26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Контрольна робота (річна). Українська мова. 11 клас

Про матеріал
Українська мова. 11 клас Контрольна робота (річна) тестові завдання зі збірника задань ЗНО 2019
Перегляд файлу

Українська мова. 11 клас

Контрольна робота (річна)

У завданнях 1 – 12 виберіть одну правильну відповідь.

 1. Продовжте твердження: «Лінгвістика – це наука, що…»

А вивчає лексичний склад конкретної мови;

Б вивчає сукупність усіх засобів письма конкретної мови;

В розглядає систему частин мови;

Г займається дослідженням усього різноманіття мов і розглядає їх не окремо, а в сукупності.

 1. Укажіть, що називають полемікою:

А стан суперечки, диспут під час обговорення або вирішення проблеми;

Б форма колективного обговорення, мета якого – виявити істину або знайти правильний розв’язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему;

В чітко структурований і спеціально організований публічний обмін думками між двома сторонами з актуальної теми;

Г різновид усного спілкування.

 1. Укажіть, що називають дискусією:

А стан суперечки, диспут під час обговорення або вирішення проблеми;

Б форма колективного обговорення, мета якого – виявити істину або знайти правильний розв’язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему;

В чітко структурований і спеціально організований публічний обмін думками між двома сторонами з актуальної теми;

Г різновид усного спілкування.

 1. Визначте всі можливі словосполучення поданого речення Добре тоді відпочив у садибі вранці та ввечері Іванко:

А добре відпочив, у садибі відпочив, відпочив Іванко, добре у садибі, добре вранці, тоді відпочив, добре ввечері;

Б у садибі відпочив, вранці та ввечері, добре відпочив, відпочив у садибі, добре вранці, відпочив тоді;

В добре відпочив, відпочив Іванко, відпочив у садибі, відпочив вранці, тоді відпочив, добре ввечері, добре вранці;

Г добре відпочив, відпочив у садибі, відпочив вранці, відпочив ввечері, тоді відпочив, добре у садибі, добре ввечері, добре вранці, тоді у садибі.

 1. Оберіть рядок, у якому всі словосполучення поєднані зв’язком керування:

А зрубане дерево, прибігли здалеку, несподіваний лист;

Б солов’їна мова, рубати ліс, марно сподіватися;

В любити палко, ледь чутний, прощальні листи;

Г зграя птахів, шум акації, хвилювати серце.

 1. Оберіть рядок, у якому правильно визначено граматичну основу Жити – це не значить тільки брати…:

А підмет – брати, присудок – жити;

Б підмет – жити, присудок – це не значить брати;

В підмет – жити, присудок – брати;

Г підмет – жити, присудок – це значить тільки.

 1. Оберіть речення, у якому прикладку НЕ ТРЕБА писати через дефіс (окремі розділові знаки пропущені):

А Слово зозуля ніжно-зелене, мов пух на вербі.

Б Лікую рани словом деревієм, безсмертним подорожником листом.

В Поети браття, пасинки епохи, у нас душа болить за рідний край.

Г Осінь тихенько на землю спускається, крилами хмарами небо вкриває.

 1. Визначте складнопідрядне речення з підрядним означальним:

А Де діти перестають любити і поважати батьків, там кінець усьому.

Б Поле вступило у тінь, бо наплинули з обрію хмари.

В Угорі озвалися ті журавлі, які взяли літо на крила і летіли з ним у далекий вирій.

Г Куди кінь з копитом, туди і жаба з хвостом.

 1. Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові знаки при прямій мові:

А «Не вчіть яблуню родити яблука», – писав великий Сковорода, – «Краще відженіть від неї свиней».

Б Ти все просиш – «Поясни таємницю весни…».

В Я кричала, надриваючись: «Мамо!» – на зелену упавши траву…

Г «Вузька, важка до добра дорога». – Се сказано десь у Письмі Святому. 

 1.  Оберіть речення, у якому правильно розставлено розділові знаки:

А Була б я зіронькою в небі: не знала б ні туги, ні жалю.

Б Вже соковито не шумить трава, вона лягла зів’ялою під ноги.

В Веселому меншому братові хотілося говорити; старший знехотя кидав по кілька слів.

Г І не треба долі дорікати – всіх не може обігріть вона.

 1.  Укажіть рядок, у якому в усіх словах наголос падає на перший склад:

А небо, десять, фартух, графіка;

Б майже, зошит, кладка, п’ятниця;

В мова, око, липкий, радість;

Г подруга, дочка, решето, спина.

 1.  Позначте рядок, у якому всі слова (словосполучення) написано правильно:

А на світанку, кінець кінцем, все-таки, як-от;

Б вінниччина, студентство, рік-у-рік, тихо-тихо;

В пестливий, Чумацький шлях, Академія Наук, рутв’яний;

Г повік віки, на пам’ять, мільйонний, де-небудь.

У завданнях 13 – 17 установіть відповідності.

 1. Установіть відповідності між видами присудка та реченнями:

Види присудка

Речення

1

простий дієслівний присудок

А

Сумління – найкращий порадник.

2

складений іменний присудок

Б

Снаряди почали падати в річку.

3

складений дієслівний присудок

В

Із-за обрію накочувалися хмари.

4

присудка немає

Г

Осінь. Вітер. Шелест листя.

 

 

Д

Виконувати завдання.

 1.  Установіть відповідності між видами складного речення та прикладами:

Види речень

Приклади

1

складносурядне

А

Дихнув вітерець, і ожив стародавній той город…

2

складнопідрядне

Б

Тяжко було дивитися на спустошене, витолочене, покручене вітром і негодою привілля.

3

складне безсполучникове

В

У темряві далеко десь гукали люди, жалібно гавкали пси, і шуміла й лящала негода.

4

складне речення із сурядним і безсполучниковим зв’язком

Г

Коли зникає народна мова, – народу немає більше!

 

 

Д

Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє...

 1.  Установіть відповідності між групами слів за значенням та прикладами:

Групи слів за значенням

Приклади

1

синоніми

А

корч – корч, мила – мила

2

антоніми

Б

абонент – абонемент, контакт – контракт

3

омоніми

В

весело – сумно, рідний – чужий

4

пароніми

Г

базікати, цвенькати, говорити

 

 

Д

путня, раятися, бесаги, когут

 1.  Установіть відповідності між родами іменників та прикладами:

Роди іменників

Приклади

1

чоловічий

А

нероба, забіяка, незграба, ледащо

2

жіночий

Б

торнадо, Сочі, резюме, Онтаріо

3

середній

В

Нікарагуа, мадам, Міссурі, ваніль

4

спільний

Г

Китай, манжет, Балі, синтез

 

 

Д

папороть, Огайо, Керч, зануда

 1.  Установіть відповідності між орфограмами та прикладами:

Орфограми

Приклади

1

написання разом

А

казна/де, хтозна/коли, будь/де, хто/небудь

2

написання через дефіс

Б

мазь, в’язь, доповідь, тінь

3

подвоєння приголосних в орудному відмінку

В

повін.., нен..чин, повертают..ся, молодіст..

4

вживання апострофа

Г

ні/кому, де/що, ні/який, який/сь

 

 

Д

Лук..ян, п..ятачок, дерев..яний, м..ята, зв..язок, об.. їзд

У завданнях 18 – 24 виберіть дві правильні відповіді.

 1. Оберіть речення з поширеним звертанням (розділові знаки пропущено):

А Поклін тобі моя зів’яла квітко моя розкішна невідступна мріє.

Б Діду чом дятел шишки їсть?

В Гей писарю неси мою печатку.

Г Я не тебе люблю о ні моя хистка лілеє.

 1.  Укажіть односкладні означено-особові речення:

А Криши, ламай, трощи стереотипи!

Б Відібрали в мене шаблю і пістолі.

В Зупинки. Перон. Гучномовці.

Г Цілую всі ліси.

 1.   Укажіть односкладні неозначено-особові речення:

А Учителя і дерево пізнають із  плодів.

Б Учора ділянку зорали, засіяли добрим зерном.

В Погуляю понад морем та розкажу своє горе…

Г Посій в пору, будеш мати зерна гору.

 1.  Визначте складні безсполучникові речення, між частинами яких потрібно поставити тире (розділові знаки пропущено):

А Ще сніг кругом ще голі віти в дуба ще не курличуть в небі журавлі.

Б Йому здалося він зроду не чув такого свіжого гучного голосу.

В Защебетав соловейко пішла луна гаєм.

Г На годину спізнишся за рік не наздоженеш.

 1.  Укажіть рядки, у яких записано тільки фразеологізми:

А викидати коника, частувати березовою кашею, крапля в морі, летіти на крилах;

Б курям на сміх, легка сумка, легка рука, кров обізвалася;

В летіти на крилах, чути крила за плечима, погладити котика, коти шкребуть на серці;

Г топтати в болото, накрити мокрим рядном, як сніг на голову, точити ляси.

 1.  Визначте речення, у яких допущено орфографічну помилку:

А Для дурнів закон неписаний.

Б Ледареві норма не вказана.

В В темно-синій далині – не згасаючі вогні.

Г Ще ніким не спіймані у світі українські сизі солов’ї.

 1.  Укажіть речення, у яких виділені сполуки треба писати окремо:

А Як/би ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.

Б Що/б не трапилося, а віри не втрачай.

В Що/б вода не принесла, вона ж колись і забере.

Г Як/би я тепер хотіла у човенце сісти.

 

docx
Додано
20 травня
Переглядів
238
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку