Урок 9 клас. Білки, їхня структурна організація, різноманітність та біологічна роль

Про матеріал
Автор пропонує міні-конспект з використанням хмарних сервісів на уроках біології за новою програмою з останніми змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (2017 рік, рівень стандарт). Матеріали можуть бути використані учнями й вчителями біології для ефективної роботи на уроках під час актуалізації, засвоєння нового матеріалу, його узагальнення й систематизації, контролю знань учнів, для розвитку їх пізнавальних інтересів та практичних умінь і навичок.
Перегляд файлу

 Урок  9 клас. Білки, їхня структурна організація, різноманітність та біологічна роль

 

Мета уроку:

  • Формувати предметні компетентності:
  •                   знаннєвий компонент: вивчити поняття, терміни;

називати органічні та неорганічні речовини, що входять до складу організмів; розглянути будову, властивості та функції білків, структурні рівні організації білків; наводити приклади продуктів, що містять білки; пояснювати: необхідність зовнішніх джерел енергії для існування біологічних систем та роль білків у життєдіяльності організмів;

  •                   діяльнісний компонент: розпізнавати приклади органічних речовин за назвами; аналізувати й порівнювати структурні рівні організації білків;
  •                   ціннісний компонент: висловлює та обґрунтовує судження про спільність складу та різницю вмісту хімічних елементів у живій та неживій природі.
  •                 Ключові компетентності: спілкування державною мовою тлумачення біологічних понять, термінів; основні компетентності у природничих науках і технологіяхзнання та розуміння фундаментальних принципів біології та екології; екологічна грамотність і здорове життя – усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини; уміння вчитися впродовж життя – здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок організації навчального процесу; інформаційно-цифрова компетентність – застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності; ініціативність і підприємливість – генерувати нові ідеї щодо проектної та винахідницької діяльності; соціальна та громадянська компетентності – уміння працювати в команді з метою досягнення спільного результату; обізнаність та самовираження у сфері культури – розуміння гармонійної взаємодії людини й природи.

 

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Базові поняття і терміни: полімер, білки, амінокислоти, нуклеотиди, РНК, ДНК.

 

Обладнання і матеріали: підручник Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С. «Біологія» підруч. для 9 кл. 2017р., комп’ютер, інтерактивна дошка або проектор, презентація до уроку, учнівські комп’ютери, смартфони, ноутбуки, планшети, підключені до Інтернет-мережі.

 

Хід уроку

 

Дидактичні й розвивальні завдання та їхній зміст на різних етапах уроку

 

Етап уроку

Зміст

Час

Реалізація завдання

 

Органі-заційний момент

Підготов-ка технічного обладнан-ня до роботи

 

3хв

Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером.

 

З дозволу учителя учні виконують підключення ПК до Інтернету.

Актуалізація знань учнів

Перевірити знання учнів про неорганіч-ні речовини

 

5хв

Використовуючи Kahoot сервіс для створення тестів:

https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots (Додаток 4).

Використання socrative.com сервіс для створення тестів і вікторин:

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/38330912

Загальний доступ: Неорганічні речовини SOC-38330912

Вивчен-ня нового матеріа-лу

Ознайоми-ти з різноманіт-ністю білків

 

10хв

Використовуючи посилання на конспект «Автостопом по Біології»: https://drive.google.com    

/file/d/1tEV4_r0cGHaPbRAWIfVWYWoYhdzRKsgs/view

Скласти схему в Popplet

«Класифікація білків»

Будова білкової молекули

8хв

Прочитати текст в підручнику §3, с.17, скласти завдання в LearningApps.org «Будова білкової молекули»

Рівні органі­зації білкової молекули

7хв

LearningApps.org

QR-Cоde Сканувати даний код, щоб потрапити на завдання

Описание: QR Code Виконати завдання на повторення вивченого матеріалу.

Біологічна роль білків

 

 

5хв

Групова робота: скласти схему в

 Popplet використовуючи таблицю

підручника §3, с.17

Узагаль­нення, система-тизація й контроль знань і умінь уч­нів

Закріпити знання учнів про будову, різноманіт-ність білків та рівні організації білкової молекули

 

5хв

 

Розв’яжи кросворд «Білки» використовуючи http://puzzlecup.com

Посилання: http://puzzlecup.com/?guess=DAC4EB8158FCC1AU

(Додаток 5).

Домашнє завдання

Удоскона-лювати знання про особливос-ті будови білків

 

2хв

Опрацювати параграф підручника § 3, с. 15-18,

Дати відповіді на запитання й розв’язати тести на с. 18-19,

У сервісі Socrative створити онлайн тести

«Білки – великі молекули зі складною будовою»

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

  •                   Знаннєвий компонент: учень оперує термінами та поняттями:  полімер, білки, амінокислоти, нуклеотиди, РНК, ДНК; називає: органічні та неорганічні речовини, що входять до складу організмів;  описує: будову, властивості та функції білків, структурні рівні організації білків; наводить приклади: продуктів, що містять білки; пояснює: роль білків у життєдіяльності організмів;
  •                   Діяльнісний компонент: учень розрізняє: приклади органічних речовин за назвами; аналізують та порівнюють:  структурні рівні організації білків; застосовує: інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності (працює з QR-Cоde, хмарними сервісами).
  •                   Ціннісний компонент: учень висловлює й обґрунтовує судження: про спільність складу та різницю вмісту хімічних елементів у живій та неживій природі.

 

 

 

doc
До підручника
Біологія 9 клас (Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.)
Додано
19 лютого
Переглядів
213
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку