31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Контрольна робота за темою "Романтизм (Творчість Г. Гейне, Дж. Байрона)"

Про матеріал

Контрольна робота з теми "Романтизм. Творчість Г.Гейне, Дж. Байрона" містить завдання чотирьох рівнів для двох варіантів з вказаними балами за кожне з завдань.

Перегляд файлу

Романтизм

(Творчість Г. Гейне, Дж. Байрона)

(тестові завдання)

Варіант 1

Початковий та середній рівні (6 балів)

  1. Вкажіть, якому напряму літератури притаманний образ бунтівного, але самотнього героя, пригніченого неможливістю змінити своє становище у світі:

А) романтизм                                Б) реалізм

В) сентименталізм                         Г) класицизм

2.  Хронологічні рамки епохи романтизму:

      А) XVІ-XVIІ ст.                                Б) XV-XVII ст.   

      В) кінець XVIII ст. – поч. XIX        Г)  кінець XVIII ст. – ІІ пол. XIX ст.       

3. Які соціально-політичні події зумовили появу і розвиток в літературі романтизму як напряму і творчого методу?

А) Розчарування в результатах Великої Французької революції 1789 року, наполеонівські війни, промисловий переворот в Англії;

Б) Усвідомлення спроможності ідеалів Просвітництва і можливості їх досягнення;

В) Англійська буржуазна революція;

Г) Друга світова війна

4. Представниками романтизму в літературі були:

А)  Грімм, Міцкевич, Гофман, Байрон

Б)  Петрарка, Байрон, Шекспір, Боккаччо

В)  Дідро, Руссо, Свіфт, Дефо

Г)  Мольєр, Расін, Данте, Лафонтен

5.  Вкажіть автора, творчий задум  якого запозичує Г.Гейне для своєї збірки «Книга пісень»? 

А)  Гете                                               Б) Петрарка

В) Данте                                              Г) Шекспір

6. Вказати, в популяризацію чого внесли величезний вклад романтики:

А) усної народної творчості, творів середньовічної літератури

Б) античної літератури, середньовічної літератури

В) давньогрецької літератури, народного епосу

Г) класицистичної літератури та літератури античності

7. З іменами яких філософів пов’язується доба романтизму? 

              А) Кант, Лессінг                                   Б) Фіхте, брати Шлегелі

              В) Вольтер, Бекон                                Г) Кант, Ніцше.

8. Вкажіть, до якого циклу «Книги пісень» належить вірш «Не знаю, що стало зо мною…»:

              А) «З подорожі на Гарц»                    Б) «Знову на Батьківщині»

              В) «Ліричне інтермецо»                     Г) «Юнацькі страждання»

9. Вкажіть, основою якого твору стала легенда про Лорелей:

              А) «Спомин»                                          Б) «Мій дух як ніч...»

              В) «Хотів би жити знов у горах…»     Г)  «Не знаю, що стало зо мною…»

10. Визначте тему поезії Дж. Байрона «Мій дух як ніч» :

              А) кохання                           Б) вплив природи на формування особистості

              В) суспільний обов’язок    Г) вплив мистецтва на внутрішній світ людини

11. Дж. Байрон написав поему «Мазепа» у 1918 році під час перебування:

А) в Іспанії;                                      Б) в Шотландії

В) в Англії                                        Г) в Італії

12.  Вкажіть митців, що звернулися до образу Мазепи:

              А) Гюго, Пушкін                              Б) Шиллер, Лєрмонтов

              В) Дж. Свіфт, Д. Дефо                     Г) В. Сосюра, Вергілій

 

Достатній рівень (3 бали)

1. Встановіть відповідність між творами та їхніми жанрами:

1. «Мазепа»                                            А) роман у віршах

2. «Не знаю, що стало зо мною…»       Б) балада

3. «Дон Жуан»                                        В) вірш

4. «Манфред»                                         Г) поема

                                                                Д) драма

2. Схарактеризуйте романтизм як напрям у літературі (час виникнення, історичні передумови, етапи, основні естетичні ознаки, представники).

 

Високий рівень (3 бали)

Виконайте одне з завдань:

А. Схарактеризуйте ліричного героя твору Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах…»

Б.  Доведіть або спростуйте одне  з тверджень:

 - Творам Гейне властиві фольклорні елементи,

 - Твір Дж. Байрона «Мазепа» – це ліро-епічна поема.

 

 

 

 

 

 

 

 

Романтизм

(Творчість Г. Гейне, Дж. Байрона)

(тестові завдання)

Варіант 2

Початковий та середній рівні (6 балів)

  1. Визначте ознаки романтизму як напряму:

А) культ розуму, ідея просвітленого монарха;

Б) «світова скорбота», розчарування, наявність «двох світів»;

В) культ почуттів, інтерес до внутрішнього світу людини;                      

Г)  поділ жанрів на «високі» та «низькі», звернення до античної літератури.

2.  Вкажіть час виникнення епохи романтизму:

      А) кінець XVIІ ст.                            Б) початок  XIX ст 

      В) кінець XVIII ст.                           Г)  ІІ половина XIX ст.       

3. Які соціально-політичні події зумовили появу і розвиток в літературі романтизму як напряму і творчого методу?

А) промисловий переворот в Англії;

Б) Усвідомлення неспроможності ідеалів Просвітництва і можливості їх досягнення; розчарування в результатах Великої Французької революції 1789 року;

В) Англійська буржуазна революція, Велика французька революція;

Г) наполеонівські війни, турецькі війни.

4. Представниками романтизму в літературі були:

А)  Грімм, Вольтер,  Гофман, Байрон

Б)  Гофман, Гоголь,  Байрон, Гейне

В)  Дідро, Байрон,  Свіфт, Дефо

Г)  Мольєр, Расін, Лєрмонтов, Лафонтен

5.  Вкажіть назву першої збірки Дж. Байрона:  

А)  «Книга пісень»                             Б) «Єврейські мелодії»

В) «Години дозвілля»                        Г) «Ліричне інтермецо»

6. Вказати країну, до визвольної боротьби народу якої долучився Байрон:

А) Франція;                                        Б) Швеція;

В) Греція;                                           Г) Україна.

7. З іменами яких філософів пов’язується доба романтизму? 

              А) Фіхте,  Лессінг                             Б) Кант,  брати Шлегелі

              В) Ніцше, Бекон                                Г) Новаліс, Ніцше.

8. Вкажіть, кому або чому присвячений вірш «Хотів би жити знов у горах»:

              А) матері                                            Б) другові

              В) Шотландії                                     Г) юній доньці.

9. Вкажіть, який з цих творів належить перу Дж. Байрона:

              А) «Спомин»                                          Б) «Світлана»

              В) «Коли розлучаються двоє…»     Г)  «Не знаю, що стало зо мною…»

10. Вкажіть, кому належить крилатий вислів «Одного разу вранці я прокинувся знаменитим»:

              А) О.С. Пушкін                                       Б)  Г.Гейне

              В) В. Гюго                                               Г) Дж. Байрон

11. Вкажіть, від імені кого ведеться розповідь у поемі Дж. Байрона «Мазепа»:

А) старого Мазепи                            Б) Яна Пасека

В) польського  шляхтича                  Г) Карла ХІІ

12.  Вкажіть митців, що звернулися до образу Мазепи:

              А) Гюго, Д.Дефо                               Б) Гюго, Лєрмонтов

              В) Дж. Свіфт, Л. Стерн                     Г) В. Сосюра, Пушкін

 

Достатній рівень (3 бали)

1. Встановіть відповідність між творами та їхніми жанрами:

1. «Паломництво Чайльд-Гарольда»     А) роман у віршах

2. «Не знаю, що стало зо мною…»        Б) балада

3. «Дон Жуан»                                        В) вірш

4. «Мій дух як ніч»                                 Г) поема

                                                                Д) драма

2. Схарактеризуйте основні течії романтизму, назвіть представників та їхні твори.

 

Високий рівень (3 бали)

Виконайте одне з завдань:

А. Схарактеризуйте ліричного героя твору Г. Гейне  «Не знаю, що стало зо мною…»

 

Б.  Доведіть або спростуйте одне  з тверджень:

 - У поезії Г. Гейне відтворено різні відтінки почуття кохання.

 - Твору Дж. Байрона «Мазепа» властива яскрава символіка.

docx
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я., Філенко О.М.)
Додано
29 липня 2018
Переглядів
6757
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку