Тестові завдання з предмету "Технологія шліфувальних робіт".

Про матеріал

Контрольна робота дозволяє узагальнити вивчений матеріал, виявити, які теми потребують більшої уваги на уроці, дає можливість перевірити уміння аналізувати та застосовувати набуті знання.

Перегляд файлу

контрольна робота

з предмету «Технологія шліфувальних робіт» І варіант

 1. Шліфувальні матеріали виготовляють слідуючих  зернистостей:
 1. шліф. зерно, шліф. порошки, мікропорошки, тонкі мікрошліфпорошки;
 2. основна, крупна, дрібна фракція;
 3. велике зерно, дрібне зерно, тонке зерно.
 1. Розмір зернистості  умовно позначають в…
 1. мм;
 2. мікронах;
 3. мкм.
 1. Як називається матеріал чи сукупність матеріалів, які слугують для закріплення абразивних зерен в абразивному інструменті?
 1. гліфталеві смоли;
 2. зв’язки;
 3. суміш вогнетривких глин.
 1. К органічним зв’язкам відносяться:
 1. бакелітові, вулканітові;
 2. силікатові;
 3. магнезіальні;
 4. керамічні.
 1. Вкажіть основні види абразивних інструментів:
 1. шліф. круг, шліф. головка, шліф. брусок та  сегмент, шліф. шкурка
 2. притири, шабери, абразивні пасти;
 3. напилки, надфілі.
 1. Вкажіть основні види шліфування:
 1. тонке, чорнове, чистове.
 2. осцилююче, врізане, на прохід;
 3. плоске, кругле, безцентрово, внутрішнє, профільне;
 1. Якої форми обробляють заготовки на круглошліфувальних верстатах?
 1. зовнішні циліндричні та конічні;
 2. внутрішні плоскі; квадратні
 3. трикутні, прямі, та конічні;
 1. Назвіть основні вузли плоскошліфувальних верстатів:
 1. передня бабка, задня бабка, стіл, станина; шліф. бабка; органи управління;
 2. станина, стіл, стійка, шліф.бабка; органи управління;
 3. передня бабка, станина, стіл, шліф. бабка; органи управління.
 1. Для чого потрібна шліфувальна бабка?
 1. для забезпечення головного руху шліфувального круга;
 2. для забезпечення  допоміжного руху заготовки;
 3. для забезпечення  головного руху заготовки.

 

 1.  Для чого потрібна передня бабка?
 1. для закріплення шліфувального кругу
 2. для забезпечення руху заготовки,
 3. для встановлення та закріплення деталі
 1.  Для чого потрібна задня бабка
 1. для встановлення ріжучого інструменту
 2. для підтримки заготовки
 3. для встановлення шліфувального круга
 1.  За допомогою чого, встановлюють заготовки на круглошліфувальних верстатах?
 1. в центрах, на оправках, в патронах;
 2. магнітні плити, вакуумні столи, тиски;
 3. за допомогою шелаку.
 1.  Для чого використовуютьлюнети при шліфуванні?
 1. для заготовок з отвором;
 2. для заготовок довжина, яких перевищує 5-10 діаметрів;
 3. для заготовок довжина, яких до 3 діаметрів.
 1.  Вкажіть на малюнку  шліфування торцем круга.

 1.  Існує два види плоского шліфування…
 1. зовнішнє та внутрішнє;
 2. конусне та циліндричне;
 3. периферією круга та торцем круга.
 1.  Способи кріплення заготовок на плоскошліфувальному верстаті…
 1. магнітні плити, вакуумні столи, тиски;
 2. в центрах, на оправках, в патронах; 
 3. за допомогою люнета.
 1.  Круглошліфувальний  верстат складається  з …
 1. передня бабка, задня бабка, стіл, станина; шліф. бабка; органи управління;
 2. станина, стіл, стійка, шліф.бабка; органи управління;
 3. передня бабка, станина, стіл, шліф. бабка; органи управління.

 

 

 1. Існує три методи обробки заготовок на безцентрово-шліфувальному верстаті:

 

 1. осцилююче, врізане, похиле;
 2. на прохід, до упору, на врізання;
 3. обгинання, обкатування, на врізання;

 

 1.  Які матеріали відносяться  до природних абразивних матеріалів?
 1. електрокорунд, карбід бору;
 2. карбід кремнію, синт.алмаз.
 3. алмаз, кварц, корунд;
 1. На що спирається оброблювальна деталь при безцентровому шліфуванні?
 1. на опорний ніж;
 2. на задню бабку;
 3. на упор.
 1.  Чи позначають розміри круга у його маркуванні?
 1. так ;
 2. ні
 1.  З яких основних частин складаються  електроприводи?
 1. двигун, механічні передачі, пускорегулююча апаратура;
 2. двигун, насос, гідроциліндри;
 3. циліндри, зубчасті передачі, двигун.
 1. На малюнку зображено пристрій для кріплення заготовок на плоскошліфувальному верстаті…
 1. вакуумна плита;
 2. магнітний плита;
 3. синусна лінійка.
 1.  З чого складається гідропривід?
 1. двигун, механічних передач, пускорегулююча апаратура;
 2. електродвигун, насоси та циліндр;
 3. насос, гідродвигун.
 1.  З чого складається абразивний круг?
 1. абразивні зерна, зв’язки та пори;
 2. тверда порода, смола, мастила;
 3. тільки з абразивних зерен.
 1. Який вид шліфування зображено на малюнку?
 1. плоскошліфувальний;
 2. безцентрово-шліфувальний;
 3. внутрішньо-шліфувальний.


 

 1. Для чого потрібен активний контроль при шліфуванні?
 1. для збільшення часу для вимірювання деталей після операції;
 2. скорочує час на вимірювання та контроль деталей;
 3. забезпечує подачу шліфувального інструмента.
 1. Що називається «засалюванням» круга?
 1. процес заповнення пор шліф. круга стружкою та продуктами зносу круга;
 2. властивість інструменту зберегти працездатність;
 3. властивість інструменту протистояти зносу
 1. Як позбавитися «засалювання» круга?
 1. виконати правку круга;
 2. змінити абразивний інструмент;
 3. зменшити зернистість круга.
 1. Як називається властивість абразивного інструмента неперервно відновлювати здатність виконувати обробку с заданими параметрами?
 1. зносостійкість;
 2. довговічність;
 3. самозагострювальність.
 1.  Що потрібно для відновлення геометричної форми та ріжучої здатності абразивного інструмента?
 1. правка круга;
 2. заміна круга;
 3. використання ЗОР.
 1.  Як розшифрувати ПП у маркуванні абразивного круга?
 1. позначення форми круга: плоский прямий;
 2. позначення круга підвищеної якості;
 3. ступінь твердості.

 

 


 контрольна робота

з предмету «Технологія шліфувальних робіт» ІІ варіант

 1. За допомогою чого, встановлюють заготовки на круглошліфувальних верстатах?
 1. в центрах, на оправках, в патронах;
 2. магнітні плити, вакуумні столи, тиски;
 3. за допомогою шеллака.
 1. Шліфувальні матеріали виготовляють слідуючих  зернистостей:
 1. шліф.зерно, шліф.порошки, мікропорошки, тонкі мікрошліфпорошки;
 2. основна, крупна, дрібна фракція;
 3. велике зерно, дрібне зерно, тонке зерно.
 1. Для чого потрібна задня бабка?
 1. для встановлення ріжучого інструменту
 2. для підтримки заготовки
 3. для встановлення шліфувального круга
 1. Розмір зернистості  умовно позначають в…
 1. мм;
 2. мікронах;
 3. мкм.
 1. Як називається матеріал чи сукупність матеріалів, які слугують для закріплення абразивних зерен в абразивному інструменті?
 1. гліфталеві смоли;
 2. зв’язки;
 3. суміш вогнетривких глин.
 1. Способи кріплення заготовок на плоскошліфувальному верстаті…
 1. магнітні плити, вакуумні столи, тиски;
 2. в центрах, на оправках, в патронах; 
 3. за допомогою люнета.
 1. К органічним зв’язкам відносяться:
 1. бакелітові, вулканітові;
 2. силікатові;
 3. магнезіальні;
 4. керамічні.
 1. Вкажіть основні види абразивних інструментів:
 1. шліф. круг, шліф. головка, шліф. брусок та  сегмент, шліф. шкурка
 2. притири, шабери, абразивні пасти;
 3. напилки, надфілі.
 1. Вкажіть основні види шліфування:
 1. тонке, чорнове, чистове.
 2. осцилююче, врізане, на прохід;
 3. плоске, кругле, безцентрово, внутрішнє, профільне;
 1.  Якої форми заготовки обробляють на круглошліфувальних верстатах?
 1. зовнішні циліндричні та конічні;
 2. внутрішні плоскі; квадратні
 3. трикутні, прямі, та конічні;
 1.  Назвіть основні вузли плоскошліфувальних верстатів:
 1. передня бабка, задня бабка, стіл, станина; шліф. бабка; органи управління;
 2. станина, стіл, стійка, шліф.бабка; органи управління;
 3. передня бабка, станина, стіл, шліф. бабка; органи управління.
 1.  Для чого потрібна шліфувальна бабка?
 1. для забезпечення головного руху шліфувального круга
 2. для забезпечення  допоміжного руху заготовки
 3. для забезпечення  головного руху заготовки
 1.  Для чого потрібна передня бабка?
 1. для закріплення шліфувального кругу
 2. для забезпечення руху заготовки,
 3. для встановлення та закріплення деталі
 1.  В яких випадках використовують люнети при шліфуванні?
 1. для заготовок з отвором;
 2. для заготовок довжина, яких перевищує 5-10 діаметрів;
 3. для заготовок довжина, яких до 3 діаметрів.
 1. Вкажіть на малюнку  шліфування периферією круга.

 1.  Існує два види плоского шліфування…
 1. зовнішнє та внутрішнє;
 2. конусне та циліндричне;
 3. периферією круга та торцем круга.
 1.  Будова круглошліфувального верстата складається…
 1. передня бабка, задня бабка, стіл, станина; шліф. бабка; органи управління;
 2. станина, стіл, стійка, шліф.бабка; органи управління;
 3. передня бабка, станина, стіл, шліф. бабка; органи управління.

 

 

 

 

 1.  Існує три методи обробки заготовок на безцентрово-шліфувальному верстаті:

 

 1. осцилююче, врізане, похиле;
 2. на прохід, до упору, на врізання;
 3. обгинання, обкатування, на врізання;

 

 1.  Які матеріали відносяться  до природних абразивних матеріалів?
 1. алмаз, кварц, корунд;
 2. електрокорунд, карбід бору;
 3. карбід кремнію, синт.алмаз.
 1.  Як розшифрувати ПП у маркуванні абразивного круга?
 1. позначення форми круга: плоский прямий
 2. позначення круга підвищеної якості
 3. ступінь твердості
 1. На що спирається оброблювальна деталь при безцентрово-шліфувальному шліфуванні
 1. на задню бабку;
 2. на опорний ніж;
 3. на упор.
 1.  Як позбавитися засалювання круга?
 1. виконати правку круга;
 2. змінити абразивний інструмент;
 3. зменшити зернистість круга.
 1.  Чи позначають розміри круга у його маркуванні?
 1. так
 2. ні
 1.  З яких основних частин складається електропривід?
 1. двигун, насос, гідроциліндри;
 2. двигун, механічні передачі, пуско-регулююча апаратура;
 3. циліндри, зубчасті передачі, двигун.
 1. На малюнку зображено пристрій для кріплення заготовок на плоскошліфувальному верстаті…
 1. вакуумна плита;
 2. магнітний плита;
 3. синусна лінійка.
 1.  З  чого складається гідропривід?
 1. двигун, механічних передач, пуско-регулююча апаратура;
 2. електродвигун, насоси та циліндр;
 3. насос, гідродвигун.
 1.  З чого складається абразивний круг?
 1. абразивні зерна, зв’язки та пори
 2. тверда порода, смола, мастила
 3. тільки з абразивних зерен.
 1. Який вид шліфування зображено на малюнку?
 1. плоскошліфувальний
 2. безцентрово-шліфувальний
 3. внутрішньо-шліфувальний
 1.  Для чого потрібен активний контроль при шліфуванні?
 1. для збільшення часу для вимірювання деталей після операції
 2. скорочує час на вимірювання та контроль деталей
 3. забезпечує подачу шліфувального інструмента.
 1.  Що називається «засалюванням» круга?
 1. процес заповнення пор шліф. круга стружкою та продуктами зносу круга.
 2. властивість інструменту зберегти працездатність
 3. властивість інструменту протистояти зносу
 1.  Як називається властивість абразивного інструмента неперервно відновлювати здатність виконувати обробку с заданими параметрами?
 1. зносостійкість
 2. довговічність
 3. самозагострювальність
 1.  Що потрібно для відновлення  геометричної форми та ріжучої здатності абразивного інструмента
 1. правка круга
 2. заміна круга
 3. використання ЗОР

 

 

 

docx
Додано
28 березня 2019
Переглядів
204
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку