Контрольна робота з української літератури у 6 класі "Пісні літературного походження, Микола Вороний, Тарас Шевченко"

Про матеріал

Контрольна робота №2.

Пісні літературного походження, Микола Вороний, Тарас Шевченко

Варіант 1

Початковий рівень

1.Укажіть, куди отаман наказав запорожцям взяти курс ( «Іван Підкова» Т.Шевченка).

а) На Синоп.

б) На Царгород.

в) На Херсонес.

г). На Азов.

2. Поема як літературний жанр — це твір:

а) великий віршований твір, у якому змальовується характер, визначні події в житті людей;

б) написаний у формі звертання однієї людини до інших;

в) в основі сюжету якого лежить гострий непримиренний життєвий конфлікт, який здебільшого закінчується смертю героя;

г) фольклорного походження на легендарну чи історичну тему.

3. Оспівує минувшину України, славних запорожців твір…

а) «Євшан-зілля».

б) «Думка».

в) «Іван Підкова».

г) «Тарасова ніч».

4.Яку пісню в Україні використовують як народно-церковний гімн?

а) С. Чернецького, Г. Труха «Ой у лузі червона калина похилилася»;

б) О. Кониського, М. Лисенка «Молитва»;

в) П. Чубинського, М. Вербицького «Ще не вмерла Україна».

5.Коли Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами (народна легенда про дівчину-Україну...), німці вибрали...

а) любов до господарювання;

б) елегантність і красу;

в) дисципліну і порядок.

Середній рівень

6.Продовжте речення з поеми «Євшан-зілля»:

«Жив у Києві, в неволі,…»

а) «Мудрий князь наш, Ярослав»;

б) «Ханський син, малий хлопчина»;

в) «Сивий дід, кобзар співучий».

7.Тема поезії Т. Шевченка «Думка»

а) Змалювання краси природи.

б) Пошуки долі молодим козаком.

в) Туга за рідним краєм.

г) Зображення життя селянина.

8. «…Оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування» - це

а) «Думка».

б) «Євшан-зілля».

в) « Іван Підкова».

г) «Тарасова ніч».

Достатній рівень

9. Сформулюйте головну думку поеми Т. Шевченка «Іван Підкова».

10. Доведіть, що «Євшан-зілля» М. Вороного – це поема.

11.Що спільного у творах Т. Шевченка «Іван Підкова» і М. Вороного «Євшан-зілля»?

Високий рівень

12. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

А) Заклик до пробудження історичної пам'яті та національної самосвідомості у творах Т.Г.Шевченка та М. Вороного.

Б) Щастя можна знайти тільки на рідній землі (за поемою М. Вороного «Євшан-зілля»).


Контрольна робота №2.

Пісні літературного походження, Микола Вороний, Тарас Шевченко

Варіант 2

Початковий рівень

1. На Катеринославщині у 1871 році народився

а) Тарас Шевченко.

б) Микола Вороний.

в) Левко Лепкий.

г) Василь Діденко.

2. Назвіть мотиви ранньої творчості Т. Шевченка.

а) Сирітство, уславлення козаччини, туга за рідним краєм.

б) Любов до матері, природи, батьківщини.

в) Роздуми про майбутнє.

г) Критика царської Росії, тяжке становище українського селянства.

3. З якого твору ці рядки?

Плаче козак-шляхи биті

Заросли тернами.

а) «Тарасова ніч» Т.Шевченка.

б) «Думка» Т.Шевченка.

в) «Євшан-зілля» М. Вороного.

г) «Іван Підкова» Т. Шевченка.

4.За національний Гімн Україна взяла пісню:

а) С. Чернецького, Г. Труха «Ой у лузі червона калина похилилася»;

б) О. Кониського, М. Лисенка «Молитва»;

в) П. Чубинського, М. Вербицького «Ще не вмерла Україна».

5. Коли Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами (народна легенда про дівчину-Україну...), французи вибрали...

а) любов до господарювання;

б) елегантність і красу;

в) дисципліну і порядок.

Середній рівень

6. Визначте жанр твору М. Вороного «Євшан-зілля».

а) Пісня.

б) Легенда.

в) Поема.

г) Балада.

7.Укажіть, кого (що) побачив юнак під впливом пахощів євшан-зілля у поемі «Євшан-зілля».

а) Лагідні материнські руки.

б) Кохану дівчину.

в) Половецьких коней і вершників.

г) Рідний степ і батенька.

8. Що таке лиман?

а) Великий козацький човен, чайка.

б) Так називають озеро на півдні України.

в) Турецьке місто на південному березі.

г) Ознака гетьманської влади.

Достатній рівень

9. Прокоментуйте епіграф до поеми «Євшан-зілля».

10. Доведіть,що «Іван Підкова» Т.Шевченка – це поема.

11 .Сформулюйте головну думку вірша «Думка».

Високий рівень

12. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

А) Для чого ми маємо знати минуле нашого народу.

Б) Чим мене приваблює поема М. Вороного «Євшан-зілля».

Перегляд файлу

Контрольна робота №2.

Пісні літературного походження, Микола Вороний, Тарас Шевченко

Варіант 1

Початковий рівень

1.Укажіть, куди отаман наказав запорожцям взяти курс ( «Іван Підкова» Т.Шевченка).

а) На Синоп.

б) На Царгород.

в) На Херсонес.

г). На Азов.

2. Поема як літературний жанр — це твір:

а) великий віршований твір, у якому змальовується характер, визначні події в житті людей;

б) написаний у формі звертання однієї людини до інших;

в) в основі сюжету якого лежить гострий непримиренний життєвий конфлікт, який здебільшого закінчується смертю героя;

г) фольклорного походження на легендарну чи історичну тему.

3. Оспівує минувшину України, славних запорожців твір…

а) «Євшан-зілля».

б) «Думка».

в) «Іван Підкова».

г) «Тарасова ніч».

4.    Яку пісню в Україні використовують як народно-церковний гімн?

а) С. Чернецького, Г. Труха «Ой у лузі червона калина похилилася»;

б) О. Кониського, М. Лисенка «Молитва»;

в) П. Чубинського, М. Вербицького «Ще не вмерла Україна».

5.    Коли Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами (народна легенда про дівчину-Україну...), німці вибрали...

а) любов до господарювання;

б) елегантність і красу;

в) дисципліну і порядок.

Середній рівень

6.Продовжте речення з поеми «Євшан-зілля»:

«Жив у Києві, в неволі,…»

а) «Мудрий князь наш, Ярослав»;

б) «Ханський син, малий хлопчина»;

в) «Сивий дід, кобзар співучий».

7.Тема поезії Т. Шевченка «Думка»

а) Змалювання краси природи.

б) Пошуки долі молодим козаком.

в) Туга за рідним краєм.

г) Зображення життя селянина.

8. «…Оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування» - це

а) «Думка».

б) «Євшан-зілля».

в) « Іван Підкова».

г) «Тарасова ніч».

Достатній рівень

9. Сформулюйте головну думку поеми Т. Шевченка «Іван Підкова».

10. Доведіть, що «Євшан-зілля» М. Вороного – це поема.

11.Що спільного у творах Т. Шевченка «Іван Підкова» і М. Вороного «Євшан-зілля»?

Високий рівень

12. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

А) Заклик до пробудження історичної пам’яті та національної самосвідомості у творах Т.Г.Шевченка та М. Вороного.

Б) Щастя можна знайти тільки на рідній землі (за поемою М. Вороного «Євшан-зілля»).


Контрольна робота №2.

Пісні літературного походження, Микола Вороний, Тарас Шевченко

Варіант 2

Початковий рівень

1. На Катеринославщині у 1871 році народився

а) Тарас Шевченко.

б) Микола Вороний.

в) Левко Лепкий.

г) Василь Діденко.

2. Назвіть мотиви ранньої творчості Т. Шевченка.

а) Сирітство, уславлення козаччини, туга за рідним краєм.

б) Любов до матері, природи, батьківщини.

в) Роздуми про майбутнє.

г) Критика царської Росії, тяжке становище українського селянства.

3. З якого твору ці рядки?

Плаче козак-шляхи биті

Заросли тернами.

а) «Тарасова ніч» Т.Шевченка.

б) «Думка» Т.Шевченка.

в) «Євшан-зілля» М. Вороного.

г) «Іван Підкова» Т. Шевченка.

4.    За національний Гімн Україна взяла пісню:

а) С. Чернецького, Г. Труха «Ой у лузі червона калина похилилася»;

б) О. Кониського, М. Лисенка «Молитва»;

в) П. Чубинського, М. Вербицького «Ще не вмерла Україна».

5. Коли Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами (народна легенда про дівчину-Україну...), французи вибрали...

а) любов до господарювання;

б) елегантність і красу;

в) дисципліну і порядок.

Середній рівень

6. Визначте жанр твору М. Вороного «Євшан-зілля».

а) Пісня.

б) Легенда.

в) Поема.

г) Балада.

7.Укажіть, кого (що) побачив юнак під впливом пахощів євшан-зілля у поемі «Євшан-зілля».

а) Лагідні материнські руки.

б) Кохану дівчину.

в) Половецьких коней і вершників.

г) Рідний степ і батенька.

8. Що таке лиман?

а) Великий козацький човен, чайка.

б) Так називають озеро на півдні України.

в) Турецьке місто на південному березі.

г) Ознака гетьманської влади.

Достатній рівень

9. Прокоментуйте епіграф до поеми «Євшан-зілля».

10. Доведіть,що «Іван Підкова» Т.Шевченка – це поема.

11 .Сформулюйте головну думку вірша «Думка».

Високий рівень

12. Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

А) Для чого ми маємо знати минуле нашого народу.

Б) Чим мене приваблює поема М. Вороного «Євшан-зілля».

 

doc
Додано
11 грудня 2018
Переглядів
5451
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку