Контрольна робота з української літератури в 9 класі "«Слово о полку Ігоревім». Творчість Г. Сковороди"

Про матеріал

Контрольна робота №3.

«Слово о полку Ігоревім». Творчість Г. Сковороди

Різнорівневі завдання

Варіант 1

І Тести (по 0,5б.)

1. Патерик містить інформацію про:

а) князів, які виховувалися при Печерському монастирі;

б) митців, що писали ікони святих;

в) біблійні легенди;

г) перших діячів святого храму.

2. За сприяння братств:

а) поширювалося декоративно-прикладне мистецтво;

б) інтенсивно розвивалася архітектура;

в) засновувалися і функціонували школи;

г) будувалися бібліотеки і лікарні.

3. В Острозькій друкарні було видано:

а) Псалтир; б) Біблію; в) «Апостол»; г) «Буквар».

4. Вперше книгодрукування з'явилося в:

а) Росії; б) Франції; в) Німеччині; г) Англії.

5. «Бароко» з італійської перекладається як:

а) простий, доступний; б) цікавий, захоплюючий;

в) інтригуючий, жвавий; г) вибагливий, химерний.

6. Характерна риса, притаманна добі Відродження і Реформації:

а) критика середньовіччя, католицької церкви;

б) протиставлення античності, первісного християнства;

в) песимістичні судження про життя;

г) гуманізм.

7. Письменник, що видав у своїй друкарні літопис Самовидця:

а) Є. Гребінка; б) Т. Шевченко;

в) П. Куліш;г) І. Нечуй-Левицький.

8. Шершень дорікав Бджолі за те, що вона: (Бджола та Шершень»)

а) хитра і підступна; б) надто серйозна і ретельна;

в) дурна і безглузда; г) ледача і неповоротка.

9. Бджола, звертаючись до Шершня, назвала його паном: (Бджола та Шершень»)

а) розумником; б) обліковцем; в) писарем; г) радником.

10. Будинок мешканців, який «гуде від гуляк», порівнюється з: («Всякому городу нрав і права»)

а) трактиром; б) базаром;

в) багатолюдною крамницею;г) вуликом.


11. Г. Сковорода бажав, щоб серце кожного мешканця міста було сповнено: («Всякому городу нрав і права»)

а) любов'ю і теплом;б) порядністю і честю;

в) відповідальністю і сумлінністю; г) радістю і гармонією.

12. Найбільша радість, на думку Г. Сковороди, коли людина: (Бджола та Шершень»)

а) живе за покликанням;

б) має багато друзів;

в) відчуває свою необхідність у суспільстві;

г) створила сім'ю.

ІІ Дайте коротку відповідь на питання (по 1б.)

1. Дослідіть, що сприяло створенню «Повісті минулих літ». Чим це зумовлено? Свої спостереження узагальніть.

2. У чому, на ваш погляд, полягав аскетизм І. Вишенського? Це сильна чи слабка людина? Відповідь вмотивуйте.

3. Поясніть висловлювання видатного митця: «Світ ловив мене, та не спіймав». Відповідаючи, посилайтеся на факти з життя письменника.

ІІІ Напишіть міні-твір на одну із запропонованих тем (3б.)

а) «Сродна праця» — це найсолодша в світі річ... » (за творчістю Г.Сковороди).

б) «Веселість серця — життя для людини» (за творчістю Г. Сковороди).


Контрольна робота №3.

«Слово о полку Ігоревім». Творчість Г. Сковороди

Різнорівневі завдання

Варіант 2

І Тести (по 0,5б.)

1. Перше друковане видання «Патерика» з'явилося у:

а) 1516 р.; б) 1615 р.; в) 1676 р.; г) 1661 р.

2. Засновниками Києво-Печерської лаври вважають:

а) Нестора і Никона; б) Кия, Щека, Хорива;

в) Іоанна та Іларіона; г) Антонія і Феодосія.

3. Хто із зазначених осіб був викладачем Острозької академії?

а) Мелентій Смотрицький; б) Герасим Смотрицький;

в) Іов Борецький; г) Касіян Сакович.

4. Письменник, який навчався у Києво-Могилянській академії:

а) І. Вишенський; б) Ф. Прокопович;

в) Г. Кониський; г) Г. Сковорода.

5. Через що видавнича справа в Україні почала занепадати?

а) Брак якісних професіоналів;

б) обмеження у фінансуванні;

в) збільшення податків;

г) указ царя про заборону друку будь-яких книжок.

6. Ознака бароко:

а) нахил до ускладненої форми;

б) егоцентричний індивідуалізм;

в) пишнота, мальовничість;

г) підвищений інтерес до історичних подій.

7. Письменник, для творчості якого характерні риси доби Відродження:

а) С. Кленович;

б) І. Вишенський;

в) М. Смотрицький;

г) М. Базилевич.

8. Що, на думку Шершня, люди завдають Бджолі? (Бджола та Шершень»)

а) Збитків; б) шкоди; в) зайвих клопотів; г) болі і страждань.

9. Бджола — це образ людей, які: (Бджола та Шершень»)

а) живуть крадіжкою чужого;

б) бачать смисл свого життя у праці;

в) розповсюджують науку в суспільстві;

г) багато говорять, а потім сумлінно працюють.

10. Кому належить питання, зазначене у творі: «Нащо учитися, коли не матимеш достатку»? (Бджола та Шершень»)

а) Бджолі; б) науковцю;

в) людині-практику; г) Шершню.

11. Венерин син, який згадується у творі, за римською міфологією,— це бог:(«Всякому городу нрав і права»)

а) добробуту; б) кохання; в) родючості; г) води.

12. До чого здатний Федір: («Всякому городу нрав і права»)

а) порядності і честі; б) брехні і підступності;

в) жорстокості і злочинності;г) вміння швидко обробляти землю.

ІІ Дайте коротку відповідь на питання (по 1б.)

1. Дослідіть, що сприяло створенню «Повісті минулих літ». Чим це зумовлено? Свої спостереження узагальніть.

2. У чому, на ваш погляд, полягав аскетизм І. Вишенського? Це сильна чи слабка людина? Відповідь вмотивуйте.

3. Що, на ваш погляд, непокоїть розум автора твору «Всякому городу нрав і права»? Чим це викликано? Власний погляд обґрунтуйте, посилаючись на зміст твору.

ІІІ Напишіть міні-твір на одну із запропонованих тем (3б.)

а) «Сродна праця» — це найсолодша в світі річ... » (за творчістю Г.Сковороди).

б) «Веселість серця — життя для людини» (за творчістю Г. Сковороди).

Перегляд файлу

Контрольна робота №3.

«Слово о полку Ігоревім». Творчість Г. Сковороди

Різнорівневі завдання

Варіант 1

І Тести (по 0,5б.)

1. Патерик містить інформацію про:

а) князів, які виховувалися при Печерському монастирі;

б) митців, що писали ікони святих;

в) біблійні легенди;

г) перших діячів святого храму.

2. За сприяння братств:

а) поширювалося декоративно-прикладне мистецтво;

б) інтенсивно розвивалася архітектура;

в) засновувалися і функціонували школи;

г) будувалися бібліотеки і лікарні.

3. В Острозькій друкарні було видано:

а) Псалтир;   б) Біблію;   в) «Апостол»;   г) «Буквар».

4. Вперше книгодрукування з'явилося в:

а) Росії;   б) Франції;   в) Німеччині;   г) Англії.

5. «Бароко» з італійської перекладається як:

а) простий, доступний;    б) цікавий, захоплюючий;

в) інтригуючий, жвавий;   г) вибагливий, химерний.

6. Характерна риса, притаманна добі Відродження і Реформації:

а) критика середньовіччя, католицької церкви;

б) протиставлення античності, первісного християнства;

в) песимістичні судження про життя;

г) гуманізм.

7. Письменник, що видав у своїй друкарні літопис Самовидця:

а) Є. Гребінка;    б) Т. Шевченко;   

в) П. Куліш;   г) І. Нечуй-Левицький.

8. Шершень дорікав Бджолі за те, що вона: (Бджола та Шершень»)

а) хитра і підступна;    б) надто серйозна і ретельна;

в) дурна і безглузда;    г) ледача і неповоротка.

9. Бджола, звертаючись до Шершня, назвала його паном: (Бджола та Шершень»)

а) розумником;  б) обліковцем;  в) писарем;  г) радником.

10. Будинок мешканців, який «гуде від гуляк», порівнюється з: («Всякому городу нрав і права»)

а) трактиром;      б) базаром;   

в) багатолюдною крамницею;  г) вуликом.


11. Г. Сковорода бажав, щоб серце кожного мешканця міста було сповнено: («Всякому городу нрав і права»)

а) любов'ю і теплом;     б) порядністю і честю;

в) відповідальністю і сумлінністю;   г) радістю і гармонією.

12. Найбільша радість, на думку Г. Сковороди, коли людина: (Бджола та Шершень»)

а) живе за покликанням;      

б) має багато друзів;

в) відчуває свою необхідність у суспільстві;  

г) створила сім'ю.

 

ІІ Дайте коротку відповідь на питання (по 1б.)

1. Дослідіть, що сприяло створенню «Повісті минулих літ». Чим це зумовлено? Свої спостереження узагальніть.

2. У чому, на ваш погляд, полягав аскетизм І. Вишенського? Це сильна чи слабка людина? Відповідь вмотивуйте.

3. Поясніть висловлювання видатного митця: «Світ ловив мене, та не спіймав». Відповідаючи, посилайтеся на факти з життя письменника.

 

ІІІ Напишіть міні-твір на одну із запропонованих тем (3б.)

а) «Сродна праця» — це найсолодша в світі річ... » (за творчістю Г.Сковороди).

б) «Веселість серця — життя для людини» (за творчістю Г. Сковороди).

 

 

 

 


Контрольна робота №3.

«Слово о полку Ігоревім». Творчість Г. Сковороди

Різнорівневі завдання

Варіант 2

І Тести (по 0,5б.)

1. Перше друковане видання «Патерика» з'явилося у:

а) 1516 р.;   б) 1615 р.;   в) 1676 р.;   г) 1661 р.

2. Засновниками Києво-Печерської лаври вважають:

а) Нестора і Никона;   б) Кия, Щека, Хорива;

в) Іоанна та Іларіона;   г) Антонія і Феодосія.

3. Хто із зазначених осіб був викладачем Острозької академії?

а) Мелентій Смотрицький;   б) Герасим Смотрицький;

в) Іов Борецький;     г) Касіян Сакович.

4. Письменник, який навчався у Києво-Могилянській академії:

а) І. Вишенський;     б) Ф. Прокопович;   

в) Г. Кониський;     г) Г. Сковорода.

5. Через що видавнича справа в Україні почала занепадати?

а) Брак якісних професіоналів;   

б) обмеження у фінансуванні;

в) збільшення податків;    

г) указ царя про заборону друку будь-яких книжок.

6. Ознака бароко:

а) нахил до ускладненої форми;  

б) егоцентричний індивідуалізм;

в) пишнота, мальовничість;  

г) підвищений інтерес до історичних подій.

7. Письменник, для творчості якого характерні риси доби Відродження:

а) С. Кленович;  

б) І. Вишенський;  

в) М. Смотрицький;  

г) М. Базилевич.

8. Що, на думку Шершня, люди завдають Бджолі? (Бджола та Шершень»)

а) Збитків;  б) шкоди;  в) зайвих клопотів;  г) болі і страждань.

9. Бджола — це образ людей, які: (Бджола та Шершень»)

а) живуть крадіжкою чужого;

б) бачать смисл свого життя у праці;

в) розповсюджують науку в суспільстві;

г) багато говорять, а потім сумлінно працюють.

10. Кому належить питання, зазначене у творі: «Нащо учитися, коли не матимеш достатку»? (Бджола та Шершень»)

а) Бджолі;     б) науковцю;   

в) людині-практику;    г) Шершню.

11. Венерин син, який згадується у творі, за римською міфологією,— це бог: («Всякому городу нрав і права»)

а) добробуту;   б) кохання;   в) родючості;   г) води.

12. До чого здатний Федір: («Всякому городу нрав і права»)

а) порядності і честі;    б) брехні і підступності;

в) жорстокості і злочинності;  г) вміння швидко обробляти землю.

 

ІІ Дайте коротку відповідь на питання (по 1б.)

1. Дослідіть, що сприяло створенню «Повісті минулих літ». Чим це зумовлено? Свої спостереження узагальніть.

2. У чому, на ваш погляд, полягав аскетизм І. Вишенського? Це сильна чи слабка людина? Відповідь вмотивуйте.

3. Що, на ваш погляд, непокоїть розум автора твору «Всякому городу нрав і права»? Чим це викликано? Власний погляд обґрунтуйте, посилаючись на зміст твору.

 

ІІІ Напишіть міні-твір на одну із запропонованих тем (3б.)

а) «Сродна праця» — це найсолодша в світі річ... » (за творчістю Г.Сковороди).

б) «Веселість серця — життя для людини» (за творчістю Г. Сковороди).

doc
До підручника
Українська література 9 клас (Борзенко О.І., Лобусова О.В.)
Додано
12 грудня 2018
Переглядів
12970
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку