Контрольна робота. Нова українська література. Творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка. Тест

Про матеріал
Контрольна робота має на меті виявити рівень засвоєння та розуміння учнями вивченого матеріалу
Перегляд файлу

Нова українська література. Творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка. Тест

І варіант

І рівень

  1. Які мовно-стильові особливості притаманні літературі початку ХІХ ст.?

А. твори друкуються переважно російською мовою;

Б. небувала багатомовність української літератури, що зумовило її стильове розмаїття;

В. у літературу входить жива народна мова, що зумовлює активне використання фольклору;               

Г. відчутних змін від часу барокової літератури не відбулося.

2. «…енциклопедією українського життя XVIII століття» називають

А. «Сад божественних пісень» Г. Сковороди; Б. «Енеїду» І. Котляревського;

В. «Наталку Полтавку» І. Котляревського; Г. «Марусю» Г. Квітки-Основ'яненка.

3. Позначте, на яку історичну подію натякає автор «Енеїди» у словах:

Но греки, як спаливши Трою,

Зробили з неї скирту гною…

А.  спалення Києва ханом Батиєм (1240);

Б. поразку Московської держави у Смоленській війні з Польшею ;

В. битву під Берестечком (1651); Г. зруйнування Запорозької Січі (70-ті рр. 18 ст.).

4. За жанром «Наталка Полтавка» І. Котляревського

А сентиментально-реалістична драма        Б родинно-побутова комедія

В гумористично-сатирична п’єса                Г соціально-побутова драма

5. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко заснував у новій українській літературі

А жанр повісті   Б історичну повість  В сатиричну повість  Г роман як літературний жанр

6. Маруся («Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка) познайомилася з Василем

А. у церкві на Великдень; Б. на весіллі у Марусиної подруги; В. у лісі під час збирання ягід; Г. на ярмарку у місті.

ІІ-ІІІ рівні

  1.            Установіть відповідність між персонажами поеми «Енеїда»

І. Котляревського та їхніми вчинками  (2 б)

Вчинок                                                                                                         Героїня

1 цариця Карфагена, закохана в Енея, вона влаштовувала                А Лавінія

вечорниці, бенкети, ігрища                                                                    Б Юнона

2 страшна бабище, пророчиця, яка відвела Енея в пекло                   В Дідона

3 дівчина, через яку Еней став на двобій з Турном                             Г Сивілла

4 богиня, яка упродовж усього твору створює перешкоди Енею

  1. цариця, яка перетворювала людей на тварин

 

  1.            Розмістіть події  повісті «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка в порядку їх появи у творі:

А. прощання на кладовищі  Б. смерть Марусі;  В. відмова Наума Дрота віддати Василеві дочку;  Г. Василь у монастирі;  Д. роздуми автора про сенс життя людини.

3. Доведіть, що «Енеїда» І. Котляревського – бурлескно-травестійна поема.

4. Порівняйте образи Петра («Наталка Полтавка») та Василя («Маруся»)

ІV рівень

Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:

а) Висловіть свої міркування щодо актуальності у наш час проблем, порушених у поемі «Енеїда».

б) «Щастя в розумінні героїв твору «Наталка Полтавка» І. Котляревського».

Нова українська література. Творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка. Тест

ІІ варіант

І рівень

1. Історія нової української літератури починає відлік від:

А. появи пісень та притч Григорія Сковороди (друга половина 18 ст.);

Б. появлення найперших 3 частин твору «Енеїда» І. Котляревського (1798);

В. написання «Кобзаря» Тараса Григоровича Шевченка (1840);

Г. скасування кріпосництва (1861).

2. Особливість бурлескного травестування поеми І. Котляревського полягає:

А. у прагненні ствердити стиль та ідеї барокової традиції бурлеску 18 ст.

Б. у вдалому поєднанні тексту Вергілія з українськими реаліями (побут, звичаї тощо)

В. у використанні сміху заради сміху, наповненні оповіді етнографічними деталями;

Г. у прагненні розвивати та утверджувати ідеї просвітницького реалізму.

3. Наведені нижче рядки із поеми І. Котляревського «Енеїда»

Якусь особу мацапуру            Там шкварили на шашлику,

Гарячу мідь лили за шкуру     І розпинали на бику.

є описом:                 А раю  Б Трої  В Риму Г  пекла.

4. Темою соціально-побутової драми "Наталка Полтавка"  І. Котляревського є:

А боротьба проти кріпосницького ладу;                Б змалювання долі жінки-покритки;

В зображення побутових суперечностей українського села та соціальної  нерівності

Г змалювання сирітської долі    

5. Повість «Маруся» Григорія Квітки-Основ’яненка характеризує автора як представника       А класицизму. Б сентименталізму. В романтизму. Г реалізму.

6. На момент знайомства з Марусею(«Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка») Василь працював у місті      А купцем; Б свитником; В  помічником писаря;  Г теслею

ІІ-ІІІ рівні
1. Установіть відповідність між персонажами поеми «Енеїда»

 І. Котляревського та їхніми вчинками  (2 б)

Вчинок                                                                                                   Герой

1 здійняв бурю на морі, щоб потопити троянців                              А Меркурій

2 на прохання Зевса нагадує Енеєві про його призначення             Б Евріал

3 на прохання Венери робить Енеєві зброю                                      В Еол

4. вирізає вночі рутульців                                                                    Г Турн

5 спалює троянський флот

2.Розмістітьподії п'єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» в порядку їх появи у творі.

А зустріч Наталки з возним, який пропонує їй вийти за нього заміж;

Б повернення Петра із заробітків;  В розмова Наталки з матір'ю щодо одруження;

Г категорична відмова Наталки возному;  Д перший пісенний монолог-звернення Наталки до коханого Петра.

  1. Визначте риси сентименталізму в повісті Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся».
  2. Порівняйте образи Наталки («Наталка Полтавка») та Марусі («Маруся»)

  ІV рівень

 Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:

а) «Любов к отчизні де героїть, там сила вража не устоїть» (за твором І. Котляревського  «Енеїда»);

б) Висловіть свої міркування щодо актуальності в наш час головної думки повісті «Маруся» Г. Ф. Квітки-Основ’яненка.

docx
Додано
27 липня
Переглядів
145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку