Контрольна робота з теми "Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст." (9 клас)

Про матеріал

Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

ВАРІАНТ 1

1.У якому місті було створено НТШ?

А) Львів;

Б) Київ;

В) Харків;

Г) Одеса.

2. Про кого йдеться? Фольклорист, мовознавець. Один із засновників Братства тарасівців, редактор «Словаря української мови». У 1906—1909 рр. очолював київську «Просвіту».

А) В. Каразіна;

Б) Б. Грінченка;

В) П. Чубинського;

Г) М. Шашкевича.

3. Хто є автором даної картини?

А) Т. Шевченко;

Б) В. Тропінін;

В) М. Пимоненко;

Г) С. Васильківський.

4. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Походив зі старовинного козацького роду. 1837 р. переїхав до Пе­тербурга, де зайнявся музичною освітою і співом. Виступав на сценах Петербурга і Москви. Виконав понад 50 партій в операх М. Глінки, Дж. Верді, Дж. Россіні. Автор опери "Запорожець за Дунаєм"».

А) М. Лисенко;

Б) М. Леонтович;

В) С. Гулак-Артемовський;

Г) М. Вербицький.

5. Коли було засновано Літературне товариство ім. Т. Шевченка?

А) 1862 р.;

Б) 1868 р.;

В) 1873 р.;

Г) 1892 р.

6. До якого наслідку привела реформа 1863—1864 рр. у розвитку освіти Наддніпрянської України?

А) було започатковано середню та вищу освіту для жінок;

Б) було скасовано автономні права університетів;

В) з'явилися нові типи навчальних закладів — гімназії;

Г) у ВНЗ було запроваджено належні умови для навчання українською мовою.

Перегляд файлу

Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

ВАРІАНТ 1

1.У якому місті було створено НТШ?

А) Львів;

Б) Київ;

В) Харків;

Г) Одеса.

 

2. Про кого йдеться?  Фольклорист, мовознавець. Один із засновників Братства тарасівців, редактор «Словаря української мови». У 1906—1909 рр. очолював київську «Просвіту».

А) В. Каразіна;

Б) Б. Грінченка;

В) П. Чубинського;

Г) М. Шашкевича.

 

3. Хто є автором даної картини?

А) Т. Шевченко;

Б) В. Тропінін;

В) М. Пимоненко;

Г) С. Васильківський.

 

4. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Походив зі старовинного козацького роду. 1837 р. переїхав до Пе­тербурга, де зайнявся музичною освітою і співом. Виступав на сценах Петербурга і Москви. Виконав понад 50 партій в операх М. Глінки, Дж. Верді, Дж. Россіні. Автор опери "Запорожець за Дунаєм"».

А) М. Лисенко;

Б) М. Леонтович;

В) С. Гулак-Артемовський;

Г) М. Вербицький.

 

5. Коли було засновано Літературне товариство ім. Т. Шевченка?

А) 1862 р.;

Б) 1868 р.;

В) 1873 р.;

Г) 1892 р.

 

6. До якого наслідку привела реформа 1863—1864 рр. у розвитку освіти Наддніпрянської України?

А) було започатковано середню та вищу освіту для жінок;

Б) було скасовано автономні права університетів;

В) з'явилися нові типи навчальних закладів — гімназії;

Г) у ВНЗ було запроваджено належні умови для навчання українською мовою.

 

7. У якому університеті наприкінці XIX ст. було створено кафедру української історії (кафедру історії Східної Європи) на чолі з М. Грушевським?

А) Харківському;

Б) Київському;

В) Львівському;

Г) Новоросійському.

 

8. Архітектурний стиль, який сформувався в Україні на початку XX ст. отримав назву:

А) українське бароко;

Б) українське рококо;

В) український класицизм;

Г) український модерн.

 

9. На фото зображено будівлю:

А) банку «Дністер»;

Б) Київського університету;

В) Полтавського земства;

Г) резиденції митрополита Буковини в Чернівцях.

 

10.  Яка подія відбулася у 1875 р.?

А) відкриття Чернівецького університету;

Б) відкриття кафедри історії України у Львівському університеті;

В) надруковано "Кобзар " Т. Шевченка;

Г) створення товариства "Просвіта".

 

11. В якому місті знаходиться даний собор?

А) Київ;

Б) Харків;

В) Львів;

Г) Одеса.

 

12. Що передбачала освітня реформа 1869 р. на території Австро-Угорщини:

А) всі навчальні заклади переводилися на німецьку мову навчання;

Б) переведення всіх шкіл, що підпорядковувалися церкві, під нагляд світської влади;

В) утворення нових типів навчальних закладів – початкові народні училища;

В) відкриття кафедри історії України у Львівському університеті.

 

13. Укажіть подію, про яку йдеться в наведеному уривку: «Написання цілісної історії України з ранніх, ще київських часів, стало моєю задушевною мрією…Впродовж 1897 і 1898 рр. було написано І том…»

А) видання «Історії Запорозького козацтва»;

Б) видання «Історії України-Русі»;

В) видання «Малоросійських оповідань»;

Г) видання «Історії Русів».

 

14. Перша українська професійна трупа – Товариство українських акторів, заснована 1882 р. з ініціативи М. Кропивницького, діяла в:

А) Полтаві;

Б) Єлисаветграді;

В) Києві;

Г) Харкові.

 

15. Хто є архітектором даної будівлі?

А) М. Мікешин;

Б) О. Беретті;

В) В. Городецький;

Г) О. Бекетов.

 

16. Хто із даних діячів культури був удостоєний Нобелівської премії?

А) М. Грушевський;

Б) А. Кримський;

В) І. Мечников;

Г) Леся Українка.

 

17. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) відкриття в Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства;

Б) відкриття Новоросійського університету;

В) відкриття кафедри історії України у Львівському університеті;

Г) заснування першого стаціонарного театру у Києві.

 

18. Встановіть послідовність подій:

А) відкриття в Одесі першої в Російській імперії бактеріологічної станції;

Б) написання П. Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна…»;

 В) відкриття Чернівецького університету;

Г) заснування Історичного товариства Нестора Літописця.

 

19. Встановіть відповідність між діячами і галуззю культури:

1) О. Кобилянська, М. Коцюбинський, Б. Лепкий

А) архітектура

2) О. Єфименко, Д. Багалій, М. Аркас

Б) живопис

3) О. Беретті, В. Городецький, О. Бекетов

В) література

4) А. Кримський, В. Гнатюк, Б. Грінченко

Г) мовознавство

 

Д) історія

 

 

20. Встановіть відповідність між картинами та іменами художників, які їх створили:

1)    2)

3)                  4) C:\Users\1\Desktop\завантаження (3).jpeg

А) К. Костанді;

Б) О. Мурашко;

В) С. Васильківський;

Г) М. Пимоненко;

Д) І. Рєпін.

 

21. У переліку імен видатних діячів української культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. виберіть представників музичного мистецтва:

 1. М. Лисенко;
 2. І. Сікорський;
 3. М. Леонтович;
 4. М. Садовський;
 5. С. Крушельницька;
 6. А. Кримський;
 7. К. Костанді.

 

22. Зазначте напрямки діяльності товариства «Просвіта» у другій половині ХІХ ст. на західноукраїнських землях:

1) створення бібліотек та хат-читалень;

2) видання популярної літератури для народу українською мовою;

3) пропаганда своїх ідей шляхом «ходіння в народ»;

4) організація кооперативів;

5) створення мережі таємних антиурядових гуртків;

6) поширення антиурядових листівок;

7) підготовка терористичних акцій проти влади.


ВАРІАНТ 2

1.З ім'ям І. Мечнікова пов'язано:

А) відкриття Новоросійського університету;

Б) відкриття різних груп крові та резус-фактора в людини;

В) створення першої в Росії (другої у світі) бактеріологічної станції;

Г) винайдення ліків проти інфекційних хвороб – пеніциліну.

 

2. Товариство "Просвіта" у Львові було відкрито у:

А) 1856 р.;

Б) 1868 р.;

В) 1872 р.;

Г) 1885 р.

 

3. Про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела? «На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її « Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».

А) Г. Борисоглібську;

Б) М. Садовську-Барілотті;

В) С. Крушельницьку;

Г) М. Заньковецьку.

 

C:\Users\user\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image9.jpeg4. На якій ілюстрації зображено театр в Одесі?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. З іменами яких діячів пов’язано створення національного гімну «Ще не вмерла Україна»?

А) І. Франко, М. Лисенко;

Б) М. Вербицький, П. Чубинський;

В) М. Лисенко, П. Чубинський;

Г) М. Вербицький, Л. Українка.

 

6. Позначте прізвище відомого філолога, який знав десятки іноземних мов; навчався в Московському Лазарєвському інституті, де потім і працював:

А) В. Вернадський;

Б) Л. Лутугін;

В) А. Кримський;

Г) Д.Заболотний.

 

7. Художній напрям і творчий метод у літературі та мистецтві, що був домінуючим у другій половині ХІХ ст. і якому було притаманне послі­довне дотримання принципу найбільш повного життєво правдивого ві­дображення світу («відтворення життя у формі самого життя»), — це:

А) реалізм;

Б) класицизм;

В) романтизм;

Г) модернізм.

 

8. Хто з українських істориків присвятив все своє життя вивченню іс­торії запорозького козацтва?

А) Д. Багалій;

Б) М. Грушевський;

В) Д. Яворницький;

Г) А. Кримський.

 

9. Укажіть пам'ятку архітектури України зі списку світової спадщини ЮНЕСКО, зображену на ілюстрації.

C:\Users\user\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image10.jpeg

А) Ханський палац у Бахчисараї;

Б) ансамбль історичного центру Львова;

В) Стара фортеця Кам'янець-Подільського замку;

Г) резиденція Буковинських митрополитів у Чернівцях.

 

10. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела: «Коли тільки лишилися хвилини для відпочинку, то треба було їх віддати якій-небудь громадській справі... Треба дивуватися, звідки він відривав якісь миті для творчості. А вона не припинялась. За цей час... закінчив "Тараса Бульбу" і майже зовсім оркестрував його, написав для дітей три опери»!

А) М. Лисенка; 

Б) М. Леонтовича;

В) С. Гулака-Артемовського;

Г) І. Карпенка-Карого.

 

11. Якою діяльністю уславилися наприкінці XIX — на початку XX родини підприємців Симиренків, Терещенків, Ханенків?

А) меценатською;

Б) правозахисною;

В) педагогічною;

Г) революційною.

 

12.  Хто є автором даної картини?

А) Т. Шевченко;

Б) В. Тропінін;

В) М. Пимоненко;

Г) С. Васильківський.

 

13. Що НЕ є характерною рисою розвитку української освіти Наддніпрянщини  в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.?

А) українізація освіти;

Б) становість освіти;

В) високий рівень не писемності серед українського населення;

Г) русифікація освіти.

 

14. Яка подія відбулася у 1865 р.?

А) відкриття Чернівецького університету;

Б) відкриття кафедри історії України у Львівському університеті;

В) відкриття Новоросійського університету;

Г) створення товариства "Просвіта".

15.  З іменем якого архітектора пов'язано спорудження пам'ятки мистецтва, зображеної на ілюстрації?

А) М. Мікешина;

Б) О. Беретті;

В) В. Городецького;

Г) О. Бекетова.

 

16. Що передбачала освітня реформа 1869 р. на території Австро-Угорщини:

А) всі навчальні заклади переводилися на німецьку мову навчання;

Б) переведення всіх шкіл, що підпорядковувалися церкві, під нагляд світської влади;

В) утворення нових типів навчальних закладів – початкові народні училища;

В) відкриття кафедри історії України у Львівському університеті.

 

17. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) відкриття в Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства;

Б) освітня реформа Олександра ІІ;

В) відкриття в Одесі першої в Російській імперії бактеріологічної станції;

Г) заснування першого стаціонарного театру у Києві.

 

18. Встановіть послідовність подій:

А) вихід 4-томного словника української мови Б. Грінченка;

Б) реорганізація Літературного товариства ім. Т. Шевченка в нау­кове товариство

В) відкриття Чернівецького університету;

Г) заснування Історичного товариства Нестора Літописця.

 

19. Встановіть відповідність між діячами і галуззю культури:

1)В. Стефаник, М. Коцюбинський, О. Олесь

А) архітектура

2) Д. Яворницький, О. Єфименко, Д. Багалій

Б) живопис

3) А. Кримський, В. Гнатюк, Б. Грінченко

В) історія

4) О. Мурашко, М. Пимоненко, І. Труш

Г) мовознавство

 

Д) література

 

20. Встановіть відповідність між ілюстраціями і назвами будівель:

1)    2)

3)   4)

А) будинок з химерами в Києві;

Б) будівля  резиденції митрополита Буковини в Чернівцях;

В) будівля банку «Дністер»;

Г) будівля Національної опери України;

Д) будівля Полтавського земства.

 

21. У переліку імен видатних діячів української культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. виберіть представників театрального мистецтва:

 1. М. Лисенко;
 2. І. Сікорський;
 3. М. Кропивницький;
 4. М. Садовський;
 5. С. Крушельницька;
 6. М. Заньковецька;
 7. К. Костанді.

 

22. Укажіть основні риси української культури другої половини ХІХ ст.:

 1. домінування реалізму в образотворчому мистецтві та літературі;
 2. стрімкий розвиток українського театрального мистецтва;
 3. негативний вплив на розвиток культури адміністративних забо­рон на функціонування української мови;
 4. початок національного відродження на Слобожанщині;
 5. домінування романтизму в музичному мистецтві;
 6. поява вищих навчальних закладів у Харкові та Києві;
 7. створення Української художньої академії в Києві;

 

 

 

 

docx
Додано
15 липня 2018
Переглядів
1770
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку