24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контрольна робота з української літератури в 9 класі "Творчість Тараса Шевченка"

Про матеріал

Контрольна робота №6. Творчість Тараса Шевченка (9 клас)

Варіант I

Початковий рівень (0,5 бала за завдання)

1. Визначте, кому адресоване послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…».

А Українським кріпакам;

Б ліберальному панству;

В царському уряду;

Г літераторам різних напрямків.

2. Головна думка поеми Т. Шевченка «Кавказ»:

А засудження загарбницької політики царського уряду;

Б захоплення історією, міфологією народів Кавказу;

В уславлення мужності горців, краси кавказької природи;

Г засудження агресії горців.

3. Свій твір «Гайдамаки» письменник присвятив людині, яка безпосередньо брала участь у його викупі з кріпацтва( розділ «Передмова») :

А) В. Григоровичу; Б) К. Брюллову;

В) В. Жуковському; Г) І. Сошенку.

4. Ліричний герой поеми «Гайдамаки»буде «Білолицему» ( розділ «Передмова») :

А) розповідати цікаві пригоди з власного життя;

Б) сповідувати власні гріхи;

В) писати твори про героїчне минуле;

Г) співати думу.

5. Укажіть, як здобули гроші для викупу Т. Г. Шевченка з кріпацтва.

A) організували благодійну виставку картин;

Б) продали збірки творів Є. Гребінки;

B) взяли в борг;

Г) розіграли в лотерею картину К. Брюллова.

6. Назвіть, скільки поезій ввійшло до першої збірки поезій Т. Г. Шевченка.

A) 7;Б) 8;B) 9;Г) 10.

Середній рівень (1 бал за завдання)

7. Допишіть речення. Елегія — це…

8. Упишіть прізвище художника, з яким Т. Г. Шевченко познайомився у Літньому саду в Петербурзі.

Достатній рівень (2 бали за завдання)

1. Назвіть основні теми ранньої творчості Т. Шевченка.

2. Розкрийте образ «землячків» у поемі Т. Шевченка «Сон» та посланні «І мертвим, і живим…».

Високий рівень (3 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть тези до теми: «Жіноча доля у творах Шевченка та різні типи й способи її втілення».

Б Підтвердіть або спростуйте думку: «Життя Т. Шевченка — подвиг», навівши відповідні аргументи.


Контрольна робота №6. Творчість Тараса Шевченка (9 клас)

Варіант II

Початковий рівень (0,5 бала за завдання)

1. Провідною думкою послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…» є:

А утвердження сили знань, навчання;

Б утвердження того, що становище кріпаків можна змінити революційним шляхом;

В засудження панів-лжепатріотів, їхнього комплексу меншовартості;

Г засудження царських прислужників, кріпосників і самої царської влади.

2. Про кого Т. Шевченко зазначив, що вони на бенкеті, наче на раді(«Гайдамаки»розділ «Передмова») :

А) гетьманів; Б) сотників; В) панів; Г) отаманів.

3. Ляхи у поемі «Гайдамаки» порівнюються із(розділ«Інтродукція»):

А) жорстокими псами;

Б) вельможною панею;

В) чорними воронами;

Г) смердючим болотом.

4. Король Польщі, який хотів шляхтичам добра, «як дітям мати» «Гайдамаки» (розділ«Інтродукція»):

А) Сигізмунд-Август;

Б) Генріх Валуа;

В) Станіслав Понятовський;

Г) Стефан Баторій.

5. Назвіть рік, коли Т. Г. Шевченка викупили з кріпацтва.

A) 1837 р.;Б) 1838 р.;B) 1830 р.;Г) 1839 р.

6. Укажіть, як називалася перша збірка поезій Т. Г. Шевченка.

A) «Кобзар»;

Б) «Збулося…»;

B) «Художник»;

Г) «Думи мої, думи мої…».

Середній рівень (1 бал за завдання)

7. Упишіть прізвище художника, який написав картину, після продажу якої Т.Г.Шевченка викупили з кріпацтва.

8. Що символізує Прометей у поемі Т. Шевченка «Кавказ»?

Достатній рівень (2 бали за завдання)

1. Порівняйте образи головних героїнь поем Т. Шевченка «Катерина» й «Наймичка», знайдіть у них спільне та відмінне.

2. Визначте основні сюжетні лінії поеми «Гайдамаки» та їх елементи.

Високий рівень (3 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть тези до теми: «Національна проблематика у творчості Т.Шевченка періоду «трьох літ» і суворість авторської оцінки історичних діячів».

Б Зробіть ідейно-художній аналіз улюбленого вірша Т. Шевченка (або уривка з поеми).


Контрольна робота №6. Творчість Тараса Шевченка (9 клас)

Варіант I

Початковий рівень (0,5 бала за завдання)

1. Визначте, кому адресоване послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…».

А Українським кріпакам;

Б ліберальному панству;

В царському уряду;

Г літераторам різних напрямків.

2. Головна думка поеми Т. Шевченка «Кавказ»:

А засудження загарбницької політики царського уряду;

Б захоплення історією, міфологією народів Кавказу;

В уславлення мужності горців, краси кавказької природи;

Г засудження агресії горців.

3. Свій твір «Гайдамаки» письменник присвятив людині, яка безпосередньо брала участь у його викупі з кріпацтва (розділ «Передмова») :

А) В. Григоровичу; Б) К. Брюллову;

В) В. Жуковському; Г) І. Сошенку.

4. Ліричний герой поеми «Гайдамаки»буде «Білолицему» ( розділ «Передмова») :

А) розповідати цікаві пригоди з власного життя;

Б) сповідувати власні гріхи;

В) писати твори про героїчне минуле;

Г) співати думу.

5. Укажіть, як здобули гроші для викупу Т. Г. Шевченка з кріпацтва.

A) організували благодійну виставку картин;

Б) продали збірки творів Є. Гребінки;

B) взяли в борг;

Г) розіграли в лотерею картину К. Брюллова.

6. Назвіть, скільки поезій ввійшло до першої збірки поезій Т. Г. Шевченка.

A) 7;Б) 8;B) 9;Г) 10.

Середній рівень (1 бал за завдання)

7. Допишіть речення. Елегія — це…

8. Упишіть прізвище художника, з яким Т. Г. Шевченко познайомився у Літньому саду в Петербурзі.

Достатній рівень (2 бали за завдання)

1. Назвіть основні теми ранньої творчості Т. Шевченка.

2. Розкрийте образ «землячків» у поемі Т. Шевченка «Сон» та посланні «І мертвим, і живим…».

Високий рівень (3 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть тези до теми: «Жіноча доля у творах Шевченка та різні типи й способи її втілення».

Б Підтвердіть або спростуйте думку: «Життя Т. Шевченка — подвиг», навівши відповідні аргументи.


Контрольна робота №6. Творчість Тараса Шевченка (9 клас)

Варіант II

Початковий рівень (0,5 бала за завдання)

1. Провідною думкою послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…» є:

А утвердження сили знань, навчання;

Б утвердження того, що становище кріпаків можна змінити революційним шляхом;

В засудження панів-лжепатріотів, їхнього комплексу меншовартості;

Г засудження царських прислужників, кріпосників і самої царської влади.

2. Про кого Т. Шевченко зазначив, що вони на бенкеті, наче на раді(«Гайдамаки»розділ «Передмова») :

А) гетьманів; Б) сотників; В) панів; Г) отаманів.

3. Ляхи у поемі «Гайдамаки» порівнюються із(розділ«Інтродукція»):

А) жорстокими псами;

Б) вельможною панею;

В) чорними воронами;

Г) смердючим болотом.

4. Король Польщі, який хотів шляхтичам добра, «як дітям мати» «Гайдамаки» (розділ«Інтродукція»):

А) Сигізмунд-Август;

Б) Генріх Валуа;

В) Станіслав Понятовський;

Г) Стефан Баторій.

5. Назвіть рік, коли Т. Г. Шевченка викупили з кріпацтва.

A) 1837 р.;Б) 1838 р.; B) 1830 р.;Г) 1839 р.

6. Укажіть, як називалася перша збірка поезій Т. Г. Шевченка.

A) «Кобзар»;

Б) «Збулося…»;

B) «Художник»;

Г) «Думи мої, думи мої…».

Середній рівень (1 бал за завдання)

7. Упишіть прізвище художника, який написав картину, після продажу якої Т.Г.Шевченка викупили з кріпацтва.

8. Що символізує Прометей у поемі Т. Шевченка «Кавказ»?

Достатній рівень (2 бали за завдання)

1. Порівняйте образи головних героїнь поем Т. Шевченка «Катерина» й «Наймичка», знайдіть у них спільне та відмінне.

2. Визначте основні сюжетні лінії поеми «Гайдамаки» та їх елементи.

Високий рівень (3 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть тези до теми: «Національна проблематика у творчості Т.Шевченка періоду «трьох літ» і суворість авторської оцінки історичних діячів».

Б Зробіть ідейно-художній аналіз улюбленого вірша Т. Шевченка (або уривка з поеми).

Перегляд файлу

Контрольна робота №6. Творчість Тараса Шевченка (9 клас)

Варіант I

Початковий рівень (0,5 бала за завдання)

1. Визначте, кому адресоване послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…».

А Українським кріпакам;    

Б ліберальному панству;

В царському уряду;    

Г літераторам різних напрямків.

2. Головна думка поеми Т. Шевченка «Кавказ»:

А засудження загарбницької політики царського уряду;

Б захоплення історією, міфологією народів Кавказу;

В уславлення мужності горців, краси кавказької природи;

Г засудження агресії горців.

3. Свій твір «Гайдамаки» письменник присвятив людині, яка безпосередньо брала участь у його викупі з кріпацтва( розділ «Передмова») :

А) В. Григоровичу;   Б) К. Брюллову;

В) В. Жуковському;   Г) І. Сошенку.

4. Ліричний герой поеми «Гайдамаки»  буде «Білолицему» ( розділ «Передмова») :

А) розповідати цікаві пригоди з власного життя;

Б) сповідувати власні гріхи;

В) писати твори про героїчне минуле;

Г) співати думу.

5. Укажіть, як здобули гроші для викупу Т. Г. Шевченка з кріпацтва.

A) організували благодійну виставку картин;

Б) продали збірки творів Є. Гребінки;

B) взяли в борг;

Г) розіграли в лотерею картину К. Брюллова.

6. Назвіть, скільки поезій ввійшло до першої збірки поезій Т. Г. Шевченка.

A) 7;   Б) 8;   B) 9;   Г) 10.

Середній рівень (1 бал за завдання)

7. Допишіть речення. Елегія — це…

8. Упишіть прізвище художника, з яким Т. Г. Шевченко познайомився у Літньому саду в Петербурзі.

Достатній рівень (2 бали за завдання)

1. Назвіть основні теми ранньої творчості Т. Шевченка.

2. Розкрийте образ «землячків» у поемі Т. Шевченка «Сон» та посланні «І мертвим, і живим…».

Високий рівень (3 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть тези до теми: «Жіноча доля у творах Шевченка та різні типи й способи її втілення».

Б Підтвердіть або спростуйте думку: «Життя Т. Шевченка — подвиг», навівши відповідні аргументи.


Контрольна робота №6. Творчість Тараса Шевченка (9 клас)

Варіант II

Початковий рівень (0,5 бала за завдання)

1. Провідною думкою послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…» є:

А утвердження сили знань, навчання;

Б утвердження того, що становище кріпаків можна змінити революційним шляхом;

В засудження панів-лжепатріотів, їхнього комплексу меншовартості;

Г засудження царських прислужників, кріпосників і самої царської влади.

2. Про кого Т. Шевченко зазначив, що вони на бенкеті, наче на раді(«Гайдамаки»  розділ «Передмова») :

А) гетьманів;  Б) сотників;  В) панів;  Г) отаманів.

3. Ляхи у поемі «Гайдамаки» порівнюються із(розділ  «Інтродукція»):

А) жорстокими псами;   

Б) вельможною панею;

В) чорними воронами;   

Г) смердючим болотом.

4. Король Польщі, який хотів шляхтичам добра, «як дітям мати» «Гайдамаки» (розділ  «Інтродукція»):

А) Сигізмунд-Август;     

Б) Генріх Валуа;

В) Станіслав Понятовський;    

Г) Стефан Баторій.

5. Назвіть рік, коли Т. Г. Шевченка викупили з кріпацтва.

A) 1837 р.; Б) 1838 р.; B) 1830 р.; Г) 1839 р.

6. Укажіть, як називалася перша збірка поезій Т. Г. Шевченка.

A) «Кобзар»;    

Б) «Збулося…»;

B) «Художник»;   

Г) «Думи мої, думи мої…».

Середній рівень (1 бал за завдання)

7. Упишіть прізвище художника, який написав картину, після продажу якої Т.Г.Шевченка викупили з кріпацтва.

8. Що символізує Прометей у поемі Т. Шевченка «Кавказ»?

Достатній рівень (2 бали за завдання)

1. Порівняйте образи головних героїнь поем Т. Шевченка «Катерина» й «Наймичка», знайдіть у них спільне та відмінне.

2. Визначте основні сюжетні лінії поеми «Гайдамаки» та їх елементи.

Високий рівень (3 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть тези до теми: «Національна проблематика у творчості Т.Шевченка періоду «трьох літ» і суворість авторської оцінки історичних діячів».

Б Зробіть ідейно-художній аналіз улюбленого вірша Т. Шевченка (або уривка з поеми).


Контрольна робота №6. Творчість Тараса Шевченка (9 клас)

Варіант I

Початковий рівень (0,5 бала за завдання)

1. Визначте, кому адресоване послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…».

А Українським кріпакам;    

Б ліберальному панству;

В царському уряду;    

Г літераторам різних напрямків.

2. Головна думка поеми Т. Шевченка «Кавказ»:

А засудження загарбницької політики царського уряду;

Б захоплення історією, міфологією народів Кавказу;

В уславлення мужності горців, краси кавказької природи;

Г засудження агресії горців.

3. Свій твір «Гайдамаки» письменник присвятив людині, яка безпосередньо брала участь у його викупі з кріпацтва (розділ «Передмова») :

А) В. Григоровичу;   Б) К. Брюллову;

В) В. Жуковському;   Г) І. Сошенку.

4. Ліричний герой поеми «Гайдамаки»  буде «Білолицему» ( розділ «Передмова») :

А) розповідати цікаві пригоди з власного життя;

Б) сповідувати власні гріхи;

В) писати твори про героїчне минуле;

Г) співати думу.

5. Укажіть, як здобули гроші для викупу Т. Г. Шевченка з кріпацтва.

A) організували благодійну виставку картин;

Б) продали збірки творів Є. Гребінки;

B) взяли в борг;

Г) розіграли в лотерею картину К. Брюллова.

6. Назвіть, скільки поезій ввійшло до першої збірки поезій Т. Г. Шевченка.

A) 7;   Б) 8;   B) 9;   Г) 10.

Середній рівень (1 бал за завдання)

7. Допишіть речення. Елегія — це…

8. Упишіть прізвище художника, з яким Т. Г. Шевченко познайомився у Літньому саду в Петербурзі.

Достатній рівень (2 бали за завдання)

1. Назвіть основні теми ранньої творчості Т. Шевченка.

2. Розкрийте образ «землячків» у поемі Т. Шевченка «Сон» та посланні «І мертвим, і живим…».

Високий рівень (3 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть тези до теми: «Жіноча доля у творах Шевченка та різні типи й способи її втілення».

Б Підтвердіть або спростуйте думку: «Життя Т. Шевченка — подвиг», навівши відповідні аргументи.


Контрольна робота №6. Творчість Тараса Шевченка (9 клас)

Варіант II

Початковий рівень (0,5 бала за завдання)

1. Провідною думкою послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим…» є:

А утвердження сили знань, навчання;

Б утвердження того, що становище кріпаків можна змінити революційним шляхом;

В засудження панів-лжепатріотів, їхнього комплексу меншовартості;

Г засудження царських прислужників, кріпосників і самої царської влади.

2. Про кого Т. Шевченко зазначив, що вони на бенкеті, наче на раді(«Гайдамаки»  розділ «Передмова») :

А) гетьманів;  Б) сотників;  В) панів;  Г) отаманів.

3. Ляхи у поемі «Гайдамаки» порівнюються із(розділ  «Інтродукція»):

А) жорстокими псами;   

Б) вельможною панею;

В) чорними воронами;   

Г) смердючим болотом.

4. Король Польщі, який хотів шляхтичам добра, «як дітям мати» «Гайдамаки» (розділ  «Інтродукція»):

А) Сигізмунд-Август;     

Б) Генріх Валуа;

В) Станіслав Понятовський;    

Г) Стефан Баторій.

5. Назвіть рік, коли Т. Г. Шевченка викупили з кріпацтва.

A) 1837 р.; Б) 1838 р.; B) 1830 р.; Г) 1839 р.

6. Укажіть, як називалася перша збірка поезій Т. Г. Шевченка.

A) «Кобзар»;    

Б) «Збулося…»;

B) «Художник»;   

Г) «Думи мої, думи мої…».

Середній рівень (1 бал за завдання)

7. Упишіть прізвище художника, який написав картину, після продажу якої Т.Г.Шевченка викупили з кріпацтва.

8. Що символізує Прометей у поемі Т. Шевченка «Кавказ»?

Достатній рівень (2 бали за завдання)

1. Порівняйте образи головних героїнь поем Т. Шевченка «Катерина» й «Наймичка», знайдіть у них спільне та відмінне.

2. Визначте основні сюжетні лінії поеми «Гайдамаки» та їх елементи.

Високий рівень (3 бали.)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть тези до теми: «Національна проблематика у творчості Т.Шевченка періоду «трьох літ» і суворість авторської оцінки історичних діячів».

Б Зробіть ідейно-художній аналіз улюбленого вірша Т. Шевченка (або уривка з поеми).

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. English
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Скрипник Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Українська література 9 клас (Борзенко О.І., Лобусова О.В.)
Додано
12 грудня 2018
Переглядів
68713
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку