Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Контрольна робота "Творчість Івана Карпенка-Карого, Бориса Грінченка"

Про матеріал

Українська література, 10 клас, профільний рівень /2018-2019/

Творчість І. Карпенка-Карого, Б. Грінченка

Тестування у трьох варіантах

Успіхів!!!

За різними підручниками (Борзенко О.; Слоньовська О.; Авраменко О.)

Перегляд файлу

Українська література, 10 клас, профільний рівень

Творчість І. Карпенка-Карого, Б. Грінченка

Тестування

Варіант 1

Примітка. 1-8 завдання оцінюється по 0,5 балів, 9-10 – по 2 бали, 11-12 – по 2 бали.

 1. Першим директором театру в Галичині став

А Юліан Лаврівський

Б Іван Франко

В Омелян Бачинський

Г Марко Кропивницький

 1. Невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному епізоді з життя одного (іноді кількох) персонажа – це

А казка

Б оповідання

В новела

Г повість

 1. Слово «стяжання» із вислову «Стяжання для стяжання» означає

А накопичення

Б грабіжництво

В хабарництво

Г втеча

 1. Псевдонім Іван Тобілевич собі утворив від

А кольору очей дружини

Б імені батька

В від імен своїх дітей

Г від імені батька та улюбленого персонажа

 1. Смішною є та людина, яка соромиться бути собою, захоплюється фальшивими цінностями, з усіх сил намагається пристосуватися до швидкоплинної моди. Кого ви впізнали?

А Терентія Пузиря

Б Герасима Калитку

В Мартина Борулю

Г Саву Чалого

 1. В інтимних поезіях Б. Грінченка психологічно-особистісні мотиви тісно поєднуються з

А громадянськими й патріотичними

Б філософськими

В пейзажними

D:\Мої документи\уроки 10 профіль\укр літ\Хазяїн і Мартин Боруля Карпенка-Карого\images.jpgГ сумом і тривогою

 1. Уривок із якої вистави зображено на світлині?

А «Мартин Боруля»

Б «Хазяїн»

В «Талан»

Г «Сава Чалий»

Д «Безталанна»

 1. «Де пани бувають, там і я побуваю, подивлюся, чи не можна якось так, щоб і мужик в одній хаті з паном сидів» це уривок з оповідання

А «Каторжна»

Б «Без хліба»

В «Сам собі пан»

Г «Екзамен»

 • Завдання 9 – 10 передбачають вибір двох і більше варіантів відповіді.
 1. Виберіть ознаки оповідання (укажіть усі правильні відповіді)

А невеликий розмір

Б багато персонажів

В описи стислі

Г художня деталь є важливою роллю

Д розповідь завжди ведеться від першої особи

 1. Зазначте персонажів оповідання «Без хліба» (укажіть усі правильні відповіді)
   

А Одарка
Б Горпина
В Мотря
Г Степан
Д Петро
Е селяни


 • Завдання на відповідність
 1. Установіть відповідність між персонажами та їхніми особливостями

1 Омелько

2 Тренделєв

3 Марися

4 Степан

А хижа сутність суспільства

Б стійкість до змін

В простакуватість

Г підлабузництво

Д піддається змінам чиновництва


 1. Встановити відповідність між творами та їхніми героями.
   

1 Данило 
2 Націєвський
3 Соня  
4 українці 
 

А «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого
Б «Сам собі пан» Б.Грінченка
В «Хазяїн» І. Карпенка-Карого 
Г «До народу» Б. Грінченка

Д «Без хліба» Б. Грінченка 


 

Українська література, 10 клас, профільний рівень

Творчість І. Карпенка-Карого, Б. Грінченка

Тестування

Варіант 2

Примітка. 1-8 завдання оцінюється по 0,5 балів, 9-10 – по 2 бали, 11-12 – по 2 бали.

 1. Діяльність «театру корифеїв» зародилася у

А Києві

Б Полтаві

В Єлисаветграді

Г Херсоні


 1. Жанровий різновид драми, який передбачає тісне переплетення сумного зі смішним, вказуючи на відсутність наявних критеріїв життя, абсурдність буття.

А драма

Б комедія

В водевіль

Г трагікомедія

 1. «Драмами стяжання» вважаються

А «Наталка Полтавка» й «Сватання на Гончарівці»

Б «Сава Чалий» і «Безталанна»

В «Сто тисяч» і «Хазяїн»

Г «Мартин Боруля» і «Хазяїн»

 1. Про кого С. Єфремов зазначав, в особі цього автора «маємо неабиякого художника, що вміє грати на струнах людської душі й держати її під чарами свого творчого натхнення»?

А про І. Франка

Б про Б. Грінченка

В про П. Рудченка

Г про І. Тобілевича

 1. Хто з названих нижче драматургів був також і поетом? 

А М. Кропивницький

Б М. Старицький

В П. Саксаганський

Г І. Тобілевич

 1. «У Грінченка Україна — то край тяжкої праці, край злиднів, що забиває в людях часто всі їхні людські риси, край безмежного терпіння й знущання владущих класів та урядових органів, край, нарешті, безпросвітної темноти, що служить за добрий погній і тим злидням матеріальним, і тому нагнітові духовному, що посіли землю нашу од краю до краю»

А І. Франко

D:\Мої документи\уроки 10 профіль\укр літ\Борис Грінченко\гарба.jpgБ А. Кримський

В С. Єфремов

Г О. Борзенко

 1. Значення слова «гарба» з’ясовували, пригадайте, у якому творі воно згадується .

А «Мартин Боруля»

Б «Хазяїн»

В «Без хліба»

Г «Сам собі пан»

 1. Символом прийдешнього оновлення у циклі «Весняні сонети» Б. Грінченка виступає

А народ

Б поет

В сонце

Г вода

 •   Завдання 9 – 10 передбачають вибір двох і більше варіантів відповіді.
 1. Укажіть проблеми, порушені у творі «Мартин Боруля» (укажіть усі правильні відповіді)

А народу та історії, життя та смерті

Б людської гідності, кохання та сімейного щастя

В праці, батьків та дітей

Г патріотизму, служіння Вітчизні та зради

 1.   Якими псевдонімами користувався Борис Грінченко? (укажіть усі правильні відповіді)

А Василь Чайченко

Б Перекотиполе

В Панас Мирний

Г П. Вартовий

Д Б. Вільховський

 •   Завдання на відповідність
 1.   Установіть відповідність між іменем та псевдонімом театральних діячів

1 Іван

2 Микола

3 Панас

4 Марія

5 Борис

А Барілотті

Б Вільхівський

В Карпенко-Карий

Г Саксаганський

Д Садовський


 1.   Установіть відповідність між твором та його жанром

 1.    «Хазяїн»

2 «Мартин Боруля»

3 «Без хліба»

4 «Весна іде!..»

 

А комедія

Б в одних джерелах комедія, в інших – трагікомедія

В сонет

Г повість

Д оповідання


Українська література, 10 клас, профільний рівень

Творчість І. Карпенка-Карого, Б. Грінченка

Тестування

Варіант 3

Примітка. 1-8 завдання оцінюється по 0,5 балів, 9-10 – по 2 бали, 11-12 – по 2 бали.

 1. Слово «корифей» означає

А критик

Б основоположник, зачинатель якоїсь справи

В драматург

Г режисер


 1. Драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири розвінчуються негативні суспільні й побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності чи людині.

А драма

Б комедія

В водевіль

Г трагікомедія


 1. Термін «стяжання» використовував у своїй творчості І. Карпенко-Карий. Що цей термін означає?

А користолюбство, здирництво

Б хабарництво, брехня

В підрахунок, декларація

Г хабарництво, оплата


 1. Хто грав роль Наталки Полтавки у трупі М. Кропивницького?

А Марія Садовська-Барілотті

Б Марія Заньковецька

В Ганна Затиркевич

Г Любов Ліницька


 1. Події у п’єсі «Мартин Боруля» розгортаються в такій послідовності

А звільнення Степана з посади канцеляриста – укладання угоди Борулі з Трендалєвим – відмова одружити Марисю з Миколою – утеча Націєвського

Б утеча Націєвського – укладання угоди Борулі з Трендалєвим – відмова одружити Марисю з Миколою – звільнення Степана з посади канцеляриста

В відмова одружити Марисю з Миколою – укладання угоди Борулі з Трендалєвим – утеча Націєвського – звільнення Степана з посади канцеляриста

Г укладання угоди Борулі з Трендалєвим – відмова одружити Марисю з Миколою – утеча Націєвського – звільнення Степана з посади канцеляриста

Д відмова одружити Марисю з Миколою – укладання угоди Борулі з Трендалєвим – звільнення Степана з посади канцеляриста – утеча Націєвського

 1. D:\Мої документи\уроки 10 профіль\укр літ\Борис Грінченко\Борис Дмитрович Грінченко.jpgДзвенять в повітрі згуки, / Дзвенять гаї, дзвенять степи і луки, / І світ увесь, здається, задзвенів... це поезія із циклу

А «Весняний заклик до праці»

Б «Сонети»

В «Пісні»

Г «Весняні сонети»


 1. Цей письменник не був

А драматургом

Б лексикографом

В публіцистом

Г поетом


 1. Персонажами оповідання «Без хліба» були

А Данило і його дружина

Б Микола й Марися

В Іван Миколайович Калинович і Соня

Г Петро й Горпина


 • Завдання 9 – 10 передбачають вибір двох і більше варіантів відповіді.
 1. Вкажіть прозові жанри, в яких працював Б. Грінченко (укажіть усі правильні відповіді)
   

А повість
Б новела
В роман
Г оповідання
Д драма


 1.   До громадянської лірики Б. Грінченка належать (укажіть усі правильні відповіді)

А «Доки?»

Б «Весна іде!..»

В «До народу»

Г «До праці»

Д «Моє щастя»


 • Завдання на відповідність
 1.   Установіть відповідність між цитатами та героями твору І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля»
  1.    «Добре діло це повірничество, єй-Богу!»
  2.    «... я умію жать у полі, громадить, мазать, корів доїть, свиней годувать...»
  3.    «Не можу вранці довго спать – боки болять, а треба привчатися!» в
  4.    «А тепер заключім наш договор поцілуєм»

А Марися

Б Націєвський

В Мартин

Г Трандалєв

Д Палажка


 1.   Установіть відповідність

1) І хоч після того не міг би я жити,

І хоч я на мить тільки й бачив би рай,

Але я віддав би усе на цім світі

За змогу умерти за рідний свій край! 

 

2) Що більше і важче невтомно робив,

Що більш віддававсь я роботі,

То більше мені все твій образ яснів

І в поті чола я того зрозумів,

Хто сам працювать звик у поті. 

3) Хоч у недолі й нещасті звікуєм –

Долю онукам дамо!

Ми на роботу на світ народились,

Ми для борні живемо! 

 

4) Минає час, минають люди;

Ми всі ждемо того, що буде,

І кажем всі: давно вже час,

Щоб воля та прийшла до нас...


А «Доки?»

Б «Виклик»

В «До праці»

Г «До народу!»

Д «Моє щастя»

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Сухіна Наталія Юріївна
  Щиро дякую за корисний матеріал для профільного класу. Завдання дають змогу добре перевірити якість знань учнів.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
14 листопада 2018
Переглядів
8840
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку