28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Контрольна робота з теми: "Прислівник" 7 клас (тести й завдання)

Про матеріал
Контрольна робота з теми:"Прислівник" 7 клас (два варіанти) Робота містить 8 тестових завдань, серед яких 6 - одна правильна відповідь, 2- на відповідність , а й практичні: завдання на правопис прислівників та складання речень із запропанованими прислівниками і обовязково написати власне висловлювання на тему: «Надзвичайний світ мистецтва». Увести в нього прислівники, підкреслити їх як член речення.
Перегляд файлу

Контрольна робота. Прислівник.
І варіант

Початковий рівень (кожна відповідь 0.5 б.)

1.Усі слова є прислівниками у рядку:

А. впевнено, прекрасно, котрийсь;

Б. ліньки, попередньо, використано;

В. пошепки, інколи, сам на сам;

Г. раз у раз, обидва, мирно.

2. Прислівник – це..

А. незмінна  особлива форма дієслова;

Б. самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета;

В. незмінна самостійна частина мови;

Г. службова частина мови.

3. Прислівники поділяються на такі розряди:

А. якісні, відносні, присвійні;

Б. якісно-означальні, обставинні;

В. похідні та непохідні;

Г. безособові, неозначені, означено-особові.

4. Прислівник напам’ять до розряду:

А. способу дії;

Б. місця;

В. причини;

Г. якісно-означальні.

5. Помилку в написанні прислівника допущено в рядку:

А. віч-на-віч;

Б.  сам-на-сам;

В. вгорі;

Г. як-небудь.

6. Прислівник мимоволі  утворено способом:

А. префіксально-суфіксальним;

Б. основоскладання;

В. безафіксним;

Г. суфіксальним.

Середній рівень

7. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням (за кожну правильну відповідь 0, 25б.)

1. чемно                         А. причини

2. навприсядки             Б. часу

3. післязавтра               В. способу дії

4. згарячу                      Г. міри й ступеня дії

5. трохи                        Д. якісно-означальні

8. Установити відповідність між прислівником та способом його творення
(за кожну правильну відповідь 0, 25б.)

 

1. сильно                     А. основоскладання

2. праворуч                 Б. префіксально- суфіксальний

3. весною                    В. суфіксальний

4. зліва                        Г. перехід однієї частини мови в іншу

Достатній рівень

  1. Скласти речення зі словами по-старому і по старому (1 бал)
  1. Записати слова, знявши риску.  (1 бал)

В/гору, сам/на/сам, любо/дорого,  раз/у/раз, на/весні, пліч/о/пліч, само/вільно, власно/руч, де/небудь, на/перекір, (с) першу, (у) зимку, (ані) скільки, (без) вісти,

 (по) моєму, (на) зразок, (за) одно, (де) коли,  (без) кінця краю,

(що) (як) найбільше, (у) знаки,  (з) дня (на) день, (будь) коли, (над) голодь.

Високий рівень

  1. Написати власне висловлювання на тему: «Надзвичайний світ мистецтва». Увести в нього прислівники, підкреслити їх як член речення ( 2 бали).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота. Прислівник.
ІІ варіант

Початковий рівень (кожна відповідь 0.5 б.)

1. Усі слова є прислівниками у рядку:

А. випадково, весною, пішки;

Б. на пам’ять, завширшки, втричі;

В. поріг, по-моєму, прекрасно;

Г. любо-дорого, навзаєм, використано.

2. Прислівник відповідає на питання:

А. який? чий?

Б. що роблячи? що зробивши?

В. як? наскільки? навіщо?

Г. скільки? котрий?

3. Які прислівники можуть утворювати ступені порівняння?:

А. якісні, відносні, присвійні;

Б. якісно-означальні;

В. обставинні часу;

Г. обставинні причини та місця.

4. Прислівник набагато до розряду:

А. способу дії;

Б. міри та ступеня дії;

В. причини;

Г. якісно-означальні.

5. Помилку в утворенні форми ступеня порівняння прислівника допущено в рядку:

А. найліпше;

Б.  більш актуально;

В. найменш вдало;

Г. менш гірше.

6. Усі прислівники пишуться з двома -нн у рядку:

А. прекрасн..о, невблаган..о, незграбн..о;

Б. грішн..о, невпин..о, живописн..о;

В. рівнин..о, туман..о, спосон..я;

Г. бажан..о, попідтин..ю, перлин..о.

Середній рівень

7. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням (за кожну правильну відповідь 0,25б.)

1. довіку                      А. причини

2. наперекір                Б. часу

3. спересердя              В. способу дії

4. вдвічі                       Г. міри й ступеня дії

5. по-українськи        Д. мети

8. Установити відповідність між прислівником та формою ступеня порівняння прислівника (за кожну правильну відповідь 0,25б.)

1. холодніше                 А. проста форма найвищого ступеня порівняння

2. найбільш чисто       Б. складена форма найвищого ступеня порівняння

3. найгірше                   В. проста форма вищого ступеня порівняння

4. більш вдало              Г. складена форма вищого ступеня порівняння

Достатній рівень

9. Утворити усі можливі форми ступенів порівняння прислівників легко, мало. (1бб)

10. Записати слова, знявши риску.  (1б.)

Зо/зла, де/небудь, в/двічі, що/най/сильніше, без/кінця, дарма/що,час/від/часу, поза/торік, яко/мога, по/перше, всього (на) всього, як (не) як, де (не) де, віч (на) віч, сама (самотою), пліч (о) пліч, (по) своєму, рік (у) рік,  раз (у) раз, хоч (не) хоч, (будь) де, день (у) день, багато (багато), з діда (прадіда).

Високий рівень

  1. Написати власне висловлювання на  тему: «Важливо залишатися Людиною». Увести в нього прислівники, підкреслити їх як члени речення (2 бали).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота .Прислівник

Варіант 3

Початковий рівень (за кожну правильну відповідь0,5 б.)

1. Визначити рядок, у якому прислівник позначає ознаку предмета.
А Діяти наперекір.
Б Поділити надвоє.
В Читання вголос.
Г Повертати наліво.

2. Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом.
А Увечері, догори, вночі, поволі.
Б Удень, скраю, побіч, наяву.
В Набік, зараз, заочі, укупі.
Г Напочатку, напам’ять, знизу, впоперек.

3. Визначити, у прислівниках якого рядка у процесі творення простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування.
А Ніжно, ясно.
Б Довго, вузько.
В Чітко, весело.
Г Швидко, мудро.

 4. Прислівники поділяються на такі розряди:

А. якісні, відносні, присвійні;

Б. якісно-означальні, обставинні;

В. похідні та непохідні;

Г. безособові, неозначені, означено-особові.

5. Прислівниками є всі слова рядка

А. опівдні, дехто, тут

Б. нарешті, вранці, казна-що

В. усередині, без кінця, чий-небудь

Г. збоку, завглибшки, ніколи

6.  При творенні простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергу­вання в обох прислівниках рядка:

А широко, ясно;

Б довго, вузько;

В чітко, весело;

Г швидко, мудро.

Середній рівень

 7. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням. (за кожну правильну відповідь 0,25б.)

А Занадто.

1 Місця.

Б Угорі.

2 Способу дії.

В Швидко.

3 Мети.

Г Згарячу.

4 Причини.

Д Напоказ.

5 Міри й ступеня дії.

8. Установити відповідність між прислівниками та ступенями порівняння. (за кожну правильну відповідь 0,25б.)

А Найбільш весело.

1 Вищий ступінь порівняння (проста форма).

Б Веселіше.

2 Вищий ступінь порівняння (складена форма).

В Більш весело.

3 Найвищий ступінь порівняння (проста форма).

Г Найвеселіше.

4 Найвищий ступінь порівняння (складена форма).

Достатній рівень

9. До дієслова виростати дібрати й записати прислівники, різні за значенням. Указати на розряд прислівників за значенням. (1б.)

31

10. Записати текст, поширюючи його потрібними за змістом прислівниками. Визначити їх синтаксичну функцію. (1б.)

З одинокої на ціле татарське село кав’ярні … видно було і море, і сірі піски берега. В одчинені вікна і двері на веранду … перлась ясна блакить моря.

З моря … дув вітер. Солона прохолода … принаджувала гостей, і вони тислися до вікон або сідали на веранді. Навіть хазяїн кав’ярні … стежив за потребами гостей (За М. Коцюбинським).

Високий рівень

  1. Написати власне висловлювання на  тему: «Важливо залишатися Людиною». Увести в нього прислівники, підкреслити їх як члени речення (2 бали).

 

 

Контрольна робота. Прислівник

Варіант 4

Початковий рівень (за кожну правильну відповідь 0,5б.)

1. Визначити рядок, у якому прислівник позначає ознаку стану.
А Сидіти праворуч.
Б Радіти по-батьківськи.
В Вдало дібраний.
Г Бігти швидко.

2. Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксальним способом.
А Спідлоба, передусім, удвоє, ушир.
Б Помалу, щовечора, деінде, навстіж.
В Удосвіта, заново, зліва, услід.
Г Щодалі, абияк, казна-де, чимало.

3. Визначити, у прислівниках якого рядка у процесі творення простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування.
А Низько, дорого.
Б Темно, легко.
В Дешево, хитро.
Г Світло, гостро.

4.   Не можна вживати без не всі при­слівники рядка:

А неабияк, недаром, невибагливо;

Б незабаром, нетерпляче, нетепло;

В небагато, нескучно, нехолодно;

Г невідь-як, невмисно, нещодавно.

   5.  Прислівники на о можна утворити від усіх слів рядка:

А навмисний, добрячий, болючий;

Б імовірний, в'юнкий, безуспішний;

В даремний, певний, рішучий;

Г боязкий, гнітючий, терплячий.

    6. Помилку в написанні прислівника допущено в рядку:

А. віч-на-віч;

Б.  сам-на-сам;

В. вгорі;

Г. як-небудь.

Середній рівень

7. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням. (за кожну правильну відповідь 0,25 б.)

А Наперекір.

1 Часу.

Б Знічев’я.

2 Способу дії.

В Весело.

3 Мети.

Г Щороку.

4 Причини.

Д Праворуч.

5 Міри й ступеня дії.

Е Надто.

6 Місця.

 8. Установити відповідність між прислівниками та ступенями порівняння. (за кожну правильну відповідь 0,25 б.)

А Найлегше.

Б Менш легко.

В Найменш легко.

Г Легше.

1 Вищий ступінь порівняння (проста форма).

2 Вищий ступінь порівняння (складена форма).

3 Найвищий ступінь порівняння (проста форма).

4 Найвищий ступінь порівняння (складена форма).

9. До дієслова говорити дібрати й записати прислівники, різні за значенням. Указати на розряд прислівників за значенням. (1б.)

32

10. Записати текст, поширюючи його потрібними за змістом прислівниками. Визначити їх синтаксичну функцію. (1б.)

Над берегом… висів солоний туман од дрібних бризків. Каламутне море скаженіло. Уже не хвилі, а буруни… вставали на морі, високі, сердиті, з білими гребенями, од яких… одривалися довгі китиці піни і злітали… Буруни йшли…, підбирали під себе зворотні хвилі, перескакували через них і… заливали берег. …було мокро, поналивано, в берегових ямках лишалася вода (За М. Коцюбинським).

Високий рівень

11.Написати власне висловлювання на  тему: «Важливо залишатися Людиною». Увести в нього прислівники, підкреслити їх як члени речення (2 бали).

 

 

 

Контрольна робота. Прислівник

Варіант 5

Початковий рівень (за кожну правильну відповідь 0,5б.)

1.  Від іменників утворено всі прислів­ники рядка:

А відтепер, востаннє, втрьох;

Б занизько, замолоду, гірко;

В вочевидь, внічию, зісподу;

Г довіку, вгору, вволю.

2.   При творенні простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергу­вання в обох прислівниках рядка:

А широко, ясно;

Б довго, вузько;

В чітко, весело;

Г швидко, мудро.

3.   Неправильно утворено ступінь по­рівняння прислівника:

А найбільш весело;

Б веселіше;

В більш веселіше;

Г найвеселіше.

4.   Не можна вживати без не всі при­слівники рядка:

А неабияк, недаром, невибагливо;

Б незабаром, нетерпляче, нетепло;

В небагато, нескучно, нехолодно;

Г невідь-як, невмисно, нещодавно.

5.  Разом потрібно писати всі прислів­ники рядка:

А від/тепер, на/далі, що/року;

Б без/вісти, в/цілому, аби/хто;

В по/волі, до/речі, в/основному;

Г зі/споду, по/суті, по/троє.

6.  Прислівники на е можна утворити від усіх слів рядка:

А добрячий глухий, лячний;

Б вражаючий, палкий, прудкий;

В рипучий, мокрий, віртуозний;

Г нетерплячий, хороший, блискучий.

Середній рівень

7. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням (за кожну правильну відповідь 0, 25б.)

1. чемно                         А. причини

2. навприсядки             Б. часу

3. післязавтра               В. способу дії

4. згарячу                      Г. міри й ступеня дії

5. трохи                        Д. якісно-означальні

8. Установити відповідність між прислівником та способом його творення
(за кожну правильну відповідь 0, 25б.)

 

1. сильно                     А. основоскладання

2. праворуч                 Б. префіксально- суфіксальний

3. весною                    В. суфіксальний

4. зліва                        Г. перехід однієї частини мови в іншу

 

Достатній рівень

9.  До дієслова доберіть і запишіть прислівники, різні за значенням. У дуж­ках укажіть розряд прислівника за зна­ченням. (1б.)

                                                    

Говорити                

                               

  1. Записати слова, знімаючи скісну риску. (1б.)

(будь) куди, (по) третє, де (таки), (казна) де,  (мимо) хідь, (де) небудь, (на) чолі, (в) горі,  (по) трохи, (до) дому, ледве (ледве), все (таки),  (все) одно, так (то), (що) найдорожче, (в) затишк, (по) середині, (ані) звідки, (де) далі, (вряди) годи, (де) небудь, (за) видна, (рано) вранці, (по) друге,

 

Високий рівень

11.Написати власне висловлювання на  тему: «Важливо залишатися Людиною». Увести в нього прислівники, підкреслити їх як члени речення (2 бали).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота. Прислівник

Варіант 6

Початковий рівень ( за кожну правильну відповідь 0,5 б.)

1.  Від числівників утворено всі при­слівники рядка:

А утрьох, по-іншому, всього-на-всього;

Б до двоє, по-нашому, в цілому;

В по-перше, по четверо, поодинці;

Г чимало, щороку, тимчасово.

2.  При творенні простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергу­вання в обох прислівниках рядка:

А низько, голосно;

Б дорого, вузько;

В дешево, хитро;

Г дуже, гостро.

3.  Неправильно утворено ступінь по­рівняння прислівника:

А щасливіше;

Б більш щасливо;

В найбільш щасливіше;

Г найщасливіше.

4.  Без не можна вживати всі прислів­ники рядка:

А неабияк, невесело, незабаром;

Б недорого, неквапом, ненадовго;

В неминуче, неподалік, непосидюче;

Г небагато, неважко, ненадовго.

5.  Із дефісом потрібно писати всі при­слівники рядка:

А де/таки, ось/ось, гидко/бридко;

Б по/нашому, зі/споду, в/сімох;

В казна/де, чим/дуж, до/краю;

Г десь/то, спід/лоба, до/пізна.

6.  Прислівники на о можна утворити від усіх слів рядка:

А навмисний, добрячий, болючий;

Б імовірний, в'юнкий, безуспішний;

В даремний, певний, рішучий;

Г боязкий, гнітючий, терплячий.

  Середній рівень

 7. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням. (за кожну правильну відповідь 0,25б.)

А Занадто.

1 Місця.

Б Угорі.

2 Способу дії.

В Швидко.

3 Мети.

Г Згарячу.

4 Причини.

Д Напоказ.

5 Міри й ступеня дії.

8. Установити відповідність між прислівниками та ступенями порівняння. (за кожну правильну відповідь 0,25б.)

А Найбільш весело.

1 Вищий ступінь порівняння (проста форма).

Б Веселіше.

2 Вищий ступінь порівняння (складена форма).

В Більш весело.

3 Найвищий ступінь порівняння (проста форма).

Г Найвеселіше.

4 Найвищий ступінь порівняння (складена форма).

 

9.    До дієслова доберіть і запишіть прислівники, різні за значенням. У дуж­ках укажіть розряд прислівника за зна­ченням. (1б.)

                                                     

Будувати                

                               

  1. Записати слова, знімаючи скісну риску. ( 1б.)

(По) середині, (ані) звідки, (де) далі, (вряди) годи, (де) небудь,  (за) видна,

 (рано) вранці, (по) друге, як (от),  (по) латині, (будь) куди, (по) вашому,

давним (давно),  (часто) густо, (на) пам'ять, (з) низу, (під) силу, кінець (кінцем), будь (що) будь, раз (у) раз, (аби) як,  хоч (не) хоч, де (не) де, всього (на) всього.

 

Високий рівень

11.Написати власне висловлювання на  тему: «Важливо залишатися Людиною». Увести в нього прислівники,  підкреслити їх як члени речення (2 бали).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 клас. Контрольна робота

Тесто­ві завдання

Прислівник

Варіант ІІІ

1. Визначте, у якому рядку всі слова   прислів­ники:

2. Укажіть рядок, у якому всі прислівники слід писати разом:

А рішуче, навпаки, вчетверо, повеселішало

Б жартома, ясно, дякуючи, наввипередки

В спідлоба, пиріжки, близько, навпростець

Г пішки, власноруч, заздалегідь, тонко

А (с) першу, (у) зимку, (ані) скільки, (без) вісти

Б (по) моєму, (на) зразок, (за) одно, (де) коли

В (без) кінця краю, (що) (як) найбільше, (у) знаки

Г (з) дня (на) день, (будь) коли, (над) голодь, (що) тижня

3. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку:

4. Які прислівники пишуться через два дефіси?

А (по) середині, (ані) звідки, (де) далі, (вряди) годи, (де) небудь

Б (за) видна, (рано) вранці, (по) друге, як (от)

В (по) латині, (будь) куди, (по) вашому, давним (давно)

Г (часто) густо, (на) пам'ять, (з) низу, (під) силу

А Всього (на) всього, як (не) як, де (не) де, віч (на) віч

Б сама (самотою), пліч (о) пліч, (по) своєму, рік (у) рік

В раз (у) раз, хоч (не) хоч, (будь) де, день (у) день

Г багато (багато), з діда (прадіда), (у) (до) світа, (на) (в) помацки

5. Визначте, у якому рядку всі прислівники пишуться зНЕ окремо:

6. Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться з -нн-:

А (не) ухильно, (не) нароком, (не) досить, (не) варто

Б (не) давно, (не) вигідно, (не) щодавно, (не) гайно

В (не) минуче, (не) рано, (не) покоїтись, (не) легко

Г (не) дуже, (не) цілком, (не) зовсім, (не) варто

А сумлін...о, натхнен...о, буден...о, погодин...о

Б акуратн...о, зелен...о, замріян...о, несказан...о

В сонячн...о, сон...о, заслужен...о, необачн...о

Г багрян...о, гостин...о, завчен...о, послідовн...о

7. Установіть відповідність між прислівниками та їх написанням:

 

Написання

 

Прислівники

1

Разом

А

(на)вмисне

2

через дефіс

Б

(по)двоє

3

Окремо

В

(по)перше

4

через два дефіси

Г

(до)брий

 

 

Ґ

пліч(о)пліч

8. Побудуйте речення з прислівником по-вашому та речення з поєднанням слів по вашому.

9. Наведіть власний приклад речення із двома прислівниками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 клас. Контрольна робота

Тесто­ві завдання

Прислівник

Варіант ІV

1. Визначте, у якому рядку всі слова  прислів­ники:

2. Укажіть рядок, у якому всі прислівники слід писати разом:

А впевнено, насправді, обережно, бажаючі

Б навколішки, зопалу, той, явно

В солодко, хтозна-де, навмання, знизу

Г холодно, вгорі, гірський, дорого

А (аби) хто, (де) далі, (до) пізна, (чи) мало

Б (де) небудь, (уві) сні, (по) одинці, (на) раз

В (по) перше, (що) найширше, (на) весні, (на) вагу

Г (без) смаку, (на) решті, (з) ліва, так (то)

3. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку:

4. Які прислівники пишуться через два дефіси?

А (будь) куди, (по) третє, де (таки), (казна) де

Б (мимо) хідь, (де) небудь, (на) чолі, (в) горі

В (по) трохи, (до) дому, ледве (ледве), все (таки)

Г (все) одно, так (то), (що) найдорожче, (в) затишку

А Кінець (кінцем), будь (що) будь, раз (у) раз, (аби) як

Б хоч (не) хоч, де (не) де, всього (на) всього, пліч (о) пліч

В рік (у) рік, пліч (о) пліч, (з) діда (прадіда), (казна) коли

Г добре (добре), коли (не) коли, без (кінця) краю, (з) дня (на) день

5. Визначте, у якому рядку всі прислівники пишуть­ся зНЕ окремо:

6. Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться з -н-:

А (не) порушно, (не) нароком, (не) забаром, (не) зграбно

Б (не) даремно, (не) охоче, (не) далеко, (не) щодавно

В (не) байдуже, (не) вдоволено, (не) впинно, (не) вилазно

Г (не) дуже, (не) досить, (не) варто, (не) зовсім

А спокійн...о, відмін...о, послідовн...о, негативи...о

Б безладн...о, таємн...о, непоган...о, віддай...о

В доречн...о, старан...о, гостин...о, закон...о

Г гуман...о, безжурн...о, ритмічн...о, незмін...о

7. Установіть відповідність між прислівниками та їх написанням:

 

Написання

 

Прислівники

 

1

разом

А

(по)третє

 

2

через дефіс

Б

віч(на)віч

 

3

окремо

В

(на)перекір

 

4

через два дефіси

Г

(по)троє

 

 

 

Ґ

(ти)хий

 

 

 

 

 

 

 

8. Побудуйте речення з прислівником по-новому та речення з поєднанням слів по новому.

9. Наведіть власний приклад речення із двома прислівниками.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді до контрольної роботи

Відповіді

І варіант

ІІ варіант

1

В

А

2

В

В

3

Б

Б

4

А

Б

5

Б

Г

6

Б

В


7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 

Д

В

Б

А

Г

Б

Д

А

Г

В


7

1

2

3

4

1

2

3

4

 

В

А

Г

Б

В

Б

А

Г

V. Підсумки. Рефлексія

Оцінювання тестових завдань

33

 

docx
Додано
12 квітня
Переглядів
359
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку