1 квітня о 15:00Вебінар: Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання

Планування з хімії 11 клас

Про матеріал
Планування уроків хімії для 11 класу складене за новою програмою Київ 2017рік. Дане планування складене з використанням лекційно-семінарської системи навчання. Ця система характеризується тим, що на одну тему відводиться дві години, що дозволяє детально вивчити кожну тему.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 11клас

Складено згідно «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11класи

Хімія  рівень стандарту. Київ 2017

 

Підручник:

Хімія 11клас. Рівень стандарту -  Київ: Освіта, 2019

в

 

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

№ з.п.

Тема уроку

Хімічний експеримент

Дата

 

 

1

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Вступний інструктаж з БЖД

Демонстрації

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

 

2

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

 

Демонстрації

. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування

 

3

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

 

 

4

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

Демонстрації

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

 

5

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

 

 

6

Навчальні проекти

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

 

 

7

Урок узагальнення знань (Самостійна робота)

 

 

Виставлення тематичної оцінки

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

8

Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки.

 

 

9

Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки.

 

 

10

 Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

Демонстрації

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

 

 

11

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

 

 

12

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

 

 

13

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Демонстрації

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

 

14

Навчальні проекти

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів

 

 

15

Урок узагальнення знань (Самостійна робота)

 

 

Виставлення тематичної оцінки

Тема 3 Хімічні реакції 

16

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

 

 

17

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

 

 

18

Гідроліз солей.

Лабораторні досліди

1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

 

19

Гідроліз солей.

 

 

20

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

 

 

21

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

 

 

22

Розрахункові задачі

1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

 

 

23

Розрахункові задачі

1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

 

 

24

Урок узагальнення знань(Самостійна робота)

 

 

Виставлення тематичної оцінки

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

25

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.

Демонстрації

8. Зразки неметалів.

 

 

26

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.

 

 

27

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. Явище адсорбції.

Демонстрації 9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

 

28

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. Явище адсорбції.

Лабораторні досліди

2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

 

29

Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів

 

 

30

Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів

 

 

31

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

 

 

32

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

 

 

33

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 

 

34

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 

 

35

Контрольна робота 1

 

 

Виставлення тематичної оцінки

36

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

 

 

37

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

 

 

38

Кислоти. Кислотні дощі. Особливості взаємодії металів з концентрованою сульфатною кислотою.

 

 

39

Особливості взаємодії металів з концентрованою сульфатною кислотою.

 

 

40

Розв’язування задач

 

 

41

Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою

 

 

42

Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою

 

 

43

Розв’язування задач

 

 

44

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

Демонстрації

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

 

45

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

 

 

46

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

 

 

47

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

 

 

48

Урок узагальнення знань (Самостійна робота)

 

 

 

Виставлення тематичної оцінки

49

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

 

 

50

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

 

 

51

Розв’язування задач

 

 

52

Застосування металів та їхніх сплавів.

 

 

53

Застосування металів та їхніх сплавів.

 

 

54

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

 

 

55

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

 

 

56

Сучасні силікатні матеріали.

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

 

 

57

Сучасні силікатні матеріали.

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

 

 

58

Якісні реакції на деякі йони.

Демонстрації

10. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально), Барію, амонію

 

59

Якісні реакції на деякі йони.

Лабораторні досліди

3-6. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.

7, 8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

 

60

Практичні роботи 1

1. Дослідження якісного складу солей.

 

 

61

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

 

 

62

Практичні роботи 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

 

 

63

Навчальні проекти Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

 

 

64

Урок узагальнення знань (Самостійна робота)

 

 

Виставлення тематичної оцінки

Тема 5. Хімія і прогрес людства

65

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

 

 

66

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

 

 

67

 «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

 

 

68

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

 

 

69

Навчальні проекти

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

 

 

70

Навчальні проекти

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

 

 

71

Урок узагальнення знань (Самостійна робота)

 

 

72

Урок узагальнення знань

 

 

Виставлення тематичної оцінки

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Планування
Додано
18 липня 2019
Переглядів
959
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку