Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Контрольна робота "Творчість Івана Карпенка-Карого, Бориса Грінченка"

Про матеріал

Українська література, 10 клас, профільний рівень /2018-2019/

Творчість І. Карпенка-Карого, Б. Грінченка

Тестування у трьох варіантах

Успіхів!!!

За різними підручниками (Борзенко О.; Слоньовська О.; Авраменко О.)

Перегляд файлу

Українська література, 10 клас, профільний рівень

Творчість І. Карпенка-Карого, Б. Грінченка

Тестування

Варіант 1

Примітка. 1-8 завдання оцінюється по 0,5 балів, 9-10 – по 2 бали, 11-12 – по 2 бали.

 1. Першим директором театру в Галичині став

А Юліан Лаврівський

Б Іван Франко

В Омелян Бачинський

Г Марко Кропивницький

 1. Невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному епізоді з життя одного (іноді кількох) персонажа – це

А казка

Б оповідання

В новела

Г повість

 1. Слово «стяжання» із вислову «Стяжання для стяжання» означає

А накопичення

Б грабіжництво

В хабарництво

Г втеча

 1. Псевдонім Іван Тобілевич собі утворив від

А кольору очей дружини

Б імені батька

В від імен своїх дітей

Г від імені батька та улюбленого персонажа

 1. Смішною є та людина, яка соромиться бути собою, захоплюється фальшивими цінностями, з усіх сил намагається пристосуватися до швидкоплинної моди. Кого ви впізнали?

А Терентія Пузиря

Б Герасима Калитку

В Мартина Борулю

Г Саву Чалого

 1. В інтимних поезіях Б. Грінченка психологічно-особистісні мотиви тісно поєднуються з

А громадянськими й патріотичними

Б філософськими

В пейзажними

D:\Мої документи\уроки 10 профіль\укр літ\Хазяїн і Мартин Боруля Карпенка-Карого\images.jpgГ сумом і тривогою

 1. Уривок із якої вистави зображено на світлині?

А «Мартин Боруля»

Б «Хазяїн»

В «Талан»

Г «Сава Чалий»

Д «Безталанна»

 1. «Де пани бувають, там і я побуваю, подивлюся, чи не можна якось так, щоб і мужик в одній хаті з паном сидів» це уривок з оповідання

А «Каторжна»

Б «Без хліба»

В «Сам собі пан»

Г «Екзамен»

 • Завдання 9 – 10 передбачають вибір двох і більше варіантів відповіді.
 1. Виберіть ознаки оповідання (укажіть усі правильні відповіді)

А невеликий розмір

Б багато персонажів

В описи стислі

Г художня деталь є важливою роллю

Д розповідь завжди ведеться від першої особи

 1. Зазначте персонажів оповідання «Без хліба» (укажіть усі правильні відповіді)
   

А Одарка
Б Горпина
В Мотря
Г Степан
Д Петро
Е селяни


 • Завдання на відповідність
 1. Установіть відповідність між персонажами та їхніми особливостями

1 Омелько

2 Тренделєв

3 Марися

4 Степан

А хижа сутність суспільства

Б стійкість до змін

В простакуватість

Г підлабузництво

Д піддається змінам чиновництва


 1. Встановити відповідність між творами та їхніми героями.
   

1 Данило 
2 Націєвський
3 Соня  
4 українці 
 

А «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого
Б «Сам собі пан» Б.Грінченка
В «Хазяїн» І. Карпенка-Карого 
Г «До народу» Б. Грінченка

Д «Без хліба» Б. Грінченка 


 

Українська література, 10 клас, профільний рівень

Творчість І. Карпенка-Карого, Б. Грінченка

Тестування

Варіант 2

Примітка. 1-8 завдання оцінюється по 0,5 балів, 9-10 – по 2 бали, 11-12 – по 2 бали.

 1. Діяльність «театру корифеїв» зародилася у

А Києві

Б Полтаві

В Єлисаветграді

Г Херсоні


 1. Жанровий різновид драми, який передбачає тісне переплетення сумного зі смішним, вказуючи на відсутність наявних критеріїв життя, абсурдність буття.

А драма

Б комедія

В водевіль

Г трагікомедія

 1. «Драмами стяжання» вважаються

А «Наталка Полтавка» й «Сватання на Гончарівці»

Б «Сава Чалий» і «Безталанна»

В «Сто тисяч» і «Хазяїн»

Г «Мартин Боруля» і «Хазяїн»

 1. Про кого С. Єфремов зазначав, в особі цього автора «маємо неабиякого художника, що вміє грати на струнах людської душі й держати її під чарами свого творчого натхнення»?

А про І. Франка

Б про Б. Грінченка

В про П. Рудченка

Г про І. Тобілевича

 1. Хто з названих нижче драматургів був також і поетом? 

А М. Кропивницький

Б М. Старицький

В П. Саксаганський

Г І. Тобілевич

 1. «У Грінченка Україна — то край тяжкої праці, край злиднів, що забиває в людях часто всі їхні людські риси, край безмежного терпіння й знущання владущих класів та урядових органів, край, нарешті, безпросвітної темноти, що служить за добрий погній і тим злидням матеріальним, і тому нагнітові духовному, що посіли землю нашу од краю до краю»

А І. Франко

D:\Мої документи\уроки 10 профіль\укр літ\Борис Грінченко\гарба.jpgБ А. Кримський

В С. Єфремов

Г О. Борзенко

 1. Значення слова «гарба» з’ясовували, пригадайте, у якому творі воно згадується .

А «Мартин Боруля»

Б «Хазяїн»

В «Без хліба»

Г «Сам собі пан»

 1. Символом прийдешнього оновлення у циклі «Весняні сонети» Б. Грінченка виступає

А народ

Б поет

В сонце

Г вода

 •   Завдання 9 – 10 передбачають вибір двох і більше варіантів відповіді.
 1. Укажіть проблеми, порушені у творі «Мартин Боруля» (укажіть усі правильні відповіді)

А народу та історії, життя та смерті

Б людської гідності, кохання та сімейного щастя

В праці, батьків та дітей

Г патріотизму, служіння Вітчизні та зради

 1.   Якими псевдонімами користувався Борис Грінченко? (укажіть усі правильні відповіді)

А Василь Чайченко

Б Перекотиполе

В Панас Мирний

Г П. Вартовий

Д Б. Вільховський

 •   Завдання на відповідність
 1.   Установіть відповідність між іменем та псевдонімом театральних діячів

1 Іван

2 Микола

3 Панас

4 Марія

5 Борис

А Барілотті

Б Вільхівський

В Карпенко-Карий

Г Саксаганський

Д Садовський


 1.   Установіть відповідність між твором та його жанром

 1.    «Хазяїн»

2 «Мартин Боруля»

3 «Без хліба»

4 «Весна іде!..»

 

А комедія

Б в одних джерелах комедія, в інших – трагікомедія

В сонет

Г повість

Д оповідання


Українська література, 10 клас, профільний рівень

Творчість І. Карпенка-Карого, Б. Грінченка

Тестування

Варіант 3

Примітка. 1-8 завдання оцінюється по 0,5 балів, 9-10 – по 2 бали, 11-12 – по 2 бали.

 1. Слово «корифей» означає

А критик

Б основоположник, зачинатель якоїсь справи

В драматург

Г режисер


 1. Драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири розвінчуються негативні суспільні й побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності чи людині.

А драма

Б комедія

В водевіль

Г трагікомедія


 1. Термін «стяжання» використовував у своїй творчості І. Карпенко-Карий. Що цей термін означає?

А користолюбство, здирництво

Б хабарництво, брехня

В підрахунок, декларація

Г хабарництво, оплата


 1. Хто грав роль Наталки Полтавки у трупі М. Кропивницького?

А Марія Садовська-Барілотті

Б Марія Заньковецька

В Ганна Затиркевич

Г Любов Ліницька


 1. Події у п’єсі «Мартин Боруля» розгортаються в такій послідовності

А звільнення Степана з посади канцеляриста – укладання угоди Борулі з Трендалєвим – відмова одружити Марисю з Миколою – утеча Націєвського

Б утеча Націєвського – укладання угоди Борулі з Трендалєвим – відмова одружити Марисю з Миколою – звільнення Степана з посади канцеляриста

В відмова одружити Марисю з Миколою – укладання угоди Борулі з Трендалєвим – утеча Націєвського – звільнення Степана з посади канцеляриста

Г укладання угоди Борулі з Трендалєвим – відмова одружити Марисю з Миколою – утеча Націєвського – звільнення Степана з посади канцеляриста

Д відмова одружити Марисю з Миколою – укладання угоди Борулі з Трендалєвим – звільнення Степана з посади канцеляриста – утеча Націєвського

 1. D:\Мої документи\уроки 10 профіль\укр літ\Борис Грінченко\Борис Дмитрович Грінченко.jpgДзвенять в повітрі згуки, / Дзвенять гаї, дзвенять степи і луки, / І світ увесь, здається, задзвенів... це поезія із циклу

А «Весняний заклик до праці»

Б «Сонети»

В «Пісні»

Г «Весняні сонети»


 1. Цей письменник не був

А драматургом

Б лексикографом

В публіцистом

Г поетом


 1. Персонажами оповідання «Без хліба» були

А Данило і його дружина

Б Микола й Марися

В Іван Миколайович Калинович і Соня

Г Петро й Горпина


 • Завдання 9 – 10 передбачають вибір двох і більше варіантів відповіді.
 1. Вкажіть прозові жанри, в яких працював Б. Грінченко (укажіть усі правильні відповіді)
   

А повість
Б новела
В роман
Г оповідання
Д драма


 1.   До громадянської лірики Б. Грінченка належать (укажіть усі правильні відповіді)

А «Доки?»

Б «Весна іде!..»

В «До народу»

Г «До праці»

Д «Моє щастя»


 • Завдання на відповідність
 1.   Установіть відповідність між цитатами та героями твору І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля»
  1.    «Добре діло це повірничество, єй-Богу!»
  2.    «... я умію жать у полі, громадить, мазать, корів доїть, свиней годувать...»
  3.    «Не можу вранці довго спать – боки болять, а треба привчатися!» в
  4.    «А тепер заключім наш договор поцілуєм»

А Марися

Б Націєвський

В Мартин

Г Трандалєв

Д Палажка


 1.   Установіть відповідність

1) І хоч після того не міг би я жити,

І хоч я на мить тільки й бачив би рай,

Але я віддав би усе на цім світі

За змогу умерти за рідний свій край! 

 

2) Що більше і важче невтомно робив,

Що більш віддававсь я роботі,

То більше мені все твій образ яснів

І в поті чола я того зрозумів,

Хто сам працювать звик у поті. 

3) Хоч у недолі й нещасті звікуєм –

Долю онукам дамо!

Ми на роботу на світ народились,

Ми для борні живемо! 

 

4) Минає час, минають люди;

Ми всі ждемо того, що буде,

І кажем всі: давно вже час,

Щоб воля та прийшла до нас...


А «Доки?»

Б «Виклик»

В «До праці»

Г «До народу!»

Д «Моє щастя»

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
14 листопада 2018
Переглядів
3141
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку