25 червня о 17:00Вебінар: Онлайн-тести: цікава форма роботи на інтегрованому уроці

Контрольна робота з теми "Дієслово" 7 клас

Про матеріал
Контрольна робота з теми "Дієслово" містить 13 завдань, з яких 6 - з одною правильною відповіддю, 4 завдання на відповідність, 2 завдання з ключами та одне завдання - робота з тексом
Перегляд файлу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ „ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ”.

ВАРІАНТ 1

1. Позначити рядок, у якому не всі слова належать до форм дієслова.


А Працював би, купують, заспіваймо.        Б Будемо говорити, обступаючи.
В Розуміючи, надісланий, ховаючи.            Г Учити, навчивши, учіння.


2. Позначити рядок, у якому всі дієслова є інфінітивами.


А Охопити, побачити, ішов.
Б Говорити, спати, сміятися.
В Сидіти, наїжачитися, діждалися.
Г Малювала, стежити, махати.


3. Укажіть речення з дієсловом теперішнього часу другої особи множини:


 А) Ще почуєте про нього не раз.

 Б) Відчуваєте пахощі лугових трав?

 В) Прополете моркву, потім поллєте квіти.

 Г) Будете читати вголос.


 4. Укажіть ряд дієслів, які змінюються за особами:

 А) Порадив, слухаю, зрозумієте    Б) Опанував, вітали, росла.

 В) Розшукаю, спитаємо, знало.      Г)Запитую, розкажеш, малюють.

 5. Укажіть ряд дієслів, які не мають складеної форми майбутнього часу:


 А.) Рахувати, здійснювати, відновлювати.

 Б) Поздоровити, обладнати, утворити.

 В) Пробувати, перечитувати, зігрівати.

Г) Закладати, підбирати, гукнути.


6.Укажіть ряд дієслів, які змінюються за родами:

 А.) Покричить, сповістив, блукав.          Б) Виглянув, задумав, переліз.

 В) Викине, протримається, розрісся.      Г) Братиме, прочитають, кричить.

7.  Установіть відповідність між розділами науки про мови і предметом їх вивчення

1. Синтаксис                     А розділові знаки

2.Морфологія                    Б будова речення та словосполучення

3. Пунктуація                    В правильне написання слів

4. Орфографія                   Г значення слів

                                            Д частини мови

8. Установити відповідність між дієсловами та їх формами

1  інфінітив                      А намальований

2  особова форма             Б малювати

3  Дієприкметник            В намальовано

4  дієприслівник              Г малюватимемо

                                          Д малюючи

9. Установіть відповідність між інфінітивом та його синтаксичною роллю.

1. Кайдаш наказав синам гребти сіно .                  А Підмет

2. Творити –призначення кожного.                        Б Присудок

3.  Учитель почав розповідати.                               В Додаток

4.  Бажання малювати охопило Шевченка             Г Означення

                                                                                    Д Обставина

10 . Установити відповідність між дієсловами та їх часовою формою.

 1 Минулий.                                                   А. Сподіватимусь, малюватимете.

 2Теперішній.                                                Б. Відпочинеш, полечу.

 3 Майбутній, складна форма.                     В. Працюють, ігнорує.

 4. Майбутній час, складена форма             Г Сконала, допомогли.

                                                                        Д Буду грати, будеш лякати

11.Запишіть  дієслова  в  три  колонки  залежно  від того,  у  якому  часі   їх вжито: 1)у теперішньому; 2)  у  минулому; 3)  у  майбутньому. . Дієслівні  форми,  у  яких  час  не визначається, не виписуйте.

Озивається,  стямився,  вечоріє,  забув,  стихне,  подумайте, дивуватимусь, смієшся,  скористалася,  клубочаться,  змерхне, шелестить,  вернемося,  

кліпнув,  смер кає , снитиметься , сюрчали,  збагнула, хочете, 

підпадьомкатиме, допоміг би, заїжджав, дякуємо.

Ключ.  З  других  букв  має  скластися  закінчення  рядка (шість  слів) з  народної  пісні: “Чом, чом… ?”

12. Запишіть  дієслова  в  три  колонки  залежно  від того,  у  якій  особі  їх вжито:  1)  у 1-й;  2)  у 2-й;  3)  у 3-й.  Дієслівні  форми, у   яких особа  не   визначається,  не виписуйте.

Спостерігаю,  під’їжджаєте,  спізниться,  проколють,  ойкнеш, думав,

полишимо, бачать, знайдете, встигнемо, даси, оцінить, стверджую, дякують.

Ключ.  З  других  букв  має  скластися  початок  вислову  О.  де Бальзака:  “… —  закон  як мистецтва, так і життя”.

13. Перепишіть. Від дієслів, що в дужках, утворіть форми майбутнього часу. Визначте вид і особу дієслів.

1. Робота (не йде), якщо (сидіти) й (чекати) (О. Копиленко). 2. Коли я (не горіти), ти (не горіти), коли ми (не горіти), то хто ж тоді буде світити? (Ю. Збанацький) 3. Мені до скону отчий край (здаватися) раєм (Д. Луценко). 4. Навесні на місці старого молодий буде лист, зелений, він з вітром (розмовляти), (хапати) жилками своїми сонячний промінь, під дощем (купатися) й росою (умиватися) (Остап Вишня). 5. Неначе пісні вічної рядки, (дзвеніти) дороги під тобою (Т. Коломієць). 6. Сонце (ронити) з неба квітки на хвилі дніпрові, осінні (В. Сосюра). 7. І скільки ви (пливти), весь час (вітати) вас своїм щебетанням веселі жовтобрюшки, (підпадьомкати) на вашу честь перепел і (дерчати) деркач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ „ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ”.

ВАРІАНТ 2

1. Позначити рядок, у якому не всі слова належать до форм дієслова.


А. Відпускаючи, турбувати, перехідний.
Б .Спілкуючись, посміхнувся, принісши.
                                                                    В. Гордувати, посивілий, серйозний.
Г. Бігатимете, господарюючи, освітлений.


2. Позначити рядок, у якому всі дієслова є інфінітивами.


А Нездужати, нездоровиться, цвіте.
Б Летіти, одягати, переконуватися.
В Заздрити, цвів, охопити.
Г Відпустити, горіти, мила


3. Укажіть ряд дієслів, які змінюються за особами:

 А) Порадив, слухаю, зрозумієте                Б) Опанував, вітали, росла.

 В) Розшукаю, спитаємо, знало.                  Г)Запитую, розкажеш, малюють.

4. Укажіть ряд дієслів, які не мають складеної форми майбутнього часу:


 А) Рахувати, здійснювати, відновлювати. 

 Б) Поздоровити, обладнати, утворити.

 В) Пробувати, перечитувати, зігрівати.

Г) Закладати, підбирати, гукнути.


5.Укажіть ряд дієслів, які змінюються за родами:


 А.) Покричить, сповістив, блукав.

Б) Виглянув, задумав, переліз.

 В) Викине, протримається, розрісся.

 Г) Братиме, прочитають, кричить.


6. Укажіть речення з дієсловом теперішнього часу другої особи множини:

 А) Ще почуєте про нього не раз.            Б) Відчуваєте пахощі лугових трав?

 В) Прополете моркву, потім поллєте квіти.   Г) Будете читати вголос.

7. Установити відповідність між дієсловами та їх формами

1 інфінітив                      А намальований

2 особова форма             Б малювати

3 Дієприкметник            В намальовано

4 дієприслівник              Г малюватимемо

                                         Д малюючи

8 . Установити відповідність між дієсловами та їх часовою формою.

1 Минулий.                                                    А. Сподіватимусь, малюватимете.

2 Теперішній.                                                Б. Відпочинеш, полечу.

3 Майбутній, складна форма.                      В. Працюють, ігнорує.

 4. Майбутній час, складена форма             Г Сконала, допомогли.

                                                                        Д Буду грати, будеш лякати

9.  Установіть відповідність між розділами науки про мови і предметом їх вивчення

1. Синтаксис                     А розділові знаки

2.Морфологія                    Б будова речення та словосполучення

3. Пунктуація                    В правильне написання слів

4. Орфографія                   Г значення слів

                                            Д частини мови

10. Установіть відповідність між інфінітивом та його синтаксичною роллю.

1.      Кайдаш наказав синам гребти сіно .                               А Підмет

2.      Творити –призначення кожного.                                     Б Присудок

3.      Учитель почав розповідати.                                             В Додаток

4.      Бажання малювати охопило Шевченка                           Г Означення

                                                                                                      Д Обставина

11. Запишіть  дієслова  в  три  колонки  залежно  від того,  у  якому  часі  їх вжито: 1)  у  теперішньому; 2)  у  минулому; 3)  у  майбутньому. Дієслівні  форми, у  яких час не визначається, не виписуйте.

Озивається,  стямився,  вечоріє,  забув,  стихне,  подумайте, дивуватимусь, смієшся,  скористалася,  клубочаться,  змерхне, шелестить,  вернемося,  кліпнув, смеркає,  снитиметься,  сюрчали,  збагнула,  хочете, підпадьомкатиме, допоміг би, заїжджав, дякуємо.

Ключ.  З  других  букв  має  скластися  закінчення  рядка (шість  слів) з  народної  пісні: “Чом, чом… ?”

12. Запишіть  дієслова  в  три  колонки  залежно  від того,  у  якій  особі  їх вжито:  1)  у 1-й;  2)  у 2-й;  3)  у 3-й.  Дієслівні  форми,  у  яких  особа  не  

визначається,  не виписуйте.

Спостерігаю,  під’їжджаєте,  спізниться,  проколють,  ойкнеш, думав,

полишимо, бачать, знайдете, встигнемо, даси, оцінить, стверджую, дякують.

Ключ.  З  других  букв  має  скластися  початок  вислову  О.  де Бальзака:  “… —  закон  як мистецтва, так і життя”.

13. Перепишіть. Від дієслів, що в дужках, утворіть  форми майбутнього  часу. Визначте вид і особу дієслів.

1. Робота (не йде), якщо (сидіти) й (чекати) (О. Копиленко). 2. Коли я (не горіти), ти (не горіти), коли ми (не горіти), то хто ж тоді буде світити? (Ю. Збанацький) 3. Мені до скону отчий край (здаватися) раєм (Д. Луценко). 4. Навесні на місці старого молодий буде лист, зелений, він з вітром (розмовляти), (хапати) жилками своїми сонячний промінь, під дощем (купатися) й росою (умиватися) (Остап Вишня). 5. Неначе пісні вічної рядки, (дзвеніти) дороги під тобою (Т. Коломієць). 6. Сонце (ронити) з неба квітки на хвилі дніпрові, осінні (В. Сосюра). 7. І скільки ви (пливти), весь час (вітати) вас своїм щебетанням веселі жовтобрюшки, (підпадьомкати) на вашу честь перепел і (дерчати) деркач.

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 


 


 

 

docx
Додано
14 квітня
Переглядів
241
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку