Контрольна робота з теми: "Числівник"

Про матеріал
Контрольна робота з теми:"Числівник має 19 завдань, з яких 14 - має одну правильну відповідь, 4 - на відповідність і одне завдання - провідміняти подані числівники
Перегляд файлу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА   (6 клас)

Числівник

Варіант І

  У завданнях 1 – 14 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

1.      Укажіть, у якому рядку всі числівники кількісні:


А п'ять, шістдесят другий, чотири, вісім

Б троє, кільканадцять, сімсот десять, вісімдесят

В четвертий, двійко, багато, кількасот

Г десятеро, чотири, шостий, двохсотий


2.Укажіть, у якому рядку всі числівники складені:

А три четвертих, вісімсот, десять, сорок сім

Б четверо, три сьомих, одинадцятеро, шестеро

В сто сорок один, чотириста три, двадцять п'ять, шістсот сім

Г мільярд, тисяча сто, шість, вісімсот

3.  Буква и на місці пропусків пишеться в усіх словах рядка:

А чотири метр..., три гектар..., дві десятих метр...

Б чотири словник..., півтора кілометр..., два комп'ютер...

В десять цілих і шість десятих відсотк..., три човн..., чотири контейнер...

Г три зошит..., чотири фломастер..., два кілограм...

4.Знак м’якшення пишеться у всіх числівниках рядка:

А тр...х, міл...ярд, дев'ят...сот, чотир...ох

Б шіст..., двадцят... вісім, сорок дев'ят..., п'ят...сот

В кіл...кадесят..., дванадцят..., шіст...надцят..., шіст...сот

Г одинадцят..., дев'ят..., чотир...ома, п'ят...ма

5. Іменник уживається із закінченням -ів у слово­сполученні з числівником:


А багато (віз)

Б одинадцять (яблука)

В шість (межа)

Г п'ять (громадяни)А Шістдесятеро, сім, шестеро, сорок два

Б троє, четверо, трійко, обидва

В шостий, дев'ять, тисяча, двійко

Г одинадцятеро, вісімнадцятеро, сто три, п'ять


7. У якому рядку всі числівники збірні?

А Четверо курчат, восьмеро коней, двійко хлопчиків

Б сім картоплин, одинадцять кілометрів, шестеро хлопців

В чотири метри, вісім кошиків, троє дверей

Г семеро телят, дві подруги, обидві постаті

8.    Словосполучення побудовані правильно у рядку:


А троє учениць, чотири яблука, вісім кошиків

Б двоє вікон, одинадцятеро козаків, троє дверей

В четверо столів, двоє імен, обидва друзів

Г два братів, три сестри, двоє ножиць


9. Усі числівники змінюються за родами, числами та відмінками у рядку:


А десять, двадцять п'ятий, тисячний, сім

Б десятий, сто сорок восьмий, мільйонний, сто

В восьмий, четвертий, дев'ятсотий, тисячний

Г триста, сорок п'ять, триста п'ятий, сімсот


10.Збірний числівник є у рядку:

А сто                               В півтора

Б кількадесят                 Г двійко

 

11. У якому висловлюванні допущена помилка у вживанні іменника з числівником?

А два місяці, п'яте лютого

Б десятеро кошенят, три імені

В п'ять рідних брати, двоє сестер

Г п'ятеро друзів, третина ящика

12.  У якому рядку всі числівники пишуться разом?

А Вісімдесят/шостий, двадцяти/п'яти/мільйонний

Б сорок/восьмий, сто/тисячний

В шістсот/сьомий, триста/шостий

Г двадцяти/мільярдний, сто/сотий

13.   У якому рядку правильно записані відмінкові форми кількісних числівників?

А Сороками сімома, восьмистам сорока

Б п'ятдесятьом чотирьом, п'ятистам шістьом

В двадцятьома сімома, сороками п'ятьма

Г восьмистам п'ятдесяти трьом, дев'яностами

14.У якому рядку правильно записані відмінкові форми порядкових числівників?

А Першою, двісті сімдесят третього, вісімдесят третьої

Б шостому, двадцять восьмим, десятого, сімох

В п'ятдесяти, однієї, сорок сьомому

Г сорока восьмого, двадцять дев'ятої

  У завданнях 15 – 18 потрібно встановити відповід­ність.

15. Установіть відповідність між розрядом, фор­мою числівника та прикладом у реченні.

Числівник

Приклад

1

збірний

А

Дві берези біля двору поклонилися до ніг.

2

порядковий

Б

Семеро одного не ждуть.

3

кількісний

В

Третій попросив води.

4

складний

Г

Де ж видано, щоб на буряках робочому по тридцять копійок у день!

 

 

Ґ

Сотня козаків зайняли оборону.

16. Установіть відповідність між числівником та його характеристикою.

Характеристика

Числівник

1

кількісний в орудному відмінку

А

на дев'яноста шістьох

2

порядковий у родовому відмінку

Б

п'ятсот сімдесят восьмого

3

кількісний у місцевому відмінку

В

вісімдесятьма сімома

4

кількісний у давальному відмінку

Г

трьомстам шістдесятьом

 

 

Ґ

сто двадцять п'ятим

17. Установіть відповідність між характеристикою числівника та прикладом.

Характеристика

Приклад

1

кількісний у називному відмінку

А

Сім раз відмір, один раз відріж.

2

порядковий у родовому відмінку

Б

Жінка тримає дім за три кути, а чоловік — за один.

3

кількісний в орудному відмінку

В

Знай свій рід до сьомого коліна.

4

кількісний у знахідному відмінку

Г

Коло самої греблі проти млина стояла стара дубова церква з п'ятьма банями.

 

 

Ґ

Двом учням доручили виготовити будиночок для птахів.

18. Установіть відповідність між характеристикою числівника та прикладом.

Характеристика

Приклад

1

кількісний у знахідному відмінку

А

Потяглися в небі перші пташині ключі.

2

порядковий у родовому відмінку однини

Б

Їду з другом до третього друга в гості.

3

порядковий у називному відмінку множини

В

Двом школам шефи запропонували допомогу.

4

кількісний у давальному відмінку

Г

Мала мати двох синів.

 

 

Ґ

Перший підійшов до командира.

 

19. Провідміняйте числівники: 5, 16, 648.

 

За кожну правильну відповідь у завданнях 1- 18 по 1 балу; 19 завдання – 6 балів. Усього - 36

 


12б.    35 - 36б.

11 б.  – 34 – 33б.

10 б.  – 32 - 29 б.

9б.   – 28 – 26 б.

8 б.  – 25 - 23 б.

7 б. -  22 - 20 б.

6 б. – 19 - 17 б.

5 б. – 16 - 14 б.

4 б. -  13 – 11 б.

3 б. – 10 – 8 б.

2 б. – 7 – 5 б

1 б. – 4 – 1 б.


 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА   (6 клас)

Числівник

Варіант ІІ

  У завданнях 1 – 14 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

1.У якому рядку всі числівники порядкові?

А Другий, кільканадцятий, сьомий, одна тисяча сімсот сорок восьмий

Б дев'ять, три четвертих, дві десятих, шість

В дев'яносто, вісімдесят сьомий, чотирьох, п'ять

Г тридцять вісім, стосот, кількадесят, тридцятий

2. У якому рядку всі числівники складені?

А Сорок, дванадцять, двадцятеро, сімдесят

Б двадцять один, сімдесят перший, сто сім, дві тисячі

В кількасот, сорок два, сто чотири, сім

Г сто п'ятдесят, дві п'ятих, двоє, сімдесятий

3. Буква а пишеться в усіх числівниках рядка:

А дві третіх гектар..., десятеро учн...

Б чотири відсотк..., два з половиною гектар...

В три портрет..., одна ціла вісім сотих центнер...

Г одна друга відсотк..., півтора кілометр...

4. Знак м’якшення пишеться у числівнику рядка:

А двадцят..., шіст...десят, сім...десят, тр...ома

Б п'ят...сот, п'ять... сотих, міл...йон, сім...сот

В тридцят... два, дев'ят..., п'ят...ма, чотир...охсот

Г тр...момастами, двадцят... два, вісім...десят сім, пятнад...цятеро

5. Іменник вживається із закінченням -ей у слово­сполученні з числівником:


А дванадцять (стаття)

Б двоє (суддя)

В кількадесят (ящик)

Г шістдесят (відсоток)


6. У якому рядку всі числівники збірні?

А Сто тридцять, чотирмастами, троє, двадцять

Б одна ціла три десятих, десять, вісімсот сорок, дев'яносто

В двійко, трійко, тринадцятеро, тридцятеро

Г сто п'ятдесят, двадцять п'ятий, сто сорок сьомий

7. У якому рядку всі числівники збірні?

А Двоє хлопчиків, четверо курчат, восьмеро пере­можців

Б троє ножиць, четверо вікон, шість тарілок

В п'ятірко телят, двоє лошат, двадцять кошиків

Г п'ятдесят вісім стільців, двадцятеро шевців, вісім картоплин

8.  Укажіть, у якому рядку словосполучення побудовані правильно:


А троє медсестер, два яблука

Б три чверті гектарів, четверо коней

В півтора склянки, третя парта

Г двоє майстрів, вісім синів


9. Усі числівники змінюються за родами, числами та відмінками у рядку:

А сімсот вісімдесят, сорок четвертий, п'ять, десять

Б сімдесят дев'ять, п'ятірко, двадцять, сорок вісім

В дев'яносто сьомий, перший, кількасотий, тисячна

Г тридцятеро, другий, сто сорок п'ять, одна друга

10.Знайдіть збірний числівник.


А обидві

Б триста тридцять шостий

В сорок сім

Г три цілих і вісім сотих


11.У якому висловлюванні допущена помилка у вживанні іменника з числівником?


А Три чверті об'єму, обидві подруги

Б чотирнадцять жоржин, одна сота процентів

В двійко мандрівників, чотири сторони

Г два чоботи, сім мішків


12.  У якому рядку всі числівники пишуться разом?


А Двісті/сорок/сім, сімсот/десятий

Б сто/двадцять/п'ять, вісімсот/сімдесятий

В двадцяти/мільйонний, один/мільйон

Гсто/двадцяти/п'яти/тисячний, семи/мільярдний


13.У якому рядку неправильно записані відмін­кові форми кількісних числівників?

А П'ятистами, сімнадцяти, вісімнадцятьох, п'ятьома

Б сороками п'ятьма, семидесяти, двох, стома

В одною цілою п'ятьма сотими, чотирма, двомстам, однією

Г вісімсот тридцять, восьмистами п'ятдесятьма, семистами, двома

14.У якому рядку неправильно записані відмін­кові форми порядкових числівників?

А П'ятим, двадцять сьомою, дев'яносто дев'ятим

Б першою, сімдесят шостими, сорок сьомі

В двадцятьма, третьою, ста першої, сорока восьмої

Г восьмої, десятою, дев'яносто сьомі, сорок восьмий

  У завданнях 15 – 18 потрібно встановити відповідність.

15. Установіть відповідність між розрядом числівника та прикладом.

Числівник

Приклад

1

кількісний

А

Поруч стояв десятиповерховий будинок.

2

порядковий

Б

Двоє синів в гостях у діда — з'їхались додому.

3

збірний

В

Учні шостого класу перемогли у змаганні.

4

складний

Г

Вісім і три — одинадцять.

 

 

Ґ

Сім ятерів — ні одної риби.

16. Установіть відповідність між характеристикою числівника та прикладом.

Характеристика

Приклад

1

кількісний у давальному відмінку

А

двадцяти сімом

2

порядковий в орудному відмінку

Б

сто тридцять сьомим

3

кількісний в орудному відмінку

В

тридцять п'ятий

4

кількісний у родовому відмінку

Г

дев'ятистами двадцятьма чотирма

 

 

Ґ

восьмисот сорока п'ятьох

17. Установіть відповідність між характеристикою числівника та прикладом.

Характеристика

Приклад

1

збірний у називному відмінку

А

Першим українським космонавтом за роки незалежності став Леонід Каденюк.

2

кількісний у давальному відмінку

Б

Троє хлопців нашої школи стали переможцями спортивних змагань із легкої атлетики.

3

порядковий в орудному відмінку однини чоловічого роду

В

Спортивний одяг видали сімдесятьом туристам.

4

кількісний в орудному відмінку

Г

Поміж трьома тоненькими берізками виріс кремезний дубок.

 

 

Ґ

Двадцятитонна вантажівка покотилася бруківкою далі.

18. Установіть відповідність між характеристикою числівника та прикладом.

Характеристика

Приклад

1

порядковий у називному відмінку

А

Багач! Його сусіда чотирма волами оре.

2

кількісний у називному відмінку

Б

Одна головешка в печі гасне, а дві в полі горять.

3

кількісний в орудному відмінку

В

В одному селі жив чоловік.

4

кількісний у місцевому відмінку

Г

Минув мій рік шістнадцятий, сімнадцятий починаю.

 

 

Ґ

Семеро відважних залишились тримати оборону.

 

19. Провідміняйте числівники:  8, 40. 786.

 

За кожну правильну відповідь у завданнях 1- 18 по 1 балу; 19 завдання – 6 балів. Усього - 36

 


12б.    35 - 36б.

11 б.  – 34 – 33б.

10 б.  – 32 - 29 б.

9б.   – 28 – 26 б.

8 б.  – 25 - 23 б.

7 б. -  22 - 20 б.

6 б. – 19 - 17 б.

5 б. – 16 - 14 б.

4 б. -  13 – 11 б.

3 б. – 10 – 8 б.

2 б. – 7 – 5 б

1 б. – 4 – 1 б.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Tabel Anastasiya
  а де взяти відповіді?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
14 квітня 2019
Переглядів
23286
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку