Контрольна робота за ІІ семестр для учнів 8 класу

Про матеріал
Контрольна робота за ІІ семестр для учнів 8 класу. Представлено ІІІ різнорівневих варіанти.
Перегляд файлу

Підсумкова контрольна робота з хімії за ІI семестр 8 клас

ВАРІАНТ І

І рівень (по 0,5 бала)

 1. Це фізична величина, що дорівнює відношенню об’єму речовини до її кількості

а) молярна маса                      б) кількість речовини

в) молярний об’єм                  г) відносна густина

 1. Стала Авогадро дорівнює …

а) 6, 02*1022                             б) 6,2*1023

в) 6,02*1023                              г) 6,22*1021

 1. Молярний обєм виражають у…

а) моль/л                б) г/моль

в) моль                   г) %

 1. Вкажіть ряд, в якому наведено тільки безоксигеновмісні кислоти:

а) сульфатна, нітратна, хлоридна                      б) флуоридна, сульфідна, бромідна

в) сульфітна, фосфатна, силікатна                     г) нітритна, сульфідна, фосфітна

 1. Позначте ряд, що утворений лише з формул кислотний оксидів:

а)  ZnO, К2О, СО2;                              б) СО2, BaO, SO3;

в) MgO, К2О, Na2О;                   г) P2O5, CO2, N2O5.

 1. Позначте формули солей:

а) HCl; KCl;                                    б) Na2SO4; КCl

в) NaOH; NaCl                               г)  Na2SO4, HI

ІІ рівень (по 1 балу)

Завдання з вибором кількох  правильних відповідей

 1. З якими металами буде реагувати хлоридна кислота:

 a) K2O;             б) Li;                в) Ag;          г) MgO.

Завдання на встановлення відповідності

 1. Встановіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:

Назва речовини

Формула

 

А

Б

В

Г

Д

1.сульфатна кислота;

A.K2SO3;

1

 

 

 

 

 

2. сульфідна кислота;

Б. H2SO4;

2

 

 

 

 

 

3. калій силікат;

В. K2SO4;

3

 

 

 

 

 

4. калій сульфат;

Г. K2SiO3;

4

 

 

 

 

 

 

Д. H2S

 

 

 

 

 

 

 1. Встановіть відповідність між класом речовини та її хімічною формулою:

Назва речовини

Формула

 

А

Б

В

Г

Д

1. нерозчинна основа

A. Ca(OH)2

1

 

 

 

 

 

2. кислота;

Б. HВг

2

 

 

 

 

 

3. кислотний оксид;

В. Na2HPO4;

3

 

 

 

 

 

4. сіль

Г. SO2;

4

 

 

 

 

 

5. луг

Д. Cr (OH)3;

5

 

 

 

 

 

ІІІ рівень (по 1,5 бала)

 1. Обчисліть масу сірководню Н2S об’ємом 67,2л за нормальних умов
 2. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі пере­творення:

а) CCO2CaСO3 → СаСl2 Ca(OH)2.

б) метал → основний оксид → кислота → сіль

IV рівень (3 бала)

 1.  До розчину літій карбонату масою 200 г із масовою часткою солів 3,7% додали надлишок хлоридної кислоти. Обчисліть об’єм газу, що утворився (н.у.).

 

ВАРІАНТ ІІ

І рівень (по 0,5 бала)

 1. Фізична величина, що показує число структурних одиниць речовини (атомів, молекул, йонів) – це…

а) молярна маса                      б) кількість речовини

в) молярний об’єм                  г) відносна густина

 1. Середня молядна масо повітря дорівнює

а) 28 г/моль            б) 2 г/моль

в) 29 г/моль              г) 32 г/моль

 1. Для вимірювання молярної маси використовують одиницю…

а) моль/л                б) г/моль

в) моль                   г) %

 1. Вкажіть ряд, в якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти:

а) сульфатна, нітратна, хлоридна                          б) флуоридна, сульфідна, бромідна

в) сульфітна, фосфатна, силікатна                     г) нітритна, сульфідна, фосфітна

 1. Позначте ряд, що утворений лише з формул основних оксидів:

а)  ZnO, К2О, ВеО;                              б) CaO, А12О3, Na2О;

в) MgO, К2О, Na2О;                   г) CuO, К2O, Fe2О3.

 1. Позначте формули солей:

а) HCl; KCl;                                    б) H2SO4; КОН

в) NaOH; NaCl                               г)  Na2SO4, AlI3

ІІ рівень (по 1 балу)

Завдання з вибором кількох  правильних відповідей

 1. З якими металами буде реагувати хлоридна кислота:

 a) Ca;             б) Cu ;                в) Fe;          г) Аl.

Завдання на встановлення відповідності

 1. Встановіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:

Назва речовини

Формула

 

А

Б

В

Г

Д

1.сульфатна кислота;

A.K2SO3;

1

 

 

 

 

 

2. сульфітна кислота;

Б. H2SO4;

2

 

 

 

 

 

3. калій силікат;

В. K2SO4;

3

 

 

 

 

 

4. калій сульфат;

Г. K2SiO3;

4

 

 

 

 

 

 

Д. H2SO3

 

 

 

 

 

 

 1. Встановіть відповідність між класом речовини та її хімічною формулою:

Назва речовини

Формула

 

А

Б

В

Г

Д

1. нерозчинна основа

A. Ca(OH)2

1

 

 

 

 

 

2. кислота;

Б. H2TeO4

2

 

 

 

 

 

3. кислотний оксид;

В. Na2HPO4;

3

 

 

 

 

 

4. сіль

Г. CO2;

4

 

 

 

 

 

5. луг

Д. Cr (OH)3;

5

 

 

 

 

 

ІІІ рівень (по 1,5 бала)

 1. Обчисліть масу сірководню Н2S об’ємом 44,8л за нормальних умов
 2. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі пере­творення:

а) CaCaOCa(OH)2CaSO4Na2SO4

б) неметал → кислотний оксид → кислота → сіль

IV рівень (3 бала)

 1.  До розчину калій карбонату масою 150 г із масовою часткою солів 9,2% додали надлишок хлоридної кислоти. Обчисліть об’єм газу, що утворився (н.у.).

 

ВАРІАНТ ІІІ

І рівень (по 0,5 бала)

 1. Для вимірювання кількості речовини використовують одиницю…

а) моль/л               б) г/моль

в) моль                 г) %

 1. Це фізична, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості

а) молярна маса                    б) молярний об’єм

в) кількість речовини             г) відносна густина

 1. Молярний об’єм газів за нормальних умов дорівнює…

а) 24,2               б) 22,2

в) 42,4               г) 22,4

 1. Вкажіть ряд речовин, в якому наведено тільки оксиди:

а) K2SO4, MgO, Fe2O3                       б) Al2O3, SiO2, HNO3

в) SO2, SO3, CO2                                г) N2O, CO, Ca(OH)2

 1. Позначте ряд, у якому послідовно записані формули одно-, дво-, триосновних кислот:

а)  Н3РО4, HNО3, H24                           б) НС1, HNО3, НВг

в) HNО3, H24, H3РО4                           г) Н3РО4, НNО3, Н2SО3.

 1. Позначте формули основ:

а) HCl; KCl;                       б) H2SO4; Na2SO4

в) NaOH; Ca(OH)2           г)  K2SO4, AlI3

ІІ рівень (по 1 балу)

Завдання з вибором кількох  правильних відповідей

 1. З якими речовинами буде реагувати хлоридна кислота:

a) CaO;             б) SО3;                в) Fe;          г) Аl2О3.

Завдання на встановлення відповідності

 1. Встановіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:

Назва речовини

Формула

 

А

Б

В

Г

Д

1.сульфатна кислота;

A.K2SO3;

1

 

 

 

 

 

2. калій сульфіт;

Б. H2SO4;

2

 

 

 

 

 

3. калій гідроксид;

В. KОН

3

 

 

 

 

 

4. сульфідна кислота;

Г. K2SiO3;

4

 

 

 

 

 

 

Д. H2SO3

 

 

 

 

 

 

 1. Встановіть відповідність між класом речовини та її хімічною формулою:

Назва речовини

Формула

 

А

Б

В

Г

Д

1. нерозчинна основа

A.Fe (OH)3;

1

 

 

 

 

 

2. кислота;

Б. LiOH

2

 

 

 

 

 

3. кислотний оксид;

В. K2HPO4;

3

 

 

 

 

 

4. сіль

Г. Cl2O7;

4

 

 

 

 

 

5. луг

Д. H2SeO4;

5

 

 

 

 

 

ІІІ рівень (по 1,5 бала)

 1. Обчисліть об’єм СО2 за нормальних умов масою 44г.
 2. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі пере­творення:

а) SSO2H2SO4Na2SO3 NaCl

б) метал → основний оксид → основа →  сіль

IV рівень (3 бала)

 1. До розчину натрій карбонату масою 200 г із масовою часткою солів 5,3% додали надлишок хлоридної кислоти. Обчисліть об’єм газу, що утворився (н.у.).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Черниш Оксана Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
18 травня 2020
Переглядів
5259
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку