10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Контрольна робота з теми: «Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник»

Про матеріал
10 кл Контрольна робота з теми: «Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник» Мета: оцінити рівень навчальних досягнень із теми ««Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник»»; виявити можливі недоліки в знаннях учнів; удосконалювати навички розпізнавати мовні явища, класифікувати їх, установлювати відповідність між ними; виховувати любов до слова, упевненість у власних знаннях. Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок.
Перегляд файлу

Договір  про визнання електронних документів

                       від       10 вересень 2019 р.                 №                     2615001

 

10.09.2019 р.

 

Контролюючий орган ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ

(найменування контролюючого органу)

в особі    В.О. НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ БАГМЕТ НОННИ ТАРАСІВНИ

(прізвище, ім'я та по батькові керівника контролюючого органу) що діє відповідно до Закону України «Про державну службу», з однієї сторони, та особа, що приєдналась до договору про визнання електронних документів (далі – Договір) шляхом підписання Заяви про приєднання до Договору (далі – Автор), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

Примітка. Терміни у цьому Договорі вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557 (далі – Порядок), та інших нормативноправових актах з питань електронного документообігу.

I.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.           Предметом цього Договору є визнання електронних документів, поданих Автором у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку, з дотриманням вимог щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством, засобами телекомунікаційного зв'язку.

2.           Цей Договір є договором, що укладається з урахуванням вимог статей 634, 642 Цивільного кодексу України на невизначений строк шляхом приєднання Автора до умов цього Договору.

Фактом згоди Автора про приєднання до умов цього Договору є прийняття контролюючим органом поданої Автором Заяви про приєднання до Договору за формою згідно з додатком до цього Договору.

3.           Заява про приєднання до Договору створюється Автором в електронному вигляді, підписується кваліфікованим електронним підписом у встановленому порядку та направляється до контролюючого органу.

4.           Приєднання до цього Договору надає Автору право, а у визначених законом випадках зобов'язує його подавати до контролюючого органу електронні документи засобами телекомунікаційного зв'язку.

II.   ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

1.                  Автор зобов'язаний:

надсилати контролюючому органу електронні документи у форматі

(стандарті), затвердженому у встановленому порядку, з дотриманням вимог щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису; для накладення кваліфікованого електронного підпису на електронні документи при їх передачі до контролюючого органу використовувати особистий ключ, кваліфікований сертифікат відкритого ключа якого надано Автором до контролюючого органу разом із Заявою про приєднання до Договору або повідомленням про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису; забезпечити конфіденційність особистих ключів;

вести архів надісланих до контролюючого органу файлів електронних документів із накладеними на них кваліфікованими електронними підписами та печатками Автора та отриманих електронних документів з кваліфікованим електронним підписом чи печаткою контролюючого органу. Зберігати цей архів протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання відповідних документів на паперових носіях;

2.                  Автор має право:

подавати електронні документи до контролюючих органів згідно з

порядком, визначеним законодавством для подання таких документів;

повторно передавати електронні документи засобами телекомунікаційного зв'язку у разі неотримання першої квитанції від контролюючого органу або у разі надходження другої квитанції про неприйняття електронних документів; не надавати електронний документ (якщо інше не передбачено законодавством) до контролюючого органу у паперовому вигляді, якщо його було надіслано в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку та прийнято контролюючим органом, про що відповідну квитанцію було отримано Автором; подавати заяву про припинення дії цього Договору; вимагати виконання зобов'язань за цим Договором.

3.                  Контролюючий орган зобов'язаний:

забезпечувати приймання електронних документів Автора у строки,

визначені законодавством, та їх обробку; забезпечувати відправлення квитанцій на електронну адресу Автора; забезпечувати зберігання i конфіденційність отриманих в електронному

вигляді документів.

4.                  Контролюючий орган має право: запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби,

розроблені для поліпшення електронного документообігу; відправляти повідомлення Авторам у разі оновлення програмного забезпечення або запровадження нових форматів (стандартів) електронних документів, програмно-технічних та технологічних засобів для поліпшення електронного документообігу тощо; вимагати від Автора виконання зобов'язань за цим Договором.

III.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1.           За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.           Автор несе відповідальність згідно з чинним законодавством за неподання електронних документів та за подання недостовірної інформації в електронних документах, переданих до контролюючого органу.

3.           Контролюючий орган не несе відповідальності за порушення обміну електронними документами, що сталося внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, несправності апаратних засобів Автора або у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством.

IV.   ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

Спори між Сторонами, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються в установленому законодавством порядку.

V.   СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.                  Цей Договір є укладеним, починаючи з моменту прийняття Заяви про приєднання до Договору, та діє до моменту припинення його дії.

2.                  З моменту укладення цього Договору всі попередні домовленості та укладені правочини між Автором та контролюючим органом з питань електронного документообігу втрачають чинність.

3.                  Договір припиняється у разі:

подання Автором в установленому порядку Заяви про припинення дії

Договору; наявності однієї з підстав, визначених пунктом 14 розділу ІІІ Порядку. Контролюючий орган повідомляє Автора про припинення дії цього Договору із зазначенням причини у день припинення його дії шляхом направлення повідомлення про припинення дії Договору на електронну адресу Автора.

4.                  У разі припинення дії цього Договору надісланий Автором електронний документ не приймається.

VI.   МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ

Контролюючий орган

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ

(найменування контролюючого органу)

43141267

(код за ЄДРПОУ)

УКРАЇНА, 04116, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, БУД. 33/19  ,

(місцезнаходження)

В.О. НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ БАГМЕТ в особі НОННИ ТАРАСІВНИ

Договір підписано кваліфікованим електронним підписом В.О. НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ БАГМЕТ НОННА ТАРАСІВНА

(ПІБ керівника контролюючого органу)

з накладенням електронної печатки ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ

(найменування контролюючого органу)


 

pdf
Пов’язані теми
Українська мова, Контрольні роботи
Інкл
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
462
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку