Контрольна робота "Закономірності успадкування ознак"

Про матеріал
Контрольна робота з теми "Закономірності успадкування ознак" допоможе учням закріпити знання про спадковість та мінливість організмів, закони Менделя, мутації та її види, класичні та сучасні методи генетичних досліджень.
Перегляд файлу

Контрольна робота

з теми «Закономірності успадкування ознак»

 

Варіант  1

Рівень І

Вибрати правильну відповідь:

1. Укажіть, що називається геном:

А) ділянка молекули нуклеїнової кислоти, що кодує одну амінокислоту в білку;

Б) ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів;

В) ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка забезпечує утворення третинної структури;

Г) ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка здатна самостійно існувати в цитоплазмі клітини.

 

2.  З’ясуйте, як називаються хромосоми однієї пари:

А) гомологічні;

Б) збіжні;

В) ідентичні;

Г) аналогічні.

 

3. Укажіть, як називається здатність живих організмів набувати нових ознак та їх станів в процесі індивідуально розвитку:

А) мінливість;

Б) спадковість;

В) лабільність;

Г) адаптація.

 

4. Зазначте, хто вважається засновником гібридологічного методу генетичних досліджень:

А) Т. Морган;

Б) Е. Чермак;

В) К. Корренс;

Г) Г. Мендель.

 

5. Укажіть, що називається нормою реакції:

А) межі модифікаційної мінливості;

Б) сумарна кількість ознак, що можуть піддаватися модифікаціям;

В) величина зовнішнього фактора, що призводить до появи модифікації;

Г) здатність модифікацій зникати за відсутності дії фактора, який їх викликав.

 

6. Укажіть, як співвідносяться між собою фенотипи нащадків гетерозиготного першого покоління при їх моногібридному схрещуванні:

А) 1:2:1;

Б) 1:1;

В) 1:3;

Г) 9:3:3:1.

 

Рівень ІІ

Вибрати кілька правильних відповідей:

7. Укажіть, які твердження щодо модифікаційної мінливості є правильними:

А) ступінь вираження модифікації безпосередньо залежить від інтенсивності та тривалості дії на організм певного чинника;

Б) модифікаційні зміни успадковуються;

В) модифікації можуть зникати протягом життя особин, якщо припиняється дія фактора, що їх спричинює;

Г) модифікаційні зміни можуть зберігатися впродовж усього життя особин;

Д) модифікації спрямовані на пристосування організмів до змін факторів довкілля.

 

8. Укажіть, у яких груп організмів жіноча стать є гомогаметною:

А) двокрилих комах;

Б) лускокрилих комах;

В) клопів;

Г) птахів;

Д) ссавців.

 

Рівень ІІІ

Розв’язати задачі:

9. Ген чорного забарвлення великої рогатої худоби домінує над геном червоного забарвлення. Схрестили чорного гомозиготного бика з червоними коровами. Визначте, яке потомство виникне від схрещування гібридів першого покоління між собою:

А) 100% - чорні телята;

Б) 75% - чорні телята, 25% - червоні;

В) 100% - червоні телята;

Г) 50% - чорні телята, 50% - червоні.

 

10. У томатів червоний колір домінує над жовтим, а гладеньке стебло – над пухнастим. Укажіть, який відсоток становитимуть рослини з червоним пухнастим стеблом у потомстві дигетерозиготи та рецесивної дигомозиготи, якщо вказані ознаки успадковуються незалежно:


А) 100%;

Б) 75%;

В) 50%;

Г) 25%;

Д) 10%.


Контрольна робота

з теми «Закономірності успадкування ознак»

 

Варіант  2

Рівень І

Вибрати правильну відповідь:

1. З’ясуйте, що називається каріотипом:

А) сукупність генів ізольованої популяції;

Б) ділянка молекули нуклеїнової кислоти, що кодує послідовність амінокислот у молекулі білка;

В) мономер молекули ДНК;

Г) кількість і форма хромосом одного виду.

 

2. Визначте, як називається сукупність генетичної інформації організму:

А) генофонд;

Б) ген;

В) генотип;

Г) фенотип.

 

3. Зазначте, як називаються гени, що розміщуються в одній хромосомі:

А) кодомінантні гени;

Б) група зчеплення;

В) летальні гени;

Г) чиста лінія.

 

4. Укажіть, як називаються зміни фенотипу організму, спричинені факторами умов існування і не пов’язані зі змінами генотипу:

А) комбінативна мінливість;

Б) модифікаційна мінливість;

В) мутаційна мінливість;

Г) спадкова мінливість.

 

5. Виберіть метод, який полягає у вивченні родоводів організмів:

А) гібридологічний;

Б) генеалогічний;

В) популяційно-статистичний;

Г) близнюковий.

 

6. Укажіть, як співвідносяться між собою генотипи нащадків гетерозиготного першого покоління при їх моногібридному схрещуванні:

А) 1:2:1;

Б) 1:1;

В) 1:3;

Г) 9:3:3:1.

 

Рівень ІІ

Вибрати кілька правильних відповідей:

7. Назвіть ознаки організму, які повністю визначаються генами і мають  малу модифікаційну мінливість:

А) листкорозміщення;

Б) жилкування;

В) форма листкової пластинки;

Г) розміщення очей;

Д) маса організму;

Е) група крові.

 

8. Назвіть закони, які відкрив Г. Мендель:

А) закон одноманітності гібридів першого покоління;

Б) закон розщеплення ознак;

В) закон незалежного комбінування станів ознак;

Г) закон чистоти гамет.

 

Рівень ІІІ

Розв’язати задачі:

9. У фігурного гарбуза біле забарвлення плодів домінує над жовтим. З’ясуйте, яким буде потомство в F2, якщо схрестити гомозиготний білий гарбуз з жовтим:

А) жовті;

Б) білі;

В) 3/4 – білі, 1/4 - жовті;

Г) 3/4 – жовті, 1/4 – білі;

Д) 1/2 – жовті, 1/2 – білі.

 

10. У кролів коротка шерсть домінує над подовженою, а стоячі вуха над капловухістю (ознаки успадковуються незалежно). На кролефермі схрестили дигетерозиготних короткошерстих кролів, що мали стоячі вуха, з капловухимими довгошерстими тваринами. Від цього схрещування отримано 200 нащадків. Визначте, скільки серед них буде короткошерстих капловухих:

А) 150;

Б) 100;

В) 75;

Г) 50;

Д) 25;

Е) 15.

 

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.)
Додано
17 лютого
Переглядів
914
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку