16 березня о 18:00Вебінар: Соціалізація учнівства засобами топонімічних досліджень у позаурочній діяльності

ТЕСТИ З ТЕМИ «ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

Про матеріал
Розроблені тести з теми "Основні класи неорганічних сполук" розраховані для учнів 8 класів.
Перегляд файлу

ТЕСТИ З ТЕМИ «ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

8 КЛАС

 1. Установіть відповідність між назвою та формулою оксиду.

Назва оксиду

 1. Барій оксид
 2. Ферум (ІІІ) оксид
 3. Нітроген (V) оксид
 4. Сульфур  (VІ) оксид
 5. Сульфур (ІV) оксид
 6. Нітроген (І) оксид

Формула оксиду

 1. SO3
 2. N2O5
 3. BaO
 4. SO2
 5. N2O
 6. Fe2O3
 1. Який тип кристалічної гратки має SiO2 (пісок)?
 1. Атомний
 2. Молекулярний
 3. Йонний
 1. Який з цих оксидів не солетворний?
 1. N2O
 2. CO2
 3. P2O5
 1. Які з перелічених оксидів  будуть реагувати з водою?
 1. CO2
 2. CaO
 3. CuO
 4. Na2O
 5. Sio2
 1. Укажіть речовину, що утворюється при взаємодії натрію оксиду з водою?
 1. Луг
 2. Нерозчинна основа
 3. Кислота
 4. Сіль
 1. Укажіть формулу амфотерного оксиду?
 1. NO2
 2. FeO
 3. P 2O5
 4. CuO
 5. Al2O3

 

 

 1. Установіть відповідність між  формулою оксиду та речовиною (кислотою або основою), яка  йому відповідає.

Формула  оксиду

 1. P 2O5
 2. Na2O
 3. BaO
 4. N2O5
 5. SO2
 6. ZnO

Назва речовини

 1. Барій гідроксид
 2. Цинк гідроксид
 3. Нітратна кислота
 4. Карбонатна кислота
 5. Натрій гідроксид
 6. Ортофосфорна кислота

 

 

 1. Позначте ознаку хімічної реакції між кальцій гідроксидом та карбон (IV) оксидом
 1. Виділяється бурий газ
 2. Утворюється прозорий розчин
 3. Утворюється осад
 4. Знебарвлюється розчин
 1. Позначте прізвище вченого, який склав та дослідив ряд активності металів.
 1. Менделєєв Д.І.
 2. Авогадро А.
 3. Бекетов М.М.
 4. Лавуазьє  А.
 1. Установіть відповідність між  вихідною речовиною та продуктом реакції

Вихідні речовини

 1. CaO+H2O→
 2. H2SIO3
 3. CO2+CaO→
 4. HCl+CuO→

 

Продукти реакції

 1. CaCO3
 2. Ca(OH)2
 3. H2O
 4. SiO3

 

 

 

 1. Установіть відповідність між  формулою оксиду та його класифікацією

Формула оксиду

 1. CO2
 2. Al2O3
 3. K2O
 4. N2O

 

Класифікація

 1. Несолетворний
 2. Основний
 3. Кислотний
 4. Амфотерний

 

 

 

 1. Установіть відповідність між  назвою кислоти та  валентністю кислотного залишку

Назва кислоти

 1. Сульфітна
 2. Ортофосфорна
 3. Метафосфатна

 

Валентність кислотного залишку

 1. І
 2. ІІ
 3. ІІІ
 1. Установіть відповідність між  формулою кислоти та її класифікацією

Формула кислоти

 1. H3PO4
 2. HNO3
 3. H2S
 4. HBr
 5. H2CO3

 

Класифікаці

 1. Одноосновна безоксигенова
 2. Трьохосновна оксигеновмісна
 3. Двохосновна безоксигенова
 4. Одноосновна оксигеновмісна
 5. Двохосновна оксигеновмісна
 1. Позначте ознаку хімічної реакції між хлоридною кислотою та цинком.
 1. Утворюється сіль та водень
 2. Утворюється осад
 3. Утворюється вода
 4. Виділяється вуглекислий газ
 1. Установіть відповідність між  формулою солі та валентністю метану, що входить до її складу

Формула солі

 1. K2CO3
 2. CuSO4
 3. Al(NO)3
 4. SnCl4

 

Валентність метану

 1. III
 2. IV
 3. I
 4. II
 1. Установіть відповідність між  назвою речовини та класом до якого вона належить

Назва речовини

 1. Хлоридна кислота
 2. Барій гідроксид
 3. Нітроген (IV) оксид
 4. Ферум (ІІІ) хлорид

 

Клас

 1. Солі
 2. Основи
 3. Кислоти
 4. Оксиди
 1. Взаємодією яких речовин не можна одержати воду.
 1. Na2CO3 i HCl
 2. HNO3i  Cu (OH)
 3. Fe (OH)3i  KOH
 4. K2SO3    I   H2S
 5. Fe(OH)3→(при температурі)
 6. Na2O   i    H2

Складіть рівняння реакції

 1. Позначте речовину (основу), що не є лугом.
 1. KOH
 2. Ca (OH)2
 3. NaOH
 4. Zn(OH)2
 1. Розташуйте сполуки в ряд за такою схемою перетворень.

Нерозчинена основа → основний оксид →  сіль → кислотний оксид → кислота

 1. CuO
 2. Cu3(PO4)2
 3. Cu(OH)2
 4. H3PO4
 5. P2O5

Складіть відповідні рівняння реакції

 1. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень від неметалу до оксиду металічного елемента.
 1. Al(OH)3
 2. AlCl3
 3. Cl2
 4. Al2O3

Складіть відповідні рівняння реакції

 1. Установіть послідовність утворення речовин у  ланцюжку перетворень від лужного металу до солі.
 1. CuCl2
 2. Cu(OH)2
 3. NaOH
 4. Na

Складіть відповідні рівняння реакції

 1. Укажіть речовини необхідні для добування ферум (ІІІ) нітрату.
 1. Ферум (ІІІ) оксид та нітратна кислота
 2. Ферум нітроген (IV) оксид
 3. Нітратна кислота  та вода
 4. Ферум (ІІІ) гідроксид  та хлоридна кислота

 

 1. Укажіть продукти реакції взаємодії алюміній оксиду із сульфур (ІV) оксидом.
 1. Алюміній сульфат
 2. Алюміній сульфід
 3. Алюміній сульфіт та вода
 4. Алюміній сульфіт
 1. Позначте реактиви за допомогою яких можна довести якісний склад сульфатної кислоти.
 1. Лакмус і барій хлорид
 2. Фенолфталеїн та барій хлорид
 3. Натрій гідроксид та барій нітрат
 4. Цинк та барій хлорид
 1. Розташуйте речовини за порядком збільшення їхньої молярної маси.
 1. Вода
 2. Карбон(IV) оксид
 3. Хлорид на кислота
 4. Натрій гідроксид

Відповідь підтвердіть розрахунками

 1. Вкажіть ряд, в якому наведено тільки безоксигенові кислоти.
 1. Бромідна, ортофосфорна, хлоридна
 2. Нітратна, сульфідна, йодидна
 3. Бромідна, сульфідна, хлоридна
 4. Сульфатна, сульфітна, сульфідна.
 1. Установіть відповідність між  формулою солі та характером метану, що входить до її складу.

Формула солі

 1. Al2(SO)4
 2. NaCl
 3. CaCO3

 

Характер  метану

 1. Лужний
 2. Амфотерний
 3. Лужноземельний

 

 1. Установіть генетичний ланцюжок добування солі.
 1. MgSO4
 2. H2SO4
 3. H2O
 4. Cu(OH)2

Складіть рівняння реакції

 1. Укажіть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції взаємодії алюміній сульфату з барій нітратом.

 

 1. Укажіть формулу оксиду який реагує з водою із утворенням кислоти
 1. CO2
 2. NO2
 3. CO
 4. SiO2
 1. Установіть відповідність між реагентом і продуктом реакції.

Реагенти

 1. Na2 O+H2SO4
 2. Na2O+CO2
 3. NaCl+H2SO4
 4. Na2CO3+ H2SO4

 

Продукти реакції

 1. Na2SO4+CO2+H2O
 2. Na2SO4+H2O
 3. Na2SO4+HCl
 4. Na2CO3

 

 1. Укажіть ряд у якому наведені тільки солі.
 1. NaCl, HCl, CuO
 2. KOH, H2S, Na2CO3
 3. CO2, Mg(OH)2, P2O5
 4. Na2CO3, CuCl2, AgNO3
 1. Укажіть речовини при взаємодії яких утворюється газ.
 1. Калій карбонат та хлоридна кислота
 2. Магній та сульфатна кислота
 3. Алюміній оксид та натрій гідроксид
 4. Ферум (ІІ) хлорид та кальцій гідроксид

Складіть рівняння реакції.

 1. Укажіть речовини, які необхідно взяти, щоб добути  нерозчинну основу.
 1. NaOH   та CO2
 2. FeCl3  та KOH
 3. CuSO4   та  HCl
 4. KOH   та  H3PO4
 1. Укажіть реакцію, яка не  відноситься до реакцій нейтралізації.
 1. Нітратна кислота та магній
 2. Хлоридна кислота та натрій гідроксид
 3. Сульфатна кислота та купрум(ІІ) хлорид
 4. Кальцій оксид та бромідна кислота

Складіть рівняння реакції

 1. Установіть відповідність між молярною масою речовини та її формулою.
 1. Cu (OH)2
 2. HCl
 3. P2O5
 4. CaCO3

Відповіді підтвердіть розрахунками

 1. 100
 2. 142
 3. 36.5
 4. 98

 

 1. Розташуйте рівняння реакції за порядком збільшення об’єму водню, що виділяється результаті реакції між метаном масою 10 г та кислотою
 1. Zn+HCl→ZnCl2+H2
 2. Mg+HNO3→Mg(NO3)2+H2
 3. Fe+HBr→FeBr3+H2
 4. Zn+H3PO4→Zn3(PO4)2+H2

Відповіді підтвердіть розрахунками

 1. Розташуйте рівняння реакції за порядком збільшення кількості речовини води, що утворилась внаслідок термічного розкладу нерозчинної основи масою 5г.
 1. Cu (OH)2
 2. Al(OH)3
 3. Mg(OH)2
 4. Zn(OH)2

Відповідь підтвердіть розрахунками

 1. Установіть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні  реакції взаємодії Феруму (ІІІ) гідроксиду та сульфатної кислоти
 2. Розташуйте сполуки в ряд за такою схемою перетворень

Метал → водень→ вода → луг → нерозчинна основа → сіль.

 1. Fe (NO3)3
 2. Fe (OH)3
 3. KOH
 4. H2
 5. H2O
 6. Mg

Складіть рівняння реакції.

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Інші матеріали
Додано
20 травня 2020
Переглядів
439
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку