12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Програма факультативного курсу (2019- 2020 н.р.) "Вибрані питання шкільного курсу хімії" для учнів 11 класів

Про матеріал

Мета факультативного курсу: поглибити та розширити знання учнів з хімії, здобуті під час вивчення шкільної програми, виявлення і розвиток хімічних нахилів і здібностей учнів, формування навичок самостійної роботи, виховання наполегливості та цілеспрямованості. Склад і структура факультативного курсу побудовані так, щоб учні могли повторити, систематизувати й закріпити здобуті в основному курсі хімії знання, усвідомлюючи ключові ідеї.

Перегляд файлу

 

 

 

Програма  факультативного курсу

"Вибрані питання шкільного курсу хімії"

для учнів 11 класів

(70 годин, 2 години на тиждень)

№ уроку, дата

Зміст навчального матеріалу

К-ть годин

 

Розділ І. Вибрані питання загальної хімії

14

1-2

 

Основні поняття, теорії, закони хімії

2

3

 

Класифікація хімічних реакцій

1

4

Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага

1

5-6

 

Окисно-відновні реакції

2

7

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

1

8

 

Будова атома

1

9-10

 

 

Хімічний зв'язок

2

11-12

 

 

Розчини

2

13-14

Електролітична дисоціація. Йонні рівняння

2

 

Розділ ІІ. Вибрані питання неорганічної хімії

24

15-16

 

 

Оксиди

2

17-18

 

 

Основи

2

19-20

 

 

Кислоти

2

21-22

 

 

Солі

2

23-24

 

Загальні відомості про металічні елементи та метали

2

25-26

 

 

Лужні і лужноземельні метали

2

27-28

 

 

Алюміній. Залізо

2

29-30

Неметалічні елементи. Водень і сполуки Гідрогену

2

31-32

 

 

Сполуки Галогенів

2

33-34

 

 

Підгрупа Оксигену

2

35-36

 

 

Підгрупа Нітрогену

2

37-38

Підгрупа Карбону

2

 

Розділ ІІІ. Вибрані питання органічної хімії

22

39-40

 

 

Теоретичні основи органічної хімії

2

41-44

 

 

Вуглеводні

4

45-46

 

Природні джерела вуглеводнів

2

47-48

 

 

Спирти. Фенол

2

49-50

 

 

Альдегіди

2

51-52

 

 

Карбонові кислоти. Естери. Жири

2

53-54

 

 

Вуглеводи

2

55-56

 

 

Нітросполуки. Аміни

2

57-58

 

 

Амінокислоти. Білки

2

59-60

ВМС. Полімери

2

 

Розділ ІV Обчислення в хімії

10

  •  

61

Визначення мас, об’ємів та кількості речовини вихідних речовин

1

62

Задачі на визначення маси та об’єму речовини, якщо в ній містяться домішки

1

63

Розв’язування задач за термохімічними рівняннями реакцій

1

64

Встановлення формули речовин

1

65

Визначення концентрації розчинів

1

66

 

Задачі на суміші

1

67

Швидкість хімічних реакцій

1

68

Задачі на зміну пластинки

1

69

Нестандартні задачі. Методика розв’язування задач з обмеженими даними

1

70

Нестандартні задачі. Методика розв’язування задач з кількома невідомими

1

\