Контрольна робота "Спирти. Альдегіди. Карбонові кислоти"

Про матеріал
Завдання контрольної роботи можуть бути використані для перевірки знань учнів 10-го класу з теми "Спирти. Альдегіди. Карбонові кислоти". Контрольна робота містить два варіанти.
Перегляд файлу

Контрольна  робота «Спирти. Альдегіди. Карбонові кислоти»

10 клас

1 варіант

 

1 рівень

Завдання з однією правильною  відповіддю (по 0,5 бала)

1.Вкажіть загальну формулу спиртів:

а) R-COOH    б) R-OH    в) R-CHO    г) R-CO 

2.Вкажіть формулу етанової кислоти:

а) С2Н5ОН     б) СН3СООН     в) СН3СНО   г) НСООН   д) СН3ОН

3.Вкажіть назву сполуки, формула якої:

CH3 – CH – CH2   CH2– CH2 –CH3

                                                                                                                   

                                               ОН               

а) етанол                     б)  пент-2- ол

в) гекс-2-ол                 г)  2,2-  диетилгексан

4.Вкажіть функціональну групу характерну для карбонових кислот:

а) ОН     б) СНО    в) СООН     г) NH2

5.Які речовини будуть реагувати з етанолом:

а) NaOH    б) Na    в) Cu(OH)2     г) H2O

6. Вкажіть формулу альдегіду:

а) С2Н6    б) С3Н7ОН    в)СН3СООН г) СН3СН2СНО

2 рівень

7(1бал).Установіть відповідність між формулою сполуки та класом органічних сполук, до якого вона належить:

 

Хімічна  формула             

Клас органічних сполук

1 C5Н11ОН

А. Карбонові кислоти

2 CH3СООН

Б. Альдегіди

3 СН3СН2СН2СНО

В. Спирти

4 НСООН

 

5. СН3ОН

 

 

8 (2 бали). Запишіть рівняння хімічних реакцій:

А   CH3 СООН + Мg                                           

Б    C3H7ОН + Na                                            

В   3ОН + С2H5ОН                                                                      

Г   СН3СНО + Сu(OH)2 →    

 

 

 

 3 рівень (по 1,5 б)

9. Запишіть структурні формули сполук:

а) 3,5-діетилгептан-1-ол

б) 2-метилпентанова кислота

в) 2,4-дибромо-2-метилгексаналь

г) гліцерол

10. Знайдіть формулу насиченого одноатомного спирту, якщо відносна густина його  парів  за киснем 2,31.                                                                                                              

 

4 рівень 

11(1бал).Запишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення. Назвіть речовини. Вкажіть типи реакцій:

4 →C2H2 →C2H4СО2

                                                            

                                                 СН3СНО  С2Н5ОН →СН3СООН

12(2бали). До розчину етанової кислоти масою 120 грам з масовою часткою кислоти 6% додали цинк. Обчисліть об’єм та кількість речовини газу, що виділився при цьому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота «Спирти. Альдегіди. Карбонові кислоти»

10 клас

2 варіант

 

1 рівень

Завдання з однією правильною  відповіддю (по 0,5 бала)

1.Вкажіть загальну формулу альдегідів:

а) R-COOH    б) R-OH    в) R-CHO    г) R-CO 

2.Вкажіть формулу метанової кислоти:

а) С2Н5ОН     б) СН3СООН     в) СН3СНО   г) НСООН   д) СН3ОН

3.Вкажіть назву сполуки, формула якої:

CH3 – CH – CH2   CH2– CH2 –CООH

                                                                                                                  

                                              СН3              

а) 2-метилгексанова кислота          б) 5-метилгексанова кислота

в) гекс-2-ол                 г)  2 -  метилгексаналь

4.Вкажіть функціональну групу характерну для альдегідів:

а) ОН     б) СНО    в) СООН     г) NH2

5.Вкажіть реагент, який використовують для визначення альдегідів:

а) NaOH    б) Na    в) Cu(OH)2   г) H2O

6. Вкажіть формулу спирту:

а) С2Н6    б) С3Н7ОН    в)СН3СООН г) СН3СН2СНО

2 рівень

7(1бал).Установіть відповідність між формулою сполуки та класом органічних сполук, до якого вона належить:

Хімічна формула                          

Клас органічних сполук

1 C2Н5ОН

А. Карбонові кислоти

2 CH3СНО

Б. Альдегіди

3 СН3СН2СООН

В. Спирти

4 С2Н4

 

5. СН3-О-СН3

 

8 (2бали). Запишіть рівняння хімічних реакцій:

А   НСООН + Zn                                           

Б    C3H7ОН + Na                                            

В   C2Н5ОН + С2H5ОН                                                                      

Г   СН3СНО + Ag2O →    

 3 рівень (по 1,5 б)

9. Запишіть структурні формули сполук:

а) 3-метилгептан-1-ол

б) 2-метилбутанова кислота

в) 2,4-диметилпентаналь

г) етанова кислота

10. Знайдіть формулу альдегіду, якщо відносна молекулярна маса його дорівнює 86.

 

4 рівень 

11(1бал).Запишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення. Назвіть речовини.

C2H2 →C2H4С2Н5ОН  СН3СОН→ СН3СООН→ (СН3СОО)2Са

12(2бали). Технічний етаналь масою 75 грам з масовою часткою домішок 10% окиснили аміачним розчином арґентум (І) оксиду. Обчисліть масу та кількість речовини срібла що виділилось.

 

 

 

 

doc
Додано
11 лютого
Переглядів
1526
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку