5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Урок 9 клас. Білки, їхня структурна організація, різноманітність та біологічна роль

Про матеріал
Автор пропонує міні-конспект з використанням хмарних сервісів на уроках біології за новою програмою з останніми змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (2017 рік, рівень стандарт). Матеріали можуть бути використані учнями й вчителями біології для ефективної роботи на уроках під час актуалізації, засвоєння нового матеріалу, його узагальнення й систематизації, контролю знань учнів, для розвитку їх пізнавальних інтересів та практичних умінь і навичок.
Перегляд файлу

 Урок  9 клас. Білки, їхня структурна організація, різноманітність та біологічна роль

 

Мета уроку:

  • Формувати предметні компетентності:
  •                   знаннєвий компонент: вивчити поняття, терміни;

називати органічні та неорганічні речовини, що входять до складу організмів; розглянути будову, властивості та функції білків, структурні рівні організації білків; наводити приклади продуктів, що містять білки; пояснювати: необхідність зовнішніх джерел енергії для існування біологічних систем та роль білків у життєдіяльності організмів;

  •                   діяльнісний компонент: розпізнавати приклади органічних речовин за назвами; аналізувати й порівнювати структурні рівні організації білків;
  •                   ціннісний компонент: висловлює та обґрунтовує судження про спільність складу та різницю вмісту хімічних елементів у живій та неживій природі.
  •                 Ключові компетентності: спілкування державною мовою тлумачення біологічних понять, термінів; основні компетентності у природничих науках і технологіяхзнання та розуміння фундаментальних принципів біології та екології; екологічна грамотність і здорове життя – усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини; уміння вчитися впродовж життя – здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок організації навчального процесу; інформаційно-цифрова компетентність – застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності; ініціативність і підприємливість – генерувати нові ідеї щодо проектної та винахідницької діяльності; соціальна та громадянська компетентності – уміння працювати в команді з метою досягнення спільного результату; обізнаність та самовираження у сфері культури – розуміння гармонійної взаємодії людини й природи.

 

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Базові поняття і терміни: полімер, білки, амінокислоти, нуклеотиди, РНК, ДНК.

 

Обладнання і матеріали: підручник Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С. «Біологія» підруч. для 9 кл. 2017р., комп’ютер, інтерактивна дошка або проектор, презентація до уроку, учнівські комп’ютери, смартфони, ноутбуки, планшети, підключені до Інтернет-мережі.

 

Хід уроку

 

Дидактичні й розвивальні завдання та їхній зміст на різних етапах уроку

 

Етап уроку

Зміст

Час

Реалізація завдання

 

Органі-заційний момент

Підготов-ка технічного обладнан-ня до роботи

 

3хв

Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером.

 

З дозволу учителя учні виконують підключення ПК до Інтернету.

Актуалізація знань учнів

Перевірити знання учнів про неорганіч-ні речовини

 

5хв

Використовуючи Kahoot сервіс для створення тестів:

https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots (Додаток 4).

Використання socrative.com сервіс для створення тестів і вікторин:

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/38330912

Загальний доступ: Неорганічні речовини SOC-38330912

Вивчен-ня нового матеріа-лу

Ознайоми-ти з різноманіт-ністю білків

 

10хв

Використовуючи посилання на конспект «Автостопом по Біології»: https://drive.google.com    

/file/d/1tEV4_r0cGHaPbRAWIfVWYWoYhdzRKsgs/view

Скласти схему в Popplet

«Класифікація білків»

Будова білкової молекули

8хв

Прочитати текст в підручнику §3, с.17, скласти завдання в LearningApps.org «Будова білкової молекули»

Рівні органі­зації білкової молекули

7хв

LearningApps.org

QR-Cоde Сканувати даний код, щоб потрапити на завдання

Описание: QR Code Виконати завдання на повторення вивченого матеріалу.

Біологічна роль білків

 

 

5хв

Групова робота: скласти схему в

 Popplet використовуючи таблицю

підручника §3, с.17

Узагаль­нення, система-тизація й контроль знань і умінь уч­нів

Закріпити знання учнів про будову, різноманіт-ність білків та рівні організації білкової молекули

 

5хв

 

Розв’яжи кросворд «Білки» використовуючи http://puzzlecup.com

Посилання: http://puzzlecup.com/?guess=DAC4EB8158FCC1AU

(Додаток 5).

Домашнє завдання

Удоскона-лювати знання про особливос-ті будови білків

 

2хв

Опрацювати параграф підручника § 3, с. 15-18,

Дати відповіді на запитання й розв’язати тести на с. 18-19,

У сервісі Socrative створити онлайн тести

«Білки – великі молекули зі складною будовою»

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

  •                   Знаннєвий компонент: учень оперує термінами та поняттями:  полімер, білки, амінокислоти, нуклеотиди, РНК, ДНК; називає: органічні та неорганічні речовини, що входять до складу організмів;  описує: будову, властивості та функції білків, структурні рівні організації білків; наводить приклади: продуктів, що містять білки; пояснює: роль білків у життєдіяльності організмів;
  •                   Діяльнісний компонент: учень розрізняє: приклади органічних речовин за назвами; аналізують та порівнюють:  структурні рівні організації білків; застосовує: інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності (працює з QR-Cоde, хмарними сервісами).
  •                   Ціннісний компонент: учень висловлює й обґрунтовує судження: про спільність складу та різницю вмісту хімічних елементів у живій та неживій природі.

 

 

 

doc
До підручника
Біологія 9 клас (Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.)
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
508
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку