Контрольна робота з хімії для 9 класу на тему "Вуглеводні"

Про матеріал

Шановні колеги в доданому матеріалі не завантажились варіанти відповідей до першого питання.

А органічних речовин порівну; Б переважають неорганічні речовини

В переважають органічні речовини; Г органічні речовини відсутні

Контрольна робота з хімії для 9 класу на тему: "Вуглеводні". Складена відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. Використані тести: з вибором однієї правильної відповіді, завдання на визначення відповідності, тестові завдання, що містять шість варіантів відповіді, три з яких є правильними, завдання на вибір правильних тверджень, завдання "Так", "Ні", Закінчить рівняння, розв'яжіть задачу


Перегляд файлу
 1. клас. Хімія. Контрольна робота. Тема : «Вуглеводні».                                                 І варіант

І рівень

Завдання 1-4. У кожному завданні лише одна правильна відповідь (0,5 б)

 1. У переліку речовин: вода, вуглекислий газ, бутан, глюкоза, кисень, метан, етанова кислота:

 

 

 1. Позначте групу атомів, що становлять гомологічну різницю:

А СН2                   Б СН3                  В СН                Г СН4   

 

 1. Укажіть сполуку яка є гомологом для гексану:                                                                          

А  С2Н2       Б  С2Н4      В  С2Н6     Г С3Н6     

 

 1.  Позначте третій член гомологічного ряду метану:                                                                   

А декан     Б бутан     В  пропан     Г етилен

 

 1.  Обведіть кружечком слово  «Так», якщо твердження правильне, слово «Ні» - якщо неправильне (0,5 б)

Так

Ні

1.Теорію хімічної будови органічних сполук розробив Д.І. Менделєєв

Так

Ні

2.У молекулі етену між атомами Карбону наявний  подвійний  зв'язок

Так

Ні

3.Для взаємодії метану з хлором необхідне світло

Так

Ні

4.Загальна формула насичених вуглеводнів СnН 2n + 2

 

ІІ рівень. (1 б.)

 1.  Визначте молекулярну формулу сполуки зображеної на рисунку, та обчисліть її молекулярну масу

    Н    Н   Н     Н    Н                                Молекулярна формула:

Н-С – С – С – С – С – Н

    Н    Н    Н    Н    Н                                Молярна маса:

 

 1. Виберіть з шести речовин три, які належать до алканів

А декан  Б етен  В ацетилен   Г пропан   Д етин    Е  гептан

 

ІІІ рівень. (1 б.)

8. Виберіть правильні твердження, що характеризують  горіння вуглеводнів:                            А екзотермічна реакція;                                                                                                                                 Б ендотермічна реакція;                                                                                                                                В  продуктом окиснення є вода та вуглекислий газ;                                                                           Г продуктом окиснення є водень і вода;                                                                                             Д  негативний екологічний чинник;                                                                                                         Е швидка окисно-відновна реакція;

9.  Закінчить рівняння хімічних реакцій:

А С2Н2 + Н2                                Б   СН4 + Сl2                                 В С2Н4  + О2               

10. Встановіть відповідність:

Назва речовини                                   Формула речовини

1. Бутан                                                  А  С2Н2

2. Етан                                                    Б  С2Н6

3. Метан                                                 В СН4

4. Етин                                                    Г  С4Н8

                                                                Д  С4Н10

ІV рівень. (3 б.)

11. Задача: обчисліть об’єм кисню необхідний для горіння етину   обємом  300 л, та об’єм утвореного вуглекислого газу. Об’єми виміряні за однакових умов

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ варіант

 І рівень

Завдання 1-4. У кожному завданні лише одна правильна відповідь (0,5 б)

 1. У переліку речовин: вода, вуглекислий газ, бутан, глюкоза, кисень, метан, етанова кислота, водень:

 

 

 1. Укажіть сполуку метану:                                                                                                     А СН2                   Б СН3                  В СН         Г СН4

 

 1. Укажіть сполуку яка є гомологом для пентану:                                                                                     А етин   Б  етен  В етан Г ацетилен   

 

 

 1.  Позначте  восьмий  член гомологічного ряду метану:                                                                 А октан  Б бутан  В  пропан  Г етилен

 

 1. Обведіть кружечком слово  «Так», якщо твердження правильне, слово «Ні» - якщо неправильне. (0,5 б)

Так

Ні

1.Теорію хімічної будови органічних сполук розробив О.М. Бутлеров

Так

Ні

2.У молекулі етину між атомами Карбону наявний потрійний зв'язок

Так

Ні

3.Загальна формула ненасичених вуглеводнів СnН 2n

Так

Ні

4.Ненасичені вуглеводні знебарвлюють бромну воду

 

ІІ рівень. (1 б.)

 1. Визначте молекулярну формулу сполуки зображеної на рисунку, та обчисліть її молекулярну масу

    Н    Н   Н     Н                                   Молекулярна формула:

Н-С – С – С – С – Н

    Н    Н    Н    Н                                  Молярна маса:

 

 1.  Виберіть з шести речовин три, які належать до алкенів

          А  декан   Б  етен   В гексан   Г пропен   Д  пентен    Е  гептан

ІІІ рівень. (1 б.)

 1.  Виберіть правильні твердження, що характеризують  фізичні та хімічні властивості поліетилену:

А поліетилен продукт реакції полімеризації етену                                                                                               Б поліетилен продукт реакції сполучення молекул етену                                                                               В  поліетилен – легкоплавка горюча речовина                                                                                       Г поліетилен не горить, тому з нього виготовляють різні вироби                                                           Д  Має низьку хімічну активність                                                                                                               Е взаємодіє з водою

 1. Закінчить рівняння хімічних реакцій:

 А  СН2 = СН2 + Н2                                Б   СН3Сl + Сl2                                 В   С2Н2  + О2            

10. Встановіть відповідність:

Назва речовини                                   Формула речовини

1. Етин                                                  А  С2Н4

2. Етан                                                   Б  С2Н6

3. Бутан                                                 В С2Н2

4. Етен                                                   Г  С4Н8

                                                               Д  С4Н10

ІV рівень. (3. б)

 1. Задача: Обчисліть об’єм кисню необхідний для горіння етену   обємом  200 л, та об’єм утвореного вуглекислого газу. Об’єми виміряні за однакових умов

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
8 березня 2018
Переглядів
7439
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку