10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Контрольні роботи з хімії 7 - 11 клас

Про матеріал
контрольні роботи з хімії для 7 - 11 класів /для вчителів хімії ,підготувала вчитель СЗШ №99 м. Львів/ можна використовувати для контролю та перевірки знань та вмінь учнів у вивченні матеріалу у 7 - 11 класах
Перегляд файлу

 

 


КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 по темі: «ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ» 7 клас

1 рівень ( 3 бали)

Варіант 1:  

Речовина – це…..Приклади.

Суміш – це…..Приклади.

Атом – це…….Малюнок.

Варіант 2:

Класифікація сумішей. Приклади.

Хімічний елемент – це……

Абсолютно чиста речовина :……..(формула, назва речовини).

Варіант 3: 

Неоднорідні суміші – це…….Приклади.

Однорідні суміші – це…….Приклади.

Прості речовини – це…….Приклади.

Варіант 4:

З яких частинок складається атом? Характеристика (заряд, маса).

Орбіталь – це……..

Складні речовини – це……..Приклади.

Варіант 5: 

Період – це…….Скільки є періодів? Як поділяються?

Група – це……..Скільки є груп? Як поділяються?

До яких періодів та груп належать лантаноїди та актиноїди?

Варіант 6: 

Охарактеризувати будову атома (малюнок).

Відносна атомна маса – це…….
Формула на обчислення відносної атомної маси:………

Варіант7: 

Матеріал – це…….Приклади.

Напишіть символи хімічних елементів, назви та  вимова яких не співпадають.

Фізичне тіло – це……….Приклади.

2 рівень ( 3 бали)

ЗАВДАННЯ

 1. Розподілити на Речовини та Фізичні тіла (1 бал)
 2. Розподілити суміші на Однорідні та Неоднорідні (1 бал)
 3. Написати план розділення суміші ( 1 бал)

Варіант 1:

 1. Олівець, колба, залізо, сірка, цвях.
 2. Олія у воді, залізна стружка і тирса, цукор у воді, крейда і пісок
 3. Залізна стружка і тирса, цукор

Варіант 2: 

 1. Мідний дріт, алюміній, свічка, віск, пробірка.
 2. Сіль у воді, молоко, повітря, нафта.
 3. Пісок, пінопласт, кух.сіль

Варіант 3: 

 1. Оцинкована трубка, олово, поліетилен, обкладинка, книжка.
 2. Оцет, газована вода, водопровідна  вода, глина у воді.
 3. Спирт , глина та тирса.

Варіант 4: 

 1. Целюлоза, зошит, ключ, срібло, брошка.
 2. Морська вода, повітря, олія у воді, кров.
 3. Мідна стружка, цукор, віск.

   Варіант 5:

 1. Мідний дріт, алюміній, свічка, віск, пробірка.
 2. Олія у воді, залізна стружка і тирса, цукор у воді, крейда і пісок
 3. Пісок, пінопласт, кух.сіль.

    Варіант 6: 

 1. Оцинкована трубка, олово, поліетилен, обкладинка, книжка
 2. Оцет, газована вода, водопровідна  вода, глина у воді.
 3. Спирт , глина та тирса.

 

Варіант 7:

 1. Спирт , глина та тирса.
 2. Сіль у воді, молоко, повітря, нафта.
 3. Пісок, пінопласт, кух.сіль.

 

3 рівень ( 3 бали ) 

Охарактеризувати за планом запропоновані вашому варіанту  хімічні елементи

ПЛАН

        Номер,хімічний символ  та назва елемента

 1. Період - ……(великий  або малий,не завершений). З якими елементами межує?
 2.  Група:…….(головна або побічна).З якими елементами межує?
 3. Ряд:…….(парний або не парний)
 4. Відносна атомна маса:……..Аr( Е ) = ?.

Порівняйте масу вашого хім.елеиента, у скільки разів більша, ніж маса Флуору. Порівняйте,  на скільки більша маса вашого елемента, ніж маса Гелію.

 1. Протони ( р): ……
 2. Нейтрони (n):…..
 3. Електрони (е):……

 

Варіант 1: №11, 13.

Варіант 2: № 55, 14,

Варіант 3: №, 22, 99

Варіант 4: ,№ 30, 62

Варіант 5: № 88, 28.

Варіант 6: № 87, 7.

Варіант 7: № 38, 9.

 

4 рівень ( 3 бали)

 

Хімічні формули речовин:

А) води…?…..

Б) кисню…?…..

В) вуглекислого газу?………

Г) кухонної солі…?…….

Знаючи , як знайти відносні атомні маси хімічних елементів, з яких складаються формули цих речовин, обчисліть маси  молекул.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 ПО ТЕМІ "ОСНОВНІ ХІМ.ПОНЯТТЯ" 7 КЛАС

1 РІВЕНЬ (3 БАЛИ)

Варіант 1

1) Валентність - це....

2) Валентність Оксигену:......

3)Відноснамолекулярнамаса - це....

Варіант 2

1) Масовачасткаелементів - це....

2)Формула на обчисленнямасовоїчастки:....

3)ВалентністьГідрогену:...

Варіант 3

1)Простіречовини - це....Приклади.

2)Фізичніявища - це....Приклади.

3)Валентність Хлору в бінарнихсполуках:.....(коли хім.елемент на другому місці)

Варіант 4

1)Складніречовини - це....Приклади.

2)Хімічніявища - це....Приклади.

3)ВалентністьСульфуру в бінарнихсполуках:....(коли хім.елемент на другому місці)

Варіант 5

1)Ознакихім.явищ:а).....б).......в)........г).......д)........

2)Хімічніявища - це.....реакції.

3)ВалентністьМагнію:.....

Варіант 6

1)Реагентиабовихідніречовини -  це.....

2)Продуктиреакції-це......

3)ВалентністьФеруму:......та.........

 

2 РІВЕНЬ(3 БАЛИ)

1. Скластиформули за валентністю:

Варіант 1:CaO, ALO, Fe(III)O, P(V)O

Варіант 2:Mn(VII)O, Mn(III)O, Mn(II)O, Mn(IV)O

Варіант 3:Cr(II)O, Cr(III)O, Cr(VI)O, Cu(I)O

Варіант 4:CL(I)O, CL(III)O, CL(VII)O, Cu(II)O

Варіант 5:P(III)O, P(V)O, Pb(IV)O, Pb(II)O

Варіант 6:S(VI)O, S(IV)O, CaO, NaO

2.Вказати валентністьхім.елементів у формулах:

Варіант 1:BaO, BaCL2, Na2S, PH3

Варіант 2: NaCL, Al2S3, P2O5, CH4, 

Варіант 3: HCL, Fe2O3, K2S, H2Te

Варіант 4:Li2O, MgCL2, AsH3, Fe2S3

Варіант 5: PCL5, P2O5, SiH4, K2O

Варіант 6: PH3, CL2O7, H2O, Na2S

3. Обчислитивідносні  молекулярнімасиречовин, формулияких:

Варіант1:CL2, P2O5, H2SO4, Ca3(PO4)2

Варіант2:CL2O7, N2 , H2CO3, (NH4)2S

Варіант3:O3, N2O5, H2SiO3, Al2(SO4)3

Варіант 4:Br2, (NH4)2CO3, H2MnO4, Cr2O3

Варіант 5:Br2O7, Cl2, Al2(SO4)3, HIO4

Варіант6:O3, AL2O3, H3PO4, (NH4)3PO4

 

3 РІВЕНЬ (3 Бали)

Розв"язати задачу.

Варіант1:

1)Визначитимасовічасткиелементіввречовині: (NH4)2SO4

2) До складу речовинивходять:Сульфур - 40% та Оксиген - 60%. Яка формула речовини? Обчислитивідноснумолекулярнумасу.

Варіант 2: 

1)Визначитимасовічасткиелементівв речовині:Ca3(PO4)2

2) До складу речовинивходять:Нітроген - 36,84% та Оксиген - 63,16%. Яка формула речовини? Обчислитивідноснумолекулярнумасу.

Варіант 3: 

1)Визначитимасовічасткиелементіввречовині:(NH4)3PO4

2)До складу речовинивходять: Силіцій - 46,67% та Оксиген - 53.33%.Яка формула речовини? Обчислитивідноснумолекулярнумасу.

Варіант 4: 

1)Визначитимасовічасткиелементівв речовині:AL2(SO4)3

2)До складу речовинивходять:Купрум - 66,6% та Сульфур - 33,4%.Яка формула речовини? Обчислитивідноснумолекулярнумасу.

Варіант 5:

 1)Визначитимасовічасткиелементіввречовині:Zn(NO3)2

2)До складу речовинивходять: Карбон - 75% та Гідроген - 25%. Яка формула речовини? Обчислитивідноснумолекулярнумасу.

Варіант 6:

1) Визначитимасовічасткиелементіввречовині:(NH4)2CO3

2)До складу речовинивходять: Гідроген - 5.88% та Сульфур - 94,12%.Яка формула речовини? Обчислитивідноснумолекулярнумасу.

4 РІВЕНЬ (3 Бали)

Варіант 1:Відносна молекулярнамаса оксиду у 38 разівбільшавідвідносноїмолекулярноїмасиводню (Н2).До його складу входять:Нітроген - 36.84% та Оксиген. ЗНАЙДІТЬ ФОРМУЛУ ОКСИДУ.

Варіант 2:Відносна молекулярнамасаречовини у 10 разівбільшавідвідносноїмолекулярноїмаси метану  (СН4).До його складу входять:Ферум - 70% та Оксиген. ЗНАЙДІТЬ ФОРМУЛУ.

Варіант 3:Відносна молекулярнамасачотиривалентногоелемента в оксиді - 64, а масовачастка Оксигену в ньому - 50 %.Яка формула речовини?

 Варіант 4:Відносна молекулярнамасаречовини у 71 разівбільшавідвідносноїмолекулярноїмасиводню (Н2).До його складу входять : Фосфор - 43,66% та Оксиген. Знайдіть формулу речовини..

Варіант 5:Відносна молекулярнамасашестивалентногоелемента в оксиді  - 80,а масовачастка Оксигену в ньому -

60 %.Яка формула речовини?

Варіант 6:

Відноснамолекулярнамасап"ятивалентногоелемента в оксиді - 142, а масовачастка Оксигену в ньому - 56,34 %.Яка формула речовини?

 

7 клас

Контрольна робота №3 (семестрова 2 )

1 рівень (3 бали) 

В-1:Відносна атомна маса- це…(правило).

В-2:Відносна молекулярна маса-це…(правило).
В-3:Відносна масова частка (w%)-це….(правило або формула).

В-4:Валентність-це…(правило).

В-5:Оксиди- це….(правило).
В-6:Горіння – це….(правило).
В-7:Окиснення – це….(правило).

В-8:Каталізатор-це….(правило).

В-9:Фізичні явища-це……(правило)
В-10:Хімічні явища-це…(правило).

2 рівень (3 бали)

Визначити валентність хім.елементів.

У підкресленій хім .формулі обчислити відносну молекулярну масу та відносні масові частки хім.елементів (w%).

В-1:CaO, Al2O3,Li2O,PH3.

В-2:BaO,Fe2O3,Na2O,CH4.

В-3:SrO,Cr2O3,K2O,AsH4.

В-4:FeO,Mn2O3,Rb2O,H2S.

В-5:PbO,Cl2O7,SnO2,H2Se.

В-6:BeO,Br2O7,PbO2,H2Te.

В-7:ZnO,Mn2O7,Sc2O3,NH3.

В-8:CuO,P2O3,SO2,HCl.

В-9:MnO,P2O5,SO3,HF.

В-10:CrO,As2O5,WO3,HI.

 

3 рівень (3 бали)

Скласти хім.формули  (на відповідність). Написати хім.рівняння реакцій з водою. Урівняти.

(1,5 бали)

В-1:SO2        H2SO4        

 SO3         H2CO3

      CO2         H2SO3

      Al2O3     NaOH

В-2:P2O5       HPO3

       As2O5    HNO3

       N2O5      NaOH

       ZnO        H3AsO4

В-3:Li2O       Mg(OH)2

      CaO         CsOH

      MgO       Ca(OH)2

     BeO         LiOH

В-4:BaO       NaOH

      Na2O      LiOH

      MgO      Ba(OH)2

       Fe2O3    Mg(OH)2

В-5:FeO        KOH

       K2O        H2SO4

      HgO        Hg(OH)2

       ZnO        Fe(OH)2

В-6:Rb2O     H2SO3

       Al2O3H2SO4

       SO3        RBOH

       SO2        Pb(OH)2

В-7:CO2      Ba(OH)2

      P2O5      H2CO3

      BeO      H3PO4

      BaO       PB(OH)2

В-8:SiO2       HNO3

       N2O5      H2SO3

      MgO        Mg(OH)2

      FeO          Fe(OH)2

В-9:K2O       CsOH

       ZnO        H2CO3

       SO3         H2SO4

       CO2         KOH

В-10:Na2O      H2CO3 

         CaO          Ca(OH)2

         SiO2        H2SO3

         CO2         NaOH

Скласти хім.рівняння реакцій. Урівняти. Дати назви утвореним оксидам.(1,5 бали)

В-1:Ba+O2=….

       Li+O2=…..

       P+O2=….

      Fe(III)+O2=…

В-2:Li+O2=….

        Cr(II)+O2=....

        Mg+O2=…

S(IV)+O2=…

В-3:Na+O2=…

         Ca+O2=....

Cl2+O2=….

Pb+O2=…

 

В-4:C(IV)+O2=…

       Zn+O2=…

       K+O2=…

       W(VI)+O2=….

В-5:Fe(II)+O2=…

       P(III)+O2=…

       Sr+O2=…

       K+O2=….

В-6:Cs+O2=…

        Se+O2=…

N2(II) +O2=….

Hg+O2=…

В-7:Si+O2=…

        Ba+O2=…

        P(V) +O2=…

        Mg +O2=….

В-8:Ca+O2=…

         V+O2=…

         Sc+O2=…

          Na+O2=…

В-9:C+O2=…

         Te(IV)+O2=….

        Mg+O2=…..

        Sn+O2=….

B-10: Li+O2=…

         Hg(II)+O2=…

          Fe(III)+O2=….

          Br2+O2=….

4 рівень (3 бали)

Задачі.

Розв’зок оформити починаючи з дано:

mсолі

mводи

mрозчину

W,солі (%)

В-1

5гр

200гр

?

?

В-2

5гр

?

340гр

?

В-3

?

?

250гр

15%

В-4

10гр

150гр

?

?

В-5

?

?

450гр

25%

В-6

8гр

?

64гр

?

В-7

80гр

?

350гр

?

В-8

?

?

360гр

40%

В-9

?

?

650гр

20%

В-10

140гр

640гр

?

?

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4 по темі: «Простіречовини( кисень)» 7 клас

Варіант І

І рівень (3 бали)

1. (0,5 бала) Укажіть хімічний символ Оксигену:.................

 

2. (0,5 бала) Укажіть молекулярну (формульну) масу кисню:...............

 

3. (0,5 бала) Укажіть фізичні властивості притаманні кисню:...............

 

4. (0,5 бала) Кисень в промисловості одержують:..............

 

5. (0,5 бала) Назвіть прізвище вченого, якого вважають першовідкривачем кисню:............

 

6. (0,5 бала) Якщо в пробірку з киснем внести тліючу скіпку, вона:...............

\

ІІ рівень

7. (1,5 бала) Установіть відповідність між поняттям та його визначенням:

А) Оксиди

Б) Повільне окиснення

В) Каталізатори

Г) Дихання

 

1) Речовини, які змінюють швидкість хімічної реакції, проте самі в ній не витрачаються

2) сукупність процесів, які забезпечують потрапляння в організм кисню і виділення з нього органічних речовин із вивільненням енергії, що міститься в них, необхідної для життєдіяльності

3) це суміш кисню з воднем у спів відношенні 1:2

4) бінарні сполуки хімічних елементів з Оксигеном

5) процес повільної взаємодії речовин із киснем без утворення полум’я та великої кількості теплоти

 

8. (1,5 бала) Складіть формули наступних оксидів: Алюміній оксид, карбон (ІV) оксид, гідроген оксид, сульфур (VI) оксид

ІІІ рівень

9. (1 бал) Складіть рівняння реакцій:

а) S + О2 

б) Н2S + О2 

в) Fe + О2 

10. (1 бал) Розрахуйте масову частку Оксисену в Al2O3.

11. (1 бал) Здійсніть ланцюжок перетворень за схемою (написати хім.реакцію):

С→ СО2

Дати назву продукту реакції.

ІV рівень

12. (1 бал) Визначте валентність елементів у наведених оксидах, назвіть ці оксиди: CaO, Cl2O7, N2O, SiO2.

13. (1 бал) Реакції, у яких з однієї речовини утворюється декілька інших речовини, називають…Наведіть загальний вигляд даної реакції. Складіть хімічне рівняння даної реакції з калій перманганату.

14. (1 бал ) Деяка сполука Гідрогену з Оксисену містить 94,12% оксигену. Відносна молекулярна маса цієї сполуки – 34 а.о.м. Визначте формулу сполуки НxOy.

 

Варіант ІІ

І рівень (3 бали)

1. (0,5 бала)Укажіть хімічну формулу кисню:........

 

2. (0,5 бала) Укажіть відносну атомну масу Оксигену:..........

 

3. (0,5 бала)Укажіть фізичні властивості притаманні озону:.........

 

4. (0,5 бала)Кисень у лабораторії одержують розкладанням:..............

 

5. (0,5 бала) Назвіть прізвище вченого, який відкрив закон збереження маси:.....................

6. (0,5 бала) Кисень можна збирати способом витіснення води, тому, що він за стандартних умов:...........

 

ІІ рівень

7. (1,5 бала) Установіть відповідність між поняттям та його визначенням:

А) Хімічне рівняння

Б) Реакції окиснення

В) Вибух

Г) Горіння

 

1) дуже швидке горіння речовин

2) сукупність процесів, які забезпечують потрапляння в організм кисню і виділення з нього органічних речовин із вивільненням енергії, що міститься в них, необхідної для життєдіяльності

3) реакції взаємодії речовин з киснем

4) швидкий процес окиснення речовин, що супроводжуються виділенням великої кількості теплоти і, здебільшого, світла.

5) скорочений запис хімічної реакції хімічними символами елементів і хімічними формулами

8. (1,5 бала) Складіть формули наступних оксидів: Ферум(ІІІ) оксид, карбон (ІІ) оксид, кальцій оксид, натрій оксид

ІІІ рівень

9. (1 бал) Складіть рівняння реакцій:

а) С + О2 

б) СН4 + О2 

в) Al + О2 

10. (1 бал) Розрахуйте масову частку Оксисену в Fe2O3.

11. (1 бал) Здійсніть ланцюжок перетворень за схемою (написати хім.реакці.):

Н2→ Н2О

Дати назву продукту реакції.

 

ІV рівень

12. (1 бал) Визначте валентність елементів у наведених оксидах, назвіть ці оксиди: K2O, P2O3, NO2, SO3.

13. (1 бал) Реакції, у яких із двох простих або складних речовин утворюється одна речовина, називають…Наведіть загальний вигляд даної реакції. Складіть хімічне рівняння даної реакції між глюкозою та киснем.

14. (1 бал) Деяка сполука Купруму з Оксисеном містить 88,9% Купруму. Відносна молекулярна маса цієї сполуки – 144. Визначте формулу сполуки CuxOy.

 

3 варіант

1 рівень (3 бали)

1.( 0,5 бали) Хім.формула озону:.............

2.(0,5 бали) Напишіть хім.формули газів, які входять до складу повітря:...........

3. (0, 5 бали) Масова частка кисню в повітрі (%):..............

4.( 0,5 бали) Розрахуйте, у скільки разів кисень важчий за повітря.

5.(0,5 бали) Назвіть прізвище вченого, який запропонував хім. посуд для транспортування рідкого кисню.

6.(0,5 бали) Кисень в зрідженому стані має.....колір.

 

2 рівень (3 бали)

1. (1,5 бала)

А) Оксиди

Б) Повільне окиснення

В) Каталізатори

Г) Горіння

 

1) Речовини, які змінюють швидкість хімічної реакції, проте самі в ній не витрачаються

4) швидкий процес окиснення речовин, що супроводжуються виділенням великої кількості теплоти і, здебільшого, світла.

3) це суміш кисню з воднем у спів відношенні 1:2

4) бінарні сполуки хімічних елементів з Оксигеном

5) процес повільної взаємодії речовин із киснем без утворення полум’я та великої кількості теплоти

8. (1,5 бала) Складіть формули наступних оксидів: манган(ІV) оксид, купрум(ІІ) оксид, магній оксид, калій оксид

ІІІ рівень

9. (1 бал) Складіть рівняння реакцій:

а) P + О2 

б) PH3 + О2 

в)  Sc + О2 

10. (1 бал) Розрахуйте масову частку Оксисену  в Cl2O7.

11. (1 бал) Здійсніть ланцюжок перетворень за схемою (написати хім.реакцію):

Mg→MgО 

Дати назву продукту реакції.

ІV рівень

12. (1 бал) Визначте валентність елементів у наведених оксидах, назвіть ці оксиди: WO3, Cl2O7, N2O, Cr2O3.

13. (1 бал) Реакції, у яких з однієї речовини утворюється декілька інших речовини, називають… Наведіть загальний вигляд даної реакції. Складіть хімічне рівняння даної реакції з гідроген пероксиду.

14. (1 бал) Деяка сполука Карбону з Гідрогеном містить 75% Карбону. Відносна молекулярна маса цієї сполуки – 16 а.о.м. Визначте формулу сполуки CxHy.

 

4 варіант 

1 рівень ( 3 бали )

1. (0,5 бала) Укажіть хімічну формулу азоту :.................

 

2. (0,5 бала) Укажіть молекулярну (формульну) масу азоту:...............

 

3. (0,5 бала) Укажіть фізичні властивості притаманні кисню:...............

 

4. (0,5 бала) Кисень в промисловості одержують:..............

 

5. (0,5 бала) Назвіть прізвище вченого, який дослідив властивості кисню:............

 

6. (0,5 бала) Якщо в пробірку з киснем внести тліючу скіпку, вона:...............

2 рівень (3 бали)

А) Оксиди

Б) Повільне окиснення

В) Каталізатори

Г) Дихання

 

1) Речовини, які змінюють швидкість хімічної реакції, проте самі в ній не витрачаються

2) сукупність процесів, які забезпечують потрапляння в організм кисню і виділення з нього органічних речовин із вивільненням енергії, що міститься в них, необхідної для життєдіяльності

3) це суміш кисню з воднем у спів відношенні 1:2

4) бінарні сполуки хімічних елементів з Оксигеном

5) процес повільної взаємодії речовин із киснем без утворення полум’я та великої кількості теплоти

 

8. (1,5 бала) Складіть формули наступних оксидів: барій оксид, сульфур V) оксид,  літій оксид, селен (VI) оксид

ІІІ рівень

9. (1 бал) Складіть рівняння реакцій:

а) Si + О2 

б) CS2 + О2 

в)  Ba + О2 

10. (1 бал) Розрахуйте масову частку Оксисену  в Cl2O7.

11. (1 бал) Здійсніть ланцюжок перетворень за схемою (написати хім.реакцію):

P→ P2O5 

Дати назву продукту реакції.

ІV рівень

12. (1 бал) Визначте валентність елементів у наведених оксидах, назвіть ці оксиди: MnO2, Mn2O3, Mn2O7,MnO.

13. (1 бал) Реакції, у яких із двох простих або складних речовин утворюється одна речовина, називають…Наведіть загальний вигляд даної реакції. Складіть хімічне рівняння даної реакції між глюкозою та киснем.

14. (1 бал) Деяка сполука Сульфуру  з Гідрогеном містить 94,11% Сульфуру. Відносна молекулярна маса цієї сполуки – 34. Визначте формулу сполуки  SxHy.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5 (семестрова2) 7 КЛАС

1 рівень (3 бали)

1) Доповнити правило (1 бал).

Варіант 1: Атом – це…….Малюнок.

Варіант 2: Валентність - це.........Валентність Оксигену:......

ВалентністьГідрогену:....

Варіант 3: Масовачасткаелементів - це....Формула:....

Варіант 4: Простіречовини - це....Приклади.

Варіант 5: Відноснаатомнамаса – це…….Формула:.....
Варіант 6:Хімічніявища - це......Приклади.

2) Вказативалентністьхім.елементів у формулах (1 бал):

Варіант 1: BaO, BaCL2, Na2S, PH3

Варіант 2: NaCL, Al2S3, P2O5, CH4,

Варіант 3: HCL, Fe2O3, K2S, H2Te

Варіант 4: Li2O, MgCL2, AsH3, Fe2S3

Варіант 5: PCL5, P2O5, SiH4, K2O

Варіант 6: PH3, CL2O7, H2O, Na2S

3) Знайтиоксиди. Датиназви оксидам (1 бал):

Варіант1: CL2, P2O5, H2SO4, BaO,Ca3(PO4)2

Варіант2: CL2O7, N2 , H2CO3, (NH4)2S, SO3

Варіант3: Na2O, O3, N2O5, H2SiO3, Al2(SO4)3

Варіант 4: Br2, BaO, (NH4)2CO3, H2MnO4, Cr2O3

Варіант 5: Br2O7, Cl2, Al2O3, Al2(SO4)3, HIO4

Варіант 6: O3, AL2O3, H3PO4, (NH4)3PO4, Mn2O7

2  рівень ( 3 бали)

Розв"язатизадачі  (2 бали).

Варіант1:

1) Визначитимасовічасткиелементіввречовині: (NH4)2SO4

2) До складу речовинивходять:Сульфур - 40% та Оксиген - 60%. Яка формула речовини? Обчислитивідноснумолекулярнумасу.

Варіант 2:

1) Визначитимасовічасткиелементівв речовині:Ca3(PO4)2

2) До складу речовинивходять:Нітроген - 36,84% та Оксиген - 63,16%. Яка формула речовини? Обчислитивідноснумолекулярнумасу.

Варіант 3:

1) Визначитимасовічасткиелементіввречовині:(NH4)3PO4

2) До складу речовинивходять: Силіцій - 46,67% та Оксиген - 53.33%.Яка формула речовини? Обчислитивідноснумолекулярнумасу.

Варіант 4:

1) Визначитимасовічасткиелементівв речовині:AL2(SO4)3

2) До складу речовинивходять:Купрум - 66,6% та Сульфур - 33,4%.Яка формула речовини? Обчислитивідноснумолекулярнумасу.

Варіант 5:

1) Визначитимасовічасткиелементіввречовині:Zn(NO3)2

2) До складу речовинивходять: Карбон - 75% та Гідроген - 25%. Яка формула речовини? Обчислитивідноснумолекулярнумасу.

Варіант 6:

1) Визначитимасовічасткиелементіввречовині:(NH4)2CO3

2) До складу речовинивходять: Гідроген - 5.88% та Сульфур - 94,12%.Яка формула речовини? Обчислитивідноснумолекулярнумасу.

3) Скластихім.рівнянняреакцій. Урівняти.( 1 бал):

В-1:

а) Ba+O2=….

 б) Li+O2=…..

в) P+O2=….

г) Fe(III)+O2=…

В-2: а) Li+O2=….

Cr(II)+O2=....

Mg+O2=…

S(IV)+O2=…

В-3: Na+O2=…

Ca+O2=....

Cl2+O2=….

Pb+O2=…

В-4: C(IV)+O2=…

Zn+O2=…

K+O2=…

W(VI)+O2=….

В-5:Fe(II)+O2=…

P(III)+O2=…

Sr+O2=…

K+O2=….

В-6: Cs+O2=…

Se+O2=…

N2(II) +O2=….

Hg+O2=…

3 рівень (3 бали)

1) Розв"язати задачу, використовуючи закон збереженнямасиречовин ( 1 бал):

Варіант 1: Яка масаневідомоїречовинирозклалася при нагріванні, якщоутворивсякальцій оксид масою 12,6 грам і карбон (ІV) оксид масою 6,2 грами?

Варіант 2: Яка масаневідомоїречовинизгоріла в киснімасою 8 грам, якщоутворився карбон (ІV) оксид масою 6,76 грам та вода масою  21, 43 грами?

Варіант 3: Яка маса осаду утворилася, якщопровзаємодіяло 24,3 грами гашеного вапнаCa (OH)2 з карбон (ІV) оксидом масою 15,8 грам? Окрім осаду виділилася вода масою 7,6 грам.

Варіант 4:Яка масаневідомоїречовинирозклалася при нагріванні, якщоутворивсякальцій оксид масою 24,6 грам і карбон (ІV) оксид масою 16,2 грами?

Варіант 5:Яка масаневідомоїречовинизгоріла в киснімасою 16 грам, якщоутворився карбон (ІV) оксид масою 23,4  грами та вода масо 11  грам?

Варіант6:Яка маса осаду утворилася, якщопровзаємодіяло 14,3 грами гашеного вапнаCa (OH)2 з карбон (ІV) оксидом масою 25,8 грам? Окрім осаду виділилася вода масою 17,6 грам.

2) Скластихім.формули (на відповідність). Написатихім.рівнянняреакцій з водою. Депотрібно, урівняти. (1 бал).

В-1:SO2     H2SO4

    SO3       H2CO3

    CO2       H2SO3

    Al2O3    NaOH

В-2:P2O5      HPO3

     As2O5     HNO3

     Nа2O      H3AsO4 

     ZnO        NaOH

В-3:Li2O      Mg(OH)2

     CaO        CsOH

     MgO        Ca(OH)2

     BeO         LiOH

В-4:BaO       NaOH

      Na2O       LiOH

      MgO        Ba(OH)2

     Fe2O3      Mg(OH)2

В-5: FeO         KOH

       K2O      H2SO4

      HgO        Hg(OH)2

       ZnO        Fe(OH)2

В-6:Rb2O      H2SO3

    Al2O3       H2SO4

      SO3        RbOH

       SO2         Pb(OH)2

 3) Розв"язати задачу (1 бал).

Розв’зок оформити, починаючи з дано: 

m,солі

m,Н2О

m,р - ну

W,солі (%)

В-1

5 грNaCl

200 гр

? гр

? %

В-2

6 гр Na2CO3

? гр

340 гр

? %

В-3

? гр CaCO3

? гр

250 гр

15%

В-4

10 гр KI

150 гр

? гр

? %

В-5

? гр KHCO3

? гр

450 гр

25%

В-6

8 гр NaHCO3

? гр

64 гр

? %

4 рівень ( 3 бали)

Розв"язати задачу.

Варіант 1: До розчину солі масою 250 гр з масовою часткою солі 20% долили води об"ємом 150 мл. Яка масова частка речовини в утвореному розчині?

Варіант 2: До розчину солі масою 300 грам з масовою часткою речовини 15% долили води масою 200 грам. Знайти масову частку солі в новоутвореному розчині.

Варіант 3: Для засолювання огірків застосовують розчин солі з масовою часткою 6%. Яку масусолі та води треба взяти,  щоб приготувати такий розчин масою 2 кг?

Варіант 4: Виготовили розчин цукрумасою 120 грам з масовою часткою цукру 0,2%. Обчислити масу цукру та води у цьому розчині.

Варіант 5: Обчисліть масу гашеного вапна (Ca(OH)2), щоміститься в розчиніоб"ємом 600 мл з масовоючасткоюречовини  15%, якщойогогустина - 1, 1 г/мл.

Варіант 6: До розчинухлоридноїкислотиоб"ємом 120 мл з масовоючасткою 4% і густиною 1,02 г/мл, долили воду об"ємом 100мл. Яка масовачасткакислоти в утвореномурозчині?

 

 •  
 •  
 •  
 •  

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 за темою "Періодичний закон і Періодична система хім. елементів Д.І. Менделєєва"

1 рівень (3 бали)

Варіант 1: Група - це...Скільки є груп? Як поділяються?

Варіант 2: Сформулюйте Періодичний закон. Коли і ким був сформульований Періодичний закон?

Варіант 3: Лужні метали:...........Характ-ка властивостей Натрію.

Варіант 4: Період - це.....Сільки є періодів? Як поділяються?

Варіант 5: Класифікація - це........Якою була перша спроба класифікації хім.елементів?

Варіант 6: Галогени:..........Характеристика властивостей Хлору.

Варіант 7: Інертні  (благородні) гази:.......Характ-ка інертних газів. Що значає з латин."геліос"?

Варіант 8: Ряд - це......... Як поділяються?

 

2 рівень (3 бали) 

Завдання (1, 5 бали)

Охарактеризуйте хім. елементи за місцемположення у ПС:

Варіант 1: №11, 13.

Варіант 2: № 55, 14,

Варіант 3: №, 22, 99

Варіант 4: № 30, 62

Варіант 5: № 88, 28. 

Варіант 6: № 87, 7.
Варіант 7: № 38, 9.

Варіант 8: № 92, 12.

За планом: №періоду (великий чималий); № групи (головначипобічна); №ряду (парнийчинепарний); з якимихім.елементамимежує?; Аr(Е)==?; протони (p), нейтрони (n), електрони (e).

2) Задача (1,5 бали)

Варіант 1: Оксид I групимаєМr =62.Який цеелемент?

Варіант 2: Оксид I групимаєМr = 94. Якийцеелемент?

Варіант 3: Оксид I групиМr = 30. Якийцеелемент?

Варіант 4: Оксид III групи. Мr= 70. Якийцеелемент?

Варіант 5: Оксид IV групи. Мr = 44. Якийцеелемент?

Варіант 6 : Оксид IV групи. Мr = 60. Якийцеелемент?

Варіант 7: Оксид V групи. Мr = 108. Якийцеелемент?

Bаріант 8 : Оксид V групи. Мr = 142. Якийцеелемент?

3 рівень (3 бали)

Задача 

Варіант 1: ЕО2, W (O) = 53, 3%. E- ?

Варіант 2: E2O3, W (O)= 47,05%. E- ?

Варіант 3: Е2О5,  W (O)=56,3%.  Е- ?

Варіант 4: Е2О3, W (O)= 68,57%. Е- ?

Варіант 5: Е2О5, W (O)= 34,78%. E-?

Варіант 6: ЕО2,  W(E)=60,00%.  Е-?

Варіант 7: ЕО2, W(O)=21,23%. E-?

Варіант 8: Е2О5, W(O)=56,3%. E-?

 

4 рівень ( 3 бали)

Детально пояснити з точки зору розміщення хім. елементів у Періодичній системі та з точки зору будови атомів, як змінюються властивості на проміжках:

Варіант 1: Li - F

Варіант 2: Mg - CI

Варіант 3: Al - P

Варіант 4:Be - O

Варіант 5:P - Ar

Варіант 6: Ar - Sc

Варіант 7: K- Ga

Варіант 8: Mg - S

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3 (семестрова1) ПО ТЕМІ

«ХІМІЧНИЙ ЗВ»ЯЗОК.БУДОВА РЕЧОВИНИ»

1 рівень (3бали)

Варіант1

Хім.зв"зок- це....

Намал.схемуутвор.хім.зв"зку в молекулі Н2. (малюнок)

Катіони - це.....Приклади

Варіант2

Ковалентнийзв"язок - це....Приклади

Охаректир-те атомнукристалічнугратку. Приклади.

Хім.елемент з найвищоюелектронегативністю.......з найнижчою........

Варіант 3

Йоннийзв"язок - це....Приклади.

Аніони - це...Приклади.

Охаракт-те молекулярнукристал.гратку.Приклади.

Варіант 4

Ступіньокиснення - це....Приклади.

Електронегативність - це....

Охарактеризутейоннукристалічнугратку. Приклади.

Варіант 5

Ковалентнийполярнийзв"язоквиникає..........Приклади.

Кристалічнагратка (решітка) - це.....

Катіони - це...Приклади.

Варіант 6

Як змінюєтьсяелектронегативністьхім.елементіввперіодах?вгрупах?

Ступіньокиснення  Оксигену....Гідрогену.....простихречовин.......

Хім.зв"язок - це.....

2 рівень (3 бали)

Зданогоперелікуречовинвипишітьокремоформулиречовин з:

-ковалентнимполярним;

-ковалентнимнеполярним;

-йоннимзв"язками.

Варіант1: NO; O2; ZnCl2; NH3; N2; BaF2.

Варіант 2:  F2; H2O; NaCL; PH3; Cl2; CuBr2.

Варіант 3: FeS; H2S;H2; CH4;CaCl2; Br2.

Варіант4: N2O3; SiH4; Na2S; H2; FeCl3; O3.

Варіант 5: H2Se; K2Se; I2; CО2; CaS; P4.

Варіант 6: HgO; S8; LiCl; N2O3; H2; CCl4

2) Намалюйте схемибудовиатомів та йонівзапропонованих вам елементів.

Варіант 1: Натрій; Сульфур

Варіант 2:Магній; Хлор

Варіант 3: Алюміній; Оксиген

Варіант 4: Кальцій; Флуор

Варіант 5: Калій; Бром

Варіант 6: Цинк; Фосфор

3) Визначтеступеніокисненняатомів у сполуках

Варіант 1: Mn2O3; MnO; MnO2; HMnO4;NaMnO4; 

Варіант 2:Fe2O3; FeO; Fe(OH)2; Fe; Na3FeO3;

Варіант 3: P2O5; P2O3; O2; H3PO4; HPO3

Варіант 4: Cl2O; Cl2O7; HCl; CL2; HClO4

Варіант 5: SiH4; H2SiO3; SiO2; H2; Na2SiO3

Варіант 6: V2O5; V2O3, H3VO4; O3; AlVO4

3 рівекнь (3 бали)

Скластиелектронні та графічніелектронніформули для речовин:

Варіант1: H2; H2Se; NaBr

Варіант 2: Cl2; H2O; BaCl2

Варіант 3: O2; CH4; KBr

Варіант 4: N2; NH3; LiCl 

Варіант 5: I2; H2S; MgF2

Варіант 6:F2; PH3; AlCl3

Вказати тип хім.зв"язку. У речовини з ковалентним полярним зв"язком 

вказатихім. елементізбільшоюелектроне-гативністю.

4 РІВЕНЬ (3 БАЛИ)

Пояснитимеханізмутворення молекул:

а) бор трифториду;

б) кальцій хлориду;

в) натрійдигідрогенсульфіду.

Вкажіть у даних молекулах речовин сумарну кількість спільних

електронних пар.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4 по темі "Кількістьречовини.Моль - одиницякількостіречовини" 8 клас

1  РІВЕНЬ (3 бали)

Варіант 1

Кількістьречовини - це....

Одиницівимірюваннякількостіречовини:....

Стала Авогадро дорівнює:.....

Варіант 2

Молярнамасаречовин - це.....

Молярнийоб"ємдорівнює:....

Відноснагустинагазів - це.....

Варіант 3

Одиницівимірювання молярного об"єму:.....;одиниці вимірювання

молярноїмаси:....

Сформулюйте закон Авогадро:.......

Формула на обчисленнявідносноїгустинигазів:....

Варіант 4

Стала Авогадро дорівнює:..., позначається:...., одиниці

вимірювання:............

Написатиформули ,щомістятьвеличини: "кількістьречовини",

"молярнамаса", "масаречовини"

Варіант 5

Молярнийоб"ємгазів - це....

Написативсіформули, щомістятьвеличини "число структурних

частинок", "кількістьречовини", "стала Авогадро".

Варіант 6

Моль - це.....

Написативсіформули, щомістятьвеличини: "молярнийоб"єм",

"кількістьречовини", об"єм газу".

 

2 РІВЕНЬ  (3 БАЛИ)

1) Обчислитимолярнумасуречовин:

Варіант 1:H2S, O2, CH4, N2

Варіант 2:O3, H2, C2H2, HCl

Варіант 3:NH3, HF, F2, H2

Варіант 4:PH3, AsH3, Cl2, He

Варіант 5:SiH4, N2, Ne, NH3

Варіант 6:F2, O3, HCl, PH3.

2) Обчислитивідноснугустинугазів, формулияких є у завданні 1

за повітрям.

3) Розв"язати задачу. Обчислити число молекул (N), масу(m) та

об"єм(V)  речовини, хім.формулаякоїпідкреслена у 1 завданні, якщодану речовинувзатокількістю 5 моль.

3 РІВЕНЬ (3 БАЛИ)

Розв"язати задачу.

Варіант 1: Якомуоб"єму та кількостіречовинивідповідає азот

масою 5,6 г?

Скільки молекул там міститься?

Варіант 2: Яка маса і кількістьречовиникиснюоб"ємом 1,12 л?

Скільки молекул кисню там міститься?

Варіант 3: Яка маса й об'єм хлору кількістюречовини 0,5 моль?

Скільки молекул хлору там міститься?

Варіант 4: Якому об'єму та кількостіречовинивідповідає водень

масою 10 г? Скільки молекул там міститься?

Варіант 5: Яка маса й об'ємсульфур (IV) оксиду кількістю

речовини 2 моль? Скільки молекул там міститься?

Варіант 6: Якіймасі та кількостіречовинивідповідаєнітроген (IV)

оксид об'ємом 8,96 л? Скільки молекул там міститься?

4 РІВЕНЬ (3 БАЛИ)

Варіант 1:

Варіант 2:

Варіант 3:

Варіант 4:

Варіант 5:

Варіант 6:

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 по темі "Розчини" 9 клас1 рівень (3 бали)Варіант 1: Розчини це....Приклади.Класифікація розчинів: а).....б).....в)........Приклади.Розчинник - це......Варіант 2: Емульсії - це.......Приклади.Суспензії - це.......Приклади.Розчинність - це.......Варіант 3: Чинники, від яких залежить розчинність речовин:а)........б)........в)........г)........д)..........Кристалогідрати - це......Приклади.Формула на обчислення масової частки кристалізаційної води:...........Варіант 4: Криві розчинності - це.......Насичений розчин - це........Ненасичений розчин - це.........Варіант 5: Формула води:....Охарактеризуйте фізичні властивості води.Яку будову має молекула води ?(малюнок).Варіант 6: Охарактеризуйте водневий зв"язок.Масова частка розчиненої речовини - це.......Молярна концентрація - це.....Варіант 7 : Написати всі формули на обчислення масової частки розчиненої речовини (W).2 рівень (3 бали)1)Обчислити масову частку кристалізаційної води в кристалогідраті.(1,5 бали)2)Розв"яжіть задачу.(1,5 бали)Варіант 1:1)CuSO4* 5 H2O;  2)У воді масою 200 грам при температурі 20 градусів розчинили сіль масою 63,2 грами. Яка розчинність солі?Варіант 2:1)FeSO4*7 H2O2)У воді масою 150 грам при температурі 80 градусів розчинили 45 грам солі. Яка розчинність солі при даній температурі?Варіант 3:1)CaSO4*2H2O2)Розчинність солі при температурі 75 градусів - 11 грам. Яка маса розчиниться у воді масою 50 грам ?Варіант 4:1)Na2SO4*10H2O2) У воді масою 250 грам при температурі 90 градусів розчинили сіль масою 2, 15 грам.Яка розчинність солі при даній температурі?Варіант 5:1)Na2CO4*10H2O2)Розчинність солі при температурі 75 градусів - 65, 25 грам.Яку масу солі можна розчинити у воді масою 200 грам?Варіант 6:1)ZnSO4*7H2O2)Розчинність солі при температурі 20 градусів - 15 грам.Яку масу її можна розчинити при даній температурі у воді об"ємом 150 мл.Варіант 7:1)MgSO4*7H2O2)У воді масою 10 грам при температурі 75 градусів  розчинили 5, 625 грам солі. Яка розчинність солі при даній температурі?3 рівень (3 бали) РОЗВ"ЯЗАТИ ЗАДАЧІВаріант 1:1)Розчинили сіль масою 50 грам у воді масою 450 грам. Яка масова частка солі в утвореному розчині?2)До розчину солі масою 250 грам з масовою часткою солі 20% долили воду об"ємом 150 мл. Яка масова частка в утвореному розчині?Варіант 2:1)У воді об"ємом 160 мл розчинили сіль масою 40 грам.Яка масова частка в утвореному розчині?2)Обчисліть масу солі , що міститься в розчині об"ємом 600мл з масовою часткою солі 0, 15, якщо його густина - 1, 1 г/мл.Варіант 3:1)Обчисліть  масу солі в розчині масою 150 грам з масовою часткою 0,3.2)До розчину солі об"ємом 120 мл з масовою часткою кислоти 0, 04 (густина - 1, 02 г/мл) долили воду об"ємом 100мл. Яка масова частка солі?Варіант 4:1)Обчисліть масу солі, що міститься в розчині масою 300 грам з масовою часткою 0,2.2)До розчину масою 25 грам з масовою часткою солі 20% долили воду об"ємом 225мл.Яка масова частка в утвореному розчині?Варіант 5:1) )Обчисліть  масу солі в розчині масою 200 грам з масовою часткою 30%.2)Обчисліть масу солі , що міститься в розчині об"ємом 360 мл з масовою часткою солі 25%, якщо його густина - 1, 1 г/мл.Варіант 6:1)У воді об"ємом 200 мл розчинили сіль масою 45 грам.Яка масова частка в утвореному розчині?2)До розчину солі масою 300 грам з масовою часткою солі 35 % долили воду об"ємом 150 мл. Яка масова частка в утвореному розчині?Варіант 7:1)Розчинили сіль масою 50 грам у воді масою 560 грам. Яка масова частка солі в утвореному розчині?2) Обчисліть масу солі , що міститься в розчині об"ємом 360 мл з масовою часткою солі 25%, якщо його густина - 1, 1 г/мл.4 рівень (3 бали)Яка маса розчину аргентум нітрату з масовою часткою AgNO3 ..............треба добавити до хлоридної кислоти об"ємом .............з масовою часткою HCL ............і густиною ............, щоб повністю осадити аргентум хлорид?Замість крапочок поставити дані (згідно свого варіанту).Варіант 1: 10%; 50мл; 12%; 1,06г/млВаріант 2: 20%; 100мл; 15%; 1,67г/млВаріант3: 25%; 120мл; 16%; 1,87 г/мл.Варіант 4: 20%; 150 мл; 14%;2,08 г/млВаріант 5: 15%; 200 мл; 20%; 1, 87 г/мл.Варіант 6: 16%; 210 мл; 15%; 1,034г/млВаріант 7: 25%; 190 мл; 15%; 1,06 г/мл.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 по темі: «EЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ» 9 клас

1 РІВЕНЬ (3 БАЛИ)

Варіант 1:

Електроліти - це......Приклади.

Намалюватималюнокдисоціаціїречовини з ковалентнимполярнимзв"язком ( хлоридна кислота).

Ступіньдисоціації - це.........

Варіант 2:

Неелектроліти - це.....Приклади.

Слабкіелектроліти - це......Приклади.

Катіони - це...........Приклади.

Варіант 3:

Електролітичнадисоціація - це.........

Намалюватималюнокдисоціаціїречовини з йоннимзв"язком (кухоннасіль).

Аніони - це........Приклади.

Варіант 4: 

Сильніелектроліти - це.......Приклади.

Умовипроходженнянеоборотнихреакцій:а).....;б).........;в)............

Хто і коли дослідивявищеелектролітичноїдисоціації?

Варіант 5:

Реакціїйонногообміну - це ...........

Гідратованійони - це..........

Речовини з яким типом хім.зв"язку не дисоціюють?

Варіант 6:

Електроліти - це.............Приклади

Формула на обчисленняступеня дисоціації...........

Рівнянняелектролітичноїдисоціації - це........

 

2 рівень ( 3 бали)

1) Скластирівнянняелектролітичноїдисоціації:

Варіант1: H2SO4; Ba(OH)2; Na2SO4

Варіант 2:KOH;  H3PO4;  Na2CO3

Варіант 3:Cu(HSO4)2;  H2SO3;  NaOH

Варіант 4: Fe(ОН)CL; Fe(OH)2;  HCL

Варіант 5:Pb(OH)2;  H2СО3;  Ca(OH)2

Варіант 6:H3AsO4;  NaOH;  Ca(H2PO4)2

2) Задача. Обчислитиступіньдисоціаціїелектроліта( у%), якщо:

Варіант1: з кожноїтисячі 80 продисоціювали на йони;

Варіант 2: з 250 молекул150 продисоціювали на йони;

Варіант 3: з 60 молекул 45 продисоціювали на йони;

Варіант 4: із 350 молекул 290 продисоціювали на цони;

Варіант 5: ізтисячі 760 продисоціювали на йони;

Варіант 6: із 30 молекул 5 продисоціювали на йони.

Вкажіть, який  цеелектроліт?

3) Вказатисильні та слабкіелектроліти:

Варіант1:HNO3;NaOH; Ba(OH)2; H2O;CH3COOH

Варіант 2:KOH; Cu(OH)2 ;H2SO4 ;H2CO3; LiOH

Варіант 3:Mg(OH)2; H2S; H2SO4; NaCL;  K2SO4

Варіант 4:CH3COOH; H2O; Fe(OH)3; HCL; NaOH

Варіант 5: HNO3; HMnO4; Pb(OH)2; HCL; HF

Варіант 6: H2CO3; Ba(OH)2; Ca3(PO4)2;  HCL; H3AsO4

 

3 рівень (3 бали)

Скластирекції  йонногообміну. Вказатинеоборотнуреакцію.

Варіант 1:

а) натрій карбонат і хлоридна кислота

 б) калійнітрат і натрій хлорид

Варіант 2:

а) аргентумнітрат і натрій хлорид 

б) калійбромід і літійсульфід

Варіант 3:

а) кальцій хлорид і натрій карбонат

б) кальцій хлорид і натрійнітрат

Варіант 4:

а) барій хлорид і натрій сульфат

б) купрум (II) хлорид і барійнітрат

Варіант 5:

а) магній хлорид і аргентумнітрат

б) літій фторид і магнійнітрат

Варіант 6:

а) натрійсульфіт і хлоридна кислота

б) барійнітрат і калійбромід

2) За схемою скластиреакціїйонногообміну:

Варіант1:

H(+) +   OH(-)  =  H2O

Ba(2+)  + SO4(-)  = BaSO4

Варіант2:

Ag(+)  +  CL(-)   = AgCL

2H(+)   +  CO3(2-)   = H2CO3

Варіант3:

2H(+)  +  SO4(2-)  = H2O  +  SO2

Fe(2+)  +  2OH(-)  = Fe(OH)2

Варіант4:

Ba(2+)  + CO3(2-)  =BaCO3

3Mg(2+)  + 2PO4(3-) =Mg3(PO4)2

Варіант 5:

2Н(+)  +  S(2-)  = H2S

Cr(3+)  +3OH(-)  =Cr(OH)3

Варіант 6:

Pb(2+)  +S(2-)  =  PbS

H(+)  +  OH(-)= H2O

4 рівень(3 бали)

Розв"язатизадачі.

Варіант 1: Під час взаємодіїкупрум (II) сульфату масою 3,2 грами з калійгідроксидомутворився осад. Обчислитимасукупрум (ЇЇ) гідроксиду.

Варіант 2: Обчислитимасу осаду, якийутворюєтьсяпід час взаємодіїбарій хлориду масою 3,9 грам та натрій сульфату.

Варіант 3: Обчислитиоб"єм газу, якийутворюєтьсяпід час  взаємодіїкрейди (СаСО3) масою 10 грам з хлоридною кислотою.

Варіант 4: Знайти, яка масасоліутворитьсяпід час взаємодіїнатрійгідроксидумасою 4 грами з хлоридною кисло-тою.

Варіант  5: Знайтимасу осаду, якийвипадепід час взаємодіїкупрум (II) хлориду з калійгідроксидоммасою 2,76 грам.

Варіант 6: Обчислити, якийоб"єм газу виділитьсяпід час взаємодіїї цинку хлориду з натрійсульфідоммасою 2, 62 грам.

 

  

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3 (семестрова1)ПО ТЕМІ "ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ" 9 КЛАС

1 РІВЕНЬ(3 бали)

Варіант1:

Р.сполучення - це.....

Каталізатор - це....

Екзотермічнареакція - це.......

Варіант2

Р.розкладу - це......

Тепловийефект - це....

Швидкістьхім.реакцій - це....

Варіант 3

Інгібітори - це.....

Окисно-відновніреакції - це....

Відновник - це....

Варіант 4

Окисник - це.....

Відновлення - це.....

Р.заміщення - це....

Варіант 5

Р.обміну - це.....

Каталітичніреакції - це.....

Формула на обчисленняшвидкостіхім.реакції:......

Варіант 6

Принцип ЛеШательє:.......

Рівняння Вант-Гоффа:....

Чинники,яківпливають на швидкістьхім.реакцій:а)....б).....в).....г).....д)......

 

2 РІВЕНЬ (3бали)

1) Розв"язати:

Варіант1:

Обчисліть, у скількиразівзбільшитьсяшвидкістьреакціївнаслідокпідвищеннятемператури на 30 °С, якщотемпературнийкоефіцієнтреакціїдорівнює 2.

Варіант2:

Обчисліть, на скількиградусівпотрібнопідвищити температуру, щобшвидкістьреакціїзросла в чотири рази, якщотемпературнийкоефіцієнтреакціїдорівнює 2.

Варіант3:

Обчисліть, у скількиразівзбільшитьсяшвидкістьхімічноїреакціївнаслідокпідвищеннятемператури на 30 °С, якщотемпературнийкоефіцієнтреакціїдорівнює 3.

Варіант4:

Дано систему:

2SO2 + O2 http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image040.gif 2SO3

Підвищеннятиску в системі:

а) зміститьрівновагувліво;

б) зміститьрівновагу вправо;

в) не вплине на зсуврівноваги.

Варіант5:

Дано систему:

3H2 + N2 http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image040.gif 2H3N

Зменшеннятискувсистемі:

а) зміститьрівновагувліво;

б) зміститьрівновагу вправо;

в) не вплине на зсуврівноваги.

Варіант6:

Дано систему:

H2 + Cl2 http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image040.gif 2HCl

Збільшенняконцентраціїводнювсистемі:

а) зміститьрівновагувліво;

б) зміститьрівновагу вправо;

в) не вплине на зсуврівноваги.

2) ЗАДАЧА, Обчислитишвидкістьхім.реакцій:

Варіант1: Обчислітьсереднюшвидкістьреакції, якщо початкова концентраціяоднієї з речовин становила 0,015 моль/л, а через 10 хвилинзменшилася до 0,025 моль/л.

Варіант2: Обчислітьсереднюшвидкістьреакції, якщо початкова концентраціяоднієї з речовин становила 0,035 моль/л, а через 10 секунд зменшилася до 0,025 моль/л.

Варіант3: Обчислітьсереднюшвидкістьреакції, якщо початкова концентраціяоднієї з речовин становила 0,045 моль/л, а через 8 хвилинзменшилася до 0,025 моль/л.

Варіант4: Обчислітьсереднюшвидкістьреакції, якщо початкова концентраціяоднієї з речовин становила 0,015 моль/л, а через 12 секунд зменшилася до 0,005 моль/л.

Варіант5: Обчислітьсереднюшвидкістьреакції, якщо початкова концентраціяоднієї з речовин становила 0,065 моль/л, а через 10 хвилинзменшилася до 0,045моль/л.

Варіант6: Обчислітьсереднюшвидкістьреакції, якщо початкова концентраціяоднієї з речовин становила 0,025 моль/л, а через 7 секунд зменшилася до 0,005 моль/л.

3) Класифікуватихім.реакції:

Варіант 1:за тепловимефектом

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image139.jpg

Варіант2:за складом речовин

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image138.jpg

Варіант3: за тепловимефектом

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image137.jpg

Варіант 4:за тепловимефектом

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image135.jpg

Варіант5: за складом речовин

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image134.jpg

Варіант 6:за складом речовин

 

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image136.jpg

3 РІВЕНЬ (3 бали)

РОЗВ"ЯЗАТИ ЗАДАЧУ

Варіант1

ПІД ЧАС ОКИСНЕННЯ МАГНІЮ  МАСОЮ 12,8 ГРАМ ВИДІЛИЛОСЯ  27,6 кДж ТЕПЛОТИ. ЯКИЙ  ОБ"ЄМ КИСНЮ ВИТРАТИВСЯ? СКЛАДІТЬ ТЕРМОХІМІЧНЕ РІВНЯННЯ.

Варіант  2

ПРИ ВЗАЄМОДІЇ РТУТІ МАСОЮ 4,02 ГРАМИ З КИСНЕМ ВИДІЛИЛОСЯ 1,82 кДж  ТЕПЛОТИ.ЯКА МАСА МЕРКУРІЙ (іі) УТВОРИЛАСЯ? СКЛАСТИ ТЕРМОХІМІЧНЕ РІВНЯННЯ.

Варіант 3

ЗА ТЕРМОХІМ. РІВНЯННЯМ : С+О2=СО2 +393 кДж ОБЧИСЛІТЬ, ЯКА МАСА ВУГЛЕЦЮ ВСТУПИЛА В РЕАКЦІЮ, ЯКЩО ВИДІЛИЛОСЯ 1356 кДж ТЕПЛОТИ.

Варіант 4

ЗА ТЕРМОХІМ. РІВНЯННЯМ : С+О2=СО2 +393 кДж ОБЧИСЛІТЬ, ЯКИЙ ОБ"ЄМ КИСНЮ  ВСТУПИВ У РЕАКЦІЮ, ЯКЩО ВИДІЛИЛОСЯ 1356 кДж ТЕПЛОТИ.

Варіант 5

ЗА ТЕРМОХІМ. РІВНЯННЯМ : СаСО3=СаО +СО2 - 180 кДж. ОБЧИСЛІТЬ, ЯКА МАСА ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ  УТВОРИЛАСЯ ПІД ЧАС РЕАКЦІЇ, ЯКЩО ВИДІЛИЛОСЯ 1356 кДж ТЕПЛОТИ.

Варіант 6

ЗА ТЕРМОХІМ. РІВНЯННЯМ : СаСО3=СаО +СО2 - 180 кДж. ОБЧИСЛІТЬ, ЯКИЙ ОБ"ЄМ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ  УТВОРИВСЯ ПІД ЧАС РЕАКЦІЇ, ЯКЩО ВИДІЛИЛОСЯ 1356 кДж ТЕПЛОТИ.

4 рівень ( 3 бали )

ДОПИСАТИ ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ УРІВНЯТИ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОГО БАЛАНСУ.ВКАЗАТИ ВІДНОВНИК(ОКИСНИК), АТАКОЖ ПРОЦЕСИ ОКИСНЕННЯ(ВІДНОВЛЕННЯ).

ВАРІАНТ 1

KMnO4+HCl=MnCl2+Cl2+.....+.....

ВАРІАНТ 2

FeSO4+KMnO4+H2SO4=Fe2(SO4)3+......+......+........

ВАРІАНТ3

MnO2+KClO3+KOH=K2MnO4+........+.........

ВАРІАНТ4

KBr+KMnO4+H2SO4=Br2+.......+........+.........

ВАРІАНТ5

H2S+KMnO4+H2SO4= S+.......+.......+.......

ВАРІАНТ6

K2Cr2O7+HCl=Cl2+CrCl3+......+.......

 

 

Контрольна робота 4 по темі: «Вуглеводні» 9 клас

 


                                                             1 варіант


1 рівень (3 бали)


1.  (1 б.) Вкажіть назву ряду сполук, молекули яких мають однотипну будову і відрізняються на одну або кілька —СН2-груп:

а)    ізомери;    в)мономери;
б) гомологи;     г)полімери.


 2.  (1 б.) Вкажіть загальну формулу алкенів:

а)    СnH2n-2;    в)  СnH2n
б)    CnH2n+2;    г) CnH2n-6


 3.(1 б.) Вкажіть основний компонент природного газу?

а)    пропан;    в) метан;
б)    бутан;    г) ацетилен.

2 Рівень (3 БАЛИ)

    4. (1 б.) Виберіть формули алкінів:

а)С2Н4;    г) С3Н6;
б)С4Н6;    д) С5Н8
в)    С2Н2;

Дати назви.

5.(1 б.) Виберіть реакцію гідрування:

а)    СН4 +202 → С02 + 2Н20;
б)    С2Н2 + Н2 → С2Н4;
в)    СН4 +С12 → СН3С1 + HCl;
г)    С2Н4 + НСІ → СНз - СН2СІ.


 6.(1 б.) Виберіть структурну формулу бутену:


          H    H    H    H
а) H – C – C – C - C – H
           H   H   H   H


                     

                        H   H
Б) H – C = C – C – C – H
           H    H    H   H    

                    H    H          
в)Н - С = C – C – C – H
                     H   H


г) С4Н6

3 рівень (3 бали)

7. (1б.) Вкажіть, скільки літрів вуглекислого газу (СО2) утвориться внаслідок повного згорання 5 л ацетилену ( рівняння реакції –  2H2 + 502—> 4С02 + 2Н20):


а)10л;    в) 30л;
б)20л;    г) 40л.

 

8.    (1,5 б.) Виберіть речовини, які утворюються внаслідок горіння етилену:


а)С02;    г) Н20;
б)СО;    д) С;
в)Н2;    е) 02.

Складіть хім. рівняння.Напишіть хім..реакції гідрування, галогенування (з хлором),з галогеноводнем (HBr).

4 рівень (3 бали)


9.    (1  б.)

Розв»яжіть задачу.

Визначте формулу вуглеводню, що містить 85,7% Карбону та має густину за вуглекислим газом 0,95.

10.    (2  б.)
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:


               CO2
                
 СаС2 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н5С1 → С2Н4С12
                                     
     CH3COH    (-СН2-СН2-)n.
        
                                 

Варіант 2

1 рівень (3 бали)

1. Загальна формула етиленових вуглеводнів — ...

2. Тип гібридизації алканів:

3. Галогенування це............

2 рівень ( 3 бали)

4. Складіть формулуалкену, який складається з :

а) чотирьох атомів Карбону;

б) чотирнадцяти атомів Гідрогену.

5. Реакція описується рівнянням: C2H2 + 2Cl2 = C2H2Cl4

Укажіть, який об’єм хлору приєднається до 5 л ацетилену:

а) 5 л;                                 

б) 10 л;

в) 2,5 л;                              

г) 22,4 л.

6. Метан застосовують:

а) як паливо;

б) як ліки;

в) для зварювання металів;

г) як сировину хімічного синтезу.

3 рівень ( 3 бали )

7. Скласти молекулярну, електронну, графічну формули для вуглеводню:

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image235.jpg

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image236.jpg

9. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Гідрогену в ньому становить 17,2 %, а відносна густина за азотом — 2,07.

4 рівень ( 3 бали)

10. Обчисліть об’єм етану, який можна одержати в результаті взаємодії 10 л етилену й 5 л водню (н. у.).

 

Варіант 3

1 рівень ( 3 бали)

1. Загальна формула гомологічного ряду алканів — ...

2. Гомологічний ряд — це послідовність речовин, що подібні за... та відрізняються...

3. Охарактеризуйте будову молекули метану (малюнок).

2 Рівень ( 3 бали)

4. Гідрування це..............

5. Реакція описується рівнянням:

С2Н4 + Н2 = C2H6

Укажіть об’єм водню, необхідний для повного гідрування 7 л етилену за рівнянням:

а) 7 л;                               

б) 6 л;

в) 14 л;                             

г) 3,5 л.

6. Ацетилен застосовують:

а) як паливо;

б) як ліки;

в) для зварювання металів;

г) як сировину хімічного синтезу.

3 рівень ( 3 бали)

7. Скласти молекулярну, електронну та графічну формули для:

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image238.jpg

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image239.jpg

9. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Карбону в ньому становить 90 %, а відносна густина за гелієм дорівнює 30.

4 рівень ( 3 бали)

10. Обчисліть об’єм повітря, що знадобиться для спалювання суміші, яка складається з 5 л етилену й 7 л ацетилену (н. у.).

 

Варіант 4

1 рівень ( 3 бали)

1. Загальна формула ацетиленових вуглеводнів — ...

2. Ізомерія — це явище існування речовин з однаковим ......... і різними.........

3. Будова алкінів........, валентний кут.......

2 рівень ( 3 бали)

4. Скласти молекулярну, структурну, графічну та електронну формули пентану.

5. Реакція описується рівнянням: CH4 = C + 2H2

Укажіть об’єм водню, що виділиться в результаті термічного розкладу метану:

а) 22,4 л;

в) 12 л;

б) 6 л;

г) 24 л.

6. Етилен застосовують:

а) у медицині;

б) для зварювання металів;

в) як розчинник;

г) як сировину хімічного синтезу.

3 рівень ( 3 бали)

7. Скласти  структурну, електронну та графічну формули для гексану.

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image242.jpg

9. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Карбону в ньому становить 85,68 %, а відносна густина за вуглекислим газом дорівнює 1,27.

4 рівень ( 3 бали)

10. Обчисліть об’єм етилену, який можна одержати з 25 л ацетилену й  5 л водню (н. у.).
 

КОНРОЛЬНА РОБОТА 5 по темі «ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ» 9 клас

1 рівень (3 бали)

Варіант 1:Спирти - це......Приклади.

Заг.формулаальдегідів:...

Охар-те фіз.власт. карб.одноосновних кислот.

Варіант2:Альдегіди - це....Приклади.

Заг.формуласпиртів:...

Охар-те утвор. водневого зв"язкуміж молекулами спиртів (малюнок)

Варіант 3:Карбонові кислоти - це....Приклади.

Заг.формулакарбон.одноосновних кислот:...

Охарак-те фіз. властспиртів.

Варіант 4: Назвафункц. груписпиртів:....і формула.....

Назвафункц. групиальдегідів:...і формула....

Назвафункц. групи карбонов. одноосновн. кислот:...і формула.....

Варіант 5:Назви спиртівпоходятьвідназви... іздодаваннямсуфікса.....Приклад.

Назви  альдегідів походятьвідназви... іздодаваннямсуфікса.......Приклад.

Назви  карб. одноосн. кислот походятьвідназви... іздодаваннямсуфікса.......Приклад.

Варіант 6: Написатихім.формулу (отруйного!) спирту, датиназву.

Написатикислотнийзалишок ацетат....

Написатиназву C2H5O-(етилового спирту)......

2 рівень ( 3 бали )

1 Складітьхімічну (молекулярну, структурну, графічну та електронну) формулиорганічної  речовини:

Варіант 1: пентаналю

Варіант 2: гексанолу

Варіант 3: бутановоїкислоти

Варіант 4: бутаналю

Варіант 5: пентанолу

Варіант 6:гексановоїкислоти

2.Серед зазначеногоперелікуречовинвипишітьокремохім.формулиспиртів. альдегідів, карбоновихречовин:

Варіант 1: CH4, CH3OH,C2H2, C4H10O, CH3COOH, C2H5OH, CH3-COH, C2H5COH, C6H6,C7H15COH, C3H6,CH3COOH.

Варіант 2: HCOOH, HCOH, C2H5OH, C3H7COOH, C6H5OH, C2H6, C4H9COOH,C3H7COH,C6H6,C2H2, C3H7OH

Варіант 3: CH3-COOH,CH3COH,C17H35COOH,C3H6,C3H5(OH)3,CH4,CH3 - O - CH3,C5H11OH,HCOOH,C4H9OH,C2H2, O2

Варіант 4: CH4, CH3OH,C2H2, C4H10O, CH3COOH,C2H6, C4H9COOH,C3H7COH,C6H6,C2H2, C3H7OH, C6H11OH

Варіант 5: CH3-COOH,CH3COH,C17H35COOH,C3H6,C3H5(OH)3,C6H5OH, C2H6, C4H9COOH,C3H7COH,C6H6,C2H2, C3H7OH

Варіант 6: C4H10O, CH3COOH,C2H6, C4H9COOH,C3H7COH,CH4, CH3OH,C2H2, C4H10O, CH3COOH, C2H5OH, CH3-COH.

3.Складіть формулу насиченого одноатомного спирту, дайте назву та обчислітьмасовучастку Оксигену у формулі (%):

Варіант 1:До складу входить 14 атомівГідрогену.

Варіант 2:До складу входить 7 атомів Карбону.

Варіант 3:До складу входить 3 атоми Карбону.

Варіант 4:До складу входить 22 атомиГідрогену.

Варіант 5: До складу входить 9 атомів Карбону.

Варіант 6:До складу входить 18 атомівГідрогену.

3 рівень (3 бали )

1. Напишітьрівнянняреакцій, що лежать в основі схем:

Варіант 1: CH4 - C2H2 - C2H4 - C2H5OH - C2H5ONa

Варіант 2: CaC2 - C2H2 - C2H4 - C2H5OH - CH3COH

Варіант 3:CH3OH - HCOH - CH3COOH - CH3COONa

Варіант 4: C2H6 - C2H5Br - C2H5OH - C2H5(O)C2H5

Варіант 5: C - CaC2 - C2H2 - CH3COH - CH3CH2OH

Варіант 6: C2H4 - CH3COH - CH3COOH - CO2

2. Розв"язатизадачу:

Варіант 1: Доскладуорганічноїречовинивходять:Карбон-52,17%,Гідроген-13,04% іОксиген.Густинапарицієїречовинизагелієм -11,5.Обчислітьмолекулярнуформулуречовини.

Варіант 2:Приготувалирозчинформалінумасою 200г з масовоючасткоюметаналю  0,4. Яку  масу  води  і  обємметаналюпотрібновзяти?

Варіант 3: Масовічасткиелементівускладіорганічноїречовинистановлять: Карбон-54,54%, Гідроген-9,1%; Оксиген-36,36%.Густина парів за киснем- 2,75. Знайдіть формулу речовини.Напишітьїїструктурну формулу.

Варіант 4: Відноснагустина пари спирту за воднем - 44.До його складу входять: Карбон-68,18%,Гідроген-13,64% і Оксиген. Обчислітьмолекулярну формулу.

Варіант 5: Етанальмасою 220 г окиснилиповітрямоб'ємом 280 л. Яка маса продукту реакціїутворилася?

Варіант 6: На магніймасою 16,8 г подіялинадлишкометановоїкислоти.Якийоб'єм газу  виділився?       

4 рівень (3 бали)

Варіант 1:  a) CH3COOH + Mg =       b) C2H5COOH +NaOH =         c) CH3COH+Ag2O=

Етанову кислоту кількістюречовини 0,3 моль повністюнейтралізувалирозчиномнатрійгідроксиду.Якамасасоліутворилася?

Варіант 2: a) C2H5COH + Cu(OH)2=   b) CH3COOH+Ca(OH)2=   c) C2H5OH+ Na=

Бутаналькількістюречовини 0,4 моль окисниликиснем у присутностікаталізатора. Яка маса продукту реакціїутворилася?

Варіант 3:     a) C2H5COOH + Na2CO3=    b) C3H7OH + HBr=   c) C4H9COH+ H2=

При нагріванніетаналю з купрум (ІІ) гідроксидомутвориласяречовиначервоно-моркв"яногокольору масою 1,44 грами. Яка масаетаналю вступила в реакцію ?

Варіант 4: a) C2H5OH + CH3OH=    b) C3H7COH+Ag2O=      c) CH3COOH + CaCO3=

Етанолпрореагував з гідрогенбромідом. Утворивсябромоетанмасою 1,09 грам. Яка масаетанолу вступила  у взаємодію ?

Варіант 5:   a) CH3COOH + Mg =      

 b) C2H5COOH +NaOH =         c) C4H9COH+ H2=

Етановукислотукількістюречовини 12,3 мольповністюнейтралізувалирозчином  калійгідроксиду. Якамасасоліутворилася?

Варіант 6: a) C2H5COH + Cu(OH)2=  

b) CH3COOH+Ca(OH)2=  с) C3H7OH + HBr=  

Який об"ємводню (н.у.) виділитьсяпід час взаємодіїнатрію  масою 2,3 грами з пропанолом?

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 по темі «НЕМЕТАЛИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ»  10 КЛАС

Варіант І 

1. Формула вищого оксиду елементівпідгрупи Оксигену:

а) Е2O3;                    

б) EO2;

в) EO3;                     

г) E2O5.

2. Озон за фізичнимивластивостями:

а) газ жовтогокольору без запаху, розчинний у воді;

б) безбарвний газ ізрізким запахом, розчинний у воді,

в) блакитний газ із запахом свіжості, розчинний у воді.

3. АлотропнимивидозмінамиСульфуру є сірки:

а) червона й чорна; 

б) жовта й коричнева;

в) кристалічна й пластична.

4. Кількістьзв’язківміж атомами Оксигенувмолекулікисню:

а) один;                   

б) два;

в) три.

5. Найбільшакількістьозонувприродіміститься:

а) у повітрі;                              

б) в озоновому шарі;

в) у воді.

6. Формула вищогогідроксидуелементівпідгрупиСульфуру:

а) HEO3;                                   

б) H2EO3;

в) HEO4;                                   

г) H2EO4.

7. Здійсніть схему перетворень: http://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas_1/10klas_1.files/image098.jpg

8. Реакцію 5 запишіть у іонно-молекулярнійформі.

9. До розчинусульфатноїкислотимасою 4,9 г додали кальцій карбонат масою 10 г. Обчислітьоб’ємвуглекислого газу (н. у.), щоутворився в результатіреакції.

10. Нагріли суміш порошків заліза масою 5,88 грам з масовою часткою домішок 0, 05 з сіркою масою 4 грами. Яка маса ферум (ІІ) сульфіду утворилася?

 

Варіант ІІ

1. Розподіл електронів на зовнішньому рівні атомів елементів підгрупи Оксигену:

а) s2 p3 d1;                   

б) s2 p4 d0;

в) s1 p3 d2.

2. Виберітьфізичнівластивостісірчистого газу:

а) газ;

б) газ без запаху;

в) безбарвний газ без запаху;

г) газ з різким запахом,розчинний у воді.

3. До фізичнихвластивостейсульфатноїкислоти належать такі:

а) газ;                     

б) масляниста рідина;

в) відсутністькольору;                      

г) жовтийколір;

д) відсутність запаху;                       

е) слабкий запах.

4. Установітьвідповідність:

Формула                   Назва

1. SO2                     А. Сульфатна кислота

2. H2SO4                Б. Сульфур( IV ) оксид

3. SO3                 В. Сульфур( VI ) оксид

5. Сіркавприродіпоширена:

а) лишеувільномустані;

б) лише у зв’язаномустані;

в) і увільному, і у зв’язаному станах.

6. Характерними ступенями окисненняелементівпідгрупиCульфуру є:

а) +4, +6, 0, —2;         

б) +3, +5, —1, —2, —3;

в) +4, +5, -3.

7. Здійсніть схему перетворень: http://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas_1/10klas_1.files/image099.jpg

8. Реакцію 1 запишіть у іонно-молекулярнійформі.

9. Обчислітьоб’ємводню (н. у.), щовиділиться в результатівзаємодіїрозчинусульфатноїкислотимасою 17,6 г з алюмінієммасою 2,7 г.

10. Урезультатівзаємодіїкальційгідроксидумасою 37 г з амоній сульфатом одержали 15 г амоніаку (NH3). Обчислітьмасовучасткувиходуамоніаку.

 

Варіант ІІІ

1. Характерними ступенями окисненняелементівпідгрупиCульфуру є:

а) +1, +2, +3, +5, -1, —2, -3;

б) +3, +5, -1, —2, -3;

в) +4, +6, -2, 0.

2. Сульфур(IV) оксид за хімічнимивластивостяминалежить до групи:

а) основних;                                              

б) кислотних;

в) амфотерних.

3. Сірка у природіпоширена у стані:

а) вільному;                                               

б) зв’язаному;

в) і у вільному, і у зв’язаному.

4. Кисеньзастосовується:

а) як окисник в хім.промисловості;                                           

б) для виготовленняіграшок;

в) для виготовленнясірників.

5. Природною сполукоюОксигену є:

а) кисень;                                            

б) халцедон;

в) пірит;                                             

г) озон.

6. До фізичнихвластивостейсульфур(VI) оксиду належать такі:

а) рідина;                                           

б) газ;

в) відсутність запаху;                         

г) запах;

д) розчинний у воді;                           

е) нерозчинний у воді.

7. Напишітьрівнянняреакцій для здійсненнясхемиперетворень: 

FeSSO2 – SO3 – H2SO4 – CaSO4

8. Реакцію4запишіть у іонно-молекулярнійформі.

9. Обчислітьоб’ємсірчистого газу (н. у.), щовиділиться в результатівзаємодіїсіркимасою 9,6 г з киснем об’ємом 4,48 л (н. у.).

10. До розчину ферум (ІІІ) сульфату масою 100 грам з масовою часткою речовини 40 % долили розчин калій гідроксиду масою 42 грами. Яка маса речовини, що утворила бурий осад?

Варіант ІV

 1. Алотропія – це:

а) явище існування різних хімічних елементів у вигляді кількох простих речовин, що подібні за будовою;

б) явище існування одного й того самого хімічного елемента у вигляді кількох простих речовин, що подібні за будовою та властивостями;

в) явище існування одного й того самого хімічного елемента у вигляді однієї простою речовини, що подібні за будовою та властивостями.

2. Сульфур(IV) оксид за хімічнимивластивостяминалежитьдо:

а) основнийі  солетворний;                                              

б) кислотний і несолетворний;

в) кислотний і солетворний.

3. Сірка у природіпоширена у стані:

а) вільному;                                               

б) зв’язаному;

в) і у вільному, і у зв’язаному.

4. Формула леткої водневої сполуки для атома Сульфуру:

а) H2S;

б)SH4;

в) SH3;

г) HS.

5. У повітрі масова частка (у %) кисню:

а) 28%;

б) 19%;

в) 78%;

г) 21%.

6. Характерними ступенями окисненняелементівпідгрупиCульфуру є:

а) +4, +6, 0, —2;         

б) +3, +5, —1, —2, —3;

в) +4, +5, -3.

7.Здійснітьсхему перетворень: http://subject.com.ua/lesson/chemistry/10klas_1/10klas_1.files/image099.jpg

8. Реакцію1запишіть у іонно-молекулярнійформі.

9. Обчислітьоб’ємводню (н. у.), щовиділиться в результатівзаємодіїрозчинусульфатноїкислотимасою 17,6 г з алюмінієммасою 2,7 г.

10. Урезультатівзаємодіїкальційгідроксидумасою 37 г з амоній сульфатом одержали 15 г амоніаку (NH3). Обчислітьмасовучасткувиходуамоніаку.

 •  
 •  
 •  
 •  

Контрольна робота 2 (семестрова1) по темі

"Неметали та їхні сполуки" 10 клас

Варіант І

1. Формула вищого оксиду елементівпідгрупи Оксигену:

2. Амоніак за фізичнимивластивостями:

а) газ жовтогокольору без запаху, розчинний у воді;

б) безбарвний газ ізрізким запахом, розчинний у воді;

в) безбарвний газ без запаху, нерозчинний у воді.

3. Алотропнимивидозмінами фосфору є:

а) червоний й чорний фосфор;

б) жовтий й коричневий фосфор;

в) білий, червоний та чорний фосфор.

4. Кількістьзв’язківміж атомами Нітроген увмолекулі азоту:

а) один; б) два;

в) три.

5. Найбільшакількість азоту вприродіміститься:

а) у повітрі; б) у ґрунті;

в) у воді.

6. Формула вищогогідроксидуелементівпідгрупи Фосфору:

а) HEO3; б) H2 EO3;

в) HEO4; г) H3 EO4 .

7. Здійсніть схему перетворень: N2 – NH3 - NO – NO2 – HNO3–NH4NO3

8. Реакцію 5 запишіть у йонно-молекулярнійформі.

9. До розчинуамоній хлориду масою 4,9 г додали кальційгідроксид масою

10 г. Обчислітьоб’єм  газу (н. у.), щоутворився в результатіреакції.

10. Обчислітьоб’ємамоніаку (н. у.), якийможнаодержати в результатівзаємодіїамоній хлориду масою 30 г з надлишкомкальційгідроксиду, прийнявши, щооб’ємначасткавиходуамоніаку становить 92 %.

Варіант ІІ

1. Розподілелектронів на зовнішньомурівніатомівелементівпідгрупи Фосфору:

2. Виберітьфізичнівластивості азоту:

а) безбарвний газ без запаху, не розчинний у воді;

б) газ жовтогокольору, без запаху, розчинний у воді;

в) безбарвний газ, без запаху, розчинний у воді.                       

3. До фізичнихвластивостейнітратної кислоти належать такі:

а)  рідина;                                       б) масляниста рідина;

в) відсутністькольору;          г) жовтийколір;

д) відсутність запаху;            е) слабкий запах.

4. Установітьвідповідність:

Формула Назва

1. NH3                                 А. Амоній хлорид

2. NH4 OH                           Б. Амоніак

3. NH4 Cl                             В. Амонійгідроксид

5. Фосфор вприродіпоширений:

а) лишеувільномустані;

б) лише у зв’язаномустані;

в) і увільному, і у зв’язаному станах.

6. Характерними ступенями окисненняелементівпідгрупи Фосфору є:

а) +4, +2, –4; б) +3, +5,  –3;

в) +4, +5, –3.

7.Здійсніть схему перетворень: N2 - NO – NO2 – HNO3 – AgNO3 - AgCl

8. Реакцію 5 запишіть у йонно-молекулярнійформі.

9. Обчислітьоб’єм газу (н. у.), щовиділиться в результатівзаємодіїрозчинуконцентрованоїнітратної кислотимасою 17,6 г з міддю масою 2,7 г.

10. Урезультатівзаємодіїкальційгідроксидумасою 37 г з амоній сульфатом одержали 15 г амоніаку. Обчислітьмасовучасткувиходуамоніаку.

Варіант ІІІ

1. Характерними ступенями окисненняелементівпідгрупиНітрогену є:

а) +1, +2, +3, +4; +5, –3;                         б) +3, +5, –1, –2, –3;

в) +3, +5, –3.

2. Фосфор (V) оксид за хімічнимивластивостяминалежить до групи:

а) основних; б) кислотних;

в) амфотерних.

3. Фосфор у природіпоширенийустані:

а) вільному; б) зв’язаному;

в) і у вільному, і у зв’язаному.

4. Червоний фосфор застосовується:

а) як добриво; б) для виготовленняіграшок;

в) для виготовленнясірників.

5. Складітьграфічніформулибудовиречовин:

а) нітратна кислота;

б) нітритна кислота;

в) ортофосфатна кислота.

6. До фізичнихвластивостей  амоніаку належать такі:

а) рідина; б) газ;

в) відсутність запаху; г) запах;

д) розчинний у воді; е) нерозчинний у воді.

7. Напишітьрівнянняреакцій для здійсненнясхемиперетворень:

 PP2O3P2O5H3PO4Ca3(PO4)2 - Ca(OH)2

8. Реакцію 4 запишіть у йонно-молекулярнійформі.

9. Обчислітьоб’єм газу (н. у.), щовиділиться в результатівзаємодіїсрібла масою 9,6 г з концентрованоюнітратною кислотою масою 4,48 г (н. у.).

10. Обчислітьмасунітратноїкислоти, яку можнаодержати з натрійнітратумасою 17 г урезультатійоговзаємодії з концентрованою сульфатною кислотою, якщомасовачасткавиходунітратноїкислоти становить 96 %.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 11 КЛАС ПО ТЕМІ

"ПРИРОДНІ  ДЖЕРЕЛА  ОРГАНІЧНИХ 

РЕЧОВИН"

Варіант І

1. Урезультатіповногогідруванняалкінівутворюються:

а) циклоалкани;       

б) алкани;

в) альдегіди;             

г) вуглеводи.

2. До природнихджерелвуглеводнів не належать:

а) нафта;                 

б) вапняки;

в) природний газ;     

г) кам’яневугілля.

3. Назвіть вид ізомерії, не характерний для алкінів:

а) структурна;

б) положення кратного зв’язку;

в) просторова;

г) міжкласова.

4. Для аренівхарактерними є реакції:

а) приєднання й заміщення;     

б) приєднання й обміну;

в) заміщення й обміну.

5. Об’єм хлору, щоприєднується до 7 л пропену, дорівнює:

а) 14 л;                      

б) 10 л;

в) 7 л;                        

г) 22,4 л.

6. Молекулярна формула вуглеводню, масовачасткаГідрогену в якому становить 17,2 %, а відноснагустина за азотом — 2,07:

а) C2H4;                      

б) C4H8;

в) C3H8;                      

г) C4H10.

7. Складітьструктурніформулиізомерівдиметилбензену й назвітьїх.

8. Напишітьрівнянняреакцій, необхідні для здійсненняперетворень:

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/11klas/11klas.files/image242.jpg

9. 0,672 л (за н. у.) деякоговуглеводню спалили. При цьомуутворилисявуглекислий газ масою 3,96 г і вода масою 2,16 г. Відноснагустинацьоговуглеводнюза киснем дорівнює 1,375. Визначтемолекулярну формулу цієїречовини. (C3H8)

10. Обчисліть, яку масунітробензенуможнаодержати в результатівзаємодії 25 г бензену й 25 г нітратноїкислоти, якщовихіднітробензену становить 75 % від теоретично можливого.

 Варіант ІІ

1. У лабораторіїбромну воду використовують:

а) для одержаннявуглеводнів;

б) визначенняненасиченихвуглеводнів;

в) іншихцілей.

2. До процесівпереробкинафти належать:

а) крекінг;                                    

б) ізомеризація;

в) горіння;                                    

г) полімеризація.

3. Назвіть вид ізомерії, характернийвиключно для алкенів:

а) структурна;

б) положення кратного зв’язку;

в) просторова;

г) міжкласова.

4. Найпростішийпредставниккласуаренів:

а) гексен;                            

б) бензен;

в) гексан;                            

г) гексин.

5. Об’ємводню, необхідний для повногогідрування 15 л бутину, дорівнює:

а) 15 л;                     

б) 30 л;

в) 7,5 л;                    

г) 3,5 л.

6. Молекулярна формула вуглеводню, масовачастка Карбону в якому становить 90 %, а відноснагустина за геліємдорівнює 30:

а) C9H9;                     

б) C9H12;

в) C4H10;                    

г) C2H4.

7.Складітьструктурніформуличотирьохізомерів, щовідповідаютьформулі C8H10, і назвітьїх.

8. Напишітьрівнянняреакцій, необхідні для здійсненняперетворень:

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/11klas/11klas.files/image243.jpg

9. Унаслідокзгоряння 0,224 л деякоговуглеводню (за н. у.) утворилисявуглекислий газ об’ємом 0,448 л і вода масою 0,18 г. Відноснагустинаречовини за геліємдорівнює 6,5. Визначтемолекулярну формулу цієїречовини. (2H2)

10. Обчисліть, якийоб’єм ацетилену (н. у.) можнаодержати з 250 г кальційкарбіду, щомістить 25 % домішок, якщовихід ацетилену становить 80 % від теоретично можливого.

 

 

 

 

 

 

Варіант ІІІ

1. Догомологічного ряду алкенівналежить:

а) C2H2;                              

б) C6H6;

в) C2H6;                              

г) C6H12.

2. Природний газ не використовується:

а) в органічномусинтезі;    

б) як паливо;

в) для зварюванняметалів.

3. Назвіть вид ізомерії, характерний для алканів:

а) структурна;

б) положення кратного зв’язку;

в) просторова;

г) міжкласова.

4. Просторовабудовамолекулибензену:

а) лінійна;                          

б) тетраедрична;

в) плоска.

5. Об’ємводню, щовиділиться в результатітермічногорозкладання 12 л метану:

а) 22,4 л;                  

б) 6 л;

в) 12 л;                     

г) 24 л.

6. Молекулярна формула вуглеводню, масовачастка Карбону в якому становить 85,68 %, а відноснагустина за вуглекислим газом — 1,27:

а) C4H10;                    

б) C4H8;

в) C6H6;                     

г) C3H4.

7. Складітьструктурніформуличотирьохізомерівречовини складу C9H12 і назвітьїх.

8. Напишітьрівнянняреакцій, необхідних для здійсненняперетворень:

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/11klas/11klas.files/image244.jpg

9. 0,72 г вуглеводню спалили. При цьомувиділилися 1,12 л вуглекислого газу (за н. у.) і вода масою 1,08 г. Відноснагустинапарівцієїречовиниза киснем — 2,25. Визначте формулу цієїсполуки. (C5H12)

10. Обчисліть, якийоб’єметану (н. у.) можнаодержати в результатівзаємодії 14 л ацетилену й 20 л водню, якщовихідетану становить 75 % від теоретично можливого.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
17 січня 2019
Переглядів
5021
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку