25 червня о 17:00Вебінар: Онлайн-тести: цікава форма роботи на інтегрованому уроці

Підсумковий тест - контроль з української мови для 7 класу

Про матеріал

Підсумковий тест - контроль з української мови для 7 класу - тести з відповідями , які розраховані на 4 варіанта для проведення контролю , узагальнення та корекцію знань, умінь та навичок учнів.

Перегляд файлу

Підсумковий тест – контроль , 7 клас І варіант

1. Укажіть рядок, у якому всі дієслова з часткою не пишуть разом:

а) не/покоїти, не/зчутися, не/обминати, не/сказати;

б) не/злюбити, не/здійснити, не/списати, не/мати;

в) не/вгавати, не/притомніти, не/навидіти, не/волити;

г) не/славити (зневажати), не/покоїтися (турбуватися), не/добави­ти, не/дочувати.

2. Укажіть прислів'я, у якому в особових закінченнях дієслів пишемо -и-:

а) Що посі..ш, те й пожн..ш;б) Як дба..ш, так і ма..ш;

в) Сонного не розбуд..ш, лінивого не навч..ш;г) Брехнею світ пройд..ш, та назад не вернешся.

3. Укажіть рядок, у якому в усіх дієсловах пишемо апостроф:

а) роз..яснити, об..їхати, з..ясувати, з..економити;

б) п..ю, б..ю, в..ю, лл..ю;

в) зв..язати, зв..ялити, розм..якшити, підв..язати;

г) роз..юшити, з..ініціювати, кр..якати, з..єднати.

4. Укажіть рядок, у якому у префіксах усіх дієслів пишуть -е-:

а) пр...зентувати, пр..міювати, пр...парувати, пр..тендувати;

б) пр..бавляти, пр..берегти. пр..бивати, пр..бігати;

в) пр..дставляти, пр..д'являти, пр..ставити, пр..дстати;

г) пр..бадьоритися, пр..биратися, пр..збіднюватися, пребратися.

5. Укажіть рядок, у якому всі дієприслівники з часткою не пишуть окремо:

а) не/пізнавши, не/дописавши, не/волячи;

б) не/пересікаючи, не/домовившись, не/покоячись;

в)не/відгукнувшись, не/довівши, не/бажаючи;

г) не/створивши, не/добігши, не/дооцінюючи.

6. Укажіть рядок, у якому всі прислівники утворені злиттям основ:

а) праворуч, мимоволі, розгонисто, водночас;

б) ліворуч, босоніж, силоміць, воднораз;

в) насамперед, голіруч, вручну, торік;

г) самовіддано, мимохідь, позаторік, восени.

7. Усі похідні прийменники пишуть через дефіс у рядку:

а) по/над, по/за, по/під, по/серед;

б) за/для, про/між, по/між, по/біля:

в) із/за, з/між, з/під, з/поміж;

г) по/серед, за/ради, на/впроти, о/крім.

8. Укажіть рядок, у якому всі частки пишуть окремо:

а) написав/би, немов/би, як/небудь, надумав/таки;

б) все/ж/таки, стань/бо, аби/куди, все/таки;

в) таки/прийшли, ну/й, навряд/чи, скажи/ж;

г) поки/що, колись/то, як/от, дай/но.

9.Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишуть через дефіс:

а) будь/ласка, на/добраніч, до/побачення, добри/день;

б) ха/ха, ку/ку, кар/кар, тік/так;

в) от/тобі/й/на, в/добру/путь, стук/грюк, брязь/дзінь:

г) тьох/тьох, ой/Боже, гав/гав, му/у/у.

10. Вкажіть рядок, у якому не з дієприкметником пишеться окремо:

   а) не/сподівана зустріч;       б) не/стихаючий шум;

   в) не/втрачена сила;             г) не/відправлений сестрі лист.

11. Вкажіть рядок, у якому всі вигуки пишуться через дефіс:

    а) ай\ай\ай! ку\куку!  б) ха\ха\ха! го\ді! ов\ва!

    в) до\побачення! а\гов! ге\й!г) їй\право! тьох! ну\ну!

12. Вкажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться разом:

   а) не\славити, не\робити, не\приносити;

   б) не\навидіти, не\хтувати, недо\бачати;

   в) не\здужати, не\думали, не\співав;

   г) недо\чувати, не\вірю, не\знаю.

13. Вкажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться окремо

   а) не\навидіти, не\мислимо;

   б) не\покоїтися, не\просили;

   в) не\зчулися, не\водила;

   г) не\був, не\писала, не\чекали.

14. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться разом:

 

 а) на\зустріч, в\наслідок, за\ради, по\над;

   б) із\за, з\за, з\поміж, під\час;

   в) залежно\від, на\в\коло, по\під;

   г) з\над, на\зустріч, з\поміж.

15. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо:

   а) по\над, в\з\довж, із\за, по\за;

   б) по\біля, по\між, на\в\круг;

   в) під\час, залежно\від,незважаючи\на;

   г) залежно\від, на\в\круг, з\за, з\межи.

16.Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться через дефіс:

   а) по\між, незважаючи\на, по\біля;

   б) з\попід, на\в\круг, за\для, по\за;

   в) в\наслідок, за\ради, по\над, з\межи;

   г) із\за, з\над, з\поміж, з\за.

17. Вкажіть рядок, у якому всі частки зі словами пишуться окремо:

а) саме, лиш, хоч, невже, просто;           б) би(б), казна–, як–, небудь–;

 в) то, хтозна–, чим–, екс–;                       г) он, ось, аби–, віце–.

18. Вкажіть рядок, у якому всі частки зі словами пишуться через – дефіс:

а) таки, аби–, сь–;                      б) будь–, –небудь, казна–, хтозна–;

в) би, –бо, хай, ані;                     г) то, –таки, чи, мов.

19. Вкажіть рядок, у якому всі частки зі словами пишуться разом:

    а) аби\хто, казна\як, тільки\що;                  б) хто\сь, де\небудь, будь\з\ким;

    в) аби\хто, ані\хто, де\далі, хто\сь;             г) де\далі, адже\ж, ні\би.

 

20. У якому рядку розбір дієслова виконано правильно 

Нічого кращого у всьому світі не знайдеш за любов і працю.

а) Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що зробиш? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, дійсний спосіб, майбутній час, 2 особа, однина, присудок.

б)  Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що роблю? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, дійсний спосіб, теперішній  час, 2 особа, однина, присудок.

в) Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що зробиш  ? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, наказовий  спосіб, майбутній час, 2 особа, однина, присудок.

г) Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що зробиш? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, дійсний спосіб, майбутній час, 2 особа, множина , присудок.

21. У якому рядку розбір дієприслівника  виконано правильно

     Пізнаючи себе самого, я рідну землю пізнавав.

а)  пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що роблячи?, теперішній час, недоконаний вид, обставина.

б) пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що роблячи?, минулий  час, недоконаний вид, обставина.

в)пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що роблячи?, теперішній час, доконаний вид, обставина.

г) пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що зробивши?, теперішній час, недоконаний вид, обставина.

22. У якому рядку розбір  прислівника  виконано правильно

Уперед несіть мене, вітрила!

а) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, час дії, обставина

б) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, місце дії, обставина.

в) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, мети  дії, обставина

г) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, міри та ступеня , обставина

23. У якому рядку розбір  сполучника  виконано правильно

Вже розгинається зігнута спина, й підводиться на повен зріст людина.

а) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, єднальний, простий.

б) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, протиставний, простий.

в) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, єднальний, складний.

г) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, розділовий , простий.

24. У якому рядку розбір  частки   виконано правильно

У бою страшний   не   ворог, а відступник.

а) Не – частка, модальна , з іменником пишеться окремо.

б)Не – частка, заперечна, з іменником пишеться окремо.

в) Не – частка, формотворча, з іменником пишеться окремо.

г) Не – частка, словотворча , з іменником пишеться окремо.

 

 

Підсумковий тест – контроль , 7 клас                                                                                 ІІ варіант

 

1. Укажіть прислів'я, у якому в особових закінченнях дієслів пишемо -и-:

а) Що посі..ш, те й пожн..ш;             б) Як дба..ш, так і ма..ш;

в) Сонного не розбуд..ш, лінивого не навч..ш;      г) Брехнею світ пройд..ш, та назад не вернешся.

2. Укажіть рядок, у якому всі дієслова з часткою непишуть разом:

а) не/покоїти, не/зчутися, не/обминати, не/сказати;

б) не/злюбити, не/здійснити, не/списати, не/мати;

в) не/вгавати, не/притомніти, не/навидіти, не/волити;

г) не/славити (зневажати), не/покоїтися (турбуватися), не/добави­ти, не/дочувати.

3. Укажіть рядок, у якому у префіксах усіх дієслів пишуть -е-:

а) пр...зентувати, пр..міювати, пр...парувати, пр..тендувати;

б) пр..бавляти, пр..берегти. пр..бивати, пр..бігати;

в) пр..дставляти, пр..д'являти, пр..ставити, пр..дстати;

г) пр..бадьоритися, пр..биратися, пр..збіднюватися, пребратися.

4. Укажіть рядок, у якому в усіх дієсловах пишемо апостроф:

а) роз..яснити, об..їхати, з..ясувати, з..економити;

б) п..ю, б..ю, в..ю, лл..ю;

в) зв..язати, зв..ялити, розм..якшити, підв..язати;

г) роз..юшити, з..ініціювати, кр..якати, з..єднати.

5. Укажіть рядок, у якому всі прислівники утворені злиттям основ:

а) праворуч, мимоволі, розгонисто, водночас;

б) ліворуч, босоніж, силоміць, воднораз;

в) насамперед, голіруч, вручну, торік;

г) самовіддано, мимохідь, позаторік, восени.

6. Укажіть рядок, у якому всі дієприслівники з часткою не пишуть окремо:

а) не/пізнавши, не/дописавши, не/волячи;

б) не/пересікаючи, не/домовившись, не/покоячись;

в)не/відгукнувшись, не/довівши, не/бажаючи;

г) не/створивши, не/добігши, не/дооцінюючи.

7. Укажіть рядок, у якому всі частки пишуть окремо:

а) написав/би, немов/би, як/небудь, надумав/таки;

б) все/ж/таки, стань/бо, аби/куди, все/таки;

в) таки/прийшли, ну/й, навряд/чи, скажи/ж;

г) поки/що, колись/то, як/от, дай/но.

8. Усі похідні прийменники пишуть через дефіс у рядку:

а) по/над, по/за, по/під, по/серед;

б) за/для, про/між, по/між, по/біля:

в) із/за, з/між, з/під, з/поміж;

г) по/серед, за/ради, на/впроти, о/крім.

9. Вкажіть рядок, у якому не з дієприкметником пишеться окремо:

   а) не/сподівана зустріч;       б) не/стихаючий шум;

   в) не/втрачена сила;             г) не/відправлений сестрі лист.

10.Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишуть через дефіс:

а) будь/ласка, на/добраніч, до/побачення, добри/день;

б) ха/ха, ку/ку, кар/кар, тік/так;

в) от/тобі/й/на, в/добру/путь, стук/грюк, брязь/дзінь:

г) тьох/тьох, ой/Боже, гав/гав, му/у/у.

11. Вкажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться разом:

   а) не\славити, не\робити, не\приносити;

   б) не\навидіти, не\хтувати, недо\бачати;

   в) не\здужати, не\думали, не\співав;

   г) недо\чувати, не\вірю, не\знаю.

12. Вкажіть рядок, у якому всі вигуки пишуться через дефіс:

    а) ай\ай\ай! ку\куку!                  б) ха\ха\ха! го\ді! ов\ва!

    в) до\побачення! а\гов! ге\й!      г) їй\право! тьох! ну\ну!

13. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться разом:

 

 а) на\зустріч, в\наслідок, за\ради, по\над;

   б) із\за, з\за, з\поміж, під\час;

   в) залежно\від, на\в\коло, по\під;

   г) з\над, на\зустріч, з\поміж.

14. Вкажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться окремо

   а) не\навидіти, не\мислимо;

   б) не\покоїтися, не\просили;

   в) не\зчулися, не\водила;

   г) не\був, не\писала, не\чекали.

15. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо:

   а) по\над, в\з\довж, із\за, по\за;

   б) по\біля, по\між, на\в\круг;

   в) під\час, залежно\від,незважаючи\на;

   г) залежно\від, на\в\круг, з\за, з\межи.

16. Вкажіть рядок, у якому всі частки зі словами пишуться окремо:

а) саме, лиш, хоч, невже, просто;           б) би(б), казна–, як–, небудь–;

 в) то, хтозна–, чим–, екс–;                       г) он, ось, аби–, віце–.

17.Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться через дефіс:

   а) по\між, незважаючи\на, по\біля;

   б) з\попід, на\в\круг, за\для, по\за;

   в) в\наслідок, за\ради, по\над, з\межи;

   г) із\за, з\над, з\поміж, з\за.

18. Вкажіть рядок, у якому всі частки зі словами пишуться через – дефіс:

а) таки, аби–, сь–;                       б) будь–, –небудь, казна–, хтозна–;

в) би, –бо, хай, ані;                     г) то, –таки, чи, мов.

19. Вкажіть рядок, у якому всі частки зі словами пишуться разом:

    а) аби\хто, казна\як, тільки\що;                  б) хто\сь, де\небудь, будь\з\ким;

    в) аби\хто, ані\хто, де\далі, хто\сь;             г) де\далі, адже\ж, ні\би.

20. У якому рядку розбір дієприслівника  виконано правильно

     Пізнаючи себе самого, я рідну землю пізнавав.

а)  пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що роблячи?, теперішній час, недоконаний вид, обставина.

б) пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що роблячи?, минулий  час, недоконаний вид, обставина.

в) пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що роблячи?, теперішній час, доконаний вид, обставина.

г) пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що зробивши?, теперішній час, недоконаний вид, обставина.

21. У якому рядку розбір дієслова виконано правильно 

Нічого кращого у всьому світі не знайдеш за любов і працю.

а) Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що зробиш? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, дійсний спосіб, майбутній час, 2 особа, однина, присудок.

б)  Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що роблю? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, дійсний спосіб, теперішній  час, 2 особа, однина, присудок.

в) Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що зробиш  ? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, наказовий  спосіб, майбутній час, 2 особа, однина, присудок.

г) Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що зробиш? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, дійсний спосіб, майбутній час, 2 особа, множина , присудок.

22. У якому рядку розбір  прислівника  виконано правильно

Уперед несіть мене, вітрила!

а) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, час дії, обставина

б) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, місце дії, обставина.

в) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, мети  дії, обставина

г) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, міри та ступеня , обставина

23. У якому рядку розбір  частки   виконано правильно

У бою страшний   не   ворог, а відступник.

а) Не – частка, модальна , з іменником пишеться окремо.

б)Не – частка, заперечна, з іменником пишеться окремо.

в) Не – частка, формотворча, з іменником пишеться окремо.

г) Не – частка, словотворча , з іменником пишеться окремо.

24. У якому рядку розбір  сполучника  виконано правильно

Вже розгинається зігнута спина, й підводиться на повен зріст людина.

а) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, єднальний, простий.

б) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, протиставний, простий.

в) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, єднальний, складний.

г) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, розділовий , простий.

 

Підсумковий тест – контроль , 7 клас                                                                                      ІІІ варіант

1. Усі похідні прийменники пишуть через дефіс у рядку:

а) по/над, по/за, по/під, по/серед;

б) за/для, про/між, по/між, по/біля:

в) із/за, з/між, з/під, з/поміж;

г) по/серед, за/ради, на/впроти, о/крім.

2. Укажіть рядок, у якому всі частки пишуть окремо:

а) написав/би, немов/би, як/небудь, надумав/таки;

б) все/ж/таки, стань/бо, аби/куди, все/таки;

в) таки/прийшли, ну/й, навряд/чи, скажи/ж;

г) поки/що, колись/то, як/от, дай/но.

3.Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишуть через дефіс:

а) будь/ласка, на/добраніч, до/побачення, добри/день;

б) ха/ха, ку/ку, кар/кар, тік/так;

в) от/тобі/й/на, в/добру/путь, стук/грюк, брязь/дзінь:

г) тьох/тьох, ой/Боже, гав/гав, му/у/у.

4. Вкажіть рядок, у якому не з дієприкметником пишеться окремо:

   а) не/сподівана зустріч;       б) не/стихаючий шум;

   в) не/втрачена сила;             г) не/відправлений сестрі лист.

5. Вкажіть рядок, у якому всі вигуки пишуться через дефіс:

    а) ай\ай\ай! ку\куку!                  б) ха\ха\ха! го\ді! ов\ва!

    в) до\побачення! а\гов! ге\й!      г) їй\право! тьох! ну\ну!

6. Вкажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться разом:

   а) не\славити, не\робити, не\приносити;

   б) не\навидіти, не\хтувати, недо\бачати;

   в) не\здужати, не\думали, не\співав;

   г) недо\чувати, не\вірю, не\знаю.

7. Вкажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться окремо

   а) не\навидіти, не\мислимо;

   б) не\покоїтися, не\просили;

   в) не\зчулися, не\водила;

   г) не\був, не\писала, не\чекали.

8. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться разом:

а) на\зустріч, в\наслідок, за\ради, по\над;

   б) із\за, з\за, з\поміж, під\час;

   в) залежно\від, на\в\коло, по\під;

   г) з\над, на\зустріч, з\поміж.

9. Укажіть рядок, у якому всі дієслова з часткою непишуть разом:

а) не/покоїти, не/зчутися, не/обминати, не/сказати;

б) не/злюбити, не/здійснити, не/списати, не/мати;

в) не/вгавати, не/притомніти, не/навидіти, не/волити;

г) не/славити (зневажати), не/покоїтися (турбуватися), не/добави­ти, не/дочувати.

10. Укажіть прислів'я, у якому в особових закінченнях дієслів пишемо -и-:

а) Що посі..ш, те й пожн..ш;             б) Як дба..ш, так і ма..ш;

в) Сонного не розбуд..ш, лінивого не навч..ш;      г) Брехнею світ пройд..ш, та назад не вернешся.

11. Укажіть рядок, у якому в усіх дієсловах пишемо апостроф:

а) роз..яснити, об..їхати, з..ясувати, з..економити;

б) п..ю, б..ю, в..ю, лл..ю;

в) зв..язати, зв..ялити, розм..якшити, підв..язати;

г) роз..юшити, з..ініціювати, кр..якати, з..єднати.

12. Укажіть рядок, у якому у префіксах усіх дієслів пишуть -е-:

а) пр...зентувати, пр..міювати, пр...парувати, пр..тендувати;

б) пр..бавляти, пр..берегти. пр..бивати, пр..бігати;

в) пр..дставляти, пр..д'являти, пр..ставити, пр..дстати;

г) пр..бадьоритися, пр..биратися, пр..збіднюватися, пребратися.

13.Укажіть рядок, у якому всі дієприслівники з часткою не пишуть окремо:

а) не/пізнавши, не/дописавши, не/волячи;

б) не/пересікаючи, не/домовившись, не/покоячись;

в)не/відгукнувшись, не/довівши, не/бажаючи;

г) не/створивши, не/добігши, не/дооцінюючи.

14. Укажіть рядок, у якому всі прислівники утворені злиттям основ:

а) праворуч, мимоволі, розгонисто, водночас;

б) ліворуч, босоніж, силоміць, воднораз;

в) насамперед, голіруч, вручну, торік;

г) самовіддано, мимохідь, позаторік, восени.

15. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо:

   а) по\над, в\з\довж, із\за, по\за;

   б) по\біля, по\між, на\в\круг;

   в) під\час, залежно\від,незважаючи\на;

   г) залежно\від, на\в\круг, з\за, з\межи.

16.Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться через дефіс:

   а) по\між, незважаючи\на, по\біля;

   б) з\попід, на\в\круг, за\для, по\за;

   в) в\наслідок, за\ради, по\над, з\межи;

   г) із\за, з\над, з\поміж, з\за.

17. Вкажіть рядок, у якому всі частки зі словами пишуться окремо:

а) саме, лиш, хоч, невже, просто;           б) би(б), казна–, як–, небудь–;

 в) то, хтозна–, чим–, екс–;                       г) он, ось, аби–, віце–.

18. Вкажіть рядок, у якому всі частки зі словами пишуться через – дефіс:

а) таки, аби–, сь–;                       б) будь–, –небудь, казна–, хтозна–;

в) би, –бо, хай, ані;                     г) то, –таки, чи, мов.

19. Вкажіть рядок, у якому всі частки зі словами пишуться разом:

    а) аби\хто, казна\як, тільки\що;                  б) хто\сь, де\небудь, будь\з\ким;

    в) аби\хто, ані\хто, де\далі, хто\сь;             г) де\далі, адже\ж, ні\би.

 

20. У якому рядку розбір  сполучника  виконано правильно

Вже розгинається зігнута спина, й підводиться на повен зріст людина.

а) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, єднальний, простий.

б) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, протиставний, простий.

в) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, єднальний, складний.

г) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, розділовий , простий.

21. У якому рядку розбір  частки   виконано правильно

У бою страшний   не   ворог, а відступник.

а) Не – частка, модальна , з іменником пишеться окремо.

б)Не – частка, заперечна, з іменником пишеться окремо.

в) Не – частка, формотворча, з іменником пишеться окремо.

г) Не – частка, словотворча , з іменником пишеться окремо.

 

22. У якому рядку розбір дієслова виконано правильно 

Нічого кращого у всьому світі не знайдеш за любов і працю.

а) Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що зробиш? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, дійсний спосіб, майбутній час, 2 особа, однина, присудок.

б)  Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що роблю? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, дійсний спосіб, теперішній  час, 2 особа, однина, присудок.

в) Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що зробиш  ? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, наказовий  спосіб, майбутній час, 2 особа, однина, присудок.

г) Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що зробиш? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, дійсний спосіб, майбутній час, 2 особа, множина , присудок.

23. У якому рядку розбір дієприслівника  виконано правильно

     Пізнаючи себе самого, я рідну землю пізнавав.

а)  пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що роблячи?, теперішній час, недоконаний вид, обставина.

б) пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що роблячи?, минулий  час, недоконаний вид, обставина.

в) пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що роблячи?, теперішній час, доконаний вид, обставина.

г) пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що зробивши?, теперішній час, недоконаний вид, обставина.

24. У якому рядку розбір  прислівника  виконано правильно

Уперед несіть мене, вітрила!

а) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, час дії, обставина

б) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, місце дії, обставина.

в) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, мети  дії, обставина

г) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, міри та ступеня , обставина

 

Підсумковий тест – контроль , 7 клас                                                                                    ІV варіант

1. Вкажіть рядок, у якому не з дієприкметником пишеться окремо:

   а) не/сподівана зустріч;       б) не/стихаючий шум;

   в) не/втрачена сила;             г) не/відправлений сестрі лист.

2. Вкажіть рядок, у якому всі вигуки пишуться через дефіс:

    а) ай\ай\ай! ку\куку!                  б) ха\ха\ха! го\ді! ов\ва!

    в) до\побачення! а\гов! ге\й!      г) їй\право! тьох! ну\ну!

3. Вкажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться разом:

   а) не\славити, не\робити, не\приносити;

   б) не\навидіти, не\хтувати, недо\бачати;

   в) не\здужати, не\думали, не\співав;

   г) недо\чувати, не\вірю, не\знаю.

4. Вкажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться окремо

   а) не\навидіти, не\мислимо;

   б) не\покоїтися, не\просили;

   в) не\зчулися, не\водила;

   г) не\був, не\писала, не\чекали.

5. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться разом:

 а) на\зустріч, в\наслідок, за\ради, по\над;

   б) із\за, з\за, з\поміж, під\час;

   в) залежно\від, на\в\коло, по\під;

   г) з\над, на\зустріч, з\поміж.

6. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо:

   а) по\над, в\з\довж, із\за, по\за;

   б) по\біля, по\між, на\в\круг;

   в) під\час, залежно\від,незважаючи\на;

   г) залежно\від, на\в\круг, з\за, з\межи.

7.Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться через дефіс:

   а) по\між, незважаючи\на, по\біля;

   б) з\попід, на\в\круг, за\для, по\за;

   в) в\наслідок, за\ради, по\над, з\межи;

   г) із\за, з\над, з\поміж, з\за.

8. Вкажіть рядок, у якому всі частки зі словами пишуться окремо:

а) саме, лиш, хоч, невже, просто;           б) би(б), казна–, як–, небудь–;

 в) то, хтозна–, чим–, екс–;                       г) он, ось, аби–, віце–.

9. Вкажіть рядок, у якому всі частки зі словами пишуться через – дефіс:

а) таки, аби–, сь–;                       б) будь–, –небудь, казна–, хтозна–;

в) би, –бо, хай, ані;                     г) то, –таки, чи, мов.

10. Вкажіть рядок, у якому всі частки зі словами пишуться разом:

    а) аби\хто, казна\як, тільки\що;                  б) хто\сь, де\небудь, будь\з\ким;

    в) аби\хто, ані\хто, де\далі, хто\сь;             г) де\далі, адже\ж, ні\би.

11. У якому рядку розбір дієслова виконано правильно 

Нічого кращого у всьому світі не знайдеш за любов і працю.

а) Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що зробиш? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, дійсний спосіб, майбутній час, 2 особа, однина, присудок.

б)  Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що роблю? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, дійсний спосіб, теперішній  час, 2 особа, однина, присудок.

в) Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що зробиш  ? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, наказовий  спосіб, майбутній час, 2 особа, однина, присудок.

г) Не  знайдеш – дієслово, означає дію, що зробиш? знайти, доконаний вид, І дієвідміна, дійсний спосіб, майбутній час, 2 особа, множина , присудок.

12. У якому рядку розбір дієприслівника  виконано правильно

     Пізнаючи себе самого, я рідну землю пізнавав.

а)  пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що роблячи?, теперішній час, недоконаний вид, обставина.

б) пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що роблячи?, минулий  час, недоконаний вид, обставина.

в) пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що роблячи?, теперішній час, доконаний вид, обставина.

г) пізнаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, додаткова дія, що зробивши?, теперішній час, недоконаний вид, обставина.

 

 

13. У якому рядку розбір  прислівника  виконано правильно

Уперед несіть мене, вітрила!

а) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, час дії, обставина

б) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, місце дії, обставина.

в) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, мети  дії, обставина

г) Уперед – прислівник, напрям руху, куди? незмінний, міри та ступеня , обставина

14. У якому рядку розбір  сполучника  виконано правильно

Вже розгинається зігнута спина, й підводиться на повен зріст людина.

а) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, єднальний, простий.

б) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, протиставний, простий.

в) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, єднальний, складний.

г) Й – сполучник,з’єднує частини складного речення, сурядний, розділовий , простий.

15. У якому рядку розбір  частки   виконано правильно

У бою страшний   не   ворог, а відступник.

а) Не – частка, модальна , з іменником пишеться окремо.

б)Не – частка, заперечна, з іменником пишеться окремо.

в) Не – частка, формотворча, з іменником пишеться окремо.

г) Не – частка, словотворча , з іменником пишеться окремо.

16. Укажіть рядок, у якому всі дієслова з часткою непишуть разом:

а) не/покоїти, не/зчутися, не/обминати, не/сказати;

б) не/злюбити, не/здійснити, не/списати, не/мати;

в) не/вгавати, не/притомніти, не/навидіти, не/волити;

г) не/славити (зневажати), не/покоїтися (турбуватися), не/добави­ти, не/дочувати.

17. Укажіть прислів'я, у якому в особових закінченнях дієслів пишемо -и-:

а) Що посі..ш, те й пожн..ш;             б) Як дба..ш, так і ма..ш;

в) Сонного не розбуд..ш, лінивого не навч..ш;      г) Брехнею світ пройд..ш, та назад не вернешся.

18. Укажіть рядок, у якому в усіх дієсловах пишемо апостроф:

а) роз..яснити, об..їхати, з..ясувати, з..економити;

б) п..ю, б..ю, в..ю, лл..ю;

в) зв..язати, зв..ялити, розм..якшити, підв..язати;

г) роз..юшити, з..ініціювати, кр..якати, з..єднати.

19. Укажіть рядок, у якому у префіксах усіх дієслів пишуть -е-:

а) пр...зентувати, пр..міювати, пр...парувати, пр..тендувати;

б) пр..бавляти, пр..берегти. пр..бивати, пр..бігати;

в) пр..дставляти, пр..д'являти, пр..ставити, пр..дстати;

г) пр..бадьоритися, пр..биратися, пр..збіднюватися, пребратися.

20.Укажіть рядок, у якому всі дієприслівники з часткою не пишуть окремо:

а) не/пізнавши, не/дописавши, не/волячи;

б) не/пересікаючи, не/домовившись, не/покоячись;

в)не/відгукнувшись, не/довівши, не/бажаючи;

г) не/створивши, не/добігши, не/дооцінюючи.

21. Укажіть рядок, у якому всі прислівники утворені злиттям основ:

а) праворуч, мимоволі, розгонисто, водночас;

б) ліворуч, босоніж, силоміць, воднораз;

в) насамперед, голіруч, вручну, торік;

г) самовіддано, мимохідь, позаторік, восени.

22. Усі похідні прийменники пишуть через дефіс у рядку:

а) по/над, по/за, по/під, по/серед;

б) за/для, про/між, по/між, по/біля:

в) із/за, з/між, з/під, з/поміж;

г) по/серед, за/ради, на/впроти, о/крім.

23. Укажіть рядок, у якому всі частки пишуть окремо:

а) написав/би, немов/би, як/небудь, надумав/таки;

б) все/ж/таки, стань/бо, аби/куди, все/таки;

в) таки/прийшли, ну/й, навряд/чи, скажи/ж;

г) поки/що, колись/то, як/от, дай/но.

24.Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишуть через дефіс:

а) будь/ласка, на/добраніч, до/побачення, добри/день;

б) ха/ха, ку/ку, кар/кар, тік/так;

в) от/тобі/й/на, в/добру/путь, стук/грюк, брязь/дзінь:

г) тьох/тьох, ой/Боже, гав/гав, му/у/у.

 

 

Підсумковий тест – контроль ( відповіді), 7 клас

1

в

в

в

г

2

в

в

в

а

3

в

а

б

б

4

а

в

г

г

5

в

б

а

а

6

б

в

б

в

7

в

в

г

г

8

в

в

а

а

9

б

г

в

б

10

г

б

в

в

11

а

б

в

а

12

б

а

а

а

13

г

а

в

б

14

а

г

б

а

15

в

в

в

б

16

г

а

г

в

17

а

г

а

в

18

б

б

б

в

19

в

в

в

а

20

а

а

а

в

21

а

а

б

б

22

б

б

а

в

23

а

б

а

в

24

б

а

б

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
15 грудня 2018
Переглядів
430
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку