.2. Розповідь вчителя з елементами демонстрації

2. Філогенія

2.1. Словник

Філогенія

Філогенетичне дерево

2.2. Розповідь вчителя з елементами демонстрації

Філогенія хребетних

УІ. Узагальнення та систематизація знань

1.Коротко про головне

2. Робота в друкованих зошитах

3.Бесіда

1. Що таке систематика?

2. Який учений увів основні систематичні  категорії?

 3.    Чим  відрізняються  систематичні  категорії  в  царствах  Тварини  й  Рослини?

 4.        Що  таке  філогенія?

4. Робота в парах

Чи  можна  отримати  результати,  корисні  для  боротьби  з  вірусом  грипу,  аналізуючи  його  філогенетичне  дерево?

УІ. Підсумок уроку

 1. Рефлексія
 2. Домашнє завдання

§44- вивчити

№6 с. 175 – письмово

Випереджальне завдання. Підготувати повідомлення про Віруси, Бактерії, Архібактерії, Домен Еукаріоти.

 1. Оцінювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти.

Мета: сформувати знання про систему трьох доменів, особливості основних груп живих організмів; розвивати критичне мислення, вміння використовувати отримані знання, самостійність; виховувати навчальний інтерес.

Обладнання: підручник, РЗ, сигнальні картки, роздатковий матеріал.

Тип уроку: комбінований.

Даний урок спільно проводиться  для учнів 9 (за новою програмою) та 10  класів

ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент

Психологічна хвилинка «Палітра».

Учні за допомогою фарб та пальців «малюють» настрій на початку уроку. На кінець уроку добавляють кольори, або малюють іншу палітру.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1.Перевірка №6 с.175. Вчитель перевіряє письмові роботи поки учні повторюють матеріал параграфа.

2. Словниковий диктант

Робота в парах. Пари змішані учні 9 та 10 класу. Слова висвічуються на інтерактивній дошці. Учні записують маркерами їх визначення. Інші самостійно перевіряють свою роботу в зошитах.

Біологічна систематика

Філогенія

Філогенетичне дерево

3. Кола Вена.

Робота в групах. Окремо 9 та 10 класи.

Учням потрібно вписати що спільного та відмінного в основних таксонах царств Рослин та Тварин.

На дошці висвічується

 

 

Основні таксони царства

Рослини                                                                                    Тварини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Ви   вже   знайомилися      з  представниками       рослин,      тварин,     вірусів  та   бактерій.   Пригадайте      характерні риси   цих   груп. 

 Яких   представників   цих   груп   ви   знаєте?

Яка   із  цих  груп  є  найбільшою   за  кількістю   видів?

ІУ. Мотивація навчальної діяльності

1990 року Карл Воуз, спираючись на аналіз послідовності нуклеотидів рРНК та деякі інші молекулярні характеристики, запропонував  новий варіант систематики живих організмів.

У. Повідомлення теми та мети уроку

УІ. Вивчення нового матеріалу

 1.     Система трьох доменів
  1. Словник – Домен
  2. Розповідь вчителя з елементами демонстрації

 1.     Особливості основних груп живих організмів

Випереджальне завдання. Повідомлення учнів.

Порівняльна  характеристика  основних  груп  живих  організмів Таксон Vira, Домен Бактерії, Домен Архібактерії, Домен Еукаріоти.

Завдання. Порівняти  за характеристиками:  наявність  клітинної  будови,  особливості  організації  генетичного  матеріалу,  наявність  ядра  й  мембранних  органел  у  клітині,  розвиток  цитоскелета.

Заповнення таблиці.

Характеристики

Таксон Vira

Домен Бактерії

Домен Архібактерії

Домен Еукаріоти

наявність  клітинної  будови 

-

+

+

+

особливості  організації  генетичного  матеріалу

Містять або РНК або ДНК

Велика кільцева ДНК

Велика кільцева ДНК

Міститься у хромосомах і має вигляд лінійних молекул ДНК

наявність  ядра

-

-

-

+

наявність  мембранних  органел  у  клітині

-

-

-

+

розвиток  цитоскелета

Не розвинений

Недостатньо розвинений

Недостатньо розвинений

розвинений

 

 1. Завдання на повторення

Робота в групах. Групи змішані.

Обом групам роздаються набори будови генів прокаріотів та еукаріотів.

І група . Скласти будову гена прокаріотів та пояснити його функції.

ІІ група. Скласти будову гена еукаріотів та пояснити його функції.

 1. «Дізнайся більше» с.177.

Сьогодні ми вперше зустрілися зі словом «протисти». Давайте звернемося до Internet та дізнаємося значення цього слова.

Учні за допомогою власних гаджетів шукають визначення та зачитують.

УІІ. Узагальнення та систематизація знань

 1. Коротко про головне

Учні роблять висновки про вивчене.

 1. Прийом «Телефон».

Учні ставлять один одному запитання, якщо учень не знає відповіді може передати іншому.

 1. Робота у друкованих зошитах

УІІІ. Підсумки уроку

 1. Рефлексія
 2. Домашнє завдання

9 клас §45- вивчити, №6с. 177 – письмово.

10 клас §32-36 повторити.

 1. Оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Огляд основних еукаріотичних таксонів

Мета: сформувати знання про основні еукаріотичні таксони; розвивати пізнавальний інтерес,критичне мислення ; виховувати навчальний інтерес.

Обладнання: підручник, РЗ, презентація

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

«Малюємо» настрій

Вправи допоможуть вчителю визначити настрій учнів та в процесі уроку відкоригувати його. Прийоми бажано повторювати і в кінці уроку для співставлення з початком. Також можна запропонувати таким чином позначати завдання для самостійної роботи. Наприклад, учні заповнюють таблицю, або розв’язують задачу, смайликами  вони позначають свій стан при виконані завдання.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Перевірка письмової роботи №6 с.177 (учні повторюють теоретичну частину)
 2. «Знайди пару»
 1. Таксон Vira

А) Клітинні організми. Є ядра, органели, цитоскелет. ДНК міститься у хромосомах

 1. Домен Бактерії

Б) Неклітинні форми життя

 1. Домен Архібактерії

В) Клітинні організми. Відсутнє ядро. Гени не містять нітрони

 1. Домен Еукаріоти

Г) Клітинні організми. Генетичний матеріал представлений кільцевою молекулою ДНК. Частини генів містять нітрони.

Ключі: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А.

 1. Бесіда

Що таке домен?

Порівняйте домени Бактерій та Архібактерій.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 У   попередніх  класах   ви  вивчали  особливості    будови  й  життєдіяльності      багатьох    груп  еукаріотичних організмів.   Які  з  представників   еукаріотів   є  одноклітинними? Чим  вони   відрізняються   від  багатоклітинних  організмів?

ІУ. Мотивація навчальної діяльності

Еукаріоти  є  найбільшим  за  кількістю  видів  доменом  клітинних   організмів.  Їхня  систематика  досі  є  предметом  дискусій.  Деякі  дослідники пропонують виділяти серед еукаріотів до 20 царств.

У. Повідомлення теми та мети уроку

УІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Система еукаріотів

Розповідь вчителя з елементами демонстрації

 1. Особливості основних груп еукаріотів
  1.        Розповідь вчителя з елементами демонстрації

 

 

 1.        Робота з таблицею с.178-179

Складання схеми

У. Узагальнення та систематизація знань

1. Коротко про головне

2. Робота в РЗ

3. Бесіда

1.  Хто  такі  еукаріоти?

 2.  Які  групи  еукаріотів  ви  знаєте?

 3.  Які  особливості  притаманні  тваринам?

 4.  Порівняйте  між  собою  гриби  й  рослини.

УІ. Підсумок уроку

 1. Рефлексія
 2. Домашнє завдання

§46- вивчити, №6 с. 179 – письмово

 1. Оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Біорізноманіття»

Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми; розвивати вміння використовувати набуті знання ; виховувати навчальний інтерес.

Обладнання: підручник, РЗ, роздатковий матеріал

Тип уроку: контролюючий

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Вправи з актуалізації півкуль головного мозку

 Одна рука салютує, інша показує вподобайлик. Учні по-черзі змінюють руки. Виконується по п’ять раз для кожної руки. Потім до процесу зміни рук додаємо хлопок. Повторюємо таку ж кількість.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Повідомлення теми та мети уроку

2. Пояснення виконання самостійної роботи.

ІІІ. Основна частина

Виконання самостійної роботи

Відповіді до завдань с.180-181

1г, 2а, 3в, 4в, 5а, 6г, 7в, 8б, 9в, 10-, 11а, 12в.

13 а-рослини, б-тварини, в- гриби, г-інфузорії.

14. а)1,4, б)2,5, в)3,6

15. Тому, що віруси – неклітинні форми життя і можуть розмножуватися тільки в клітинах інших організмів. Містить лише одну нуклеїнову кислоту РНК або ДНК.

16.

Гриби

Рослини

Гетеротрофи

Хітин

Більше 1 ядра

Автотрофи

Крохмаль

Одне ядро

Мають клітинну стінку, необхідні речовини поглинають через поверхню тіла, багатоклітинні, одноклітинн.

 

ІУ. Підсумок уроку

 1. Рефлексія
 2. Домашнє завдання

§44-46 - повторити

 1. Оцінювання.

 

 

 

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
31 березня 2018
Переглядів
1377
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку