2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЧНІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ (ЧИТАННЯ)

Про матеріал
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЧНІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ (ЧИТАННЯ)
Перегляд файлу

 

ЗНОБ-НОВГОРОДСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

 

 

 

 

 

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЧНІВ

З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ       (ЧИТАННЯ)

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                         Підготувала

                   учитель початкових класів                                         Кановець Світлана Іванівна  

 

 

 

                                                   2020 р.

 

 

 

Усім відомо, що саме процес читання на початковій його стадії – надзвичайно складний для дітей, особливо з тяжкими вадами мовлення, потребує від них значних розумових зусиль. А використання гри дозволяє навчатись у легшій, вільній формі. Ігри на уроках читання надзвичайно корисні. Вони сприяють розвитку в дітей спостережливості, вчать порівнювати, аналізувати, робити висновки, узагальнення, які спрямовані на корекцію вад звукової сторони мовлення. Саме завдяки грі вчитель може естетично оформити навчальний матеріал, а учень – емоційно сприймати його.

Завдяки ігровим формам занять вдається залучити пасивних учнів до систематичної розумової праці, дати змогу дитині відчути успіх, повірити у свої сили.

 Учні, які не дуже прагнули до серйозного й систематичного тренування та протестували проти вимог «прочитай сторінку», змогли подолати труднощі читання саме через гру.

 Водночас варто застерегти й від надмірного захоплення грою у навчанні дітей. Потрібно привчати їх виконувати завдання і в звичайній формі, показувати, що навчання – це не лише гра, а й серйозна, важка праця. Ось приклад деяких ігор, які я використовую на уроках читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►► Завдання № 1

 «Відгадай слово»

Запам’ятати перший звук, наприклад, у слові кріт, другий — у слові міст, третій звук — у сло­ві торт.

— Яке слово утворилося?

Відповідь: кіт.

 

►► Завдання № 2

 

а) Знайдіть 5 односкладових слів, які читають­ся зліва направо і справа наліво однаково

і мають те саме значення.

Відповіді: дід, біб, вів, Тит, око.

б) Знайдіть не менше ніж 4 дивовижних слова, що складається із 5 звуків кожне, які б чита­лися зліва направо і справа наліво, не зміню­ючи свого значення.

Відповіді: Пилип, потоп, корок, наган, зараз,...

 

►► Завдання № 3

 «Чарівні клітинки»

 1.       Вставте у ці клітинки літери: с, о, м, о, с, и, м, и,

щоб утворилися слова: сом, оси, ми (у ширину і довжину).

с

о

м

о

с

и

м

и

 

 


 

 

 

 

 1.                                Вставте у ці клітинки літери с, о, н, о, с, а, н, а,

щоб утворилися слова: сон, оса, на (у ширину і довжину).

с

о

н

о

с

а

н

а

 

 


 

 


Вставте у ці клітинки літери л, а, н, а, л, е, н, е,

щоб утворилися слова: лан, але, не (у ширину і довжину).


л

а

н

а

л

е

н

е

 


 


 

►► Завдання № 4

«Незвичайна математика»

Виконайте дії, прочитайте утворений результат.

Міс + то + к = ... (місток).

Школа — а  +яри - и+  і = ... (школярі).

Про - ро + так – к  + хи = ... (птахи).

                               

►► Завдання №5

«Утворення слів»

 

жо

ра

щіч

ки

хво

ко

ле

луді

ліж

ки

ї'жа

лі

весе

щі

пла

жить

Прочитайте утворені слова, доберіть до них рими

 

►► Завдання №6

 «Утворення слів зі спільною частиною»

та

 

 ТО

вар

ло

ТО

 

рік

си

 

 

рба

 

 

топля

.

тина

КАР

ета

 

туз

 

аван

 

 

рі

 

ні

 

ЧКА

бо

рі

до

РУ

та

ка

 

 

 

 

 

Утворені слова використайте у реченні

 

 

 

WB01219_►► Завдання №7

 «Упізнай із першого погляду»

Швидко впізнайте і прочитайте слова з відсут­німи літерами.

 

1. Шк-л-р

2. Г-р-б-ць

3. Хв-л-н-

вч-т-ль

ж-р-в-ль

с-к-нд-

хл-б-р-б

с-р-к-

г-д-н-

ль-тч-к

в-р-н-

т-жд-нь

л-к-р

ж-йв-р-н-к

м-с-ць

д-р-кт-р

с-л-в-й

ст-л-тт-

в-х-в-т-ль

л-ст-вк-

в-вт-р-к

б-д-льн-к

д-т-л

ч-тв-р

щ-д-нн-к

бдж-л-

л-ст-п-д

п-ртф-ль

п-в-к

бл-ск-вк-

р-чк-

м-х-

з-в-р-х-

гл-б-с

м-т-л-к

м-т-л-ц-

дзв-н-к

м-р-шк-

" х-рт-в-н-

п-нзл-к

к-м-р

сн-г-п-д

п-др-чн-к

цв-рк-н

зл-в-

з-кл-дк-

цв-х

в-с-лк-

 

►► Завдання №8

 «Відшукайте паліндроми»

Паліндром — слово, вислів, що читається од­наково зліва направо й справа наліво.

 1) ОКО

 

дід

вів

вимив

кит

БІБ

ніс

біг

вилив вишив

кок

ліг

виїв

жир

вив

вирив

жар

* Сіно ніс

сів

* Швидко біг

випив

 * Кіт утік

2) КОРОК

 

Ада Анна Аліса

 * Млинці в маслі

Алла Павло

 * Сир і рис

Пилип

* Я несу гусеня

--

 

 

►► Завдання №9

 «Відшукайте початок»

Зрозуміли літери у кожному рядочку:

 Від слів лишилися тільки шматочки.

 Початок треба відшукати,

Щоб всі слова ті врятувати.

1) КОР- КАР-

-топля. -тон.  -низ.  -тина.  -навал,  -пус.   -дон. -тик. -зина. -ми.

 

2) КОН- КОВ-

-верт. -церт. -курс. -такт. -тур. -баса. -пак. -бой. -занка. -заняр.

 

3) КРА- КРО-

-лик. -кет. -ки. -пива, -кодші. -їна. -ни. -пля. -тер. -євид. -вець.

4) ПРО- ПРА-

-дід. -внук. -ця. -пор. -хід. -ба. -від. -мінь. –во.-пис. -воруч. -валля.

 

►► Завдання № 10

 «Без зупинок»

Читайте чітко, швидко, без зупинок!

1) рис

приз

2) бік

бик

сук

стук

куб

клуб

мак

смак

жир

жар

тук

стук

коза

лоза

кіт

кріт

зуби

губи

оси

коси

теля

земля

зал

залп

граб

краб

рис

приз

річка

пічка

шапки

тапки

порт

спорт

лапки

латки

ролик

кролик

голос

колос

маки

смаки

дощик

борщик

сова

слова

битва

бритва

фарби

барви

кубик

клубок

глина

калина

лійка

копійка

ожина

малина

лайка

фуфайка

шипшина

хвилина

 

 

►► Завдання №11  

«Утворіть слова і прочитайте їх»                   

 

гор 1 а

3 вога

100 лиця

100 лиця

ли 100 пад

р 1 а

с 3 ж

100 вп

чи 100 тіл

1 нак

3 мати

100 вбур

пре 100 л

г 1 ник

ві 3 ла

100 ляр

ли 100 ноша

пі 2 л

ві 3 на

100 рона

пі 100 н

40 а

3 зуб

100 лиця

ли 100 к

►► Завдання №12

 Розшифруйте слова, прочитайте, знайдіть зайві

Ліоцьке

Касл

качру

ощдка

нлапе

патар

пінар

тіслець

мгука

орикдор

►► Завдання № 13

  «Хто це? Що це?»

Доберіть іменники до поданих слів:

Рідна,  лагідна,  найдорожча,  добра,  ласкава ________ .

Запашний, білий, смачний, духмяний ___________.
Вірний, надійний, щирий, найкращий ____________.

 

►► Завдання №14

«Прочитайте слова на одному подиху.»

 

Буквар (бук)

яблука (лук)

баштан (башта)

Дніпро (дні)

корабель (кора)

вороги (роги)

купаються (купа)

стрибає (риба)

сонце (сон)

судно (дно)

чайка (чай)

собака (бак)

     

Уважно прочитайте слова, спробуйте знайти в них інші, які «заховалися» і поясніть, що вони означають.

 

►► Завдання №15

«Знайдіть назви дерев у сполученні літер.»

 

Іду берегом річки. (Дуб)

Я маю свій буквар (Бук)

Гра була дуже цікава (Граб)

 

 

►► Завдання №16

 «Прочитайте слова. Що цікавого ви помітили?»

 

п

о

с

у

 д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

с

у

д

 

С

у

м

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

д

а

 р

 

д

 

 

 

 

►► Завдання № 17

«Продовжте речення, доповнюючи його щоразу новим словом»

Ми читаємо.

Ми читаємо... (на уроці).

Ми читаємо на уроці... (казку).

Ми читаємо на уроці казку... (про тварин).

 

►► Завдання №18

«Прочитайте і закінчіть речення»

Кішка стрибнула на дерево, як... Кішка стрибнула на дерево, тому що... Кішка стрибнула на дерево, коли... Кішка стрибнула на дерево і...

►► Завдання №19

 «Роз'єднайте слова і прочитайте речення»

Хтопосадивдерево, поставивсобізажиттячудовийзеленийпам'ятникнавіки.

 • Перечитайте речення.

 — Як ви його зрозуміли?

 1) Широкадорогалежитьнаднами.

 2) Наквітоньцібджілкаспиваларосу.

 1. Вгорілетятьжуравликиключами.
 2. Оськалинанадрікоювітистелитьповоді.
 3. Підберезуїжачокнаносивсінцястіжок.

►► Завдання №20

 «За схемою складіть речення (можливі різні варіанти]»

 

Де?

 

Хто?

-

співає

-

-

живе

-

-

стрибає

-

-

спить

-

-

стукає

-

 

►► Завдання №21

«Вправи для розвитку артикуляції, пов'язані з вимовою певних звуків

«Розмова лісу»

- Повзе вуж у траві — с-с-с-с-с-с.

 • Вітерець у лісі — ш-ш-ш-ш.
 • Прилетів жук — ж-ж-ж-ж-ж.

- Пролетів птах — шух-шух-шух-шух.

 - Що просить сказати лікар, коли дивиться горло?

- Як дзижчить джміль?

- Як кричить орел?

- Як кумкає жаба?

   - Як мукає корова?

На-на-ка — смішна новина.

 -Но-но-но — добірне зерно,

Ну-ну-ну — житечка нажну.

 Ні-ні-ні — сонечко у вікні.

 Не-не-не- — упіймав мене.

 

 

 Учитель

 

Учитель

                  

Учні

 

 Дениско іде

                        

де-де-де

Весела хода

да-да-да

Човен на воді

 _

ді-ді-да

На річку піду

ду-ду-ду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►► Завдання №22

«Робота з криптограмами»

 • Яка пташка завітала до нас? (Синичка)

 

►► Завдання №23

 «Буква заблукала»

На дошці записано букви, які переплутала Синичка.

Букви, що позначають голосні звуки: А Г Е С У И Р.

Букви, що позначають приголосні звуки: Н К Ч І Б Т О Л.

Діти виправляють помилки,ставлячи букви на місця.

 

 ►► Завдання №24

 «Утвори слово»

 • Утворіть слова із букв, які принесла синичка. (Ніч, риба, кит, село, голуб, часник, кіт, книга та ін.)
 •  

►► Завдання №25

« Робота над загадками.»

— Відгадайте загадки і побудуйте звукові моделі слів-відгадок.

• Що то за голова,

Що лиш зуби та борода? (Часник)

• Гойда-гойда, хить та хить —

Щось на вітрі шелестить.

Гей, на вітрі, над водою

Щось тріпоче бородою.

То зелена борода

Синє небо підміта!

Підмітає, шелестить:

Гойда-гойда, хить та хить! (Очерет)

• З гарячої криниці

Через носик ллє водиця. (Чайник)

 • Яка буква є спільною для слів часник, очерет і чайник? («че»)

 

►► Завдання №26

«Робота за пошуковою таблицею»


Слон

Салат

Сіно

Сила

Слива

Корали

Коза

Комар

Карта

Крига

Чабан

Чисто

Чесно

Чарівник

Чоботи

Батон

Баран

Банан

Біда

Булка

Вагон

Віник

Ваза

Внизу

Вовк


 

— Прочитайте слова першого стовпчика якомога швидше зверху вниз.

— Прочитайте слова другого (третього, четвертого, п’ятого) стопвчика зверху вниз (знизу вгору).

— Прочитайте слова, що починаються буквою «че».

— Прочитайте у 2-му стовпчику (4-му стовпчику) слова, що є назвами живих істот.

— Прочитайте у 1-му стовпчику (5-му стовпчику) слова, що є назвами неживих істот.

— Прочитайте у таблиці слова, що є назвами тварин.

 • Прочитайте «смачні» слова.
 •  

 

 ►► Завдання №27

      « Читання слів, поданих в аналітико-синтетичній формі»

рі

ні

пі  ч  ка

ру

до

сві

 

 ►► Завдання №28

           «Цікаві слова»

— Додайте по одній літері на початку чи в кінці слова — ви побачите, як на очах утворюватимуться слова з новим значенням.

Буря (буряк), міх (сміх), буква (буквар), їжа (їжак), база (базар).

 

►► Завдання №29

  «Закінчи рядок»

Учитель читає початок рядка, а учні його закінчують.

 

►► Завдання №30

 «Читання хором «через рядок»

Учні читають перший рядок, а другий розповідають напам’ять — і так до кінця вірша, потім навпаки.

 

►► Завдання №31

        «Голосові вправи

Імітування звуків навколишнього середовища:

«Аня співає пісеньку» – А-а-а, а-а-а.

«Гуде потяг» – У-у-у, у-у-у.

«Болить зуб» – О-о-о, о-о-о.

«Пароплав гуде» – И-и-и, и-и-и.

«Жабенята посміхаються”- І-і-і, і-і-і.

«Заблукали в лісі» – Ау-ау-ау-ау

«Гріємо ручки» – Х-х-х-х.

«Пісенька комарика»- З-з-з-з.

 

 

►► Завдання №32

          «Чистомовка»

- Читаємо спочатку тихо, а потім голосно, після «хвилею» хором.

Ги-ги-ги – ой, як біло навкруги!

Узі-узі-узі – птахи – наші гарні друзі.

Ді-ді-ді – допоможем у біді.

Ди-ди-ди – в осінні й зимні холоди

 

►► Завдання №33

              «Артикуляційні, дихальні вправи:»

- Почнемо з артикуляційної хвилинки.

-«Вітер» (дмухати в долоні тихо поривчасто, сильніше поривчасто, сильно і протяжно, тихо протяжно).

-« Футбол» (губи зімкнути без напруження, уперти язик в одну щоку, потім поміняти сторону).

- «Годинник»

Відпочив і потягнувся,

Вліво-вправо повернувся,

Мов годинник, вправно так:

Тік-так, тік-так,

Тік-так, тік-так.

 • «Грибок»

Рот відкрити – треба вміння:

Язик ліпи до піднебіння,

І грибок (от дивина!),

Має ніжку, мов струна.

- «Дятел»

Ось на дубі дятел,

Стукає завзято:

Т-т-т…

Він жучків шукає –

Кожен його знає.

Т-т-т…

 

►► Завдання №34

«Мовна розминка»

а) за таблицею складів;

б)піраміда слів (для розширення кута зору)

в)прочитати на одному мовному диханні:

Ручка, олівець, пенал, зошит, книжка, зима;

 Читати, рахувати, думати, білий, малювати;

Стіл, стілець, горобець, ліжко, диван;

Синій, жовтий, дятел, червоний, зелений.

- Визнач зайві слова в рядках. Поясни чому ти так вважаєш.

 

 

►► Завдання №35

 

 « Робота зі складовою таблицею.(скласти слова»

 КА   НО   НОК   НА

РА   ЛИ   ШИ   СИ

ЛЮ   ЛА   МА   ПА

(Ранок, рама, липа, калина, малюнок, шина і т.д.)

 

►► Завдання №36

 

 « Розшифрувати слова (Анаграми)»

Тапар, амиз, зором, ловос, тясли, ницяси, телдя.

 

►► Завдання №37

 

 «Вузлики»

Закресліть однакові букви і прочитайте слово:

ОПКРУИКСУЛУІОВОЯ-прислів’я

Закресліть букви А Е 3 і прочитайте слово:

АСЗКЕОЗРЕОАМЗОВАКЕИ -скоромовки

Серед букв відшукайте слово:

УКРЗАИГАДЖНКИМ- загадки

 

►► Завдання №38

 « Робота над прислівями:»

 1. Складання прислів’я

свої Всяка пісні має.   пташка

 Як ви його розумієте.

2. Утворити прислівя:

Книга вчить    усе знати

З книгою подружишся                 як на світі жить

Книги читати    розуму наберешся

4. Продовжити прислівя:

Читання - ось краще 

Хто багато читає, той ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►► Завдання №39

«Уявіть предмети»

 

Закрийте очі. Я буду називати слово, а ви уявіть предмети, явище,

дію, з якими асоціюється це слово.

 

Наприклад: зима - ковзани, сніг

Урок -                колесо -

Книга -                театр -

Птах -                          дельфін –

 

►► Завдання №40

 «Створи вірш і прочитай його виразно»

 

А    кр. са   ж . ве у всьому

 На   з . млі і в н . бесах

В св . тлі   с . нечка ясн . му

У   з . м ріяних л . сах

 

 

►► Завдання №41

«Розвиток уяви»

  Якби я стала хмаринкою…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►► Завдання №42

 

«Допоможи»

  Промовляю фразу, але не домовляю її у останньому слові. Дітина повинна закінчити це слово.

Са-са-са укусила ніс о  са

Су-су-су заплету собі ко су

Си-си-си воду прине  си

Ла-ла-ла молоко ли  ла

Ли-ли-ли липку поли  ли

Ло-ло-ло їдемо в се  ло

Ша-ша-ша бігає ло  ша

Шу-шу-шу шубу просу  шу

Ра-ра-ра біга дітво  ра

Ру-ру-ру рака я бе  ру

Ри-ри-ри чітко гово  ри

Ро-ро-ро принеси від  ро

На-нана ми піймали ли  на

Ну-ну-ну я козу тяг  ну

Но-но-но підемо в кі  но

Не-не-не яблуко смач  не

Ні-ні-ні сонце у вік  ні

Ни-ни-ни червоні каву  ни

Ва-ва-ва ми вчимо сло  ва

Ву-ву-ву пісню знаємо но ву

Ви-ви-ви котика зло  ви

Ве-ве-ве корабель пли  ве

Ві-ві-ві зошити но  ві

Ко-ко-ко ми купили моло ко

Ку-ку-ку мама сіє му  ку

Ки-ки-ки достигають груш ки

Кі-кі-кі білочки верт  кі

Ти-ти-ти велика рос  ти

То-то-то тепленьке паль то

Ті-ті-ті вогонь у пли  ті

Та-та-та пташечка лі  та

Ту-ту-ту хату заме  ту

Те-те-те тополька рос  те

Ди-ди-ди вийди із во  ди

Ді-ді-ді хвилі на во  ді

Де-де-де мабуть, дощ бу де

Ду-ду-ду граю на ду  ду

Зу-зу-зу я візок ве  зу

Зе-зе-зе он слимак пов  зе

За-за-за йди додому ко           за

 

 

 

                                                           ТВОРЧІ ІГРИ

 

1. Гра «Півник водичку п'є»

Коли вчитель каже: «Півник водичку» — учень піднімає голову,                          а коли «П'є»  починає чи­тати.

 

2. Гра «Диктор»

Учень читає за вчителем літери, склади, ре­чення. Далі диктором може бути учень, який доб­ре читає.

 

 3. Гра «Небо, земля»

Починаємо читати мовчки або вголос у довіль­ному темлі. За командою «Небо» раптово припи­нити читати і запам'ятати те місце, де зупинився, а очі підняти догори і відірватися від тексту. За командою «Земля» — продовжити читати від по­міченого місця.

4. Гра «Хвиля»

Читати у довільному темпі вголос. Поступово збільшувати силу голосу, потім зменшувати її.

5. Гра «Розвідка»

На дошці записані складні чи незрозумілі слова. Після опрацювання цих слів слід знайти їх у тексті.              

   6.Гра «Фініш»

Дочитати до слів... якомога швидше.

7. Гра «Луна»

Учитель  веде, а учень як луна повторює читання першого.

8. Гра «Засічка— кидок»

Почувши слово «кидок», учень починає чи­тати для фіксування часу, коли пролунає слово «засічка» зупиняється, помічаючи останнє прочитане слово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
18 лютого
Переглядів
128
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку