Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Контрольна робота: "Збереження та реалізація спадкової інформації" Варіант 1, 9 клас

Про матеріал

Контрольна робота містить різнорівневі тестові завдання для вчителів біології з метою використання їх для підсумкового контролю знань після вивчення теми, а також для підготовки учнів до незалежного зовнішнього оцінювання. Тестові завдання складено згідно вимог чинної програми з біології та методичних рекомендацій щодо критеріїв оцінювання, визначених Міністерством освіти і науки України.

Перегляд файлу

Контрольна робота 4    Варіант 1     Дата                              Оцінка

 

Збереження та реалізація спадкової інформації

Початковий рівень (3 бали)

Виберіть одну правильну відповідь

1.      Укажіть стадію гаметогенезу, на якій відбувається мейоз:

        розмноження;               дозрівання;

        росту;                             формування.

2.       Як називають розмноження за рахунок злиття гамет?

        копуляція;                       кон’югація; 

        вегетативне;                    партеногенез.

3.       Назвіть кількість послідовних поділів, з яких складається мейоз:

         два;                                  чотири;

         три;                                  один.

4.       Диплоїдний набір однохроматидних хромосом є в клітині під час:

         телофази мейозу І;

         анафази мейозу І;

         метафази мейозу ІІ;

         анафази мейозу ІІ;                 

         телофази мейозу ІІ.

5.       Де синтезуються білкові молекули?

          на мембранах комплексу Гольджі; 

          на мембранах лізосом;

          на мембранах зернистої ендоплазматичної сітки;     

          на мембранах незернистої ендоплазматичної сітки.

6.        Що таке транскрипція?

        переписування інформації з молекули ДНК на молекулу мРНК;

              транспорт амінокислотних залишків до місця синтезу білкової молекули;

  сполучення амінокислотних залишків у поліпептидний ланцюг; 

         набуття молекулою білка активного стану.

Середній рівень (3 бали)

Установіть відповідність

7. Установіть відповідність між стадіями гаметогенезу ссавців і подіями, які під час них відбуваються:


 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1 розмноження

2 росту

3 дозрівання

4 формування

 

 

 

А ущільнення  цитоплазми сперматозоїдів, формування частини зовнішніх оболонок яйцеклітин

Б послідовні мітотичні поділи первинних статевих клітин

В збільшення розмірів клітин

Г мейоз


8. Установіть відповідність між фазами мітозу та подіями, які під час них відбуваються:


 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1 профаза

2 метафаза

3 телофаза

4 анафаза

 

 

А розходження хроматид

Б розташування хромосом по центру клітини

В формування ядерної оболонки

Г зникнення ядерець

      Д  кон’югація гомологічних хромосом


Установіть послідовність етапів

9. Установіть правильну послідовність подій біосинтезу білка:

А згортання білка → транскрипція → трансляція;

Б трансляція → згортання білка → трансляція;

В  транскрипція → трансляція → згортання білка;

Г  трансляція → згортання білка → транскрипція;

Д  трансляція → транскрипція → згортання білка.

10. Дайте визначення термінам:

Мейоз – це _________________________________________________________ .

Транскрипція  це _________________________________________________ . Репарація – це _____________________________________________________ .

Достатній  рівень (3 бали)

Установіть відповідність

11. Установіть відповідність між малюнками та характеристиками стадій мейозу ІІ та дайте їм відповідні назви:

А   відбувається поділ центромер, хроматиди відокремлюються одна від одної, хромосоми містять у цілому гаплоїдний набір генів

Б   руйнуються ядерця та ядерні мембрани, хромосоми коротшають і товщають, центріолі переміщуються до протилежних полюсів клітини

В відбуваються процеси цитокінезу, хромосоми деспіралізуються,  формується ядерна оболонка, утворюються дві клітини з диплоїдним набором

C:\Users\68\Desktop\1.pngC:\Users\68\Desktop\3.pngC:\Users\68\Desktop\4.pngC:\Users\68\Desktop\2.pngГ хромосоми розташовуються вздовж екватора клітини. Генетична характеристика – n2c

1                              2                                3                                4

 

 

 

 

 

 

А  ___  ______________

Б __

_______________

В __

________________

Г __

_________________

 

Зробіть відповідні підписи до малюнку

12.  Зробіть відповідні підписи до схеми та вкажіть послідовні фази овогенезу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 _______________________________

2 _______________________________

3 _______________________________

4 _______________________________

5 _______________________________

6 _______________________________

7 _______________________________

Високий рівень (3 бали)

Дайте відповідь на одне із запропонованих запитань

13. Один із ланцюгів ДНК має послідовність АТТ ЦАТ ГАТ ГГГ АЦТ. Визначте послідовність нуклеотидів другого ланцюга й порахуйте, скільки в сумі аденілових нуклеотидів міститиметься в обох молекулах ДНК після реплікації. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

14. Які причини подібності й відмінностей між мітозом і мейозом? ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

15. Що спільного й відмінного між транскрипцією і реплікацією? ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 42
Оцінки та відгуки
 1. Крапивна Алла Володимирівна
  Щиро дякую! Наснаги в роботі.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Сук Валерія Євгеніївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Бойко Валерія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Ревізор Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Огороднік Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Садова Каріна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Гребенюк Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Гребенюк Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Гурман Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Гевко Антоніна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Руда Марта
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Куйбіда Галя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Гук Діана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Козира Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Задорожна Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Куцик Анастасія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Кушнір Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Сніжко Інеса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Назарук Емілія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Руденко Анастасія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. Лагойда Мирослава
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 22. Оксамит Віра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 23. Фурман Леся
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 24. Малина Руслана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 25. Татарук Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 26. Палихата Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 27. Боднар Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 28. Бабій Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 29. Боїло Леся
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 30. Файфер Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 31. Палихата Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 32. Бородай Ганна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 33. Бондар Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 34. Попович Юлія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 35. Кисіль Марія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
 36. Дарморіз Ірина
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 37. Богуш Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 38. Куфтяк Тетяна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 39. Яєчник Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 40. Калина Неля
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 41. Бойко Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 42. Nikifforov Valera
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 39 відгуків
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
14 лютого 2018
Переглядів
4465
Оцінка розробки
5.0 (42 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку