Контрольна робота з екології

Про матеріал
Дана контрольна робота вміщує теоретичні питання та задачі. Пропонуються різноманітні задачі, вчитися складати ланцюги живлення.
Перегляд файлу

1 вар.

1.Що вивчає наука екологія? Наведіть приклади абіотичних та біотичних  чинників в екології.

2. Як рівні організації живої матерії вивчає екологія?

3. Дайте визначення терміну «популяція»

4. Дайте визначення терміну «менделівська популяція»

5. Дайте визначення терміну « консументи», наведіть приклади.

6. Назвіть основні динамічні показники популяції, дайте визначення.

Задача 1. Яка маса рослин необхідна для існування лисиці масою 17 кг, з яких 60% - вода?

Задача 2. 1 м2 біоценозу дає 700г сухої речовини за рік. Побудуйте ланціг живлення і визначте, скільки гектарів потрібно, щоб прогодувати людину масою 75 кг ( з них 64% становить вода. Ланцюг живлення: культурні рослини —  консументи І пор. —  консументи ІІ пор. — людина.

 

 

2 вар.

1. Охарактеризуйте властивості популяції.

2. Поясніть, які необхідно здійснити заходи, щоб змінити клімат на краще.

3. Дайте визначення терміну «синекологія».

4. Охарактеризуйте типи популяцій.

5. Дайте визначення «закону мінімуму» Одума.

6. Дайте визначення терміну «продуценти», наведіть приклади.

Задача 1. Визначте, яка площа відповідного біоценозу може прогодувати одну особину останньої ланки в ланцюзі живлення:

Планктон — риба — чайка (1.5 кг). З вказаної її маси 70% становить вода.

Задача 2. Яка площа необхідна для існування дельфіна масою 270 кг, з яких 72% становить вода?

3 вар.

1. Назвіть закони термодинаміки в живій природі.

2. Дайте визначення терміну «редуценти».

3. Дайте визначення терміну «коменсалізм».

4. Що називається ланцюгом живлення?

5. Поясніть, які складові ланцюгів живлення забезпечують атмосферу киснем, а населення планети продуктами харчування.

6. Дайте визначення терміну «мутуалізм».

Задача 1. Маса тюленя становить 370кг. Основу їжі тюленя становить риба, яка живиться планктоном. Чи достатньо акваторії площею 20 000 м2 для нормального живлення одного тюленя, якщо продуктивність планктону становить 600г/м2, а вміст води у тілі тюленів становить 65%?

Задача  2. Яка площа здатна прогодувати пару сов масою по 1,5 кг кожна, з яких 70% вода, якщо продуктивність біоценозу 300г сухої біомаси з 1м2 за рік?

 

4 вар.

1. Що вивчає наука екологія? Наведіть приклади абіотичних та біотичних  чинників в екології.

2. Як рівні організації живої матерії вивчає екологія?

3. Дайте визначення терміну «популяція»

4. Назвіть основні динамічні показники популяції, дайте визначення.

5. Дайте визначення терміну «менделівська популяція»

6. Дайте визначення терміну « консументи», наведіть приклади.

Задача 1. Яка маса рослин необхідна для існування лисиці масою 17 кг, з яких 60% - вода?

Задача 2. 1 м2 біоценозу дає 700г сухої речовини за рік. Побудуйте ланцюг живлення і визначте, скільки гектарів потрібно, щоб прогодувати людину масою 75 кг ( з них 64% становить вода. Ланцюг живлення: культурні рослини —  консументи І пор. —  консументи ІІ пор. — людина.

5 вар.

1. Охарактеризуйте властивості популяції.

2. Поясніть, які необхідно здійснити заходи, щоб змінити клімат на краще.

3. Дайте визначення терміну «синекологія».

4. Охарактеризуйте типи популяцій.

5. Дайте визначення «закону мінімуму» Одума.

6. Дайте визначення терміну «продуценти», наведіть приклади.

Задача 1. Визначте, яка площа відповідного біоценозу може прогодувати одну особину останньої ланки в ланцюзі живлення:

Планктон — риба — чайка (1.5 кг). З вказаної її маси 70% становить вода.

Задача 2. Яка площа необхідна для існування дельфіна масою 270 кг, з яких 72% становить вода?

 

6 вар.

1. Назвіть закони термодинаміки в живій природі.

2. Дайте визначення терміну «редуценти».

3. Дайте визначення терміну «коменсалізм».

4. Що називається ланцюгом живлення?

5. Поясніть, які складові ланцюгів живлення забезпечують атмосферу киснем, а населення планети продуктами харчування.

6. Дайте визначення терміну «мутуалізм».

Задача 1. Маса тюленя становить 370кг. Основу їжі тюленя становлять риби, які живляться планктоном. Чи достатньо акваторії площею 20 000 м2 для нормального живлення одного тюленя, якщо продуктивність планктону становить 600г/м2, а вміст води у тілі тюленів становить 65%?

Задача  2. Яка площа здатна прогодувати пару сов масою по 1,5 кг кожна, з яких 70% вода, якщо продуктивність біоценозу 300г сухої біомаси з 1м2 за рік?

 

7 вар.

1.Що вивчає наука екологія? Наведіть приклади абіотичних та біотичних  чинників в екології.

2. Як рівні організації живої матерії вивчає екологія?

3. Дайте визначення терміну «популяція»

4. Назвіть основні динамічні показники популяції, дайте визначення.

5. Дайте визначення терміну «менделівська популяція»

6. Дайте визначення терміну « консументи», наведіть приклади.

Задача 1. Яка маса рослин необхідна для існування лисиці масою 17 кг, з яких 60% - вода?

Задача 2. 1 м2 біоценозу дає 700г сухої речовини за рік. Побудуйте ланцюг живлення і визначте, скільки гектарів потрібно, щоб прогодувати людину масою 75 кг ( з них 64% становить вода. Ланцюг живлення: культурні рослини —  консументи І пор. —  консументи ІІ пор. — людина.

 

 

8 вар.

1. Охарактеризуйте властивості популяції.

2. Поясніть, які необхідно здійснити заходи, щоб змінити клімат на краще.

3. Дайте визначення терміну «синекологія».

4. Охарактеризуйте типи популяцій.

5. Дайте визначення «закону мінімуму» Одума.

6. Дайте визначення терміну «продуценти», наведіть приклади.

Задача 1. Визначте, яка площа відповідного біоценозу може прогодувати одну особину останньої ланки в ланцюзі живлення:

Планктон — риба — чайка (1.5 кг). З вказаної її маси 70% становить вода.

Задача 2. Яка площа необхідна для існування дельфіна масою 270 кг, з яких 72% становить вода?

9 вар.

1. Назвіть закони термодинаміки в живій природі.

2. Дайте визначення терміну «редуценти».

3. Дайте визначення терміну «коменсалізм».

4. Що називається ланцюгом живлення?

5. Поясніть, які складові ланцюгів живлення забезпечують атмосферу киснем, а населення планети продуктами харчування.

6. Дайте визначення терміну «мутуалізм».

Задача 1. Маса тюленя становить 370кг. Основу їжі тюленя становлять риби, які живляться планктоном. Чи достатньо акваторії площею 20 000 м2 для нормального живлення одного тюленя, якщо продуктивність планктону становить 600г/м2, а вміст води у тілі тюленів становить 65%?

Задача  2. Яка площа здатна прогодувати пару сов масою по 1,5 кг кожна, з яких 70% вода, якщо продуктивність біоценозу 300г сухої біомаси з 1м2 за рік?

 

10 вар.

1.Що вивчає наука екологія? Наведіть приклади абіотичних та біотичних  чинників в екології.

2. Як рівні організації живої матерії вивчає екологія?

3. Дайте визначення терміну «популяція»

4. Назвіть основні динамічні показники популяції, дайте визначення.

5. Дайте визначення терміну «менделівська популяція»

6. Дайте визначення терміну « консументи», наведіть приклади.

Задача 1. Яка маса рослин необхідна для існування лисиці масою 17 кг, з яких 60% - вода?

Задача 2. 1 м2 біоценозу дає 700г сухої речовини за рік. Побудуйте ланцюг живлення і визначте, скільки гектарів потрібно, щоб прогодувати людину масою 75 кг ( з них 64% становить вода. Ланцюг живлення: культурні рослини —  консументи І пор. —  консументи ІІ пор. — людина.

11 вар.

1. Охарактеризуйте властивості популяції.

2. Поясніть, які необхідно здійснити заходи, щоб змінити клімат на краще.

3. Дайте визначення терміну «синекологія».

4. Охарактеризуйте типи популяцій.

5. Дайте визначення «закону мінімуму» Одума.

6. Дайте визначення терміну «продуценти», наведіть приклади.

Задача 1. Визначте, яка площа відповідного біоценозу може прогодувати одну особину останньої ланки в ланцюзі живлення:

Планктон — риба — чайка (1.5 кг). З вказаної її маси 70% становить вода.

Задача 2. Яка площа необхідна для існування дельфіна масою 270 кг, з яких 72% становить вода?

 

12 вар.

1. Назвіть закони термодинаміки в живій природі.

2. Дайте визначення терміну «редуценти».

3. Дайте визначення терміну «коменсалізм».

4. Що називається ланцюгом живлення?

5. Поясніть, які складові ланцюгів живлення забезпечують атмосферу киснем, а населення планети продуктами харчування.

6. Дайте визначення терміну «мутуалізм».

Задача 1. Маса тюленя становить 370кг. Основу їжі тюленя становлять риби, які живляться планктоном. Чи достатньо акваторії площею 20 000 м2 для нормального живлення одного тюленя, якщо продуктивність планктону становить 600г/м2, а вміст води у тілі тюленів становить 65%?

Задача  2. Яка площа здатна прогодувати пару сов масою по 1,5 кг кожна, з яких 70% вода, якщо продуктивність біоценозу 300г сухої біомаси з 1м2 за рік?

 

13 вар.

1.Що вивчає наука екологія? Наведіть приклади абіотичних та біотичних  чинників в екології.

2. Як рівні організації живої матерії вивчає екологія?

3. Дайте визначення терміну «популяція»

4. Назвіть основні динамічні показники популяції, дайте визначення.

5. Дайте визначення терміну «менделівська популяція»

6. Дайте визначення терміну « консументи», наведіть приклади.

Задача 1. Яка маса рослин необхідна для існування лисиці масою 17 кг, з яких 60% - вода?

Задача 2. 1 м2 біоценозу дає 700г сухої речовини за рік. Побудуйте ланцюг живлення і визначте, скільки гектарів потрібно, щоб прогодувати людину масою 75 кг ( з них 64% становить вода. Ланцюг живлення: культурні рослини —  консументи І пор. —  консументи ІІ пор. — людина.

 

 

14 вар.

1. Охарактеризуйте властивості популяції.

2. Поясніть, які необхідно здійснити заходи, щоб змінити клімат на краще.

3. Дайте визначення терміну «синекологія».

4. Охарактеризуйте типи популяцій.

5. Дайте визначення «закону мінімуму» Одума.

6. Дайте визначення терміну «продуценти», наведіть приклади.

Задача 1. Визначте, яка площа відповідного біоценозу може прогодувати одну особину останньої ланки в ланцюзі живлення:

Планктон — риба — чайка (1.5 кг). З вказаної її маси 70% становить вода.

Задача 2. Яка площа необхідна для існування дельфіна масою 270 кг, з яких 72% становить вода?

15 вар.

1. Назвіть закони термодинаміки в живій природі.

2. Дайте визначення терміну «редуценти».

3. Дайте визначення терміну «коменсалізм».

4. Що називається ланцюгом живлення?

5. Поясніть, які складові ланцюгів живлення забезпечують атмосферу киснем, а населення планети продуктами харчування.

6. Дайте визначення терміну «мутуалізм».

Задача 1. Маса тюленя становить 370кг. Основу їжі тюленя становлять риби, які живляться планктоном. Чи достатньо акваторії площею 20 000 м2 для нормального живлення одного тюленя, якщо продуктивність планктону становить 600г/м2, а вміст води у тілі тюленів становить 65%?

Задача  2. Яка площа здатна прогодувати пару сов масою по 1,5 кг кожна, з яких 70% вода, якщо продуктивність біоценозу 300г сухої біомаси з 1м2 за рік?

 

16 вар.

1.Що вивчає наука екологія? Наведіть приклади абіотичних та біотичних  чинників в екології.

2. Як рівні організації живої матерії вивчає екологія?

3. Дайте визначення терміну «популяція»

4. Назвіть основні динамічні показники популяції, дайте визначення.

5. Дайте визначення терміну «менделівська популяція»

6. Дайте визначення терміну « консументи», наведіть приклади.

Задача 1. Яка маса рослин необхідна для існування лисиці масою 17 кг, з яких 60% - вода?

Задача 2. 1 м2 біоценозу дає 700г сухої речовини за рік. Побудуйте ланцюг живлення і визначте, скільки гектарів потрібно, щоб прогодувати людину масою 75 кг ( з них 64% становить вода. Ланцюг живлення: культурні рослини —  консументи І пор. —  консументи ІІ пор. — людина.

17 вар.

1. Охарактеризуйте властивості популяції.

2. Поясніть, які необхідно здійснити заходи, щоб змінити клімат на краще.

3. Дайте визначення терміну «синекологія».

4. Охарактеризуйте типи популяцій.

5. Дайте визначення «закону мінімуму» Одума.

6. Дайте визначення терміну «продуценти», наведіть приклади.

Задача 1. Визначте, яка площа відповідного біоценозу може прогодувати одну особину останньої ланки в ланцюзі живлення:

Планктон — риба — чайка (1.5 кг). З вказаної її маси 70% становить вода.

Задача 2. Яка площа необхідна для існування дельфіна масою 270 кг, з яких 72% становить вода?

 

docx
Додано
29 квітня 2019
Переглядів
1561
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку