26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Контрольна робота з економіки за темою: «Попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки»

Про матеріал

Завдання контрольної роботи з економіки за темою «Попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки» сприятимуть систематизації набутих знань, умінню їх використовувати під час аналізу економічного явища, володінню навичками самостійного цілісно-комплексного аналізу економічної ситуації.

Завдання відповідають рівням навчальної компетенції учнів та складаються з 4 рівнів.

І – початковий – учень має елементарні фактичні знання і здатний відтворювати окремі економічні поняття та явища;

ІІ – середній – учень в цілому володіє фактичним матеріалом, елементами економічного аналізу, здатний відтворити навчальний матеріал;

ІІІ – достатній – за поданим зразком учень уміє аналізувати економічне явище, наводити приклади, здатний систематизувати матеріал з теми;

ІV – високий – учень володіє навчальним матеріалом і навичками цілісно-комплексного та окремих видів аналізу економічних явищ, вільно використовує додатковий матеріал для аргументації, власної інтерпретації економічного явища.

Під час створення таких завдань слід пам'ятати про поступове ускладнення їх на наступному рівні та про вищу кількість балів при оцінюванні завдань ІІІ - IV рівня. Важливо продумати завдання таким чином, щоб усі аспекти вивченої теми було висвітлено.

На І – ІІ рівнях завдання матимуть вигляд закритих форм тестів, експрес-анкет, економічного диктанту. На ІІІ рівні – проблемних запитань відкритого типу, розв'язання задач, побудова графіків, заповнення таблиць, тільки на ІV рівні – це завдання творчого характеру у вигляді розгорнутої відповіді на запитання, задану ситуацію (порівняти, зіставити, дослідити, дати власну оцінку). Воно має бути нестандартним, і разом з тим - лаконічним за формою, враховуючи обмежений час і обсяг роботи.

Перегляд файлу

Дата:____________   Клас:______  ПІБ учня:_______________________________________________

 

Контрольна робота за темою:

«Попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки»

 

Варіант 1

 

І рівень

Дайте правильну відповідь.( 0,5 бала )

1. Реальна заробітна плата визначається:

    А) величиною сплаченої заробітної плати;                       Б) величиною нарахованої заробітної плати;

    В) як прожитковий мінімум;                                               Г) як кількість спожитих товарів і послуг, які можна придбати

                                                                                                        за номінальну заробітну плату за існуючого рівня цін .

2. Відсоток – це дохід, який отримує:

    А) підприємець;                                                                   Б) власник капіталу;

    В) акціонер;                                                                          Г) власник землі.

3. Акціонерне товариство – це:

    А) обєднання людей, які ведуть спільну господарську діяльність;

    Б)  колектив співвласників, кожний із яких володіє акціями;

    В) колектив співвласників, частина яких володіє акціями;

    Г) велике підприємство, яке ґрунтується на спільній державній і приватній власності.

4. Надлишки споживача – це:

   А) ситуація на ринку, за якої  QD  <  QS ;                                      

   Б) ситуація на ринку, за якої  QS  < QD ;

   В) вигоди споживача від придбавання товару за ціною, яка є нижчою за рівноважну;                            

   Г) вигоди споживача від придбавання товара за рівноважною ціною.

5. Гроші обслуговують процес ціноутворення, якщо виконують функцію:

   А) міри вартості;                                           Б) засобу обігу;

   В) засобу платежу;                                        Г) засобу накопичення.

6. За допомогою формули Фішера неможливо показати:

   А) динаміку сукупного продукту, виготовленого в країні;

   Б) зміну цін товарів;

   В) динаміку грошової маси в країні;

   Г) зміну купівельної спроможності грошей.

ІІ рівень

7. Закінчіть речення.

Величина пропозиції – це__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Використовуючи дані таблиці, визначте ціну ринкової рівноваги для товару В та побудуйте графік.

 

Ринкова пропозиція і попит на товар В

Ціна одиниці товару В, грн.

Величина пропозиції, тис. шт.

Величина попиту, тис. грн.

15

155

100

11

150

110

8

140

120

6

130

130

4

120

145

 

 

 

9. Заповніть схему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень.

10.  Чи можуть існувати на ринку товари, для яких узагалі не виконується закон попиту? Підтвердьте свою думку конкретними прикладами .

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.  Розв’яжіть задачу. Функція попиту на комп’ютер нової моделі має вигляд QD = 100 – P, а функція пропозиції рівнянням  QS = 2P – 50. Визначте: 1) параметри ринкової рівноваги; 2) обчисліть еластичність попиту і пропозиції у точці рівноваги.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV рівень

12.  Розв’яжіть задачу. Функція попиту на телевізори  представлена  рівнянням QD = 2675 – P,  а функція пропозиції рівнянням  QS = 2P + 1315. Визначте: 1) параметри ринкової рівноваги; 2) визначте розмір дефіциту або надлишку, якщо уряд встановить ціну на телевізори, що дорівнює: а) 1250 грн.; б) 1400 грн.        в) побудуйте відповідні графіки .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:____________   Клас:______  ПІБ учня:_______________________________________________

 

Контрольна робота за темою:

«Попит, пропозиція, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки»

Варіант 2

І рівень

Дайте правильну відповідь.( 0,5 бала )

1.  Ринкова структура, у якій домінує декілька фірм-вирбників, а входження нових фірм у ринок утруднене, називається:

    А) олігопсонія;                                          Б) олігополія;

    В) монополія;                                            Г) монополістична конкуренція.

2. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:

    А) виникає дефіцит товару;                     Б) з`являється надлишок товару;

    В) знижується ціна ресурсів;                   Г) у галузь увійдуть нові фірми.

3. Конкуренцією  називається:

    А) союз декількох підприємств однієї галузі;

    Б) суперництво між товаровиробниками за вигідніші умови діяльності;

    В) використання технологій високого рівня під час виробництва певного товару;

    Г) свобода прийняття виробниками господарських рішень.

4. У ринковій економіці питання «що виробляти?» визначається:

   А) виробниками, що прагнуть одержати більший дохід;                                      

   Б) непорушними багатовіковими традиціями;

   В) через «голосування грошима»;                            

   Г) взаємодією держави та асоціацій підприємців.

5. Якщо ви запитуєте в продавця про вартість комп’ютера, то в цьому випадку гроші  виконують функцію:

   А) міри вартості;                                           Б) засобу обігу;

   В) засобу платежу;                                        Г) засобу накопичення.

6. За допомогою формули Фішера неможливо показати:

   А) динаміку сукупного продукту, виготовленого в країні;

   Б) зміну цін товарів;

   В) динаміку грошової маси в країні;

   Г) зміну купівельної спроможності грошей.

ІІ рівень

7. Закінчіть речення.

Величина попиту – це_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Використовуючи дані таблиці, визначте ціну ринкової рівноваги для товару А та побудуйте графік.

 

Ринкова пропозиція і попит на товар А

Ціна одиниці товару В, грн.

Величина пропозиції, тис. шт.

Величина попиту, тис. грн.

8

90

180

9

105

165

10

120

150

11

135

135

12

150

120

 

 

 

9. Заповніть схему.

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень.

 

 

10.  У ринковій економіці панує свобода підприємництва. Чи можна стверджувати, що підприємець за умов ринкової економіки може виробляти абсолютно все, що забажає?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.  Розв’яжіть задачу. Функція попиту на товар має вигляд QD = 200 – 2P, а функція пропозиції  QS = 5P – 10. Визначте коефіцієнт цінової еластичності попиту в точці рівноваги та охарактеризуйте еластичність попиту. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV рівень

12. Розв’яжіть задачу. Крива попиту на товар  представлена  рівнянням QD = 2800 – 160P,  а  крива  пропозиції  рівнянням  QS = 1600 + 140Р. Побудуйте графіки попиту та пропозиції, визначте рівноважні ціну та обсяг. Опишіть і проілюструйте графічно ситуацію, яка виникне, якщо ціна на даний товар буде фіксована на рівні 8 грн. Як зміняться сукупні видатки покупців на даний товар та обсяг його продажу, якщо буде встановлена фіксована ціна, що на 50% вища за початкову рівноважну?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
10 серпня 2018
Переглядів
4969
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку