18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Контрольні роботи з геометрії, 7 клас

Про матеріал

Контрольні роботи за курс геометрії 7 класу. Матеріали містять 5 контрольних робіт. Кожна робота складена у 2 варіантах у формі ЗНО. Робота складається з 3 частин: І частина - тестова, завдання середнього рівня складності; ІІ частина - завдання достатнього рівня; ІІІ частина - завдання високого рівня.

Перегляд файлу

Контрольна робота №5 з теми «Коло і круг»    Варіант І

41-1 РисунокЧастина І ( по 1 балу за завдання)

1.Користуючись рисунком укажіть радіус кола

А)  ОА  ;           Б)  АD

В)  СМ   ;          Г)  ВD.

2. Чому дорівнюють кути OBD і ODB, якщо  BOD = 80° (див. рис. )?

А) 100° і 100°; Б) 80° і 40°;  В) 50° і 50°;  Г) інша відповідь.

3. Радіус кола дорівнює 7см. Чому дорівнює діаметр кола?

А) 3,5 см;   Б) 7см;   В) 14 см;    Г) 21 см.

4. DC — дотична до кола. Кут ВАС дорівнює  20°. Обчис­літь кути трикутника ОАВ.

А) 70°, 70°, 40°;      Б)20°,  70°, 90°;

В) 40°, 60°, 80°;   Г) інша відповідь.

 

5. Визначте взаємне розташування двох кіл, радіуси яких дорівнюють 5см і 7см, а відстань між їх центрами дорівнює з см.

А) дотикаються;   Б) перетинаються;   В) не мають спільних точок;

Г) визначити неможливо.

Частина ІІ ( по 2 бали за завдання)

6. У колі з центром у точці О проведено хорду АВ і діаметр ВС. Знайдіть кути трикутника АОС, якщо AOB = 146°.

7. Побудуйте коло описане навколо трикутника.

Частина ІІІ ( 3 бали)

8. Прямокутний трикутник АВС має сторони 6 см, 8 см та 10 см. Знайдіть радіус описаного навколо нього кола.

Контрольна робота №5 з теми «Коло і круг»    Варіант І

41-1 РисунокЧастина І ( по 1 балу за завдання)

1.Користуючись рисунком укажіть радіус кола

А)  ОА  ;           Б)  АD

В)  СМ   ;          Г)  ВD.

2. Чому дорівнюють кути OBD і ODB, якщо  BOD = 80° (див. рис. )?

А) 100° і 100°; Б) 80° і 40°;  В) 50° і 50°;  Г) інша відповідь.

3. Радіус кола дорівнює 7см. Чому дорівнює діаметр кола?

А) 3,5 см;   Б) 7см;   В) 14 см;    Г) 21 см.

4. DC — дотична до кола. Кут ВАС дорівнює  20°. Обчис­літь кути трикутника ОАВ.

А) 70°, 70°, 40°;      Б)20°,  70°, 90°;

В) 40°, 60°, 80°;   Г) інша відповідь.

 

5. Визначте взаємне розташування двох кіл, радіуси яких дорівнюють 5см і 7см, а відстань між їх центрами дорівнює з см.

А) дотикаються;   Б) перетинаються;   В) не мають спільних точок;

Г) визначити неможливо.

Частина ІІ ( по 2 бали за завдання)

6. У колі з центром у точці О проведено хорду АВ і діаметр ВС. Знайдіть кути трикутника АОС, якщо AOB = 146°.

7.Побудуйте коло описане навколо трикутника.

Частина ІІІ ( 3 бали)

8. Прямокутний трикутник АВС має сторони 6 см, 8 см та 10 см. Знайдіть радіус описаного навколо нього кола.

 

Перегляд файлу

Контрольна робота №4. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. В – І

Частина І ( по одному балу за завдання).

1. У трикутнику СОЕ сторони CO і ОЕ рівні. Як назива­ється трикутник?

А) рівнобедрений;  Б) рівносторонній;  В) прямокутний.

2. Як можна назвати рівнобедрений трикутник, у якого основа дорівнює бічній стороні?

А) рівнобедрений;  Б) рівносторонній;  В) прямокутний.

3. У рівнобедреному трикутнику одна сторона дорівнює 3 м, а друга 8 м. Чому може дорівнювати третя сторона?

А) 3 м;     Б) 8 м;     В) 11 м. 

4. У прямокутному трикутнику один із кутів дорівнює 47°. Чому дорівнюють два інші його кути?

А) 90° та 43°;    Б) 90° та 53°;    В) інша відповідь.

5. У трикутнику ABC кут А прямий. Як називається в цьому трикутнику сторона АВ?

А) основа;    Б) катет;   В) гіпотенуза.

Частина ІІ ( по 2 бали за завдання).

6. Доведіть рівність трикутників ABC і АМС за даними, позначеними на рис. 

 

7. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 37 см, а його основа менша від бічної сторони на 5 см. Знайдіть сторони цього трикутника.

Частина ІІІ ( 3 бали).

8. У прямокутному трикутнику ABC кут С прямий, АС = 24 см, кут В вдвічі більший за кут А. Катет ВС про­довжили за вершину В на відрізок ВМ так, що ВМ = АВ . Знайдіть AM.

 

Контрольна робота №4. Трикутники. Ознаки рівності трикутників. В – ІІ.

Частина І ( по одному балу за завдання).

 1. У трикутнику ABC сторони АВ і АС рівні. Як нази­вається трикутник ABC?

А) рівнобедрений;  Б) рівносторонній;  В) прямокутний.

 1. Чи можна вважати будь-який рівносторонній трикутник рівнобедреним?

А) так;  Б) ні.

 1. У рівнобедреному трикутнику дві сторони дорівнюють відповідно 5 см і 12 см. Чи може третя сторона бути основою?

А) так;   Б) ні.

 1. У прямокутному трикутнику один із кутів дорівнює 67°. Чому дорівнюють два інші його кути?

          А) 90° та 23°;    Б) 90° та 53°;    В) інша відповідь.

 1. У трикутнику ABC кут В прямий. Як називається в цьому трикутнику відрізок ВС?

А) основа;    Б) катет;   В) гіпотенуза.

Частина ІІ ( по 2 бали за завдання).

 1. За даними рис.  доведіть рівність трикутників АМК і АВК.

 

7. Периметр  рівнобедреного  трикутника дорівнює  48  см, а його бічна сторона менша від основи на 3 см. Знайдіть сторони цього трикутника.

Частина ІІІ ( 3 бали).

8. У прямокутному трикутнику ABC кут С прямий, кут В вдвічі менший від кута А. Катет АС продовжили за вершину А на відрізок АР так, що         АР = АВ. Знайдіть АС, якщо АР = 30  см.

 

 

Перегляд файлу

Контрольна робота №1 з теми «Елементарні геометричні фігури та їх властивості»     Варіант 1.

Частина І. (1 бал за завдання)

1.Скільки спільних точок мають дві прямі, що перетинаються?

А) тільки одну;   Б) безліч;   В) жодної;   Г) тільки дві.

2.Знайдіть кут між бісектрисою та стороною кута .

А) ;   Б) ;   В) ;   Г) .

3.Промінь OL лежить між сторонами кута АОВ, що дорівнює 90°. Знайдіть кут , якщо кут BOL дорівнює 35°

А) 20°;    Б)  35°;   В) 55°;       Г) 90°.

4.Яка з трьох точок лежить між двома іншими, якщо АВ=5см, АС=7см, ВС=2см.

А) В;   Б) А;   В) С;   Г) жодна.

5.Точка С лежить між точками А і В. Знайдіть довжину відрізка АС, якщо АВ=100см і ВС= 70см.

А) 30см;    Б) 40см;     В) 70см;     Г) 100см.

Частина ІІ. (2  бали за завдання)

6.На промені з початком в точці А позначено точки В та С. АВ=10,3 см, ВС=2,4 см. Яку довжину може мати відрізок АС?

7.Точка М ділить відрізок АВ на частини , довжини яких відносяться як 3:4. Знайдіть довжину відрізка МВ, якщо АВ=42см.

Частина ІІІ. (3 бали за завдання)

8. Промінь ОС лежить між сторонами кута АОВ, що дорівнює 140°. Знайдіть кути АОС і ВОС, якщо один з них на 40° більше за інший.

Контрольна робота №1 з теми «Елементарні геометричні фігури та їх властивості»    Варіант 2.

Частина І. (1 бал за завдання)

1.Скільки спільних точок мають дві паралельні прямі?

А) тільки одну;   Б) безліч;   В) жодної;   Г) тільки дві.

2.Знайдіть кут, якщо його бісектриса утворює з його стороною кут .

А) ;   Б) ;   В) ;   Г) .

 3.Промінь OL лежить між сторонами кута АОВ, що дорівнює 90°. Знайдіть кут , якщо кут BOL дорівнює 55°

А) 20°;    Б)  35°;   В) 55°;       Г) 90°.

4.Яка з трьох точок лежить між двома іншими, якщо МА=3см, АР=4см, МР=7см.

А) М;   Б) А;   В) жодна;   Г) Р.

5. Точка С лежить між точками А і В. Знайдіть довжину відрізка АС, якщо АВ=100см і ВС= 30см.

А) 30см;    Б) 40см;     В) 70см;     Г) 100см.

Частина ІІ. (2  бали за завдання)

6.На промені з початком в точці А позначено точки В та С. АС=7,8см, ВС=2,5см. Яку довжину може мати відрізок АВ?

7.Точка К ділить відрізок СР на частини , довжини яких відносяться як 2:5. Знайдіть довжину відрізка СК, якщо СР=21см.

Частина ІІІ. (3 бали за завдання)

8.Промінь ОС лежить між сторонами кута АОВ, що дорівнює 140°. Знайдіть кути АОС і ВОС, якщо вони відносяться як 5:2.

Перегляд файлу

Контрольна робота №2 з теми «Взаємне розміщення прямих на площині.» Варіант 1.

Частина І ( по 1 балу за завдання)

1. Знайдіть пару кутів, сума яких утворює прямий кут.

А)  35° та 65°;    Б) 67° та 23°;    В) 71° та 18°;   Г) 16° та 75°.

2.  Дано: Знайдіть

40-1 Рисунок

А) 40° та 140°; Б) 50° та 100°;   В) 80° та 40°.

3. Дано: Знайдіть

40-4 Рисунок

А) 50°, 50°, 130°; Б) 50°, 130°, 130°; В) 40°, 40°, 140°;

4. Один із суміжних кутів дорівнює . Чому дорівнює інший кут?

А) ;   Б) ;   В) ;   Г) .

5. Знайдіть вертикальні кути, якщо їх сума дорівнює .

А) ;;   Б) ;   В) та    Г) та

Частина ІІ ( по 2 бали за завдання)

6. Через вершини трикутника АВС проведіть прямі, паралельні до сторін трикутника АВС.

7. Знайдіть кути, утворені при перетині двох прямих, якщо сума трьох із них дорівнює 285°.

Частина ІІІ ( 3 бали)

8. При паралельних а і в і січній с внутрішні односторонні кути відносяться як 4:5. Знайдіть ці кути.

 

 

Контрольна робота №2 з теми «Взаємне розміщення прямих на площині.» Варіант 2.

Частина  І ( по 1 балу за завдання)

1. Знайдіть пару кутів, сума яких утворює прямий кут.

А)  15° та 85°;    Б) 78° та 22°;    В) 45° та 55°;   Г) 54° та 36°.

2. Дано: Знайдіть

40-2 Рисунок

А) 60° та 120°; Б) 50° та 100°;   В) 80° та 40°.

3. Дано: Знайдіть

40-3 Рисунок

А) 45°, 45°, 45°, 135°; Б) 50°, 130°, 130°; В) 40°, 40°, 140°;

4. Один із суміжних кутів дорівнює . Чому дорівнює інший кут?

А) ;   Б) ;   В) ;   Г) .

5. Сума двох вертикальних кутів дорівнює 210. Знайдіть ці кути.

А) 105; 105;   Б) 30; 180;   В) 210; 90;   Г) 105; 75.

Частина ІІ  ( по 2 бали за завдання)

 

6. Через вершини квадрата АВСD проведіть прямі,  паралельні діагоналям квадрату АВСD.

7. Знайдіть кути, утворені при перетині двох прямих, якщо сума трьох із них дорівнює 300°.

Частина ІІІ ( 3 бали)

8. При паралельних а і в і січній с внутрішні односторонні кути відносяться як 3:6. Знайдіть ці кути.

 

Перегляд файлу

Контрольна робота   №3. «Трикутники. Ознаки рівності трикутників»   Варіант 1

І частина ( по 1 балу за завдання).

1.У рівних трикутниках АВС і А1В1С1  АВ=3см, ВС=4см. Периметр ΔАВС дорівнює 12см. Знайдіть сторону А1 С1.

А) 3см;   Б) 5см;   В) 4см;   Г) 7см.

2.  Знайдіть третій кут трикутника, якщо його два кути дорівнюють 30° і 80°.

А) 30°;   Б) 40°;   В) 70°;    Г) 80°.

3. У трикутнику АВС А=25°, С=65°. Визначте вид трикутника.

А) прямокутний;   Б) тупокутний;  В) гострокутний;  Г) визначити неможливо.

4. Величина кутів трикутника відноситься як 3:5:1. Знайдіть кути трикутника.

А) 100°, 60°, 20°;   Б) 60°, 70°, 50;  В)  10°, 50°, 120°;  Г) 90°, 30°, 60°.

5. Побудуйте довільний трикутник і проведіть всі його медіани .

ІІ частина ( по 2 бали).

6.Дано: АВ = АМ; DA = AF .     Доведіть, що DВ = МF.

 

 

 

 

7. Відрізки AF і DM  перетинаються в точці  В так, що АВ = ВD,

FВ = ВМ. Знайдіть сторону АМ, якщо DF = 6см.

ІІІ частина ( 3 бали)

8. У трикутнику АВС кут А дорівнює 0,6 від кута С, а кут ВСD зовнішній і дорівнює 80°. Знайдіть кути трикутника АВС.

 

 

 

Контрольна робота   №3. «Трикутники. Ознаки рівності трикутників» 

Варіант 2

І частина ( по 1 балу за завдання).

1.У рівних трикутниках  МКР  і ЕDС  ЕD=6см, DС=5см. Периметр Δ ЕDС дорівнює 14см. Знайдіть сторону МК.

А) 5см;   Б) 6см;   В) 3см;   Г) 11см.

2.  Знайдіть третій кут трикутника, якщо його два кути дорівнюють 30° і 90°.

А) 50°;   Б) 40°;   В) 60°;    Г) 70°.

3. У трикутнику MNK  M=25°, N=55°. Визначте вид трикутника.

А) прямокутний;   Б) тупокутний;  В) гострокутний;  Г) визначити неможливо.

4. Величина кутів трикутника відноситься як 4:3:2. Знайдіть кути трикутника.

А) 80°, 60°, 40°;   Б) 100°, 60°, 20°;  В)  10°, 70°, 100°;  Г) 90°, 30°, 60°.

5. Побудуйте довільний трикутник і проведіть всі його висоти.

ІІ частина ( по 2 бали).

6. Дано: DB = BK , MB = BF .

 Доведіть, що DМ = FK .

 

 

 

7. Відрізки АD і ВС перетинаються в точці О так, що АО = ВО, СО = DО. Знайдіть ОВD, якщо ОАС = 48°.

ІІІ частина( 3 бали)

8. У трикутнику АВС зовнішній кут при вершині А дорівнює 125°, а кут С на 10° більше кута А. Знайдіть кути трикутника АВС.

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
4.7
Загальна:
4.6
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Baygush Sergiy
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Смоляк Ірина Михайлівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Сергієнко Алла Іванівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
zip
Додано
27 липня 2018
Переглядів
37367
Оцінка розробки
4.6 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку