контрольні роботи з історії для 5 класу

Про матеріал

Контрольні роботи для 5 класу з історії укладені відповідно до вимог програми за 2017 рік. Контрольні роботи укладені з тем "Вступ. Що таке історія", "Відлік часу в історії", "Де відбувається історія", "Джерела до вивчення історії", "Історія України в пам'ятках", "Дослідники історії", "Усе має минуле". Контрольні роботи містять тестові завдання закритого і відкритого типів. Ними можуть скористатися інші вчителі у своїй повсякденній діяльності.

Перегляд файлу

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з тем «Вступ. Що таке історія», «Відлік часу в історії»

І варіант

І рівень

1.Національно – визвольна війна розпочалася у 1648 році. Яке це століття?

а) ХУ ст.    б) ХУІ ст.;  в) ХУІІ ст. г) ХУІІІ ст.

2.У якому столітті ми живемо?

а) ХХ ст.    б) ХХІ ст.;  в) ХХІІ ст. г) ХХІІІ ст.

3.Відлік історичного часу від певного історичного моменту  - це

а) літочислення;   б) хронологічна послідовність;

в) століття;            г) календар.

4.Порахуй суму римських чисел У+ХІІІ =

а) У ст.    б) УІІІ ст.;  в) ХХ ст. г) ХУІІІ ст.

5.Кого називають батьком історії?

а)  В.Хвайка;                             б) Геродота;

в) М.Грушевського;                  г) Д.Яворницького.

6. Уперше назва «Україна» зявилася у 1187 році. Яке це було тисячоліття?

а) І тис.    б) ІІ тис.;  в) ІІІ тис. г) ІУ тис.

ІІ рівень

7.Хто зображений на світлині?

8.Позначте на шкалі часу хронологічні межі Середніх віків.

9.Розташуйте відрізки часу від найменшого до найбільшого: тисячоліття, рік, століття.

ІІІ рівень

10. Дайте визначення поняття: історія.

11 – 12.Розв’яжіть історичні задачі

     В 450 році до н.е. в Римі було складено «закон дванадцяти таблиць».  Скільки років тому це відбулося?

     В  1710 році була прийнята Конституція Пилипа Орлика, Конституція України була прийнята в 1996 році. Скільки років відділяють ці події? 

 

 

 

ІУ рівень

13.Чи міг гетьман Богдан Хмельницький, який жив у ХУІІ столітті знати творчість Тараса Шевченка, котрий жив у ХІХ столітті? Чому?

 

 

 

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з тем «Вступ. Що таке історія», «Відлік часу в історії»

 

ІІ варіант

І рівень

1.В 1625 році відбувся виступ гетьмана Жмайла проти польської влади. Яке це століття?

а) ХУ ст.    б) ХУІ ст.;  в) ХУІІ ст. г) ХУІІІ ст.

2.У якому столітті ти народився?

а) ХХ ст.    б) ХХІ ст.;  в) ХХІІ ст. г) ХХІІІ ст.

3.Послідовність подій за часом (рік за роком, століття за століттям)  - це

а) літочислення;   б) хронологічна послідовність;

в) століття;            г) календар.

4.Порахуй суму римських чисел У+ХУ =

а) У ст.    б) УІІІ ст.;  в) ХХ ст. г) ХУІІІ ст.

5.Хто є автором літопису «Повість минулих літ»?

а)  В.Хвайко;                             б) Геродот;

в) М.Грушевський;                  г) Нестор.

6. У 1868 році у Львові було створено товариство «Просвіта».  Яке це було тисячоліття?

а) І тис.    б) ІІ тис.;  в) ІІІ тис. г) ІУ тис.

ІІ рівень

7.Хто зображений на світлині?

8.Позначте на шкалі часу хронологічні межі Нового часу.

9.Розташуйте в хронологічній послідовності історичні події:

1875 рік – заснування Чернівецького університету;

338 рік до н.е. – битва при Херонеї4

996 рік – спорудження  Десятинної церкви

ІІІ рівень

10. Дайте визначення поняття: історик.

11 – 12.Розв’яжіть історичні задачі

     В 480 році до н.е. відбулася Саламінська битва..  Скільки років тому це відбулося?

     В  1576 році було засновано Острозьку академію, а університет в Чернівцях був заснований в 1875 році. Скільки років відділяють ці події? 

ІУ рівень

13.Що відбулося раніше: правління вавилонського царя Хаммурапі  (1792 – 1750 рр. до н.е.) чи правління княгині Ольги в Києві (945 – 9064 рр.) ? Чому?

 

 

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з теми 2 «Де відбувається історія»

 

І варіант

 

І рівень

1.Столицею Київської держави  було місто

а) Чигирин;   

б) Київ; 

в) Галич;

г) Батурин.

2.Незалежність України було проголошено у

а) 1764 р.;  

б) 1996 р.; 

в) 1199 р.; 

г) 1991 р.

3.Село Камяне – Случанське розташоване на

а) Волині;

б) Поділлі;

в) Поліссі;

г) Галичині.

ІІ рівень

 

4 - 5. Дайте визначення понять: «державний кордон», «історична карта».

6. Вставте пропуски

Адміністративно Україна складається із ___________ областей.

 

ІІІ рівень

 

7. Виберіть з даного переліку зайве та поясніть чому воно зайве.

Слобожанщина, Таврія, Галичина, Галицько – Волинська держава.

8 – 9. Поясніть назву рідного села.

 

 

 

ІУ рівень

 

10 – 12. Визначте географічне розташування та природні умови Середньої  Наддніпрянщини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з теми 2 «Де відбувається історія»

 

ІІ варіант

 

І рівень

1.Столицею України є місто

а) Чигирин;   

б) Київ; 

в) Галич;

г) Батурин.

2.Галицько – Волинська держава була утворена у

а) 1764 р.;  

б) 1996 р.; 

в) 1199 р.; 

г) 1991 р.

3. Село Камяне – Случанське було засноване у

а) 1545 р.;  

б) 1996 р.; 

в) 1199 р.; 

г) 1991 р.

 

ІІ рівень

 

4 -5. Дайте визначення понять: «історико – географічний регіон», «легенда карти».

6.Вставте пропуски

Україна межує із___________ державами.

ІІІ рівень

 

7. Виберіть з даного переліку зайве та поясніть чому воно зайве.

Київська держава, Середня Наддніпрянщина,  Галицько – Волинська держава, Гетьманщина.

8 – 9.Вкажіть відмінності між історичною та географічною картами.

 

 

 

ІУ рівень

 

10 – 12. Визначте географічне розташування та природні умови Полісся.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з теми 3  «Джерела до вивчення історії»

І варіант

І рівень

 

1. Пам’ятка архітектури, яка становить  історичну цінність.

А) Архів  

Б) Музей

В)Історико – архітектурний заповідник

Г)Бібліотека

2. 2.В архівах працюють

А) Археологи  

Б) Екскурсоводи

В) Архіваріуси

Г) Літописці

3. Вкажіть поняття

Наука, що вивчає життя людини за матеріальними свідченнями минулого, отрманих під час розкопок.

ІІ рівень

4.Продовжіть речення.

В давнину для письма використовували…

5.Дайте визначення поняття «усне джерело»

6.Встановіть відповідність

1.Стародавнє зображення на скелях, каменях, стінах печер.   А)Літопис

2.Письмо, коли кожне слово старанно вимальовувалося за     Б)Абеткове письмо

 допомогою ієрогліфів.

3.Написання тексту за допомогою літер.                                   В)Ієрогліфічне письмо

4.Хронологічно послідовний запис історичних подій,             Г) Піетографічне письмо

 зроблених їхнім сучасником, книга з таким записом.

 

ІІІ рівень

 

7.Що зберігають в сімейних архівах?

8. Згрупуйте історичні джерела за видами: літопис Самовидця, історико – архітектурний заповідник «Хотинська фортеця», дума про козака Голоту, поштова марка.

9. Чому родинне дерево є історичним джерелом?

 

ІУ рівень

 

10- 12. Дослідіть історичне джерело, скориставшись памяткою  «Як працювати з памяткою – писемним джерелом».

1.Як називається історичне джерело та хто його автор?

2.Про що та про кого йдеться в історичному джерелі?

3.Про які події розповідається?

4.Які верстви населення представлені?

5.Який історичний період описується? Чому ви так думаєте?

6.Які географічні назви згадуються?

7.Що у цій інформації, на вашу думку, є вигадкою, а що правдою?

     «Повість минулих літ» Нестора Літописця

     «…Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми, то було між них три брати: одному ім’я Кий, а другому – Щек, а третьому – Хорив, і сестра їхня – Либідь. І сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею, а Хорив на третій горі, од чого й прозвалася Хоривицею. Зробили вони городок і на честь брата їхнього найстаршого назвали Києвом… Од них ото є поляни в Києві й до сьогодні… А по сих братах почав рід їхній держати княжіння в полян».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з теми 3  «Джерела до вивчення історії»

 

ІІ варіант

 

І рівень

 

1. Культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання, організовує збереження і обслуговування ними читачів.

А) Архів  

Б) Музей

В)Історико – архітектурний заповідник

Г)Бібліотека

2.В музеях працюють

А) Археологи  

Б) Екскурсоводи

В) Архіваріуси

Г) Літописці

3.Вкажіть поняття

Речі. витвори мистецтва, що демонструються на виставках, в музеях.

 

ІІ рівень

4.Продовжіть речення.

Історичні джерела зберігають в …

5.Дайте визначення поняття «історичне джерело»

6.Встановіть відповідність

1.Мала форма народної поетичної творчості, що несе узагальнену                       А)Міф

думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом.

2.Це поетична оповідь про яку – небудь історичну подію, усне                             Б) Літопис

народне оповідання про чудесну пригоду, котра сприймається як достовірна.

3.Це оповідь, яка пояснює походження певних речей, явищ, всього світу.           В) Легенда

4.Хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблених їхнім                 Г) Прислів’я

сучасником.

 

ІІІ рівень

7.Що знаходять археологи?

8. Згрупуйте історичні джерела за видами: літопис Самійла Величка, церква Святого Василя, пісня «В Цариграді на риночку», картина Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря».

9. Навіщо люди створюють музеї?

 

 

 

ІУ рівень

 

10 – 12..Поясніть , чому історичні джерела називають «слідами минулого»  або «мимовільними  свідками часу»?

 

 

 

 

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з теми 4  «Історія України в памятках»

І варіант

І рівень

 

1. Православні християни називають свій храм

А  Мечеть 

Б Церква

В Костел

Г Синагога

2.Героїв Небесної Сотні в Україні вшановують 

А  24 серпня ; 

 Б  20 лютого;  

В  21 листопода;  

Г 28 червня.

3. Православний храм в селі Камяне – Случанське носить ім’я

А  Священномучениці Катерини; 

Б  Пресвятої Богородиці;  

В  Архістратига Михаїла;  

Г  Василія Великого.

ІІ рівень

4.Дайте визначення поняття «памятка історії»

5.Упізнайте історичного діяча.

Даниил Романович

6.Розташуйте події в хронологічній послідовності

А Революція Гідності;

Б хрещення Русі;

В Друга світова війна;

Г початок національно – визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького.

ІІІ рівень

7.Продовжте  речення

Українські козаки заснували 8 Запорозьких Січей, які отримали таку назву ….

8- 9. Чому князя Володимири історики назвали Великим?

 

 

 

 

 

 

 

ІУ рівень

10 – 12. Назвіть пам’ятку історії та опишіть її.

 

http://his.img.pravda.com/images/doc/a/b/ab68655-29.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з теми 4  «Історія України в пам’ятках»

ІІ варіант

І рівень

 

1. Мусульмани  називають свій храм

А  Мечеть 

Б Церква

В Костел

Г Синагога

2.День Конституції  в Україні відзначають

А  24 серпня ; 

Б  20 лютого;  

В  21 листопода;  

Г  28 червня.

3.Київська держава була хрещена в часи правління князя

А Олега;  

Б Святослава; 

В  Володимира; 

Г Ярослава.

 

ІІ рівень

4Дайте визначення поняття «памятник»

5.Упізнайте історичного діяча.

http://www.kievtown.net/img/gruschevsky_1s.jpg

6. Розташуйте події в хронологічній послідовності

А Коронація Данила Галицького;

Б Українська революція;

В Голодомор як геноцид українського народу;

Г початок національно – визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького.

ІІІ рівень

7.Продовжте речення

Державними символами України є…

8 -9. Чому спогади про Другу світову війну і досі зберігаються в пам’яті багатьох українців?

 

 

 

 

 

 

ІУ рівень

10 – 12. Назвіть  пам’ятку історії та опишіть її.

http://www.kievtown.net/img/independence_column_1s.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з теми 4  «Історія України в памятках»

ІІІ варіант

І рівень

 

1. Християни – католики називають свій храм

А  Мечеть 

Б Церква

В Костел

Г Синагога

2.День незалежності  в Україні відзначають

А  24 серпня ; 

Б  20 лютого;  

В  21 листопода;  

Г  28 червня.

3. Національно – визвольну війну українського народу 1648 – 1657 рр. очолив 

А Б.Хмельницький; 

Б П.Конашевич – Сагайдачний;  

В Д. Вищневецький;  

Г  І.Мазепа.

ІІ рівень

4. Дайте визначення поняття «конституція»

5.Упізнайте історичного діяча.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Vladimir_by_klodt.jpg/146px-Vladimir_by_klodt.jpg

6. Розташуйте події в хронологічній послідовності

А Революція Гідності;

Б Друга світова війна;

В Голодомор як геноцид українського народу;

Г хрещення Русі.

ІІІ рівень

7.Продовжте речення

Важливим писемним джерелом з історії України – Русі є…

8- 9. Як вшановують память Героїв Небесної Сотні в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІУ рівень

10 – 12.Назвіть пам’ятку історії та опишіть її.

 

War museum, Kyiv 6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з теми 4  «Історія України в памятках»

ІУ варіант

І рівень

 

1. Іудеї називають свій храм

А  Мечеть ;

Б Церква;

В Костел;

Г Синагога.

2.День Гідності та Свободи в Україні відзначають

А  24 серпня ; 

Б  20 лютого;  

В  21 листопода;  

Г  28 червня.

3. Першу Запорозьку Січ заснував

А Б.Хмельницький; 

Б П.Конашевич – Сагайдачний;  

В   Д. Вищневецький; 

 Г  І.Мазепа

ІІ рівень

4.Дайте визначення поняття «права людини»

5.Упізнайте історичного діяча.

 

Святая княгиня Ольга

6. Розташуйте події в хронологічній послідовності

А Українська революція;

Б коронація Данила Галицького;

В Друга світова війна;

Г початок національно – визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького.

ІІІ рівень

7.Продовжте речення

І 1917 році в Києві було створено Українську Центральну Раду, яку очолив … і яка проголосила незалежність …

8 -9. Яка держава є незалежною?

ІУ рівень

10 – 12.Назвіть памятник та опишіть  його

Памятник Богдану Хмельницкому

 

 

 

 

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з теми 5  «Дослідники історії»

І варіант

1. Автором літопису  «Повість минулих літ» є

А  Самійло Величко

Б Нестор Літописець

В М.Грушевський

Г Григорій Граб’янка

2. Козацькими літописами називають

А  Київський та Галицько – Волинський літописи 

Б  «Повість минулих літ» та Київський літопис   

В  Літописи  Самовидця, Г.Грабянки. Самійла Величка

Г  «Повість минулих літ», Галицько – Волинський  та Київський літописи

3. Літопис Самійло Величка охоплює події

А 1648-1700 рр. 

Б Від 860 року до 1111 року 

В Від виникнення козацтва до 1709 року

Г Від прадавніх часів до другої половини ХУІІ століття

ІІ рівень

4 - 5.Поясніть поняття: «історичний образ», «історичний факт»

6.Назвіть відомих вам історичних осіб.

ІІІ рівень

7.Назвіть твори мистецтва, де відображено історичні події.

8 -9. Назвіть історичні факти з біографії Михайла Грушевського

ІУ рівень

10 – 12. Уявіть себе істориком – дослідником. Проаналізуйте текст про історичну особу на основі запитань інструкції «Як вивчити діяльність історичної особи».

1.Про кого йдеться?

2.Коли і в якій країні жила історична особа?

3.Які його риси характеру та погляди відомі?

4.З чим повязана основна діяльність цієї  історичної особи? До яких історичних подій вона причетна?

5.Які вчинки і дії цієї особи відомі?

6.Яким є ваше ставлення до цієї історичної особи?

Богдан Хмельницький

     Богдан Хмельницький народився 27 грудня 1595 року в сім’ї дрібного українського шляхтича Михайла Хмельницького в родовому маєтку на хуторі Суботів, що на Чигиринщині. Навчався у школі при одному з монастирів Києва та в єзуїтському колегіумі у Львові, володів кількома мовами.

     1620 році у складі Чигиринської сотні реєстровців вирушив у похід до Молдови проти турків. У битві під Цецорою потрапив у полон. Звільнившись із полону, повернувся на службу до Чигиринського полку.

     Брав участь у Смоленській війні 1632 – 1634 років на боці Польщі, у морських походах проти Туреччини, у козацькому повстанні 1637-1638 років.

     Набуваючи військового досвіду, просувався старшинськими посадами. Обстоював інтереси війська запорозького у козацьких посольствах, зокрема на переговорах із польськи королем.

     У 1648 році на Запорозькій Січі підняв повстання проти Речі Посполитої, поклавши тим самим початок Національно – визвольній війні.

     Під час війни виявив себе як досвідчений полководець, вправний дипломат, видатний державний діяч.

    Помер у 1657 році у Чигирині. Пований у Суботові в Іллінській церкві.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з теми 5  «Дослідники історії»

ІІ варіант

І рівень

1. Літопис «Повість минулих літ» був укладений у

А  1710 році

Б 1720 році

В 1113 році

Г 1933 році

2. Літописом руським називають

А  Літописи  Самовидця, Г.Грабянки. Самійла Величка

Б  «Повість минулих літ» та Київський літопис   

В  «Повість минулих літ» та Галицько – Волинський літопис

Г  «Повість минулих літ», Галицько – Волинський  та Київський літописи

3. М.Грушевський написав відому історичну працю

А «Історія козаччини» 

Б  «Історія Русів» 

В «Історія України Руси»   

Г  «Історія запорозьких козаків»

ІІ рівень

4 - 5.Поясніть поняття: «історична особа», «історичне дослідження»

6.Наведіть приклади історичних фактів.

ІІІ рівень

7.Наведіть приклади художніх творів про минуле України.

8 -9. Назвіть історичні факти з біографії Нестора Літописця.

ІУ рівень

10 – 12. Уявіть себе істориком – дослідником. Проаналізуйте текст про історичну особу на основі запитань інструкції «Як вивчити діяльність історичної особи».

1.Про кого йдеться?

2.Коли і в якій країні жила історична особа?

3.Які його риси характеру та погляди відомі?

4.З чим повязана основна діяльність цієї  історичної особи? До яких історичних подій вона причетна?

5.Які вчинки і дії цієї особи відомі?

6.Яким є ваше ставлення до цієї історичної особи?

Пилип Орлик

Орлик Пилип Степанович- гетьман Війська Запорозького та Правобережної України (1710 – 1714), гетьман України в еміграції (1714 – 1742).

     Народився у шляхетській родині чесько-білорусько – литовського походження.

     Навчався в єзуїтській Віленській академії, потім закінчив Києво – Могилянський колегіум. Був високоосвіченою людиною, володів дев’ятьма мовами.

     Після навчання працював писарем, а згодом – керував справами Генеральної військової канцелярії. В уряді гетьмана Івана Мазепи став писарем. Підтримував Івана Мазепу в намаганні створити союз із Польщі та Швеції для здобуття незалежності України від влади російського царя Петра І.

     В 1710 році козацька рада схвалила написану особисто Пилипом Орликом  «Конституцію прав і свобод Запорозького Війська». Варто зазначити, що насправді під словом «Військо» малась на увазі Україна. На той час це був єдиний документ такого рівня, так як жодна держава Європи на той час не мала таких документів.

     Під час свого проживання за кордоном, він мав чимало зустрічей із багатьма європейськими правителями, метою яких було укладення договорів задля відновлення самостійної української держави. Так він шукав підтримки у правителів Австрії, Англії, Італії, Пруссії, Голандії, Данії, Польщі, Франції. Проте всі зусилля виявилися марними. Помер Пилип Орлик у місті Ясси (нині місто в Румунії).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з теми 6  «Усе має минуле»

 

І варіант

 

І рівень

 

1. Києво – Могилянська академія була утворена в

А 1661 році

Б 1834 році

В 1805 році

Г 1632 році

2. В 1834 році було відкрито університет, який зараз носить ім’я

А  Івана Франка

Б  Василя Каразіна  

В  Тараса Шевченка

Г  Лесі Українки

3. Перші сучасні Олімпійські ігри відбулися в

А  1960-ті роки

Б  1896 році

В  1805 році   

Г  1661 році

 

ІІ рівень

 

4 - 5. Поясніть поняття: «натуральне господарство», «дозвілля»

6. Якими були основні заняття словян?

 

ІІІ рівень

 

7. Доповніть перелік ключових слів, за допомогою яких можна скласти розповідь про життя на селі у минулому: глиняна хата, піч …

8 -9. З якою метою відкривали університети та як проходило навчання в університетах?

 

 

ІУ рівень

 

10 – 12.Складіть розповідь про розвиток медицини на Русі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 клас

Вступ до історії

Контрольна робота з теми 6  «Усе має минуле»

 

ІІ варіант

 

І рівень

 

1. Львівський університет був заснований у

А 1661 році

Б 1834 році

В 1805 році

Г 1632 році

2. В 1805 році було відкрито університет, який зараз носить ім’я

А  Івана Франка

Б  Василя Каразіна  

В  Тараса Шевченка

Г  Лесі Українки

3. Компютеризація розпочалася  в

А  1960-ті роки

Б  1896 році

В  1834 році   

Г  1632 році

 

ІІ рівень

 

4 - 5.Поясніть поняття: «ринкове господарство», «епідемія».

6. Які міста виникли на українських землях у ХУІІІ столітті?

 

ІІІ рівень

 

7. Доповніть перелік ключових слів, за допомогою яких можна скласти розповідь про життя трипільців: «племена мальованої кераміки», …

8 -9. Чому виникали міста та який вони мали вигляд у минулому?

 

ІУ рівень

 

10 – 12. Складіть розповідь про Олімпійські ігри.

 

 

 

 

 

docx
Додано
30 липня 2018
Переглядів
20630
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку