Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

"Контрольна робота з алгебри для 7 класу"

Про матеріал
Контрольна робота призначена для перевірки та узагальнення знань учнів 7 класу з даної теми
Перегляд файлу

Контрольна робота 1.

Варіант 1

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Який  з добутків є степенем числа 64?

А)  64 = 6·4;                         Б) 64 = 4·4·4·4·4·4·4;                         В) 64 = 6·6·6·6;                         Г) 64 = 4·6.

 

2. Який з приведених виразів є одночленом?

А)  2·7ху;                         Б) 2х·3у - 1;                         В) ;                         Г) 2а2в + в2а.

 

3. Який з приведених виразів є одночленом стандартного вигліду?

А)  2·3у;                           Б) – 7х3у·х;                          В) m3n2p;                        Г) 4,2m2n·2t .

 

4. Представити одночлен 3а·8а2 в стандартному вигляді.

А)  24а2;                          Б) 3а3;                          В) 11а3;                          Г) 24а3.

 

5. Виконати множення одночленів: 1) – 2,4а7в2 · 3,5ав4;                        2) 0,75а9в3с2 · а4вс7.

 

6. Піднести до степеня: (- m3в2)3.

 

7. Спростити вираз:

1) 2х9 · (- 4а2х3)2;

 

2) (- а3в6)5 · 5ав4;

3) х4у · ( х2у3)2;

4) – (- а5в9)3 · (- 3ав)4.

8. Відомо, що 4х2у5 = 3. Знайти значення виразу 1,6х2у5.

 

9. Представити вираз  - 4,8а2в7 у вигляді добутку двох одночленів, один з яких дорівнює 4а2в3.

________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 1.

Варіант 2

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Який  з добутків є степенем числа 36?

А)  36 = 6·6·6;                         Б) 36 = 3·6;                         В) 36 = 6·3;                         Г) 36 = 3·3·3·3·3·3.

 

2. Який з приведених виразів є одночленом?

А)  1,7x3y5z4;                         Б) b2 – c2;                         В) (b - c)2;                         Г) m : m + 3n.

 

3. Який з приведених виразів є одночленом стандартного вигляду?

А)  х2·х3·х;                           Б) 3у2 · х3·4ух;                          В) 5m23в;                        Г) 2х·5m3.

 

4. Представити одночлен 4k·1,2k у стандартному вигляді.

А)  0,48k2;                          Б) 4,8k;                          В) 4,8k2;                          Г) 0,48k.

 

5. Виконати множення одночленів: 1) – 14а7в3c11 · вс4;                        2) m4с9 · (- 10ma) · 2,5 а6с3.

 

6. Піднести до степеня: (- 2 а7в3с)2.

 

7. Спростити вираз:

1) (- 0,1а2вс5)2 · 100вс4;

 

2) m4n3 · ( m3p6)3;

3) (-  х5у)3 · 6х3у2;

4) (- mn4)2 · (- 3m4n)3.

8. Відомо, що 5a2b3 = 8. Знайти значення виразу 15a2b3.

 

9. Представити вираз  - 20а10b3 у вигляді добутку двох одночленів, один з яких дорівнює 4а2b3.

Контрольна робота 1.

Варіант 3

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Який  з добутків є степенем числа 75?

А)  75 = 5·7;                         Б) 75 = 7·7·7·7·7;                         В) 75 = 5·5·5·5·5·5·5;                         Г) 75 = 7·5.

 

2. Який з приведених виразів є одночленом?

А)  4k – 2,1b;                         Б) – 15mn +  pn;                         В) x4y5;                         Г) а2 - в2.

 

3. Який з приведених виразів є одночленом стандартного вигляду?

А)  4k · 2,1b;                           Б) – 15mn · pn;  В) 2,75а2в3с4;                        Г) 4ав3с·5tс2 .

 

4. Представити одночлен 9k2 · 7k у стандартному вигляді.

А)  63k2;                          Б) 63k;                          В) 9k3;                          Г) 63k3.

 

5. Виконати множення одночленів: 1) 2,8в3с7 · 1,5в2с5;                        2) –12х3у9z10·x7y·(- 2х4у2).

 

6. Піднести до степеня: (-5)4.

 

7. Спростити вираз:

1) 5а6 · (- 3а2в)2;

 

2) (– х4у3)7 · 8x2y5;

3) а5в · ( ав3)3;

4) – (- 5 а3в7)3 · (- а2с6)2.

8. Відомо, що 4х2у5 = 3. Знайти значення виразу 4х6у15.

 

9. Представити вираз  3в5 у вигляді добутку двох одночленів, один з яких дорівнює 4а2в3.

________________________________________________________________________________________

Контрольна робота 1.

Варіант 4

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Який  з добутків є степенем числа 58?

А)  58 = 8·8·8·8·8;                         Б) 58 = 5·8;                         В) 58 = 8·5;                Г) 58 = 5·5·5·5·5·5·5·5.

 

2. Який з приведених виразів є одночленом?

А)  7a3d5c4;                         Б) х2 – у2;                         В) (х - у)2;                         Г) р : р + 3с.

 

3. Який з приведених виразів є одночленом стандартного виду?

А)  m2·m3·m;                          Б) 7n2 · q3·3nq;                          В) 12k2bd3j;                        Г) 6z·8e3.

 

4. Представити одночлен 5а3·1,1а у стандартному вигляді.

А)  5,5а3;                          Б) 5,5а;                          В) 5а4;                          Г) 5,5а4.

 

5. Виконати множення одночленів: 1) 0,45m3n2p4 · m8n11p6;                   2) а5с · (- 15в3с2) · 1,2 а3в6.

 

6. Піднести до степеня: (- 5 а4в2с3)2.

 

7. Спростити вираз:

1) (- 0,2m3np4)2 · 25mn3p;

 

2) - a3b6 · ( a2b)3;

3) (-  3в2)2 · 4а4;

4) - (- 3а2в3)4 · (- а5в4)3.

8. Відомо, що 5a2b3 = 8. Знайти значення виразу 0,5a6b9.

 

9. Представити вираз  3b7 у вигляді добутку двох одночленів, один з яких дорівнює - 2аb3.

 

Контрольна робота 2.

Варіант 1

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Який з приведених виразів є многочленом стандартного вигляду?

А)  2 + 3х – 5х2;                Б)  3 - 2х2  + 5х;           В) 6а·2ав – 4в2·3;                         Г) 2ху·5у – 3х2·3у.

 

2. Сума одночленів  2m2 и  (- 3mn) у вигляді многочлена записується так:

А)  2m2 + 3mn;                Б)  2m2 – ( - 3mn);           В) 2m2 - 3mn;                        Г) - 3mn - 2m2.

 

3. Представити в стандартному вигляді многочлен  х + х2 + х3 – 2х2 - х

А)  - 2х7;                           Б) 2х7;                          В) х3 – х2;                        Г) х3 + х2.

 

4. Знайти значення многочлена х3 – 5х + 6, якщо х = - 2.

А)  8;                          Б) 4;                          В) 20;                          Г) 0.

 

5. Спростити вираз:

1) (5х2 + 8х - 7) – (2х2 - 2х - 12);

 

2) (6а2 – 3а + 11) – ( - а3 + 3а + 7);

3) ( m3n2 - mn2) - ( n2m + m3n2).

6. Довести тотожність: (3а2 + в2 – 3с2) – ( 2в2 – с2 + а2) + (в2 - а2) = а2 - 2с2.

 

7. Довести, що значення виразу не залежить від значень змінних, що входять до нього:

 (12а5 - 4в3 + 2а4 + 3) – (5а5  3 + 4а4 - 8) - (7а5 - в3 - 2а4 - 11).

 

8. Розв’язати рівняння: (2у3 + 3у2 – 7) – ( 5 + 3у + у3) = 3у2 +  у3  - 5у.

________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 2.

Варіант 2

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Який з приведених виразів є многочленом стандартного вигляду?

А)  - х + 5х2 + 3х3 + 4х;         Б)  2 - 3х3  - 5х2 + х;       В) 2х·4ху2 – 8х3у2 – 2у2·3х2;        Г) 4х2 + 12у2 + 7ху.

 

2. Сума одночленів  4n6 и  (- 7mn2) у вигляді многочлена записується так:

А)  4n6 + 7mn2;                Б)  - 7mn2 - 4n6;           В) 4n6  - 7mn2;                        Г) ) 4n6  - (- 7mn2).

 

3. Представити в стандартному вигляді многочлен  х - х2 + х3 + 2х2 - х

А)  - 2х7;                           Б) 2х7;                          В) х3 – х2;                        Г) х3 + х2.

 

4. Знайти значення многочлена х3 – 5х + 6, якщо х =  2.

А)  8;                          Б) 4;                          В) 20;                          Г) 0.

 

5. Спростити вираз:

1) (2х - 3) – (- 2х2 + 5х - 81);

 

2)(14ав - 9а2–3в2) – (- 3а2 + 5ав -  2);

3)(7ху2 – 15ху – 3х2у)- (30ху + 8х2у).

6. Довести тотожність: - 2а2 – (4 – 3а2) + ( 6 - 5а2) + (4а2 - 2) + 1 = 1.

 

7. Довести, що значення виразу не залежить від значень змінних, що входять до нього:

 ( а2 - ав) + (  ав –  а2) - (  ав -  а2).

 

8. Розв’язати рівняння:  5х – ( 3 + 2х – 2х2) = 2х2 – 7х  + 11.

 

 

 

 

Контрольна робота 2.

Варіант 3

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Який з приведених виразів є многочленом стандартного вигляду?

А)  m2 – 3m + m3 – 4m2;     Б)  - 2m + 4m2 - m3 + m + m2;    В) 2х2·7ху2 – 4 ху2·(- ху);    Г) 5m2n – 1,7mn + 3.

 

2. Сума одночленів  - x3 и  4x2y у вигляді многочлена записується так:

А)  - x3 - 4x2y;                Б)  4x2y + x3;           В) x3 - 4x2y;                        Г) 4x2y - x3.

 

3. Представити в стандартному вигляді многочлен  х + х2 + х3 – 2х – х2.

А)  - 2х9;                           Б) 2х9;                          В) х3 – х;                        Г) х3 + х.

 

4. Знайти значення многочлена х3 + 5х - 6, якщо х = - 2.

А)  8;                          Б) 12;                          В) 0;                          Г) - 24.

 

5. Спростити вираз:

1) (8х2 – 12х + 4)– (2х2 + 5х - 2);

 

2) (7а2 – 3а + 6) – ( - 8а + 2а3 + 5);

3) ( х2у3 - х2у) - (- х2у - х2у3).

6. Довести тотожність: (x2 + y2 + z2) – ( x2 + z2 + y2) - (x2 - z2) = - x2 + z2.

 

7. Довести, що значення виразу не залежить від значень змінних, що входять до нього:

 (7а5 – 2а3 + 3а - 12) – (4а5  а3 + 5а - 7) - (3а5 - а3 - 2а - 5).

 

8. Розв’язати рівняння: (3у3 + 2у2 – 4) – (4у2 + 2у3 – 8у) = - 2у2 +  у3  - 12.

________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 2.

Варіант 4

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Який з приведених виразів є многочленом стандартного вигляду?

А)  3 + 8у2 + у;         Б)  2 – 5у3  - 7у2 + 2у;       В) а·12ав2 – 3а3в2 – 8а2·3в2;        Г) 6а2 + 9в2 + 11ав.

 

2. Сума одночленів  6 и  (- 3ху2) у вигляді многочлена записується так:

А)  6 + 3ху2;                Б)  - 3ху2 - 9х6;           В) 9х6  - 3ху2;                        Г)  6  - (-3ху2).

 

3. Представити в стандартному вигляді многочлен  - х - х2 + х3 + 2х + х2.

А)  - 2х9;                           Б) 2х9;                          В) х3 – х;                        Г) х3 + х.

 

4. Знайти значення многочлена х3 + 5х - 6, якщо х =  2.

А)  8;                          Б) 12;                          В) 0;                          Г) - 24.

 

5. Спростити вираз:

1) (11 + 2х) + (- х2 + 12х - 35);

 

2)(14ху–2у2+13х2)–(-16у2–5ху+ 4х2);

3)(18а2в + 9ав – 2ав2)+ (4ав + 2ав2).

6. Довести тотожність: 2в2 -  (1 - 3в2) – ( 5в2 – 8) - (в2 + 4) -1 = 2 - в2.

 

7. Довести, що значення виразу не залежить від значень змінних, що входять до нього:

 ( х2 + ху) - ( -  ху +  х2) - (  ху +  х2).

 

8. Розв’язати рівняння: 5 – ( 3 + 4х – 2х2) = 2х2 – 3х  + 8.

 

 

Контрольна робота 3.

Варіант 1

За правильне розв’язання  завдання № 1 оцінка 4б.

1. Виконати множення: 1) с(2а + в);          2) – а(в + 3);            3) (х + 3)(х + 2).

 

2. Представити у вигляді многочлена вираз:

1) – 3х(2х - 1) + 4(х - 3);

 

2) (2а – 3в)(7а + 4в) – (3,5а + в)(4а – 6в);

3) (m3 -3n)( m2 + 2n) – 4m3(m2 + 7n).

3. Спростити вираз (х + 2)(х + 12) – х(5 - х) - 2х2 і знайти його значення, якщо х = - 6.

 

4. Розв’язати рівняння:

1) (х + 4)(х + 1) = х - (х - 2)(2 - х);

 

2) .

________________________________________________________________________________________

Контрольна робота 3.

Варіант 2

За правильне розв’язання  завдання № 1 оцінка 4б.

1. Виконати множення: 1) 2а(3в + 5);          2) – 1(4m + 7);            3) (а + 3)(а  - 4).

 

2. Представити у вигляді многочлена вираз:

1) – 4х(2 – 3х)+ 6(х - 1);

 

2) (5х – 2у)(3х + 5у) – (2,5х -3у)(4х +8у);

3) (3а2+5у)(2а3 + у) – 7а32 – 3у).

3. Спростити вираз (х + 3)(х - 3) – х(4 - х) - 3х і знайти його значення, якщо х = 3.

 

4. Розв’язати рівняння:

1) 5 + х2 = (х + 1)(х + 6) - х;

 

2) .

_________________________________________________________________________________________

Контрольна робота 3.

Варіант 3

За правильне розв’язання  завдання № 1 оцінка 4б.

1. Виконати множення: 1) 3(4у  - z);          2) – z(x - y);            3) (в + 5)(в  - 2).

 

2. Представити у вигляді многочлена вираз:

1) – 5х(9х - 2)+ 6(х - 4);

 

2)(3m – 4n)(3m+5n) – (4,5m - n)(2m +4n);

3) (х2+2у)(х3 + 7у) – 6х32 – 8у).

3. Спростити вираз х2(3 - х) - (2 - х2)(х + 1) - 4х2 і знайти його значення, якщо х = - 60.

 

4. Розв’язати рівняння:

1) 5 + х2 = (х + 11)(х + 6) - х;

 

2) .

______________________________________________________________________________________

Контрольна робота 3.

Варіант 4

За правильне розв’язання  завдання № 1 оцінка 4б.

1. Виконати множення: 1) - а(m – 3n);          2) – 1(2k - 1);            3) (m - 11)(m  - 2).

 

2. Представити у вигляді многочлена вираз:

1) 3х(8 – 5х)+ 7(х - 2);

 

2)(z - 3)(3z+1) – (2z + 3)(4z - 1);

3) (х + 1)(х2 + х - 4) – (х + 2)(х2 – 3).

3. Спростити вираз (- х + 2)(х + 2) - х(х + 5) + 2х2 і знайти його значення, якщо х = - 20.

 

4. Розв’язати рівняння:

1) (10х + 9)х = 8 - (1 – 5х)(2х + 3);

 

2) .

 

Контрольна робота 4.

Варіант 1

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Представити у вигляді добутку многочлен  2 – 6х.

А)  3х(х - 2);                Б)  -  2(2 - х);           В) 3х(1 – 2х);                         Г) 3х2(1 – 2х).

 

2. Представити у вигляді добутку многочлен  а(в - 3) + в(в - 3).

А)  (в - 3)(а + в);                Б)  (а + 3)(в - а);           В) (а - 3)(а + в);                        Г) (в + 3)(в - а).

 

3. Для виразів 10а2в(k + р)  і  3mn(k + p) спільним множником є:

А)  10;                           Б) k + р;                          В) а2;                        Г) m.

 

4. Винести спільний множник за дужки   3ах + 4а.

А)  а(3х + 1);                          Б) а(3х + 4);                          В) 3а(х + 4);                          Г) а(х + 12).

 

5. Розкласти на множники:

1) 24х2у + 36ху2;

 

3) 18у5  - 12ху2 + 9у3;

5) 2у(n - m) + (m - n);

2) 3х4 – 6х3 + 9х5;

 

4) 3х(а - в) – 5у(в - а);

6) (х + 3)2 – 3(х + 3).

6. Розв’язати рівняння:  1)  3х – х2 = 0;                          2) 9х2 + 6х = 0.

 

7. Знайти значення виразу:

1) 17,2 · 8,1 + 23,8 · 5,1 – 17,2 · 7,6 – 23,8 · 4,6;                   2) .

________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 4.

Варіант 2

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Представити у вигляді добутку многочлен  - 6х2 + 3х.

А)  3х(х - 2);                Б)  -  2(2 - х);           В) 3х(1 – 2х);                         Г) 3х2(1 – 2х).

 

2. Представити у вигляді добутку многочлен    в(а + 3) - а(а + 3).

А)  (в - 3)(а + в);                Б)  (а + 3)(в - а);           В) (а - 3)(а + в);                        Г) (в + 3)(в - а).

 

3. Для виразів 7m5n5(a + b)  і  2p2q3(a + b) спільним множником є:

А)  (a + b);                        Б) m5;                          В) n5;                        Г) 14.

 

4. Винести спільний множник за дужки   2bc – 3c.

А)  c(2b – 3c);                          Б) 6c(b - 1);                          В) c(2b - 3);                          Г) c2(2b - 3).

 

5. Розкласти на множники::

1) - 4х8 + 18х15;

 

3) – 14ав3с2  - 21а2вс2 – 28а3в2с;

5) 3а(х - у) - (у - х);

2) 8ав3 – 12а2в – 24а2в2;

 

4) 3х(m – 2n) + 4у(2n - m);

6) (у - 3)2 – 4(у - 3).

6. Розв’язати рівняння:  1)  у2 + 5у = 0;                          2) 11х2 - х = 0.

 

7. Знайти значення виразу:

1) 15,6 · 7,8 + 19,5 · 9,4 – 15,6 · 5,8 – 19,5 · 7,4;                   2) .

 

 

 

 

Контрольна робота 4.

Варіант 3

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Представити у вигляді добутку многочлен  7х - 14х2.

А)  - 7х2(1 – 2х);                Б)  7х(1 – 2х);           В)  - 7х(1 – 2х);                         Г) 7х2(1 – 2х).

 

2. Представити у вигляді добутку многочлен  у(а + 2) - а(а + 2).

А)  (у + 2)(а - у);                Б)  (а + 2)(у - а);           В) (у - 2)(а + у);                        Г) (а - 2)(у + а).

 

3. Для виразів 4а2в2(m + n)  і  3m3n2(m + n) спільним множником є:

А)  b3;                        Б) a3;                          В) 12;                        Г) m + n.

 

4. Винести спільний множник за дужки   5mn – 4m.

А)  20m(n - 1);                         Б) m(5m + 4);                          В) mn(5 - 4);                          Г) m(5n - 4).

 

5. Розкласти на множники:

1) 22ху2 + 33х2у;

 

3) 15m3  - 9m2n – 12m2;

5) 5х(в - с) - (с - в);

2) 3х2 + 15х4 - 21х6;

 

4) 2m(а - в) + 3n(в - а);

6) (а - 4)2 – 5(а - 4).

6. Розв’язати рівняння:  1)  х2 + 7х = 0;                          2) 10t2 + 2t = 0.

 

7. Знайти значення виразу:

1) 32,4 · 6,7 + 17,6 · 8,3 – 32,4 · 1,7 – 3,3 · 17,6;                   2) .

________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 4.

Варіант 4

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Представити у вигляді добутку многочлен  2 - 14х3.

А)  - 7х2(1 – 2х);                Б)  7х(1 – 2х);           В)  - 7х(1 – 2х);                         Г) 7х2(1 – 2х).

 

2. Представити у вигляді добутку многочлен  а(у -  2) + у(у - 2).

А)  (у + 2)(а - у);                Б)  (а + 2)(у - а);           В) (у - 2)(а + у);                        Г) (а - 2)(у + а).

 

3. Для виразів 5а5в5(х + у)  і 6с2е3(х + у) спільним множником є:

А)  (х + у);                        Б) а5;                          В) в5;                        Г) 30.

 

4. Винести спільний множник за дужки   4ху – 7у.

А)  у(4х – 7у);                          Б) 28у(х - 1);                          В) у(4х - 7);                          Г) у2(4х - 7).

 

5. Розкласти на множники:

1) – 4а4 + 20а10;

 

3) – 16x2y3z  - 44x2y2z2 + 4x2yz3;

5) x(y - 5) - y(5 - y);

2) 4а2в3 – 12ав2 + 20а2в;

 

4) 8m(a - 3) + n(a - 3);

6) (a + 3)2 – a(a + 3).

6. Розв’язати рівняння:  1)  z2 – 3z = 0;                          2) 8y2 – 3y = 0.

 

7. Знайти значення виразу:

1) 2,7 · 6,2 – 9,3 · 1,2 + 6,2 · 9,3 – 1,2 · 2,7;                   2) 1,25 · 14,9 + 0,75 · 1,1 + 14,9 · 0,75 + 1,1 · 1,25.

 

 

Контрольна робота 5.

Варіант 1

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Вказати вираз, який тотожно дорівнює виразу (х - у)2

А)  х2 – у2;                Б)  х2 + 2ху + у2;           В) х2 - 2ху + у2;                         Г) х2 + у2.

 

2. Вказати вираз, який тотожно дорівнює виразу (m - n) (m + n)

 

А)  m2 – 2mn - n2;                Б)  m2 – n2;           В) m2 + 2mn + n2;                        Г) n2 – m2.

 

3. Розкласти на множники х2 – у2.  

А)  (х - у)(х - у);                        Б) (у - х)(у - х);               В) (х - у) (х + у);           Г) (у - х)(у + х).

 

4. Розкласти на множники а2 – 2а + 1.

А)  (а – 1)2;                          Б) (а + 1)2;                          В) (а – 1)(а + 1);                        Г) (1 - а)(1 + а).

 

5. Спростити вираз:

1) (2а - в)(2а + в) + в2;

 

2) (х + у)2 + (х - у)2 – 2х2;

3) (х - 1)(х + 1) + (х + 1)(х - 5) – (х - 5)(х + 5).

6. Розкласти на множники:  1)  16 – а2;          2) в2 + 2вс + с2;            3) х2 – 2х + 1.

 

7. Представити вираз у вигляді добутку:  1) 4а2 + 4а + 1;         2) x2 – 6xt + 9t2.

 

8. Розв’язати рівняння: 1) (3х - 7)2 = 168 + (3х + 7)2;                    2) (3х + 2)2 + (4х - 1)(4х + 1) = (5х - 1)2.

________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 5.

Варіант 2

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Вказати вираз, який тотожно дорівнює виразу (х + у)2

А)  х2 – у2;                Б)  х2 + 2ху + у2;           В) х2 - 2ху + у2;                         Г) х2 + у2.

 

2. Вказати вираз, який тотожно дорівнює виразу (n + m) (n - m)

 

А)  m2 – 2mn - n2;                Б)  m2 – n2;           В) m2 + 2mn + n2;                        Г) n2 – m2.

 

3. Розкласти на множники p2 – q2.  

А)  (p - q)(p - q);                        Б) (q - p)(q - p);               В) (p - q) (p + q);           Г) (q - p)(q + p).

 

4. Розкласти на множники k2 + 2k + 1.

А)  (k – 1)2;                          Б) (k + 1)2;                          В) (k – 1)(k + 1);                        Г) (1 - k)(1 + k).

 

5. Спростити вираз:

1) (5x - y)(5x + y) + y2;

 

2) (p + q)2 + (p - q)2 – 2q2;

3) (а + 3)2 - (а + 9)(а - 9) – 6(а - 5).

6. Розкласти на множники:  1)  81 – m2;          2) p2 + 2ps + s2;            3) q2 – 2q + 1.

 

7. Представити вираз у вигляді добутку:  1) 9а2 + 6а + 1;         2) 16m2 – 8mn + n2.

 

8. Розв’язати рівняння: 1) (х - 7)2 + 3 = (х - 2)(х + 2);                  2) 5(х + 2)2 + (2х - 1)2 = 22 + 9(х - 3)(х + 3).

 

 

 

 

Контрольна робота 5.

Варіант 3

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Вказати вираз, який тотожно дорівнює виразу (p - q)2

А)  p2 – q2;                Б)  p2 + 2pq + q2;           В) p2 – 2pq + q2;                         Г) p2 + q2.

 

2. Вказати вираз, який тотожно дорівнює виразу (х - с) (х + с)

 

А)  х2 – 2сх + с2;                Б)  х2 – с2;           В) х2 + 2сх - с2;                        Г) с2 – х2.

 

3. Розкласти на множники m2 – n2.  

А)  (m - n)(m - n);                        Б) (n - m)(n - m);               В) (m - n) (m + n);           Г) (n - m)(n + m).

 

4. Розкласти на множники х2 - 2х + 1.

А)  (х – 1)2;                          Б) (х + 1)2;                          В) (х – 1)(х + 1);                        Г) (1 - х)(1 + х).

 

5. Спростити вираз:

1) (2а – x)(2а + х) + х2;

 

2) (m + n)2 + (m - n)2 – 2m2;

3) (а + 2)2 - (а + 3)(а - 3) – 4(а - 5).

6. Розкласти на множники:  1)  49 – k2;          2) t2 + 2tx + x2;            3) m2 – 2m + 1.

 

7. Представити вираз у вигляді добутку:  1) 25x2 – 10x + 1;         2) 64m2 + 16my + y2.

 

8. Розв’язати рівняння: 1) (х - 12)(х + 12) = 2(6 – x)2 – x2;                    2) (2х - 5)2 = 40 + (2х + 5)2.

________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 5.

Варіант 4

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Вказати вираз, який тотожно дорівнює виразу (p + q)2

А)  p2 – q2;                Б)  p2 + 2pq + q2;           В) p2 – 2pq + q2;                         Г) p2 + q2.

 

2. Вказати вираз, який тотожно дорівнює виразу (с + х) (с - х)

 

А)  х2 – 2сх + с2;                Б)  х2 – с2;           В) х2 + 2сх - с2;                        Г) с2 – х2.

 

3. Розкласти на множники n2 – m2.  

А)  (m - n)(m - n);                        Б) (n - m)(n - m);               В) (m - n) (m + n);           Г) (n - m)(n + m).

 

4. Розкласти на множники х2 + 2х + 1.

А)  (х – 1)2;                          Б) (х + 1)2;                          В) (х – 1)(х + 1);                        Г) (1 - х)(1 + х).

 

5. Спростити вираз:

1) (7х - а)( 7х + а) + а2;

 

2) (t + s)2 + (t - s)2 – 2t2;

3) (2m - 5)2 – 4(m - 7)(m + 7).

6. Розкласти на множники:  1)  64 – c2;          2) a2 – 2ay + y2;            3) z2 + 2z + 1.

 

7. Представити вираз у вигляді добутку:  1) 100k2 – 20k + 1;         2) 4x2 + 4xt + t2.

 

8. Розв’язати рівняння: 1) (х + 6)2 = 79 + (х - 5)(х + 5);                  2) 2(х + 1)2 + 3(х - 1)2 = 5(х - 1)(х + 1) - 4.

 

 

 

Контрольна робота 6.

Варіант 1

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Вказати спільний множник одночленів 5а2в  і  10ав2

А)  50а3в3;                Б)  5ав;           В) 5ав 2;                         Г) 150а4в5.

 

2. Вказати вираз, який тотожно дорівнює виразу х2 – у2

А)  (х - у)2;                Б)  (х - у)(х + у);           В) (у - х)2;                        Г) (у - х) (у + х).

 

3. Розкласти на множники многочлен   m2 + 2mn + n2.  

А)  (m + n)(m - n);                        Б) (m + n)(m + n);               В) (m - n)(m - n);           Г) (m + n)(- m - n).

 

4. Представити у вигляді добутку вираз   х2 – 4.

А)  (х – 2)(х – 2);                          Б) (х – 2)(х + 2);                          В) (2 - х)(2 + х);       Г) (2 - х)(2 - х).

 

5. Розкласти на множники:

1) в3 – 8с3;

 

4) 5ав – 15в – 5а + 15;

7) 9а2 – 6ав + в2 – 16;

2) 49х2у – у3;

 

5) а4 – 1;

8) х3у2 – х3 – ху2 + х;

3) 7а2 + 14а + 7;

 

6) а + в + а2 – в2;

9) 1 – х2 + 4ху – 4у2.

6. Розв’язати рівняння: 1) 2х3 – 50х = 0;         2) 16х3 + 8х2 + х = 0;            3) х3 + 2х2 – 36х – 72 = 0.

________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 6.

Варіант 2

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Вказати спільний множник одночленів 15ав3  і  10а3в2

А)  50а3в3;                Б)  5ав;           В) 5ав 2;                         Г) 150а4в5.

 

2. Вказати вираз, який тотожно дорівнює виразу у2 – х2

А)  (х - у)2;                Б)  (х - у)(х + у);           В) (у - х)2;                        Г) (у - х) (у + х).

 

3. Розкласти на множники многочлен   m2 - 2mn + n2.  

А)  (m + n)(m - n);                        Б) (m + n)(m + n);               В) (m - n)(m - n);           Г) (m + n)(- m - n).

 

4. Представити у вигляді добутку вираз   4 - х2.

А)  (х – 2)(х – 2);                          Б) (х – 2)(х + 2);                          В) (2 - х)(2 + х);       Г) (2 - х)(2 - х).

 

5. Розкласти на множники:

1) m3 + 27n3;

 

4) 2ав + 10в – 2а - 10;

7) 4х2 – 4ху + у2 – 9;

2) х3 – 64ху2;

 

5) а4 – 16;

8) ас4 – с4 – ас2 + с2;

3) - 3а2 + 18а - 27;

 

6) х2 – у2 + х - у;

9) 4 – m2 + 2mn – n2.

6. Розв’язати рівняння: 1) 6х3 – 24х = 0;         2) 25х3 - 10х2 + х = 0;            3) х3 - 4х2 – 9х + 36 = 0.

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота 6.

Варіант 3

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Вказати спільний множник одночленів 8mn і  4m2n

А)  32m3n2;                Б)  4mn;           В) 4mn2;                         Г) 96m3n5.

 

2. Вказати вираз, який тотожно дорівнює виразу m2 – n2

А)  (m - n)2;                Б)  (m - n)(m + n);           В) (n – m)2;                        Г) (n - m)(n + m).

 

3. Розкласти на множники многочлен   p2 - 2pq + q2.  

А)  (p + q)(p - q);                        Б) (p + q)(p + q);               В) (p - q)(p - q);           Г) (p + q)(- p - q).

 

4. Представити у вигляді добутку вираз   25 - b2.

А)  (5 – b)(5 – b);                          Б) (b – 5)(b - 5);                          В) (5 - b)(5 + b);       Г) (b - 5)(b + 5).

 

5. Розкласти на множники:

1) 27 - х3;

 

4) 6m - mn – 6 + n;

7) х2 – 16в2 + 8вс – с2;

2) 3а - 3а3;

 

5) b4 – 81;

8) а2 – 2ав + в2 - 25;

3) - 3а4 - 12а3 – 12а2;

 

6) х2 – у2 – х – у;

9) ас6 – ас4 – с6 + с4.

6. Розв’язати рівняння: 1) 7х3 – 63х = 0;         2) 49х3 - 14х2 + х = 0;            3) х3 - 5х2 – х + 5 = 0.

________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 6.

Варіант 4

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Вказати спільний множник одночленів 8m2n2  і  12mn3

А)  32m3n2;                Б)  4mn;           В) 4mn 2;                         Г) 96m3n5.

 

2. Вказати вираз, який тотожно дорівнює виразу n2 – m2

А)  (m - n)2;                Б)  (m - n)(m + n);           В) (n – m)2;                        Г) (n - m)(n + m).

 

3. Розкласти на множники многочлен   p2 + 2pq + q2.  

А)  (p + q)(p - q);                        Б) (p + q)(p + q);               В) (p - q)(p - q);           Г) (p + q)(- p - q).

 

4. Представити у вигляді добутку вираз   b2 - 25.

А)  (5 – b)(5 – b);                          Б) (b – 5)(b - 5);                          В) (5 - b)(5 + b);       Г) (b - 5)(b + 5).

 

5. Розкласти на множники:

1) а3 + 64;

 

4) а6 + а4 – 3а2 - 3;

7) х2 + 2ху + у2 - 64;

2) 14 – 14m2;

 

5) 1 - у4;

8) х2у5 – у5 - х2у2 + у2;

3) – 75в6 + 30в4 – 3в2;

 

6) m + n + m2 – n2;

9) m2 + 16n2 + 8mn – b2.

6. Розв’язати рівняння: 1) 7х3 – 28х = 0;         2) 81х3 + 36х2 + 4х = 0;            3) х3 - 2х2 – 9х + 18 = 0.

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота 7 (на 30 хв.).

Варіант 1

 

1.Функция задана формулою у = 8х - 3. Визначите:

1) значення функції, якщо значення аргументу  дорівнює 2;

2) значення аргументу, при якому значення функції дорівнює – 19;

3) чи проходить графік функції через точку В( - 2;  - 13).

2. Побудуйте графік функції: 1) у = х + 4;         2) у = х – 2;                          3) у = 0,8х – 3.

3. Не виконуючи побудови, знайти координати точок перетину графіка функції у = - 0,8х + 4 з осями координат.

________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 7 (на 30 хв.).

Варіант 2

 

1.Функция задана формулою у = - 2х + 7. Визначите:

1) значення функції, якщо значення аргументу  дорівнює 6;

2) значення аргументу, при якому значення функції дорівнює – 9;

3) чи проходить графік функції через точку А( - 4;  15).

 

2. Побудуйте графік функції: 1) у = 3х - 1;         2) у = 5 +  х;                          3) у = - 4х.

 

3.  Не виконуючи побудови, знайти координати точок перетину графіка функції у = 0,5х - 3 з осями координат.

_________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 7 (на 30 хв.).

Варіант 3

 

1.Функция задана формулою у = 4х - 2. Визначите:

1) значення функції, якщо значення аргументу  дорівнює 0;

2) значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 0;

3) чи проходить графік функції через точку А(2;  6).

 

2. Побудуйте графік функції: 1) у = - 2х + 1;         2) у = 0,2х + 5;                          3) у = х – 3.

 

3. Не виконуючи побудови, знайти координати точок перетину графіка функції у = 0,5х - 3 з осями координат.

________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 7 (на 30 хв.).

Варіант 4

 

1.Функция задана формулою у = 4х - 2 . Визначите:

1) значення функції, якщо значення аргументу  дорівнює  - 2;

2) значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 2;

3) чи проходить графік функції через точку С(3;  9).

 

2. Побудуйте графік функції: 1) у = - 3х + 4;         2) у = 0,3х - 5;                          3) у = х + 1.

 

3. Не виконуючи побудови, знайти координати точок перетину графіка функції у = 0,5х - 3 з осями координат.

 

 

Контрольна робота 8.

Варіант 1

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Вказати розв’язок рівняння  2х + 3у = - 1.

А)  (- 1; - 1);                Б)  (5;  1);           В) (- 2;  1);                         Г) (- 2; - 1).

 

2. Вказати розв’язок системи рівнянь 

А)  (2;  1);                Б)  (2;  - 1);           В) (- 2;  1);                        Г) (- 2;  - 1).

 

3. Знайти значення функції у = 2х - 3, якщо значення аргументу дорівнює 4.  

А)  11;                           Б) 5;                          В) 10;                                 Г) 14.

 

4. Знайти значення аргументу, якщо значення функції у = 4х + 5 дорівнює 1.  

А)  0,25;                          Б) 1;                          В) - 1;                              Г) 0,5.

 

5. Розв’язати систему рівнянь:

1)

 

2)

6. За 5 кг винограду і 2 кг груш заплатили 78 грн. За 1 кг винограду і3 кг груш заплатили 39 грн. Скільки коштують 1 кг винограду і 1 кг груш разом?

________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 8.

Варіант 2

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Вказати розв’язок рівняння  2х - 3у = 7.

А)  (- 1; - 1);                Б)  (5;  1);           В) (- 2;  1);                         Г) (- 2; - 1).

 

2. Вказати розв’язок системи рівнянь 

А)  (2;  1);                Б)  (2;  - 1);           В) (- 2;  1);                        Г) (- 2;  - 1).

 

3. Знайти значення функції у = 3х - 2, якщо значення аргументу дорівнює 4.  

А)  11;                           Б) 5;                          В) 10;                                 Г) 14.

 

4. Знайти значення аргументу, якщо значення функції у = - 7 + 8х дорівнює 1.  

А)  0,25;                          Б) 1;                          В) - 1;                              Г) 0,5.

 

5. Розв’язати систему рівнянь:

1)

 

2)

6. За 2 кг яблук і 3 кг слив заплатили 31 грн., а за 3 кг яблук і 1 кг слив заплатили 29 грн. Скільки коштують 1 кг яблук і 1 кг слив разом?

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота 8.

Варіант 3

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Вказати розв’язок рівняння  4х + 7у = - 3.

А)  (- 1; - 1);                Б)  (1;  1);           В) (1;  - 1);                         Г) (- 1; 1).

 

2. Вказати розв’язок системи рівнянь     

А)  (4;  10);                Б)  (8;  2);           В) ( 2;  8);                        Г) (10;  4).

 

3. Знайти значення функції у = 2х - 4, якщо значення аргументу дорівнює 5.  

А)  - 14;                           Б) 18;                          В) 6;                                 Г) - 22.

 

4. Знайти значення аргументу, якщо значення функції у = 7х + 8 дорівнює 1.  

А)  ;                          Б) - 1;                          В)  1;                              Г) .

 

5. Розв’язати систему рівнянь:

1)

 

2)

6. Разом 3 кг цукру  і 2 кг печива коштують 35 грн., а 1 кг цукру і 3 кг печива коштують 35 грн. Скільки коштують 1 кг цукру і 1 кг печива разом?

________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота 8.

Варіант 4

 

В завданнях 1 – 4 вказати правильну, за вашою думкою, відповідь:

1. Вказати розв’язок рівняння  - 5х - 11у = 16.

А)  (- 1; - 1);                Б)  (1;  1);           В) (1;  - 1);                         Г) (- 1; 1).

 

2. Вказати розв’язок системи рівнянь 

А)  (4;  10);                Б)  (8;  2);           В) (2;  8);                        Г) (10;  4).

 

3. Знайти значення функції у = 4х - 3, якщо значення аргументу дорівнює 5.  

А)  - 14;                           Б) 18;                          В) 6;                                 Г) - 22.

 

4. Знайти значення аргументу, якщо значення функції у = 14 - 13х  дорівнює 1.  

А)  ;                          Б) - 1;                          В)  1;                              Г) .

 

5. Розв’язати систему рівнянь:

1)

 

2)

6. Разом 2 кг огірків і 4 кг помідорів коштують 26 грн., а 3 кг огірків і 5 кг помідорів коштують 34 грн. Скільки коштують 1 кг огірків і 1 кг помідорів разом?

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, Контрольні роботи
Додано
28 лютого 2019
Переглядів
1376
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку