Контрольна робота з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.»

Про матеріал
Контрольна робота з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.» (8 клас). Розроблено у восьми варіантах, містить завдання різного рівня складності.
Перегляд файлу

І варіант

Початковий рівень (0,5б)

1. Молярний об'єм газів за нормальних умов становить:

а) 44,8 л/моль;          б) 22,4 л/моль;        в) 11,2 л/моль.

2. Як позначається відносна густина газу:

а) М;             б) D;            в) ρ.

3.  Одиниця вимірювання молярної маси є:

а) г / моль;    б) кг / моль;         в) л / моль.

4. Молярна маса кисню: а) 32 л/моль;        б)  32 г/моль;     в)  16 г/моль.

5. Кількість атомів елементів у речовині MgF2 визнається таким співвідношенням:

а) 1:1;                         б) 1:2;   в) 2:2;                                     г) 1:3.

6. Укажіть речовини, для яких об’єм 1 моля за н.у. дорівнює 22,4 л/ моль: а) фтор; б) цинк оксид; в) вода; г) сульфатна кислота.

Середній рівень (1б)

7. Яку кількість речовини містять 160 г CuO.

8. Скільки молекул міститься у воді кількістю речовини 3,5 моль.

9. Обчисліть об’єм газу кількістю речовини 3 моль CO2.

Достатній рівень (1,5 б)

10. Який об’єм за нормальних умов займуть 24,08•1023 молекул хлору?

11. Обчисліть відносну густину вуглекислого газу за воднем.

Високий рівень (3б)

12. За нормальних умов 12,75 г невідомого газу X займає об’єм 16,8 л. Обчисліть відносну густину цього газу за воднем.

 

 

 

ІІ варіант

Початковий рівень (0,5б)

1. В 1 моль будь якого газу за нормальних умов міститься молекул:

а)  6 · 1023;       б) 6 · 1024;           в) 6 · 1025.

2. Кількість речовини позначається символом:

а)  ν;            б)  Ν;                   в)   V.

3.  Одиниця вимірювання молярного об’єму є:

а) г / моль;    б) кг / моль;         в) л / моль.

4. Молярна маса азоту:

а) 28 л/моль;        б)  28 г/моль;     в)  14 г/моль.

5. Кількість атомів елементів у речовині Al2O3 визнається таким співвідношенням:

а) 2:3;                         б) 3:2;   в) 2:2;                                     г) 1:3.

6. Назвіть прізвище відомого вченого, що відкрив газові закони:

а) Авогадро;         б) Гей – Люсак;      в) Лавуазьє.

Середній рівень (1б)

7. Обчисліть об’єм газу кількістю речовини  3 моль CO2.

8. У якій кількості речовини міститься  9,03 • 1023 атомів cірки

9. Яку кількість речовини містять 8 г CaO.

Достатній рівень (1,5 б)

10. Маса 2 л газу дорівнює 2,5 г. Визначте молярну масу газу.

11. Обчисліть відносну густину метану (СН4) за воднем.

Високий рівень (3б)

12. Який об’єм за нормальних умов займають 7 г невідомого газу, якщо його густина за воднем дорівнює 14.


ІІІ  варіант

Початковий рівень (0,5б)

1. 1 моль будь-якого газу займатиме об’єм:

а) 22,4 мл/моль;          б) 22,4 л/моль;        в) 44,8 л/моль.

2. Молярна маса позначається символом:

а)  M;            б)  m;                   в)   Mr.

3. Одиниця вимірювання сталої Авогадро:

а) г / моль;    б) моль-1;         в) л / моль.

4. Молярна маса озону:

а) 32 г/моль;        б)  28 г/моль;     в)  48 г/моль.

5. Кількість атомів елементів у речовині Mn2O7 визнається таким співвідношенням:

а) 2:3;                         б) 2:7;   в) 7:2;                                     г) 1:3.

6. Укажіть речовини, для яких об’єм 1 моля за н.у. дорівнює 22,4 л/ моль: а) водень; б) купрум оксид; в) кава; г) сірчана кислота.

Середній рівень (1б)

7. Обчисліть об’єм газу кількістю речовини 3,7 моль H2.

8. Скільки частинок міститься в 1,5 моль кисню.

9. Обчисліть молярну масу 2 моль солі масою 52 г.

Достатній рівень (1,5 б)

10. Знайдіть молярну масу газу 0,11 г якого займає об’єм 56 мл.

11. Обчисліть відносну густину кисню за воднем.

Високий рівень (3б)

12. За нормальних умов 15 г невідомого газу X займає об’єм 16 л. Обчисліть відносну густину цього газу за гелієм.

 

 

 

 

ІV   варіант

Початковий рівень (0,5б)

1. В 1 моль водню за нормальних умов міститься молекул:

а) 6 · 1023;        б) 0,6 · 1023;         в) 60 · 1023.

2. Стала Авогадро позначається:

а) N;           б) NА;          в) Vм.

3. Одиницею вимірювання кількості речовини є:

а) моль;         б) г / моль;          в) л / моль.

4. Молярна маса водню:

а) 2 л/моль;        б)  2 г/моль;     в)  1 г/моль.

5. Кількість атомів елементів у речовині MnO2 визнається таким співвідношенням:

а) 2:1;                         б) 1:2;   в) 2:2;                                     г) 1:3.

6. Молярна маса чисельно дорівнює:

а) атомній масі;         б) відносній молекулярній масі;      в) масі речовини.

Середній рівень (1б)

7. Скільки моль становлять 4,48 л амоніаку (NH3).

8. Скільки частинок знаходиться в 10 молях тортика.

9. Яка маса 2 моль кухонної солі (NaCl).

Достатній рівень (1,5 б)

10. Який об’єм займатиме кулька, якщо в ній міститься 12,04• 1023  атомів гелію.

11. Обчисліть відносну густину повітря за азотом.

Високий рівень (3б)

12. Скільки частинок міститься в 22 г невідомого газу, якщо його густина за киснем дорівнює 1,375.

 

 

 

V   варіант

Початковий рівень (0,5б)

1. Молярний об'єм газів за нормальних умов становить:

а) 22,4 м3/моль;          б) 44,8 л/моль;        в) 22,4 л/моль.

2. Як позначається відносна густина газу:

а) Д;             б) М;            в) D.

3.  Одиниця вимірювання молярної маси є:

а) кг / моль;    б) г / моль;         в) л / моль.

4. Молярна маса кисню:

а) 32 г/моль;        б)  32 л/моль;     в)  16 г/моль.

5. Кількість атомів елементів у речовині Na2O визнається таким співвідношенням:

а) 1:1;                         б) 1:2;   в) 2:1;                                     г) 1:3.

6. Укажіть речовини, для яких об’єм 1 моля за н.у. дорівнює 22,4 л/ моль: а) натрій карбонат; б) гелій; в) кава; г) ферум.

Середній рівень (1б)

7. Який об’єм 0,5 моль озону.

8. Яку кількість речовини містять 280 г KOH.

9. У якій кількості речовини міститься  24,08 • 1023 молекул CO2.

Достатній рівень (1,5 б)

10. Який об’єм за нормальних умов займають О2 масою 8 г.

11. Обчисліть відносну густину сірководню (H₂S) за киснем.

Високий рівень (3б)

12. Маса 1 л газу дорівнює 1,52 г. Визначте відносну густину цього газу за киснем.

 

 

 

 

 

   варіант

Початковий рівень (0,5б)

1. В 1 моль будь якого газу за нормальних умов міститься молекул:

а) 6 · 1024 ;       б) 6 · 1023;           в) 6 · 1025.

2. Кількість речовини позначається символом:

а) Ν ;            б)  ν;                   в)   V.

3.  Одиниця вимірювання молярного об’єму є:

а) мл / моль;    б) м3 / моль;         в) л / моль.

4. Молярна маса азоту:

а) 28 г/моль;        б)  14 г/моль;     в)  7 г/моль.

5. Кількість атомів елементів у речовині SO3 визнається таким співвідношенням:

а) 2:3;                         б) 3:1;   в) 1:3;                                     г) 2:3.

6. Яким газом слід наповнити кульку, щоб вона злетіла:

а) кисень;         б) гелій;      в) повітря.

Середній рівень (1б)

7. Обчисліть об’єм газу кількістю речовини 0,25 моль N2.

8. Яку кількість речовини містять 124 г Na2O.

9. У якій кількості речовини міститься  12,04 • 1023 атомів Ag.

Достатній рівень (1,5 б)

10. Визначити число молекул Al2O3, якщо маса алюміній оксиду 20,4 г.

11. Обчисліть відносну густину звеселяючого газу (N2O) за аргоном.

Високий рівень (3б)

12. За нормальних умов 12,8 г невідомого газу X містить 1,204 • 1023 молекул. Обчисліть відносну густину цього газу за киснем.

 

 

VІІ   варіант

Початковий рівень (0,5б)

1. 1 моль будь-якого газу займатиме об’єм:

а) 22,4 м3/моль;          б) 44,8 л/моль;        в) 22,4 л/моль.

2. Молярна маса позначається символом:

а) Mr ;            б)  m;                   в) M.

3. Одиниця вимірювання сталої Авогадро:

а) г / моль;    б) моль2;         в) моль-1.

4. Молярна маса повітря:

а) 32 г/моль;        б)  29 г/моль;     в)  28 г/моль.

5. Кількість атомів елементів у речовині N2O визнається таким співвідношенням:

а) 2:1;                         б) 1:2;   в) 2:2;                                     г) 1:1.

6. Укажіть речовини, для яких об’єм 1 моля за н.у. дорівнює 22,4 л/ моль: а) натрій хлорид; б) озон; в) цегла; г) луг.

Середній рівень (1б)

7. Яка молярна маса 0,2 моль оксиду масою 6 г.

8. Обчисліть об’єм газу кількістю речовини 0,12 моль SO2.

9. Скільки моль становлять 1,12 л кисню.

Достатній рівень (1,5 б)

10. Визначте молярну масу газу, якщо 20 мл його важать 0,027 г.

11. Обчисліть відносну густину чадного газу (монооксид карбону) за воднем.

Високий рівень (3б)

12. Скільки молекул міститься в 1,6 г невідомого газу, якщо його густина за воднем дорівнює 8.

 

 

 

 

 

 

VІІІ   варіант

Початковий рівень (0,5б)

1. В 1 моль водню за нормальних умов міститься молекул:

а) 6 · 1025;        б) 6 · 1024;         в) 6 · 1023.

2. Стала Авогадро позначається:

а) MA;           б) NА;          в) VА.

3. Одиницею вимірювання кількості речовини є:

а) моль;         б) г / моль;          в) л / моль.

4. Молярна маса водню:

а) 2 г/моль;        б)  2 л/моль;     в)  1 г/моль.

5. Кількість атомів елементів у речовині СO2 визнається таким співвідношенням:

а) 2:1;                         б) 1:2;   в) 2:2;                                     г) 1:3.

6. Молярна маса чисельно дорівнює:

а) масі молекули;         б) відносній густині;      в) відносній молекулярній масі.

Середній рівень (1б)

7. Обчисліть об’єм газу кількістю речовини 0,5 моль O2.

8. Скільки частинок міститься в 3 молях газу.

9. Обчисліть, яку кількість речовини містять  мідь масою 25,6 г.

Достатній рівень (1,5 б)

10. Який об’єм за нормальних умов займають N2 масою 7 г.

11. Обчисліть відносну густину діокси́ду азо́ту за воднем.

Високий рівень (3б)

12. Обчисліть відносну густину газу X за гелієм, якщо відома його відносна густина за повітрям і вона становить 1,517.

 

doc
Додано
9 березня 2021
Переглядів
4743
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку