10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Корекційна робота на фонетичному рівні з теми « Диференціація звуків та букв С-Ш»

Про матеріал

Корекційна робота на фонетичному рівні з теми:« Диференціація звуків та букв С-Ш»

Проблема порушень писемного мовлення в учнів нині є досить актуальною, адже в письмових роботах школярів простежуються стійкі специфічні помилки. Специфічні розлади письма отримали назву «дисграфія».

Класифікують такі види дисграфій:

*артикуляторно-акустична;

*акустична;

*дисграфія на основі порушення мовного аналізу і синтезу;

*аграматична;

*оптична.

Пропоную перевірені практикою варіанти завдань для дітей шкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення з метою диференціації звуків та букв С-Ш.


Перегляд файлу

Корекційна робота на фонетичному рівні з теми:          

« Диференціація звуків та букв С-Ш»

 

 

Чітка вимова кожного звука та добре розвинений               

фонематичний  слух– ось головні  передумови правильного письма.

К.Ушинський.

 

  Проблема порушень писемного мовлення в учнів нині є досить актуальною, адже в письмових роботах школярів простежуються стійкі специфічні помилки. Специфічні розлади письма отримали назву «дисграфія».

  Класифікують такі види дисграфій:

*артикуляторно-акустична;

*акустична;

*дисграфія на основі порушення мовного аналізу і синтезу; *аграматична; *оптична.

  З урахуванням порушень операцій фонемного розпізнавання, мовного аналізу та синтезу професор Л.Волкова та деякі інші фахівці видокремлюють фонематичну дисграфію.

   Фонематична дисграфія є досить поширеною в учнів молодшого шкільного віку.

У письмових роботах наявні такі специфічні помилки:

1.Заміни букв, таких фонетичних груп:

•глухі-дзвінкі (зуби-суби);

•свистячі-шиплячі (машина-масина);

•тверді-м’які (апельсин-апелсин);                                     •африкати та їхні складові (яйце-яйсе);

•голосні звуки (сани-сони).

2.Пропуски букв (школа-шкоа).

3.Вставляння букв (трава-тарава). 4.Перестановки букв, складів (молоток-мотолок).

 

 Усі ці помилки виникають внаслідок недорозвитку фонематичного сприймання, яке у школярів виявляється в нечіткості розрізнення   подібних за звуковою структурою фонетичних рядів та у незавершеності процесу диференціації звуків.

  У дітей з фонематичною дисграфією простежуються значні труднощі в опануванні звукового аналізу. Їм важко виділити звук зі слова,назвати перший, останній звук, визначити послідовність, кількість і місце звуків, виконати поділ слова на склади, особливо в тому випадку, коли слово не промовляється вголос.   Вчитель-логопед планує та проводить корекційну роботу з урахуванням виявлених причин і ознак порушень, структури дефекту, психологічних особливостей кожного учня.

 

       Фонетико-фонематичне недорозвинення мовленняпорушення процесів формування вимовної системи рідної мови у дітей з різними мовними розладами  унаслідок дефектів сприймання  і  вимови  фонем.

 

Можна виділити основні прояви, що характеризують цей стан:

 

*Недиференційована вимова пар або груп звуків.

В цих випадках один і той же звук може служити для дитини замінником двох або навіть трьох інших звуків. Наприклад: м’який звук  т’ вимовляється замість звуків с-ч-ш (сумка-тюмка, чашкатяска, шапка-тятка)

 

 

*Заміна одних звуків іншими,такими,що мають більш просту артикуляцію.

Наприклад: Звук л вживається замість→р, звук ф→ш. У деяких дітей група свистячих і шиплячих звуків може бути замінена звуками т-д (собака-тобака).

 

 

*Зміщення звуків (нестійке вживання цілого ряду звуків в різних словах). Дитина може в одних словах вживати звуки правильно, а в інших-замінювати їх близькими по артикуляції або акустичними ознаками.       

 

 

 

 

 

 

 

Пропоную перевірені практикою варіанти завдань для дітей шкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення з метою диференціації звуків та букв С-Ш.

 

1.   Порівняти звуки [ с-ш  ] за артикуляцією.

Обидва звуки- приголосні, глухі, парні,  у  [с ]-пара[ з ],  у [ ш]-[ж],  у  звуків різна артикуляційна поза.

 

 

 

 

 

       С

 

Ш

 

ГУБИ

 

ПОСМІХАЮТЬСЯ ~

 

ВИТЯГУЮТЬСЯ

«ХОБОТКОМ «  O

 

ЯЗИК

 

ЗА НИЖНІМИ ЗУБАМИ  

ЗА ВЕРХНІМИ ЗУБАМИ  ↑

 

 

 

 

2.   Диференціація С-Ш  за артикуляцією.

*Прочитати звуки за стрілками:

↑↑↑↓↑↓↓↑↓↓↑↑↓↓↑↑↑↓↓↓↓

 

 

*Записати букви за схематичним зображенням  форми губ:

~~O~~OO~~OOO~O~~~

 

 

 

 

 

3.   Послухай, повтори,  прочитай.

С-свистить                                                      Ш-шипить

СА-ША АС-АШ                            САС-ШАШ               САШ-ШАС

СО-ШО ОС-ОШ                            СОС-ШОШ               СОШ-ШОС

СУ-ШУ УС-УШ                            СУС-ШУШ               СУШ-ШУС

СЕ-ШЕ ЕС-ЕШ                             СЕС-ШЕШ                СИШ-ШИС

СИ-ШИ ИС-ИШ                            СИС-ШИШ               СЕШ-ШЕС СІ-ШІ                               ІС-І Ш                              СІС-Ш І Ш                 С І Ш-Ш І С

 

 

4.   Послухати слова і назвати приголосні звуки * на початку слова : (показати відповідну букву).

СОМ,ШАФА,ШАР,СИНИ,СУМ,ШМАТОК,ШИЛО,СЕЛО,СМОЛА,ШУБА,ШКОЛА, СОНЦЕ,ШОВК,ШАБЛЯ,САЛЮТ,ШОРТИ,СЛИВА,СОЛОВЕЙ,СОДА,ШТУРВАЛ. 

*в кінці слова:

КЛАС,ФОКУС,НАШ,ВАШ,ГОЛОС,ДУШ,НІС,ЛОТОС,ІДЕШ,АБРИКОС,ЇДЕШ, МІНУС,УМІЄШ,РИС,КОМПАС,БІГАЄШ,КОЛОС,ХОДИШ,КВАС,П’ЄШ,ЛИС.

 

* [с, ш ] у середині слова:

КОСАР,ГРУША,КОСА,МАШИНА,РОСА,МИШКА,КОШИК,КРАСА,ОСЕЛ,КАША, НАШІ,ВЕСЕЛО,КІШКА,ПОСИЛКА,МІШОК,ЛАСУН,ПТАШКА,ВОЛОСОК.

 

*[ с, ш ] у різних положеннях:

ШПАК,ШЛЮБКА,ВЕСНА,СОСНА,ПИШЕШ,АВТОБУС,МАТРОС,РОМАШКА,

ЛИСЕНЯ,ВИШИВАЄ,МІШОК,СТІЛ,ГАРМОШКА,МАСКА,ДУШ,САЛО,КИСІЛЬ.

 

 

5.        Вставити де потрібно букви С або Ш.

-і-ть- шість                -тра-но -тарий                             -умка

-о-е -оня-ник                      -тангі-т                            -теп-ель -у-а                             -ахі-т па-ту-ок                          -мі-но ма-ині-т -овковий                     -тар-ий                            -у-ити

 

6.        Випиши, з кожного ряду літеру, яка відрізняється від інших. Із цих літер склади і запиши ім’я.                                  ооооосооооо АЛЛЛЛЛЛЛЛ                                       и и ш и и и и и                                       г г г г г г к г г г

а а а а а а а о а          (Сашко)  

7.        Записати слова, змінюючи першу букву  на С або Ш.

 

Тоня-Соня лапка-                                   банки- Клава- вахта-                                    рибка- бік- дім-                                        мийка- мило- мити-                                     мода- губа-                             гукати- мало-

 

 

8.        Прочитай і поясни значення слів.

Сум-шум Машка-маска

Сила-шило пісок-мішок

Каса-каша миска-мишка

Сапка-шапка каска-кашка Сумно-шумно                                            ситий-шитий

 

9.        Утвори слова зі складів.

ник –со –няш --- соняшник                        пас –шок –ту ---пастушок ніст –ши –ма ---машиніст                           сть –ші---шість

міш –ус –ка-----------------                            ша –но –лис –то -----------

 

 

10.   Прочитай, напиши спільне буквосполучення.

Сало,сани,сад,оса-- у словах ми чуєм ---------------(са)

Шість,шістсот,товариші—у словах ми чуєм-----------

Сонце,сом і колесо—у словах ми чуєм-----------------

Шуруп,шуба,шум,ношу—у словах ми чуєм----------

Сумка,сукня,суп,несу—у словах ми чуєм------------

Шапка,шафа.шар,лоша—у словах ми чуєм----------

Синку,сиру принеси—у словах ми чуєм------------- Шепіт,шелест і лише—у словах ми чуєм------------

 

 

11.   З’єднай склади,щоб утворилися слова.

Са ба-ка                                     Ша                  піт

Со ха-рі                                     Шов                ко-лад

Су лат                                        Шу                  ко-ви-ця

Си ля-ни                                    Ши                 лі-ка

Се рок                                       Ше                  на Сі                но-кос                                  Ші сть

 

 

12.   З’єднай склади і прочитай.

 

 РАЙ МОКАТ                ЛО ФА                                    СА                                                                           ША

ЛО                               Л ЮТ ПКА                             РФ

 

 

13.   Виправити С-Ш  при необхідності, поясни.

 

Шуба, шито, машина, сапка, сосе, волошка, сонясник, пастушок, груса, шахіст, 

пролісок, вишня, боросно, шорочка, вушко, шиска, бабуся, капушта, машиніст,  шафа, старсий, рушник, слюпка, шпак, автобус, усміска, шість, сушити.

 

   

14.Змінити і записати слова за зразком.

 

Сильний-сильніший. Я  пасу-ти пасеш.

Веселий- Я несу- Гострий-                                                       Я співаю-

Старий- Я сплю- Чистий-                                                         Я скидаю- Я спиняю- Я дивлюсь-

       Я складу- Я ставлю- 

15. Провідміняти речення ( ти, він, вона, ми, ви, вони).

Я сушу сіно.

Я пішов у перший клас.

Я побачив шишки на сосні.

Я струшую горішки.

Я буду менше спати.

Я виростив гарний соняшник.

Я пошила сину шовкову сорочку.

Я шукаю соснову шишку. Я поклав шашки на стіл.

Я посадив сливу і вишню.

Я їхав по широкому шосе.

 

 

16. Повтори чистомовки,  дотримуючись  правильної  вимови звуків [Ш], [ С].

Ше-се-ше- в садочку дітям хороше.            Ші-сі-ші-неси воду у ковші.

Со-шо-но-у засіках борошно.                       Сей-шей-сей-гарно співає соловей.

Ша-са-та-квашена капуста.                          Шак-сак-шак-на осиці сидить шпак.

Шу-су-шу- я рушник сушу.                         Ушка-уска-ушка-гусей пасе пастушка.

Шок-сок-шок-їде пастушок.                        Шіст-сішт-шіст-виступає штангіст.

 

 

17.Закінчити чистомовку,  підібравши малюнок.

 

   Са-са-са-у лісі виросла............... (сосна)                                                                                     

Шіст-шіст-шіст-виступає.......................................... (штангіст)    

Шар-сар-шар- на сосні...............................(шишкар)

Уста-уста-уста-квашена.........................................(капуста).  

 

 

 

18. Добери слова і запиши.  

 

Траву викошує                                              вушка

У коня мале                                                   лоша

В пустелі навкруги                                       мішок

Картоплю склали у                                       коса

Любить мама свого                                      шина

В колесі пробилась                                      гуска

Про гусяток дбає                                          сина

В зайчика довгенькі                                     пісок

Живе в шпаківні чорний                             співак Пісні співає нам                                           шпак

 

 

19.Прочитай, запиши. (↓с,↑ш)

Пере квітня.

День міху буває лие раз на рік. Можливо, цього дня ти почує, що у тебе  пина в крейді або що захворів учитель фізкультури і не буде уроку. А повернувись зі коли додому, відповідатиме на телефонні дзвінки, що твоя квартира –не видка допомога і не вейна майтерня.

Перого квітня можна обі дозволити жарти з друзями і рідними. Веелі витівки піднімуть  натрій і ще довго згадиватимутья з доброю помікою.

 

20.Змінити за зразком.

Снігова баба → баба зі снігу Солом’яний бичок →.................

Срібна ложечка →......................

Шкіряний м’яч →.......................

Шовкова тканина →...................

Соняшникове насіння →............

Абрикосовий компот →............. Вишневий сік →.........................

Пшоняна каша →........................

Рисовий суп →............................

21.     Прочитай за стрілочками, використовуючи схему.

 

П →

Р

 

А

 

О

 

Н

 

А

 

О

 

Н

 

Ц

 

 

Р

 

О

 

В

 

Р

 

А

 

Л

 

С

 

И

 

Я.

Р

Я

Д

А

В

І

Д

Е

У

Д

І

А

М

А

М

М

И

Т

З

Ш

С

У

Ш

Е

О

К

Н

З

И

В

Л

І

П

Е

Н

Ь

С

О

І

Т

А

Н

А

Ж

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (Правда світліша від сонця)

22.     Встановити межі слів (прислів’я та приказки).

 

Правдасвітлішавідсонця.    Ранішепосієшбільшезбереш.

Щопосієштеіпожнеш. Нашасиласім’яєдина. 

Словонегоробецьвилетитьнеспіймаєш.       Пишнатакрасиваякчервонакалина. Меншеслівтабільшеділа. Золотакліткасолов’янетішить.

 

 

 

23.     Математичні приклади.

 

ШО+СУ+ЕМ-УМ=                              ША+ХО+ІЛ+СТ-ОЛ=

(ШОСЕ) (ШАХІСТ)

ПА+СІ+ТУ+ШО+КЖ-ІЖ=  СО+НІ+ЯШ+НЕ+ИК-ІЕ= 

(ПАСТУШОК) (СОНЯШНИК)

 

СА+ШЖ+КУ+ОН-ЖУН= ШІМ+СТ+ДЕО+СЯТ-МО= 

(САШКО) (ШІСТДЕСЯТ)

 

 

24.           Скласти слова з поданих букв. Перша літера слова підкреслена. Записати слова  у два стовпчики під буквами с-ш.

 *У,А,С,К *І,А,Ф,Ш,А *О,У,С,Д,П

 А,А,Ш,Т,Б О,А,Ш,Т,П                          У,У,Р,П,Ш          

 И,Е,Ф,Р,Ш І,О,С,К,К                             А,Я,Б,Л,Ш

У,О,Ш,К,В А,А,Х,Т,Ш                           А,А,Ш,К,К

И,А,Б,К,Ш І,О,Д,Л,С                              О,Е,Ф,Р,Ш И,А,С,К,М У,Р,К,Ш,А                            У,І,С,Д,С

 

 

25.           Схематичний диктант (записувати тільки опозиційні букви).

 

У лісі вовки виють, а в хаті страшно.( _  с _ _   ,_ _ _   с ш)

Шишки на сосні, шашки на столі. (ш ш _ с с ,ш ш_  с )

Менше слів, а більше справ.(ш  с ,_  ш  с)

На шосе шість машин.(_ ш с ш с ш)

 

 

 

 

 

26.           Розгадай ребуси.  

Із слів придумай речення.

ли                                                                                                                                                              лиця               

   40 а                                100    рона

  рінка                                                                                             (сорока) вбур

 

 

 

27.   Прочитай скоромовки повільно та швидко (випиши слова з буквою с у перший стовпчик, з буквою ш- у другий, з буквами с  і шу третій.

*Загубились буси в нашої бабусі.           *Пошили сину шовкову сорочку.

*Шишки на сосні                                         Старшому сину пошили свитину   Шашки на столі                                          Молодшому сину пошили сині штани.    У Соні шашки

   У Саши шишки

 

 

28.   Прочитай вірш за допомогою довідки.

 Довідка:

Літо  2   пішло 1 у село

Входить осінь 1                                            2 стернями

Я люблю 4  осінь                                  3 садами

Над  3  чисту просинь                                 рум’яну

 

Літо стернями пішло Входить осінь у село

Я люблю рум'яну осінь

Над садами чисту просинь  

 

29.   Акровірш (прослухай, запиши, прочитай). Яка за рахунком літера (С або Ш) у слові відгадці.

Лиха зима сховається,                                                Росте ця лікувальна квітка А сонечко прогляне,                                                   Опріч лісів іще в полях. Сніжок води злякається,                                            Малі й дорослі знають шлях, Тихенько тануть стане,                                              Аби її добути влітку.

І здалеку бистренько                                                  Шовково коси пломеніють, Вона до нас прибуде,                                                  Коли настоєм помиють.

Кому-кому любесенько,                                             А що,скажіть,за квітка,дітки? А дітям більше буде.     

 

30.   Ланцюжок слів.

 

Остання буква в слові є першою буквою наступного слова.

Машина сироп

 

пастушок

комашка                                                    ананас

 

           соняшник автобус

 

Машинаананассоняшниккомашкаавтобуссироп -пастушок.

 

 

31.   Читання тексту.

Прочитай казку, сплеском долонь виділяючи звуки с. Перекажи зміст казки.

 

Казка про Символи.

  Давним-давно жила Жінка. І було у неї три сини. Росли сини чесними,сміливими і дуже любили свою Маму. Готові були віддати за неї своє життя. Підросли вони і вирішили  піти в люди  прославляти свою Матір.

  Першим пішов старший син. Мати, щоб він пам’ятав  про неї,подарувала йому золоту корону з трьома промінчиками. Пішов син. І за корону,на якій було три промінчики,яка зігрівала людей і показувала шлях до кращого життя, дали першому синові ім’я Тризуб.

   Настала черга другого сина.  Йому Мати подарувала жовто-блакитний одяг.

Своїми добрими  справами  прославляв він  свою Матір. Дали ім’я йому люди- Прапор.

    Своєму молодшому синові Мати  подарувала  голос солов’я. Тому там, де бував  молодший  син, завжди звучала пісня. За чудовий голос  і пісні дали люди йому  ім’я – Гімн.

     І з  того  часу  ідуть  завжди  поруч  три  брати- Тризуб,Прапор і Гімн та прославляють  рідну Матір. І там, де  вони  проходять, звучить  велична  пісня.

 

32. Чітко розрізняй вимову звуків с-ш.

 

Прочитай вірш , замінюючи малюнки на слова, чітко вимовляючи  звуки [с-ш ] . Перепиши вірш.

 

Квіти.   

 

 

33.Склади слово.  

Випиши із слова букви згідно вказаної цифри.

                  

1.                       3.                     5. 1.                         

                      

34. Диктант. Букву  с  підкреслити  синім  кольором , букву  ш  обвести простим олівцем.

Підрахувати кількість букв  с та ш.

 

 

Волошки

 

 

Дуже рідко побачиш нині у квітниках звичайні сині волошки, хоч квіти ці освячені давніми традиціями нашого народу. Сині як небо, волошки були невід’ємними супутниками житнього поля ,з ними були пов’язані землеробські свята.

Перший сніп нового врожаю неодмінно прикрашали волошками.

Сині волошки оспівували в піснях.Скромні польові волошки, як ніжну

блакить, переносили на український одяг, рушники.

 

 

                                                          Соняшник

 

 

 

Соняшник- справжній сонцелюб. Недарма його назвали квіткою сонця.

Соняшникові квіти дарували світським дамам. У  xvІІІ  столітті Петро І прислав з

Голандії насіння цієї рослини до Петербурга.

    Соняшник- рослина без відходів. Він дає олію, на якій готують сотні страв. Соняшник- це фарби ,  халва,  шоколад. Використовують соняшник і в медицині.   

 

 

 

 

Підготувала: вчитель-логопед  управління освіти і науки

Білоцерківської міської ради  Жидких Інна      

                            

Використані джерела:

 

1.   Картинки інтернет-ресурси   https://www.google.com.ua/

 

2.   Л.Д. Плющова. Дидактичний матеріал для логопедичних занять з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку. Харків. Видавнича група

«Основа».

 

3.М.А.Савченко. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. Навчальна книга -Богдан. 2007.

 

4. В.М.Рожнів .Вимовляйчик, звуки С, Ш. Видавництво Ранок 2010. 5.  Катерина Дяченко . Логопедична читанка. Тернопіль. Видавництво «Підручники і посібники».

6.А.Я.Малярчик. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів. «Літера ЛТД». 2008.

7.Т.Л.Момот. Грамотійко логопедичний зошит №3. Тернопіль. Навчальна книга-Богдан.

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Кузьміна Світлана Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Керч Олеся
  Дякую! Необхідний матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додав(-ла)
Жидких Інна
Пов’язані теми
Логопедія, Матеріали до уроків
Інкл
Додано
30 червня 2018
Переглядів
3335
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку