16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Планування з хімії в 11 класі

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків хімії в 11 класі для рівня стандарту складено згідно програми "Навчальна програма з хімії для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" (Рівень стандарту).
Перегляд файлу

11 клас

70 год, 2 год на тиждень

Розподіл годин за темами:

Повторення початкових понять з неорганічної хімії    5

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів  8

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини     9

Тема 3. Хімічні реакції        8

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості     35

Тема 5. Хімія і прогрес людства       5

 

Повторення початкових понять з неорганічної хімії

 1. Правила техніки безпеки в кабінеті хімії
 2. Періодичний закон та хімічний зв'язок
 3. Основні класи неорганічних сполук
 4. Розчини та їх характеристики
 5. Основні закономірності хімічних реакцій

 

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

 1. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.
 2. Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».
 3. Складання електронних та графічних формул елементів
 4. Валентність та ступінь окиснення. Взаємозв’язок між положення елемента в періодичній системі та максимальними та мінімальними значеннями ступенів окиснення
 5. Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.
 6. Відпрацювання вмінь та навичок. Самостійна робота
 7. Захист проекту на вибір учнів. 1. Застосування радіонуклідів у медицині. 2. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.
 8. Узагальнення знань з теми

 

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

 1. Йонний зв'язок
 2. Ковалентний зв'язок. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію)
 3. Металічний зв'язок
 4. Водневий зв'язок
 5. Тренувальні вправи
 6. Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.
 7. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.
 8. Захист проекту на вибір учнів. 1. Застосування рідких кристалів. 2. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці. 3. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.
 9. Систематизація та узагальнення знань з теми

 

Тема 3. Хімічні реакції

 1. Необоротні і оборотні хімічні процеси.
 2. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.
 3. Гідроліз солей.
 4. Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.
 5. Використання хімічної рівноваги при промисловому виробництві деяких неорганічних речови.
 6. Розрахункові задачі. 1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.
 7. Захист проекту на вибір учнів. 1. Гальванічний елемент з картоплі, лимону. 2. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.
 8. Контрольна робота

 

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

 1. Неметали. Загальна характеристика неметалів.
 2. Фізичні властивості неметалів.
 3. Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.
 4. Явище адсорбції.
 5. Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів.
 6. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.
 7. Особливості водних розчинів сполук неметалічних елементів з Гідрогеном, їх застосування.
 8. Оксиди неметалічних елементів, залежність хімічної активності оксидів від положення в періодичній системі.
 9. Вміст оксидів неметалічних елементів в атмосфері, вплив на людину
 10. Кислоти. Кислотні дощі.
 11. Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.
 12. Повторення та узагальнення знань про неметалічні елементи.
 13. Контроль знань
 14. Загальна характеристика металів.
 15. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.
 16. Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.
 17. Застосування металів та їхніх сплавів.
 18. Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.
 19. Амфотерні гідроксиди
 20. Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі.
 21. Поняття про жорсткість води та способи її усунення.
 22. Розрахункові задачі. 2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.
 23. Сучасні силікатні матеріали.
 24. Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.
 25. Якісні реакції на деякі йони.
 26. Практична робота №1. Дослідження якісного складу солей.
 27. Біологічне значення металічних елементів
 28. Біологічне значення неметалічних елементів.
 29. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.
 30. Практична робота №1. Дослідження якісного складу солей.
 31. Практична робота №2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.
 32. Захист проекту на вибір учнів. 1. Штучні алмази у техніці. 2. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.  3. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини. 4. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.
 33.  Захист проекту на вибір учнів. 5. Кислотні дощі. 6. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості. 7. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію. 8. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.
 34. Розв’язування задач різних типів
 35. Контрольна робота

 

Тема 5. Хімія і прогрес людства

 1. Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій
 2. Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.
 3. «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.
 4. Захист проекту на вибір учнів. 1. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп. 2. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».
 5. Підсумковий урок з теми

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Планування
Додано
25 липня 2019
Переглядів
726
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку