Контрольна Робота "Вимова голосних та приголосних звуків. Чергування звуків. Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-), без-"

Про матеріал
онтрольна робота "Вимова голосних та приголосних звуків. Чергування звуків. Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-), без-". Розрахована для учнів 5 класу, щоб перевірити предметні компетенції. Контрольна робота складається з двох варіантів. На виконання роботи відводиться 45 хвилин.
Перегляд файлу

Контрольна робота

Вимова голосних та приголосних звуків. Чергування звуків. Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-), без-

Варіант 1

1. Познач рядок, у якому на місці пропуску слід писати букву и: ( 1б )

А тр..вожний, в..рболози, л..стопадовий

Б вос..ни, бл..скавка, з..мовий

В кр..ниця, п..шатися, др..жати

 Г л..тять, кр..латий, бл..щить

2. Познач рядок, у якому на місці пропуску слід писати букву і: ( 1б )

А ч..тач, ш..піти, г..рка, щ..рий

Б ч..плятися, розх..тати, приг..нати, ч..ж

В шк..льний, щ..т, поч..н, к..дати

Г к..стка, сх..д, щ..тка, г..рка

3. Познач рядок, у якому на місці пропуску слід писати букву т: ( 1б )

А шіс..надцять, контрас..ний, радіс..ний

Б очис..ний, чес..ний, балас..ний

В хворос..няк, щас..ливий, компос..ний

Г шіс..десят, пес..ливий, кіс..лявий

4. Познач рядок, у якому в усіх випадках слід уживати прийменник у: ( 1б )

А побувати (у, в) Антарктиді, лежала (у, в) лікарні, брати (у, в) борг

Б стояти (у, в) воді, приїжджайте (у, в) Львів, (у, в) двадцятому сторіччі

В зайшла (у, в) магазин, принесли (у, в) пакеті, жити (у, в) Іршаві

Г ніжитися (у, в) хвилях, (у, в) двадцятому сторіччі, пішла (у, в) садок

5. Познач рядок, у якому в усіх словах у префіксах пишеться буква с (декілька правильних варіантів): ( 1б )

А ..чорнілий, ..червивити, ..сутеніти, ..шитий

Б ..тверджувати, ..формувати, ..хованка, ..пізниться

В ..питати, ..фотографувати, ..качати, ..хопити

Г ро..чистити, ..рушити, ..марнувати, ..різати

6. Спиши слова, уставляючи пропущену букву е або и. Познач орфограму. ( 1б )

Дзв..нить, ч..решня, гр..міти, підз..мелля, з..рновий, вел..тень, кол..сати, тижд..нь, дал..чінь, пром..ніє, вит..рати.

7. Спиши слова, розкриваючи дужки. Поряд запиши перевірне слово (де це можливо). Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. ( 2б )

Кі(х/г)ті, при(з/с)ьба, моло(д/т)ьба, сте(ж/ш)ка, у ді(ж/з)ці, дьо(г/х)тьовий, во(к/г)зал, баске(т/д)бол,       у ло(ж/з)ці.

8. Утвори від сполучень іменників із прийменниками прикметники з префіксом без- за зразком: ( 2б )

Без язика без’язикий. Із двома прикметниками склади та запиши речення.

Без совісті, без вусів, без крил, без меж, без хмар.

9. Перепиши, вибравши правильний варіант написання у в, і й. Із трьома словосполученнями склади та запиши речення. ( 2б )

Пливи у/в бік лісу; Богдан і/й Марія; ось і/й гості; Ольга і/й Павло; ранок у/вдома; бути у/в гарній формі; і/й знову дощі; Оксана і/й не знала.


Контрольна робота

Вимова голосних та приголосних звуків. Чергування звуків. Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-), без-

Варіант 2

1. Познач рядок, у якому припущено помилки в написанні слів: ( 1б )

А легко, ложка, рибка

Б пораска, кладка, водолас

В ходьба, вогкий, дочці

Г вудка, боротьба, важкий

2. Познач рядок, у якому відбувається чергування приголосних в усіх словах: ( 1б )

А поспіх, вік, крупа

Б молоко, поріг, вухо

В жінка, берег, просо

Г пече, наука, пейзаж

3. Познач рядок, у якому відбувається уподібнення приголосних під час вимови кожного слова: ( 1б )

А просьба, зшиток, (у) мисці, розжарити

Б радишся, вовк, мигтів, безпека

В повсякденно, скибка, розклад, зробивши

Г смієшся, казка, розбещений, рубка

4. Познач рядок, у якому слід уживати сполучник і між словами: ( 1б )

А Руслан (і, й) Людмила, пішов (і, й) зробив, портфель (і, й) сумка

Б день (і, й) ніч, розумний (і, й) наполегливий, море (і, й) океан

В роман (і, й) оповідання, жартома (і, й) всерйоз, прийшов (і, й) переміг

Г Ольга (і, й) Андрій, пам’ять (і, й) серце, на траві (і, й) квітах

5. Познач рядок, у якому в усіх словах у префіксах пишеться буква з (декілька правильних варіантів): ( 1б )

А ..кріпити, ..повістити, ..тіснити, ..фокусувати

Б ро..чавити, ро..пакувати, ро..базарити, ро..класти

В ..хвилювати, ..хідці, ..пекти, ..хитрити

Г чере..плічник, ро..жувати, ..цідити, ..молоти

6. Спиши слова, вставляючи пропущену букву е або и. Познач орфограму. Правильність написан- ня слів, щодо яких маєш сумнів, перевір за словником. Виділені слова поділи на частини для переносу з рядка в рядок. ( 1б )

Ст..повий, майст..р, л..лека, приб..р..жний, зв..селити, тр..вога, в..дмідь, бр..ніти, м..лодія, вос..ни, пш..ниця.

7. Спиши слова, розкриваючи дужки. Поряд запиши перевірне слово (де це можливо). ( 1б ) Лю(д/т)ський, фу(д/т)больний, боро(д/т)ьба, бере(г/х)ти, ски(б/п)ка, ва(ж/ш)ко, ни(з/с)ько, ні(г/х)тик, бри(з/с)ки.

8. Утвори від сполучень іменників із прийменниками прикметники з префіксом без- за зразком: ( 1б )

Без язика без’язикий. З двома прикметниками склади та запиши речення.

Без помилок, без надії, без ціни, без зубів, без сонця.

9. Перепиши, вибравши правильний варіант написання у в, і й. З трьома словосполученнями склади та запиши речення. ( 1б )

Ракета і/й супутник; ти і/й Яну покликав; енергія у/в твоєму тілі; еге ж, і/й освіта вища; скинь у/в твіт- тер; треба у/вчитися; елементи у/в таблиці; якось і/й їх запросимо.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Олійник Лідія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
30 січня
Переглядів
2552
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку