Контрольна робота з української мови в 7 класі "Прислівник як частина мови"

Про матеріал

Контрольна робота з теми «Прислівник як частина мови»

Варіант 1

1. Визначити рядок, у якому прислівник позначає ознаку предмета. (0,5)

А Діяти наперекір.

Б Поділити надвоє.

В Читання вголос.

Г Повертати наліво.

2. Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом. (0,5)

А Увечері, догори, вночі, поволі.

Б Удень, скраю, побіч, наяву.

В Набік, зараз, заочі, укупі.

Г Напочатку, напам'ять, знизу, впоперек.

3. Визначити, у прислівниках якого рядка при творенні простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування. (0,5)

А Ніжно, ясно.

Б Довго, вузько.

В Чітко, весело.

Г Швидко, мудро.

4. Записати прислівники стрілою, мимоволі, тишком-нишком, давно-давно в такій послідовності: (0,5)

• утворений злиттям основ;

• складанням двох однакових слів;

• складанням двох близьких за значенням слів;

• переходом іменника в прислівник.

5. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням.(1)

А Занадто.

1 Часу.

Б Угорі.

2 Способу дії.

В Швидко.

3 Мети.

Г Згарячу.

4 Причини.

Д Напоказ.

5 Міри й ступеня дії.

Е Віддавна.

6 Місця.

6. Установити відповідність між прислівниками та ступенями порівняння. (1)

А Найбільш весело.

1 Вищий ступінь порівняння (проста форма).

Б Веселіше.

2 Вищий ступінь порівняння (складена форма).

В Більш весело.

3 Найвищий ступінь порівняння (проста форма).

Г Найвеселіше.

4 Найвищий ступінь порівняння (складена форма).


7. Відновити словотворчий ланцюг слова по-братськи.

По-братськи <—< брат. (1)

8. До дієслова виростати дібрати й записати прислівники, різні за значенням. Указати на розряд прислівників за значенням. (1,5)

9. Записати текст, поширюючи його потрібними за змістом прислівни­ками. Визначити їх синтаксичну функцію. (1,5)

З одинокої на ціле татарське село кав'ярні... видно було і море, і сірі піски берега. В одчинені вікна і двері на веранду ... перлась ясна блакить моря.

З моря ... дув вітер. Солона прохолода ... принаджувала гостей, і вони тислися до вікон або сідали на веранді. Навіть хазяїн кав'ярні ... стежив за потребами гостей.

(За М. Коцюбинським).

10. З'ясуйте, в якому з речень виділене слово є не прислівником, а імен­ником з прийменником. (2)

1. На уроці літератури учні по черзі читали вірш на/пам'ять.

2. Семикласники подарували іменинникові книжку на/нам'ять.

3. Солдати марширували в/ногу.

4. Робота виконана по/совісті.

11. Визначте речення з прислівником, якого стосуються подані нижче морфологічні ознаки. (2)

1. Василинка виїжджає на середину ставу, а перед нею квіткою розцвітає зірниця і мерехтливо падає в ліс (М. Стельмах).

2. Всі навколо нерухомі, зачаровані стояли (Леся Українка).

3. Іван гнав тепер вниз, без тями, наосліп, рвав зрадливі обійми ожин (М.Коцюбинський).

Прислівник вказує на місце дії; у реченні виконує роль обставини.


Контрольна робота з теми «Прислівник як частина мови»

Варіант 2

1. Визначити рядок, у якому прислівник позначає ознаку стану. (0,5)

А Сидіти праворуч.

Б Радіти по-батьківськи.

В Вдало дібраний.

Г Бігти швидко.

2. Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксальним способом. (0,5)

А Спідлоба, передусім, удвоє, ушир.

Б Помалу, щовечора, деінде, навстіж.

В Вдосвіта, заново, зліва, услід.

Г Щодалі, абияк, казна-де, чимало.

3. Визначити, у прислівниках якого рядка при творенні простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування. (0,5)

А Низько, дорого.

Б Темно, легко.

В Дешево, хитро.

Г Світло, гостро.

4. Записати прислівники любо-дорого, ледве-ледве, ліворуч, весною в такій послідовності: (0,5)

• утворений злиттям основ;

• складанням двох однакових слів;

• складанням двох близьких за значенням слів;

• переходом іменника в прислівник.

5. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням. (1)

А Наперекір. 1 Часу.

Б Знічев'я. 2 Способу дії.

В Весело. З Мети.

Г Щороку. 4 Причини.

Д Праворуч. 5 Міри й ступеня дії.

Е Надто. 6 Місця.

6. Установити відповідність між прислівниками та ступенями порівняння. (1)

А Найлегше. 1 Вищий ступінь порівняння (проста форма).

Б Менш легко. 2 Вищий ступінь порівняння (складена форма).

В Найменш легко. 3 Найвищий ступінь порівняння (проста форма).

Г Легше. 4 Найвищий ступінь порівняння (складена форма).


7. Відновити словотворчий ланцюг слова по-козацькому. (1)

По-козацькому <—<— козак.

8. До дієслова говорити дібрати й записати прислівники, різні за зна­ченням. Указати на розряд прислівників за значенням. (1,5)

9. Записати текст, поширюючи його потрібними за змістом прислівни­ками. Визначити їх синтаксичну функцію. (1,5)

Над берегом... висів солоний туман од дрібних бризків. Каламутне море скаженіло. Уже не хвилі, а буруни... вставали на морі, високі, сердиті, з білими гребенями, од яких... одривалися довгі китиці піни і злітали... Буруни йшли..., підбирали під себе зворотні хвилі, перескакували через них і... заливали берег. ...було мокро, поналивано, в берегових ямках лишалась вода.

(За М. Коцюбинським).

10. З'ясуйте, в якому з речень виділене слово є не прислівником, а іменником з прийменником. (2)

1. Завдання виконане до/ладу.

2. У/середині книжки розгортаються найцікавіші події.

3. Супротивника було розбито на/голову.

4. Кращі учні поїхали за/кордон для участі в олімпіаді.

11. Визначте речення з прислівником, якого стосуються подані нижче морфологічні ознаки. (2)

1. На високому небі ясно горіли зорі, люто тріщав мороз (М. Коцюбинський).

2. Опівдні Шевчук верхи поїхав у поле (О. Донченко).

3. Ззаду кожної підводи торохтить відро або задимлений казанок (Григорій Тютюнник).

Прислівник вказує на час дії; у реченні виконує роль обставини.


Оцінювання тестових завдань

Тип

завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої форми


з множинним вибором

на встановлення послідовності

на встановлен­ня відповідності


Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Варіант 1

в

А

Б

Мимоволі, давно-давно, тишком-ниш­ком, стрілою

А-5, Б-6, В-2, Г-4, Д-3, Е-1

А-4, Б-1, В-2, Г-3

братський

Варіант 2

В

Г

А

Ліворуч, ледве-ледве, любо-дорого, весною

А-3, Б-4, В-2, Г-1, Д-6, Е-5

А-3, Б-2, В-4, Г-1

козацький

Кількість балів

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1,5

1,5

2

2

Перегляд файлу

Контрольна робота з теми «Прислівник як частина мови»

Варіант 1

1. Визначити рядок, у якому прислівник позначає ознаку предмета. (0,5)

А Діяти наперекір.

Б Поділити надвоє.

В Читання вголос.

Г Повертати наліво.

2. Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом. (0,5)

А Увечері, догори, вночі, поволі.

Б Удень, скраю, побіч, наяву.

В Набік, зараз, заочі, укупі.

Г Напочатку, напам'ять, знизу, впоперек.

3. Визначити, у прислівниках якого рядка при творенні простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування. (0,5)

А Ніжно, ясно.

Б Довго, вузько.

В Чітко, весело.

Г Швидко, мудро.

4. Записати прислівники стрілою, мимоволі, тишком-нишком, давно-давно в такій послідовності: (0,5)

• утворений злиттям основ;

• складанням двох однакових слів;

• складанням двох близьких за значенням слів;

• переходом іменника в прислівник.

5. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням.(1)

А Занадто.

1 Часу.

Б Угорі.

2 Способу дії.

В Швидко.

3 Мети.

Г Згарячу.

4 Причини.

Д Напоказ.

5 Міри й ступеня дії.

Е Віддавна.

6 Місця.

 

6. Установити відповідність між прислівниками та ступенями порівняння. (1)

А Найбільш весело.

1 Вищий ступінь порівняння (проста форма).

Б Веселіше.

2 Вищий ступінь порівняння (складена форма).

В Більш весело.

3 Найвищий ступінь порівняння (проста форма).

Г Найвеселіше.

4 Найвищий ступінь порівняння (складена форма).

 


7. Відновити словотворчий ланцюг слова по-братськи.

По-братськи <—< брат. (1)

8. До дієслова виростати дібрати й записати прислівники, різні за значенням. Указати на розряд прислівників за значенням. (1,5)

9. Записати текст, поширюючи його потрібними за змістом прислівни­ками. Визначити їх синтаксичну функцію. (1,5)

З одинокої на ціле татарське село кав'ярні... видно було і море, і сірі піски берега. В одчинені вікна і двері на веранду ... перлась ясна блакить моря.

З моря ... дув вітер. Солона прохолода ... принаджувала гостей, і вони тислися до вікон або сідали на веранді. Навіть хазяїн кав'ярні ... стежив за потребами гостей.

(За М. Коцюбинським).

10. З'ясуйте, в якому з речень виділене слово є не прислівником, а імен­ником з прийменником. (2)

1. На уроці літератури учні по черзі читали вірш на/пам'ять.

2. Семикласники подарували іменинникові книжку на/нам'ять.

3. Солдати марширували в/ногу.

4. Робота виконана по/совісті.

11. Визначте речення з прислівником, якого стосуються подані нижче морфологічні ознаки. (2)

1. Василинка виїжджає на середину ставу, а перед нею квіткою розцвітає зірниця і мерехтливо падає в ліс (М. Стельмах).

2. Всі навколо нерухомі, зачаровані стояли (Леся Українка).

3. Іван гнав тепер вниз, без тями, наосліп, рвав зрадливі обійми ожин (М.Коцюбинський).

Прислівник вказує на місце дії; у реченні виконує роль обставини.

 


Контрольна робота з теми «Прислівник як частина мови»

Варіант 2

1. Визначити рядок, у якому прислівник позначає ознаку стану. (0,5)

А Сидіти праворуч.

Б Радіти по-батьківськи.

В Вдало дібраний.

Г Бігти швидко.

2. Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксальним способом. (0,5)

А Спідлоба, передусім, удвоє, ушир.

Б Помалу, щовечора, деінде, навстіж.

В Вдосвіта, заново, зліва, услід.

Г Щодалі, абияк, казна-де, чимало.

3. Визначити, у прислівниках якого рядка при творенні простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування. (0,5)

А Низько, дорого.

Б Темно, легко.

В Дешево, хитро.

Г Світло, гостро.

4. Записати прислівники любо-дорого, ледве-ледве, ліворуч, весною в такій послідовності: (0,5)

• утворений злиттям основ;

• складанням двох однакових слів;

• складанням двох близьких за значенням слів;

• переходом іменника в прислівник.

5. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням. (1)

А Наперекір.    1 Часу.

Б Знічев'я.    2 Способу дії.

В Весело.     З Мети.

Г Щороку.    4 Причини.

Д Праворуч.    5 Міри й ступеня дії.

Е Надто.     6 Місця.

6. Установити відповідність між прислівниками та ступенями порівняння. (1)

А Найлегше.   1 Вищий ступінь порівняння (проста форма).

Б Менш легко.   2 Вищий ступінь порівняння (складена форма).

В Найменш легко.  3 Найвищий ступінь порівняння (проста форма).

Г Легше.    4 Найвищий ступінь порівняння (складена форма).


7. Відновити словотворчий ланцюг слова по-козацькому. (1)

По-козацькому <—<— козак.

8. До дієслова говорити дібрати й записати прислівники, різні за зна­ченням. Указати на розряд прислівників за значенням. (1,5)

9. Записати текст, поширюючи його потрібними за змістом прислівни­ками. Визначити їх синтаксичну функцію. (1,5)

Над берегом... висів солоний туман од дрібних бризків. Каламутне море скаженіло. Уже не хвилі, а буруни... вставали на морі, високі, сердиті, з білими гребенями, од яких... одривалися довгі китиці піни і злітали... Буруни йшли..., підбирали під себе зворотні хвилі, перескакували через них і... заливали берег. ...було мокро, поналивано, в берегових ямках лишалась вода.

(За М. Коцюбинським).

10. З'ясуйте, в якому з речень виділене слово є не прислівником, а іменником з прийменником. (2)

1. Завдання виконане до/ладу.

2. У/середині книжки розгортаються найцікавіші події.

3. Супротивника було розбито на/голову.

4. Кращі учні поїхали за/кордон для участі в олімпіаді.

11. Визначте речення з прислівником, якого стосуються подані нижче морфологічні ознаки. (2)

1. На високому небі ясно горіли зорі, люто тріщав мороз (М. Коцюбинський).

2. Опівдні Шевчук верхи поїхав у поле (О. Донченко).

3. Ззаду кожної підводи торохтить відро або задимлений казанок (Григорій Тютюнник).

Прислівник вказує на час дії; у реченні виконує роль обставини.

 


Оцінювання тестових завдань

Тип

завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої форми

 

 

з множинним вибором

на встановлення послідовності

на встановлен­ня відповідності

 

 

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Варіант 1

в

А

Б

Мимоволі, давно-давно, тишком-ниш­ком, стрілою

А-5, Б-6, В-2, Г-4, Д-3, Е-1

А-4, Б-1, В-2, Г-3

братський

 

 

 

 

Варіант 2

В

Г

А

Ліворуч, ледве-ледве, любо-дорого, весною

А-3, Б-4, В-2, Г-1, Д-6, Е-5

А-3, Б-2, В-4, Г-1

козацький

 

 

 

 

Кількість балів

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1,5

1,5

2

2

 

doc
До підручника
Українська мова 7 клас (Голуб Н.Б., Шелехова Г.Н., Новосьолова В.Н., Ярмолюк А.В.)
Додано
12 грудня 2018
Переглядів
7437
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку