1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Котрольні роботи з географії 7 клас

Про матеріал
Матеріал використовувати для тематичних робіт з географії. Контрольні роботи розроблені відповідно до тем.
Перегляд файлу

1

 

                                   Відділ освіти, молоді та спорту

             Виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ

                       Онацьківецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст..-ДНЗ»

 

 

 

Харченко Інна Олексіївна

вчитель біології та географії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

Кондратюк Л.Г.      директор Онацьківецького НВК «ЗОШ І-ІІ ст..-ДНЗ»

 

 

 

 

Посібник, що пропонується, містить розробки ІV-ох рівневих контрольних робіт І-го та ІІ-го варіантів згідно програми з географії 7 клас.

Призначено для вчителів географії.

 

 

 

 

 

Харченко І.О.

Розробки контрольних робіт з географії 7  клас. 

 

 

 

Що і як вивчає географія материків та океанів?..........................................5

Джерела географічної інформації…………………………………………..7

Форма і рухи Землі та її наслідки…………………………………………..9

Рух літосферних плит………………………………………………………11

Геологічні ери та епохи горотворення……………………………………..13

Клімат………………………………………………………………………..15

Тема.  Географічне положення, дослідження, геологічна будова, корисні

          копалини, рельєф Африки …………………………………………………….17

Тема. Клімат і внутрішні води Африки……………………………………………..19

Тема. Грунти , рослинний і тваринний світ, природні зони, населення і

           політична   карта  Африки…………………………………………………….21

Тема.Географічне положення, рельєф, клімат, внутрішні  води Австралії ………23         

Тема.Органічний світ Австралії , природні зони, населення та політична    

            карта……………………………………………………………………………25

Тема.Географічне положення, дослідження й освоєння, геологічна будова,

            рельєф та корисні копалини Південної Америки…………………………..27

Тема. Клімат Південної Америки……………………………………………………28

Тема. Грунти , рослинний і тваринний світ, природні зони, населення і

              політична   карта  Південної Америки...……………………………………31

Тема. Антарктида…………………………………………………………...................32

Тема.  Географічне положення, дослідження, геологічна будова, рельєф,

           корисні копалини  Північної Америки……………………………………..34

Тема. Клімат і води суходолу Північної Америки…………………………………..36

Тема. Грунти , рослинний і тваринний світ, природні зони, населення і

              політична   карта  Північної  Америки...………………………………….38

Тема. Географічне положення Євразії  та історія відкриттів і досліджень

           материка……………………………………………………………………….40

 Тема. Геологічна будова, рельєф і корисні копалини Євразії……………………42

Тема.Клімат Євразії………………………………………………………………….43

Тема.Євразія. Води суходолу……………………………………………………….44

Тема. Грунти, рослинність, тваринний світ, природні зони Євразії……………..46

Тема. Населенні і політична карта Євразії………………………………………...47

Тема. Тихий океан. Океанія………………………………………………………...49

Тема. Атлантичний океан…………………………………………………………...51

Тема. Індійський океан………………………………………………………………53

Тема. Північно-Льодовитий океан………………………………………………….54

Тема.Взаємодія людини та природи. Екологічні проблеми материків і океанів...56

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ  ДЖЕРЕЛ……………………………………...58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Що і як вивчає географія материків та океанів?

 1.Географія материків та океанів вивчає:

    А) океани та материки;

     Б)  Природні умови та багатства материків і океанів, проблеми їх  використання та господарську діяльність людини;

   В) гідросферу, атмосферу, літосферу та біосферу;

   Г) традиції та заняття населення материків та океанів;

2.Площа всієї поверхні нашої планети становить:

   А) 510 млн км.кв.

   Б) 149 млн км.кв.

   В) 361 млн.кв.

   Г) 98 млн км.кв

3. На Світовий океан припадає:

А) 70,8% земної поверхні;

Б) 92% земної поверхні;

В) 24.5 % земної поверхні;

Г) 56% земної поверхні;

4.Євразія займає площу:

А) 30.3 млн км.кв.

Б) 24.2 млн.км.кв.

В) 53.4 млн км.кв.

Г)54.3 млн.км.кв.

5.Що не є материком?

А) Африка;

Б) Азія;

В) Австралія;

Г) Південна Америка;

6.Що не є частиною світу?

А) Африка;

Б) Південна Америка;

В)Австралія;

Г)Антарктида;

7.Що не входить до Старого світу?

А) Америка;

Б) Європа;

В) Азія;

Г) Африка;

8. Чи є правильним твердження , що Австралія і Антарктида становлять лише 1/8 частину суходолу?

А) Так

Б) Ні

9.Який океан не омиває Північну Америку?

А) Тихий;

Б) Індійський;

В) Атлантичний;

Г) Північно-Льодовитий;

10.Чи належить аерокосмічний метод до географічних?

А) Так

Б) Ні

11.Який материк не лежить у північній півкулі?

А) Євразія;

Б) Африка;

В) Австралія;

Г) Південна Америка;

12. Чи міг використовувати Фернан Магеллан під час свого навколосвітнього плавання метод моделювання?

А) Так

Б) Ні

 

 

Джерела географічної інформації.

1. До джерел географічної інформації не належить:

А) Атлас світу;

Б) Біблія;

В) Альбом з натюрмортом;

Г) Розклад руху потягів;

2. Автором найдавнішої карти ІІ століття був:

А) Клавдій Птолемей;

Б) Марко Поло;

В) Ератосфен;

Г) Боплан;

3. Як розрізняють карти за  масштабом:

А) великомасштабні та загальні;

Б) середньомасштабні, дрібномасштабні,великомасштабні;

В)дрібномасштабні та дрібніші;

Г) середньомасштабні та тематичні;

4. За просторовим охопленням карт не існує:

А) суходолу і Світового океану;

Б) окремих материків та Океанів;

В) частин материків (країн) і океанів (морів, заток, та ін.);

Г)  рельєфу земної поверхні;

5. За призначенням карти бувають:

А) навчальні, туристичні, технічні;

Б) тематичні, загально- географічні;

В) змістовні, всеохоплюючі;

Г) великомасштабні та середньомасштабні;

6. Чи є джерелами географічних знань  телепередачі та інтернет:

А) так;

Б) ні;

7. Чим карта відрізняється від атласу:

А) масштабом;

Б) інформацією;

В) розміром;

Г) зручністю користування;

8. Яка карта зображена за масштабом на малюнку:

А) дрібномасштабна;

Б) тематична;

В) великомасштабна;

Г) навчальна;

http://ukrmap.su/images/g7a/Maps/r_2_3.jpg

9. Чи існує тривимірний інтерактивний віртуальний глобус:

А) так;

Б) ні;

10. Що таке Гугл Карта:

А) картографічний онлайн-сервіс;

Б) електронна, безпаперова карта;

В) супутниковий знімок;

Г) космічне зображення земної поверхні;

11. Чи можна користуватися електронною картою у лісі:

А) так;

Б) ні;

12.Які карти не вміщує навчальний атлас для 7 класу:

А) тематичні;

Б) фізико-географічні;

В) господарські;

Г) кліматичні;

Форма і рухи Землі та її наслідки.

 1. Земля має форму:

А) геоїда;

Б) еліпсоїда;

В) кулі;

Г) квадрата;

2. Площа Землі становить:

   А) 510 млн км.кв.

   Б) 149 млн км.кв.

   В) 361 млн.кв.

   Г) 98 млн км.кв.

3. Яка пора року буде на малюнку у положенні земної кулі зліва в північній півкулі:

А) літо;

Б) зима;

В) весна;

Г) осінь;

http://allforchildren.com.ua/why52.jpg

4. День сонцестояння це:

А) 22 червня;

Б) 23 вересня;

В) 21 березня;

Г) 20 грудня;

5. День рівнодення  це:

А) 21 березня;

Б) 22 грудня;

В) 20 вересня;

Г) 22 черння;

6. Полярний день існує на:

А) північному та південному полюсі;

Б) в межах 60-х широт;

В) перед Північним полярним колом;

Г) на екваторі;

7. Яку паралель називають північним полярним колом:

А) 56 градусів пн.ш.

Б) 66.5 градусів пн.ш.

В) 30 градусів сх.д.

Г) 90 градусів пд..ш.

8. У наслідок осьового руху Землі відбувається зміна:

А) дня і ночі;

Б) пір року;

В) місяців;

Г) років;

9. Жаркий пояс лежить у межах:

А) тропіків;

Б) 50-х широт;

В) полюсів;

Г) мулевого меридіану;

10. Чи правда, що зеніт це найвища точка перебування Сонця над головою:

 Так;

  Ні;

11. Помірні пояси це:

А) 23-66-ті широти;

Б) 23-50-ті широти;

В) 23-40-ві широти;

Г) 23-30-ті широти.

12. Скільки на Землі існує поясів освітлення:

А) 5;

Б) 4;

В) 3;

Г) 6.

 

Рух літосферних плит.

1. Яке твердження є вірним:

А) літосферні плити це - скупченні гранітні маси, що сплили на поверхню планети.

Б) літосферні плити це - величезні блоки земної кори, товщиною 50-250 км.

2.До літосферних плит не належить:

А) Північно-Американська;

Б) Наска;

В) Кокос;

Г) Азіатська.

3.Гіпотезу дрейфу материків припустив:

А) Вегенер;

Б) Пірі;

В) Лінней;

Г) Ломоносов.

4. Під океанами не існує шару:

А) базальтового;

Б) гранітного;

В) осадового;

Г) метаморфічного;

5. Континентальна земна кора має потужність :

А) 25-45 км;

Б) 30-75 км;

В) 40-50 км;

Г) 50-250 км.

6. Якого шару порід не існує у земній корі?

А) осадового;

Б) гранітного;

В) базальтового;

Г) мраморного.

7. Давній океан:

А) Тетіс;

Б) Титан;

В) Атлант;

Г) Везувій.

8.Давній материк:

А) Азія;

Б) Америка;

В) Лавразія;

Г) Кокос.

9.Який материк лежить на декількох літосферних плитах?

А) Африка;

Б) Австралія;

В) Євразія;

Г) Антарктида.

10.Під дією яких сил утворилися материки та океанічні улоговини?

А) руху літосферних плит;

Б) землетрусів;

В) вітру;

Г) місяця.

11. Чи вірно, що ми живемо на Аравійській плиті?

Так

Ні

12.Чи правда , що астеносфера газоподібна?

Так

Ні

Геологічні ери та епохи горотворення

   1.Вік нашої планети становить:

А) 3 млрд. років;

Б) 4,6 млрд.років;

В) 5 млрд.років;

Г) 5,5 млрд. років.

   2.Чи правда , що геологічною історією називають проміжок часу, протягом якого відбувався розвиток Землі.

Так

Ні

3. В якій ері з*явилися перші предки людини?

А) Кайнозойській;

Б) Палеозойській;

В) Мезозойській;

Г) Протерозойській;

4. В якій ері панували динозаври:

А) Кайнозойській;

Б) Палеозойській;

В) Мезозойській;

Г) Протерозойській.

5.Палеогеографічні методи це:

А) дослідження  скам*янілих  решток  рослин і тварин;

Б) рухи земної кори;

В) дослідження осадових порід;

Г) дослідження клімату та розвитку організмів.

6. На малюнку зображено:

А) таблицю розвитку Землі;

Б) модель Землі;

В) геохронологічну таблицю;

Г) будову платформи.

http://subject.com.ua/textbook/geography/8klas/8klas.files/image054.jpg

7. Що не входить до епох горотворення:

А) байкальська;

Б) каледонська;

В) герцинська;

Г) архейська.

8. Яка епоха горотворення є найдавнішою?

А) байкальська;

Б) каледонська;

В) герцинська;

Г) мезозойська.

9. Відносно стійки ділянки земної кори це:

А) платформи;

Б) щити;

В) тектонічні структури;

Г) плити.

10. Що не є давньою докембрійською платформою:

А) Африкано-Аравійська;

Б) Північно-Американська;

В) Східноєвропейська

Г) Карибська.

11. Величезний рухомий пояс це:

А) Середземноморсько-Гімалайський;

Б) Атлантичний;

В) Альпійський;

Г) Американський.

12.Чи є даний малюнок будовою платформи.

Так

Ні

https://predmety.in.ua/image/1/image076_36.jpg

 

Клімат

1.Клімат це:

А) стан тропосфери в даний час;

В) зміна погоди;

В) багаторічний режим погоди, типовий для даної місцевості;

Г) циркуляція повітря в атмосфері.

2. До кліматотвірних чинників не належить:

А) сонячна радіація;

Б) підстилаюча поверхня;

В) атмосферна циркуляція;

Г)зміна пір року.

3. Пасати це:

А) Постійні вітри;

Б) змінні вітри;

В) сезонні вітри;

Г) західні вітри.

4. Мусони це:

А) Постійні вітри;

Б) змінні вітри;

В) сезонні вітри;

Г) західні вітри.

5.Чи вірно, що кліматичні пояси, це широтні смуги, що мають відносно однорідний клімат.

Так

Ні

6. Якого кліматичного поясу не існує?

А) помірного;

Б) континентального;

В) тропічного;

Г) екваторіального.

7. Для субекваторіального кліматичного поясу характерними є повітряні маси:

а) субекваторіальні;                         б) екваторіальні й тропічні;

в) екваторіальні й помірні;             г) екваторіальні, субекваторіальні, тропічні й помірні.

8. Висока температура протягом року і низька вологість характерні для повітряних мас:

а) полярних;                                     б) помірних;

в) екваторіальних;                           г) тропічних.

9. Природна зона, зображена на ілюстрації, є типовою для кліматичного поясу:

а) екваторіального;                          б) субекваторіального;

в) тропічного;                                   г) арктичного.

Пустыня Сахара фото, картинки

10. Для субтропічного кліматичного поясу характерними є повітрянімаси:

а) субтропічні;                                  б) тропічні й помірні;

в) тропічні й екваторіальні;                        г) тропічні, субтропічні, помірні й екваторіальні.

11. Значні відмінності природних властивостей у різні сезони є характерною особливістю повітряних мас:

а) полярних;                                     б) помірних;

в) екваторіальних;                           г) тропічних.

12. Природна зона, зображена на ілюстрації, є типовою для кліматичного поясу:

а) екваторіального;                          б) субекваторіального;

в) тропічного;                                   г) субтропічного.

Куда не глянь, везде сплошная идиллия!!!

ТЕМА. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ,ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, КОРИСНІ КОПАЛИНИ, РЕЛЬЄФ АФРИКИ.

1. Координати 35° пд. ш. і 20° сх. д. має мис:

а) Рас-Енгела; б) Аґульяс;в) Альмаді; г) Рас-Гафун.

2. Позначте правильне твердження щодо Африки:

а) майже посередині перетинається екватором;

б) повністю розташована між тропіками;

в) біля берегів багато островів;

г) від Європи відокремлена Середземним і Червоним морями.

3. Єдині молоді гори Африки:

а) ефіопське нагір'я; б) Капські;в) Драконові; г) Атлас.

4. Північна Африка багата на корисну копалину, родовища якої позначають умовним знаком: 

https://1.bp.blogspot.com/-iXPacJyalqs/WNmSF1XUhoI/AAAAAAAAAVI/nSd3jw_G9ZA-GPVn_HpHNKM4ZRAM-BhRQCLcB/s640/2.png

 

5. Наявність численних діючих вулканів у Східній Африці можна пояснити:

а) розташуванням на межі двох літосферних плит;

б) існуванням системи великих розламів земної кори;

https://1.bp.blogspot.com/-UKOh_ML6Hjc/WNmSNI1tixI/AAAAAAAAAVM/teOtdUJEHJoZc5RdsXIbJBdfcdorSjdagCLcB/s1600/3.png

в) розташуванням рухомої ділянки земної кори;

г) розташуванням одного із щитів.

6. Позначте прізвище дослідника Африки, українця за походженням,зображеного на ілюстрації:

а) Г. Стенлі;б) В. Юнкер;в) Є. Ковалевський;г) Д. Лівінґстон.

7. Координати 15° пн. ш. та 18° зх. д. має мис:

а) Рас-Енгела; б) Аґульяс;в) Альмаді; г) Рас-Гафун.

8. Позначте правильне твердження щодо Африки:

а) розташована в чотирьох півкулях;

б) перетинається одним із тропіків;

в) омивається водами трьох океанів;

г) берегова лінія є дуже порізаною.

9. Найвища точка Африки:

а) Кенія; б) Кіліманджаро;в) Камерун; г) Тубкаль.

10. Південна Африка багата на корисну копалину, родовища якої позначають умовним знаком:

https://2.bp.blogspot.com/-PMMilBkGvLU/WNmSvIl0OxI/AAAAAAAAAVU/sGxYNngZ_G0oh_FA99o0sM1A93fv8e7hACLcB/s640/4.png

 

11. Переважно рівнинний характер поверхні Африки можна пояснити:

а) розташуванням у межах материкової літосферної плити;

б) розташуванням майже повністю на щитах;

в) розташуванням майже всієї території на давній платформі;

https://4.bp.blogspot.com/-d_J4U6c-DTQ/WNmS0bZ31wI/AAAAAAAAAVY/jtiPgaDrw_0fASUD0MaiTF8ST_h6dLUMQCLcB/s1600/5.png

г) поширенням м'яких осадових порід, які швидко руйнуються.

12. Позначте прізвище найвидатнішого дослідника Африки, зображеного на ілюстрації:

а) Г. Стенлі;б) Є. Ковалевський;в) В. Юнкер;г) Д. Лівінґстон.

 

Тема.Клімат і внутрішні води Африки

 

1. Позначте правильне твердження щодо Африки:

а) найспекотливіший материк;         б) найвологіший материк;

в) найсухіший материк;                    г) материк із найбільшою різноманітністю кліматів на Землі.

2. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату басейну річки:

https://2.bp.blogspot.com/-yoqEfdEyeCU/WNmUOHC5WsI/AAAAAAAAAVs/Vz9Rh63XT0w7idH9rMM2gJqRhwc2P1B-gCLcB/s1600/8.png

а) Конґо;

б) Замбезі;

в) Ніґер;

г) Оранжева.

3. Найдовша річка Африки:

а) Ніл;                        б) Ніґер;                в) Конґо;               г) Замбезі.

4. Річка, що належить до басейну Індійського океану, на якій розта­шований один із наймогутніших водоспадів Землі:

а) Ніл;                        б) Ніґер;                в) Оранжева;    г) Замбезі.

5. Волога тепла зима й жарке посушливе літо характерні для типу клі­мату:

а) субекваторіального;                           б) субтропічного вологого;

в) тропічного вологого;                          г) субтропічногосередземноморського.

6. Позначте правильне твердження щодо озера, зображеного на картосхемі:

https://2.bp.blogspot.com/-Uwl9laVXJRM/WNmUS9_WKYI/AAAAAAAAAVw/RPDwbMDJ3xghACEN4VJ_DCuDfXsTiaNCQCLcB/s1600/9.png

а) найбільше за площею озеро Африки;

б) із нього не бере початок жодна річка, проте воно прісне;

в) найбільше солоне озеро Африки;

г) розташоване в розламі земної кори.

7. Позначте правильне твердження щодо Африки:

а) розташована в п'яти кліматичних поясах;    б) найпоширенішим типом клімату є екваторіальний;

https://1.bp.blogspot.com/-hYQYaasJkHM/WNmTVB01NoI/AAAAAAAAAVg/dyMZnH0rN34kbRTACvBb0fuERrotS91PQCLcB/s1600/6.png

в) більша частина території розташована в зоні дії пасатів;        г) тут ніколи не випадає сніг.

8. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

а) тпівострова Сомалі;

б) узбережжя Гвінейської затоки;

в) нагір'я Тибесті;

г) Східно-Африканського плоскогір'я.

9. Жарке літо, тепла зима, постійні опади характерні для клімату:

а) екваторіального;                                 б) субекваторіального;

в) субтропічного вологого;                    г) субтропічного середземноморського.

10. Найповноводніша річка Африки:

а) Ніґер;                     б) Ніл;                   в) Замбезі;            г) Конґо.

11. Річка завдовжки понад 4000 км, що бере початок недалеко від моря, але утворює дві дельти, одна з яких внутрішня, і впадає в Атлан­тичний океан:

а) Ніґер;                     б) Ніл;                   в) Конґо;               г) Замбезі.

https://1.bp.blogspot.com/-wzE4Heq1o7E/WNmTeizVIaI/AAAAAAAAAVk/iXrEUJoEHesbiyfRYtG3gbqKcae9JnhrwCLcB/s1600/7.png

12. Позначте правильне твердження щодо озера, зображеного на картосхемі:

а) найбільше за площею озеро Африки;

б) найглибше озеро Африки;

в) солоне озеро;

г) належить до басейну річки Ніл.

 

Тема. ҐРУНТИ, РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ,

ПРИРОДНІ ЗОНИ, НАСЕЛЕННЯ Й ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ.

 

1. Червоні фералітні й червоно-бурі ґрунти поширені переважно на території природної зони:

а) екваторіальних лісів;                                б) саван;

в) пустель;                                                     г) твердолистяних лісів і чагарників.

2. Типовим для зони твердолистяних лісів і чагарників є клімат:

а) екваторіальний;                                        б) субекваторіальний;

б) тропічний вологий (морський);               г) субтропічний середземноморський.

3. Природну зону субекваторіальних лісостепів називають:
а) гамада;                                                     б) гілея;        

в) савана;                                                     г) маквіс.

4. Сейба, фікуси, ліани є типовими рослинами природної зони:

https://1.bp.blogspot.com/-6jdiVijr-gU/WNmU-zuFggI/AAAAAAAAAV4/ZRD8K4U9OpwZKw6SGY8f8Ibiu6DyBnrxACLcB/s1600/10.png

а) екваторіальних лісів;                                б) саван;

в) пустель і напівпустель;                            г) твердолистяних лісів і чагарників.

5. Тварина, зображена на ілюстрації, живе переважно в природній зоні:

а) екваторіальних лісів;                                б) саван;

в) пустель і напівпустель;                            г) твердолистяних лісів і чагарників.

6. Із народів Африки до негроїдної раси належать:

а) пігмеї;                                                        б) араби;

в) малаґасійці;                                               г) бербери.

7. Червоно-жовті фералітні ґрунти поширені переважно на території природної зони:

а) екваторіальних лісів;                                б) саван;

в) пустель;                                                     г) твердолистяних лісів і чагарників.

8. Типовим для зони саван є клімат:

а) екваторіальний;                                        б) субекваторіальний;

в) тропічний вологий (морський);               г) субтропічний вологий (морський).

9. Природну зону вологих екваторіальних лісів називають:

а) гамада;                                                     б) савана;     

в) маквіс;                                                      г) гілея.

10. Фінікова пальма, алое, молочай, вельвічія є типовими рослинами природної зони:

а) екваторіальних лісів;                                б) саван;

https://1.bp.blogspot.com/-a7L6wRdgo4c/WNmVFoymcXI/AAAAAAAAAV8/NqEbyPQ65q8XC0iWndiO9T1YxYwMpfvpACLcB/s1600/11.png

в) пустель і напівпустель;                            г) твердолистяних лісів і чагарників.

11. Тварина, зображена на ілюстрації, живе в природній зоні:

а) твердолистяних лісів і чагарників;          б) екваторіальних лісів;

в) саван;                                                         г) пустель і напівпустель.

12. Із народів Африки до європеоїдної раси належать:

а) нілоти;                                                      б) малагасійці;

в) бушмени;                                                 г) араби.

 

ТЕМА. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, РЕЛЬЄФ, КЛІМАТ,

ВНУТРІШНІ ВОДИ АВСТРАЛІЇ.

 

1. Координати 11° пд. ш. і 143° сх. д. має мис:

а) Стіп-Пойнт;           б) Південно-Східний;            в) Байрон;       г) Йорк.

2. Найповноводніша річка Австралії:

а) Куперс-Крік;          б) Дарлінґ;      в) Муррей;      г) Маррамбіджі.

https://4.bp.blogspot.com/-KLByNaH2Afk/WNmVzLTs3wI/AAAAAAAAAWE/U6XGttYFn8s_wSK6PI44DU4hyzLGDDBQwCLcB/s1600/12.png

3. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

а) півострова Кейп-Йорк;                 б) острова Тасманія;

в) Центральної низовини;                 г) басейну річки Муррей.

4. Перший європеєць, який висадився на берег Австралії:

а) Л. Торрес;                          б) В. Янсзон (Янц);

в) А. Тасман;              г) Дж. Кук.

5. Позначте помилкове твердження щодо Австралії:

а) тут немає високих гір;

б) єдиний материк, де немає діючих вулканів і льодовиків;

в) найвищі гори материка — Великий Вододільний хребет — утворилися в альпійську горотворчу епоху;

г) частина Центральної низовини розташована нижче за рівень моря.

6. Позначте правильне твердження щодо Австралії:

а) найспекотливіший материк;         б) найсухіший материк;

в) у північній частині материка переважає екваторіальний тип клімату;

г) острів Тасманія повністю розташований у субекваторіальному поясі.

7. Координати 26° пд. ш. і 113° сх. д. має мис:

а) Стіп-Пойнт;           б) Південно-Східний;            в) Байрон;       г) Йорк.

8. Пересихаючі річки в Австралії називають:

а) ваді;            б) узбої;          в) кріки;          г) ерги.

https://3.bp.blogspot.com/-g7EhnqA-dMM/WNmV42tbyBI/AAAAAAAAAWI/ydmhGCXE07E5G4WmBYxy6zcoNz88ubmSACLcB/s1600/13.png

9. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

а) острова Тасманія;  б) Західно-Австралійського плоскогір'я;

в) півострова Кейп-Йорк;     г) басейну річки Муррей.

10. Заселення Австралії вихідцями з Європи почалося після подорожей:

а) В. Янсзона (Янца);                        б) А. Тасмана;

в) Л. Торреса;                                    г) Дж. Кука.

11. Позначте помилкове твердження щодо Австралії:

а) найвищі гори материка — Великий Вододільний хребет — утворилися в герцинську горотворчу епоху;             б) на заході материка велику площу займають щити;

в) материк є частиною Індо-Австралійської літосферної плити;

г) найвища точка материка — гора Косцюшко — має висоту 3142 м.

12. Найбільша частина території Австралії розташована в області клі­мату:

а) субекваторіального;                                             б) тропічного континентального;

в) субтропічного континентального                       г) субтропічного вологого.

 

ТЕМА.ОРГАНІЧНИЙ СВІТ АВСТРАЛІЇ. ПРИРОДНІ ЗОНИ.

НАСЕЛЕННЯ Й ПОЛІТИЧНА КАРТА.

 

1. Більшість сучасних жителів Австралії належать до раси:

а) монголоїдної;                                б) європеоїдної;

в) негроїдної;                                     г) австралоїдної.

2. До яйцекладних тварин Австралії належить:

а) качкодзьоб;                                   б) кенгуру;

в) вомбат;                                          г) опосум.

3. Позначте назву тварини, зображеної на ілюстрації:

а) єхидна;                                           б) качкодзьоб;

в) ему;                                                г) вомбат.

https://3.bp.blogspot.com/-PmukT-u2PP4/WNmWuyLXU-I/AAAAAAAAAWU/r5DcC7FKyIsE77jywySE-6d1zWJKH0a3QCLcB/s1600/1.png

4. Характерна риса тваринного світу Австралії:

а) видове багатство;                          б) наявність реліктів;

в) відсутність хижих ссавців;           г) відсутність великих ссавців.

5. Позначте назву природної зони, виділеної на картосхемі:

а) зона саван;                                     б) твердолистяних лісів і чагарників;

в) пустель і напівпустель;                г) вологих лісів.

6. Чагарникову савану в Австралії називають:

а) буш;                                               б) скреб;

в) хащі;                                              г) джунглі.

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-K8V3R7YB7Cs/WNmW1H5Tz4I/AAAAAAAAAWY/Yd59_fT7secogxhI82kUieLBfKhwJSENwCLcB/s1600/2.png

7. Характерна риса рослинного світу Австралії:

а) багатство видів;                             б) ендемічність;

в) ярусність;                                      г) відсутність хвойних рослин.

8. До сумчастих тварин Австралії належить:

а) ему;                                                б) єхидна;

в) динго;                                            г) коала.

9. Позначте назву тварини, зображеної на ілюстрації:

а) казуар;                                           б) вомбат;

в) кенгуру;                                         г) коала.

10. Корінних жителів Австралії називають:

а) аборигени;                                     б) індіанці;

в) папуаси;                                        г) маорі.

11. Позначте назву природної зони, виділеної на картосхемі

а) зона саван;                                     б) пустель і напівпустель;

в) вологих лісів;                                г) твердолистяних лісів і чагарників.

12. На острові Тасманія зберігся рідкісний вид сумчастого хижака, якого називають:

а) динго;                                            б) сумчастий тигр;

в) сумчастий диявол;                        г) сумчастий леопард.

 

ТЕМА.ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ Й ОСВОЄННЯ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, РЕЛЬЄФ І КОРИСНІ КОПАЛИНИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ.

1. Найвищою точкою Південної Америки є гора:

https://1.bp.blogspot.com/--H0NU6Ta_lM/WNmX6UnAHHI/AAAAAAAAAWk/luGZHquzX0IVQxlc7bC4NNjjB6cw3kk1QCLcB/s1600/3.png

а) Чимборасо;                                   б) Котопахі;

в) Руїс;                                              г) Аконкаґуа.

2. Позначте назву мису, виділеного на картосхемі:

а) Фроуерд;                                       б) Кабу-Бранку;

в) Галлінас;                                       г) Паріньяс.

3. Бразильське плоскогір'я дуже багате на корисну копалину, родовища якої позначають умовним знаком:

https://4.bp.blogspot.com/-7Jo53F04hCI/WNmYAlsfNTI/AAAAAAAAAWo/FQZWR4SS2dsPOKBfLW3dco4UJ1gUfTMqwCLcB/s640/4.png

4. Позначте правильне твердження щодо Південної Америки:

а) перетинається екватором і початковим меридіаном;

б) перетинається екватором й обома тропіками;

в) омивається водами трьох океанів;

г) повністю розташована в Західній півкулі.

5. «Другим відкриттям Америки» назвали дослідження Північних Анд і басейну річки Оріноко, які провів:

а) А. Веспуччі;                                  б) А. Гумбольдт;

в) Ф. Орельяна;                                 г) Ф. Маґеллан.

6. Плиті давньої платформи відповідає:

а) Орінокська низовина;                 б) Ґвіанське плоскогір'я;

в) Анди;                                            г) Бразильське плоскогір'я.

7. Найбільша за площею рівнина світу:

https://1.bp.blogspot.com/-dGQACZZk5VQ/WNmYGY95SgI/AAAAAAAAAWs/0RyCKuege401YvmQUsvo_RPLytM3LBKGwCLcB/s1600/5.png

а) Амазонська низовина;                б) Бразильське плоскогір'я;

в) Ґвіанське плоскогір'я;                  г) Лаплатська низовина.

8. Позначте назву мису, виділеного на картосхемі:

а) Кабу-Бранку;                                б) Фроуерд;

в) Галлінас;                                       г) Паріньяс.

9. Орінокська низовина і передгір'я Північних Анд дуже багаті на корисну копалину, родовища якої позначають умовним знаком:

https://3.bp.blogspot.com/-dh49A9BVlBg/WNmYNIUmixI/AAAAAAAAAWw/VTO2ytZs76ULBiNlTLsO-nQeUcoad2urgCLcB/s640/6.png

10. Позначте правильне твердження щодо Південної Америки:

а) майже посередині перетинається екватором;

б) перетинається початковим меридіаном;

в) більша частина материка розташована між тропіками;

г) берегова лінія дуже порізана.

11. Європейські завойовники, під час походів яких була досліджена значна частина Південної Америки:

а) конкістадори;                                б) рицарі;

в) натуралісти;                                  г) пірати.

12. Щиту відповідає:

а) Орінокська низовина;                 б) Ґвіанське плоскогір'я;

в) Амазонська низовина;                г) Лаплатська низовина.

ТЕМА. КЛІМАТ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ.

1. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливостіклімату:

а) Центральних Анд;  

https://3.bp.blogspot.com/-5AT4V9AUHxY/WNmZB5EMyMI/AAAAAAAAAW8/mi7Ucfkt8eobyuGE2cZAtrNpmuHW5B1eACLcB/s1600/7.png

б) пустелі Атакама;
в) Патагонії;  

г) Орінокської низовини.

2. Наведенакліматодіаграма відображає особливості клімату:

а) Амазонської низовини;

б)Бразильського плоскогір'я;

в) Лаплатської низовини;  

г) Патагонії.

3.Субтропічний клімат із рівномірним зволоженням (морський) характерний:

а) для Патагонії;б) сходу Бразильського плоскогір'я;

в) заходу Орінокської низовини;г) сходу Лаплатської низовини.

4.Клімат із жарким вологим літом і жаркою сухою зимою:

а) субекваторіальний;б) тропічний вологий;в) тропічний континентальний;г) субтропічний із рівномірним зволоженням (морський).

5.Найзначніші температурні контрасти на рівнинній частині території спостерігаються в кліматичному поясі:

а) помірному;б) екваторіальному;в) тропічному.

6.У районі південного тропіка в Південнй Америці розташована пустеля:

а) Наміб;б)Атакама;в) Велика пустеля Вікторія.

7.Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

https://4.bp.blogspot.com/-O21Ded1LVF0/WNmZH0kjymI/AAAAAAAAAXA/oCmmEClCZmcj_FkSOWT8aYuJVqwQPIU0gCLcB/s1600/8.png

а) Бразильського плоскогір'я;

б) Патагонії;

в) Амазонської низовини;

г) Лаплатської низовини.

8. Наведенакліматодіаграма відображає особливості клімату:

а) Амазонської низовини;

б) Бразильського плоскогір'я;

в) Гвіанського плоскогір'я;

г) Патагонії.

9.Помірний континентальний клімат із нежарким літом, прохолодною зимою і невеликою річною кількістю опадів характерний:

а) для Патаґонії;б) Південних Анд;

в) окремих частин Бразильського плоскогір'я;г) Ґвіанського плоскогір'я.

10.Клімат із прохолодним літом і відносно нехолодною зимою, великою кількістю опадів протягом року:

а) помірний морський;б) субтропічний із рівномірним зволоженням (морський);

в) субтропічний континентальний;г) тропічний вологий.

11.Найбільша кількість опадів, які потрапляють до Південної Америки, пов'язана з дією:

а) мусонів;б) західних вітрів;   в) пасатів.

12.Помітна зміна кліматичних сезонів відсутня в кліматичному поясі:

а) помірному;б) субекваторіальному;в) екваторіальному.

 

ТЕМА. ПРИРОДНІ ЗОНИ, ҐРУНТИ, ОРГАНІЧНИЙ СВІТ,

НАСЕЛЕННЯ Й ПОЛІТИЧНА КАРТА ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ.

1. Савани Орінокської низовини мають назву:

а) сельвас;     б) льянос;     в) кампос;     г) пампа.

2. Типові ґрунти пампи:

а) червоні фералітні;     б) червоно-жовті фералітні;в) червонувато-чорні;     г) чорноземи.

3. Особливість рослинності сельвасу:

а) ярусність;б) переважання злаків і бобових;

в) поєднання трав і чагарників;г) бідність видів.

https://3.bp.blogspot.com/-qj745PDMQzs/WNmZwkBdRvI/AAAAAAAAAXI/ecBBk-rIIb8nxIkHqo0ug85eXDK5v1qKgCLcB/s1600/9.png

4. Тварина, зображена на ілюстрації, є жителем природної зони:

а) степів Південної Америки;б) екваторіальних лісів;в) саван;г) Анд.

5.Нащадків корінних жителів Південної Америки та переселенців із Європи називають:

а) метисами;    б) мулатами;в) самбо;    г) індіанцями.

6.Найпівденніше місто на Землі розташоване на території:

а) Бразилії;    б) Перу;в) Арґентини;    г) Колумбії.

7. Савани Бразильського плоскогір'я мають назву:

а) сельвас;     б) льянос;      в) кампос;     г) пампа.

8. Типові ґрунти сельвасу:

а) червоні фералітні;     б) червоно-жовті фералітні;в) каштанові;     г) бурі степові.

9. Особливість рослинності пампи:

а) ярусність;б) багатий видовий склад дерев;в) відсутність суцільного рослинного покриву; г) переважання трав'янистих рослин  злаків і бобових.

https://3.bp.blogspot.com/-zMEcouGZqHk/WNmZ6ZpP5PI/AAAAAAAAAXM/PLYr_tRwQfUljkxAH6JNwtDlHkuPEzDOgCLcB/s1600/10.png

10. Тварина, зображена на ілюстрації, є жителем природної зони:

а)саван і рідколісь;                                      б) степів Південної Америки;

в) екваторіальних лісів;                              г) висотних поясів Анд.
11. Нащадків переселенців із Європи та Африки в Південній Америці називають:

а) метисами;    б) мулатами;в) самбо;    г) креолами.

12. Найбільша за площею та населенням країна Південної Америки:

а) Арґентина;    б) Перу;в) Колумбія;    г) Бразилія.

 

ТЕМА. АНТАРКТИДА.

1. Позначте правильне твердження щодо географічного положення Антарктиди:

а)розташована у двох півкулях;

б)уся територія материка розташована всередині Південного полярного кола;

в)на території материка розташовані Південний географічнийі Південний магнітний полюси;

г)материк перетинають усі меридіани Землі.

2. Уперше перетнула Південне полярне коло експедиція під керівництвом:

а) Дж. Кука; б) Т. Беллінсгаузена;

в) Р. Скотта; г) Р. Амундсена.

3.До рухомої ділянки земної кори належить:

а)уся Антарктида; б)Східна Антарктида;

в)Антарктичний півострів; г)центральна частина Антарктиди.

4.На станції «Восток» була зафіксована найнижча на Землі температура:

а) -71,2 °С;       б) -80,4 °С;       в) -89,2 °С;      г) -94,5 °С.

5.Айсбергами називають:

а)багаторічну морську кригу;

б)частини покривного льодовика, які займають мілководніморські затоки;

в)кригу, яка утворюється зимою в Антарктиці;

г)великі брили материкової криги, які плавають в океані.

6.Найбільший вид пінгвінів:

а) Аделі;б) імператорський;в) золотоокий;г) чубатий.

7.Позначте правильне твердження щодо географічного положенняАнтарктиди:

а)на території материка розташовані Південний географічний полюс і полюс холоду Землі;

б)береги материка омивають два океани;

в)береги материка дуже порізані;

г)через територію материка проходять усі паралелі.

8. Антарктиду було відкрито експедицією під керівництвом:

а)Дж. Кука; б)Т. Беллінсгаузена і М. Лазарева; в)Р. Скотта ;г)Р. Амундсена.

9. Позначте помилкове твердження щодо Антарктиди:

а)уся територія вкрита потужним льодовиком;

б)тут є високі гори;

в)тут є діючі вулкани;

г)значна частина «підлідної Антарктиди» розташована нижче зарівень моря.

10.Для Антарктиди характерні вітри:

а) тайфуни;       б) фьони;в) бризи;г) стокові.

11.Антарктичними оазисами називають:

а)прибережні ділянки материка;

б)острови поблизу берегів Антарктиди, де ростуть мохи та лишайники;

в)вільні від криги ділянки Антарктиди;г)інша відповідь.

12. Єдина українська антарктична станція названа на честь:

а) Дж. Кука;       б) Б. Хмельницького;      в) М. Грушевського;      г) В. Вернадського.

 

 

 

ТЕМА.ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ Й ОСВОЄННЯ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, РЕЛЬЄФ І КОРИСНІ КОПАЛИНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ.

 

1. Ніколи не вкривається снігом територія Північної Америки на мисі:

а) Сент-Чарлз;                                              б) Мар'ято;

в) Мерчісон;                                                 г) Принца Уельського.

2. Позначте правильне твердження щодо географічного положення Північної Америки:

а) берегова лінія порізана слабше, ніж в інших материків;

б) омивається двома океанами;

в) розташована на захід від початкового меридіана;

г) посідає друге місце за площею серед материків.

3. Велику річку на північному заході материка було названо на честь дослідника:

а) X. Колумба;                                             б) А. Маккензі;

в) Г. Гудзона;                                                           г) В. Беринґа.

4. Річкові наноси вкривають поверхню:

а) Лаврентійської височини;                      б) Великих рівнин;

в) Центральних рівнин;                              г) Міссісіпської низовини.

5. Найвища точка Північної Америки розташована:

а) у північній частині Кордильєр;             б) середній частині Кордильєр;

в) південній частині Кордильєр;               г) в Аппалачах.

6. Великі запаси кам'яного вугілля виявлені:

а) на півострові Юкатан;                             б) у Скелястих горах;

в) в Аппалачах;                                           г) на півострові Лабрадор.

7. Близько дев'яти місяців укрите кригою море біля мису:

а) Мар'ято;                                                    б) Сент-Чарлз;

в) Мерчісон;                                                 г) Принца Уельського.

8. Позначте помилкове твердження щодо географічного положення Північної Америки:

а) повністю розташована в Західній півкулі;

б) повністю розташована в Північній півкулі;

в) перетинається Північним тропіком і Північним полярним колом;

г) перетинається екватором, Північним тропіком і Північним полярним колом.

9. Першими серед європейців на берег материка висадилися вікінги під керівництвом:

а) Е. Рауді;                                                    б) Л. Еріксона;

в) Дж. Кабота;                                              г) X. Колумба.

10. Великі наноси з піску, глини й каміння льодовик залишив:

а) на Центральних рівнинах;                     б) Великих рівнинах;

в) Примексиканській низовині;                 г) Приатлантичній низовині.

11.Найвищий діючий вулкан Північної Америки — Орісаба — розташований:

а) в Аппалачах;                                            б) у північній частині Кордильєр;

в) середній частині Кордильєр;                 г) південній частині Кордильєр.

12. Великі запаси нафти й природного газу виявлені на узбережжі та шельфі затоки:

а) Гудзонової;                                              б) Каліфорнійської;

в) Мексиканської;                                       г) Фанді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА.  КЛІМАТ І ВОДИ СУХОДОЛУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ.

1. Найбільша частина Північної Америки розташована в кліматично­му поясі:

а) субарктичному;                                       б) помірному;

в) субтропічному;                                        г) тропічному.

2. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливостіклімату:

а) півострова Юкатан;

https://2.bp.blogspot.com/-IzHPIxFLTfQ/WNma1x7UAaI/AAAAAAAAAXY/j0d35EVSPz8xsMoB7qnS_KEThKOrjr9JgCLcB/s1600/11.png

б) Панамського перешийка;

в) півострова Каліфорнія;    г) Аппалачів.

3. У Північній Америці тропічні циклони — урагани — найчастіше 
спостерігаються:

а) на Великих рівнинах;                              б) Центральних рівнинах;

в) Мексиканському нагір'ї;                         г) Примексиканській низовині.

4. Річка, зображена на картосхемі, має живлення:

а) снігове;

б) дощове;

в) підземне;

г) льдовикове.

5. Найдовша річка Північної Америки:

а) Міссісіпі;               б) Маккензі;              в) Юкон;                    г) Колорадо.

6. До Великих озер не належить:

а) Гурон;                    б) Мічіґан;                 в) Онтаріо;                г) Велике Солоне.

7.Територію Північної Америки не перетинає кліматичний пояс:

а) арктичний;                                                           б) субарктичний;

в) субекваторіальний;                                  г) екваторіальний.

8. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

https://1.bp.blogspot.com/-RZ5ZMmRSQU4/WNmbBAT_3LI/AAAAAAAAAXc/GUv3oK2AWj0qUKg2R8uEApsCazZTn7-KACLcB/s1600/12.png

а) району Великих озер;

б) півострова Каліфорнія;

в) півострова Аляска;

г) Примексиканської низовини

9. Торнадо найчастіше спостерігаються в басейні річки:

а) Колумбія;                                                  б) Юкон;

в) Міссісіпі;                                                  г) Колорадо.

10. Найбільший на Землі каньйон утворила річка, позначена на
 карто­схемі цифрою:

а)1; б) 2; в)3; г)4.

11. Річка, одна з приток якої перевищує її за довжиною:

а) Міссісіпі;               б) Колорадо;              в) Колумбія;              г) Юкон.

12. Найбільше за площею прісноводне озеро світу:

а) Ері;             б) Велике Ведмеже;             в) Верхнє;                  г) Гурон.

 

 

 

ТЕМА. ҐРУНТИ, ОРГАНІЧНИЙ СВІТ, ПРИРОДНІ ЗОНИ, НАСЕЛЕННЯ Й ПОЛІТИЧНА КАРТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ.

1. Зі сходу на захід у вигляді смуги Північну Америку перетинає зона:
а) арктичних пустель;                      б) степів;

в) тайги;                                            г) широколистих лісів.

2. Рослинність, зображена на ілюстрації, характерна для природної зони:

https://2.bp.blogspot.com/-ctD1Mz8QC1s/WNmbpd70CsI/AAAAAAAAAXk/c5GJX3EMUB8rN-7mN4P3X_kGgjLKd2hqgCLcB/s1600/13.png

а) тайги;

б) тундри;

в) прерії;

г) маквісу.

3. Чорноземи є типовими ґрунтами природної зони:

а) тайги;                                            б) прерій;

в) тундри;                                         г) широколистих лісів.

4. Мохи, лишайники, карликові чагарники — типова рослинність природної зони:

а) арктичних пустель;                      б) степів;

в) тундри;                                         г) пустель і напівпустель.

5. Найбільше змінені людиною рослинний і тваринний світ природної зони:

а) тундри;                                         б) тайги;

в) арктичних пустель;                     г) прерій.

6. Корінні жителі острова Ґренландія:

а) індіанці;                                        б) ескімоси;

в) алеути;                                          г) мулати.

7.Зі сходу на захід у вигляді смуги Північну Америку перетинає природна зона:

а) саван;                                            в) пустель;

б) тундри;                                         г) мішаних лісів.

8. Природна зона степів і лісостепів у Північній Америці має назву:

а) тайга;                                            б) тундра;

в) прерія;                                           г) льянос.

9. Підзолисті ґрунти є типовими для природної зони:
а) тундри;                                         б) арктичних пустель;

в) прерій;                                          г) тайги.

10. Одне з найбільших дерев світу — секвойя — зустрічається:

а) у Кордильєрах;

б) в Аппалачах;

в) на півострові Флорида;

г) півострові Лабрадор.

https://4.bp.blogspot.com/-HR2LKEhPM98/WNmbvFxQr5I/AAAAAAAAAXo/QHHMtGLrICwJZWjE6UAJTqLRgWy76MvbQCLcB/s1600/14.png

11. Тварини, зображені на ілюстраціях, є жителями природної зони:

а) тайги;                                            б) тундри;

в) арктичних пустель;                     г) прерій.

12. Найбільша за площею країна Північної Америки:

а) Канада;                                         б) США;

в) Мексика;                                       г) Ґренландія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЄВРАЗІЇ.

ІСТОРІЯ ВІДКРИТТІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ МАТЕРИКА.

1.Координати 66° пн. ш. і 17 зх. д. має мис:

а) Челюскін;    б) Дежньова;     в) Рока;г) Піай.

2.Євразія омивається водами:

https://4.bp.blogspot.com/-0Z6FJ7T7nBM/WNmcwv1-PtI/AAAAAAAAAX0/kx1XRjJrT308GbLb5eYDr3fuX7pmDlg-gCLcB/s320/15.png

а) одного океану;    б) двох океанів;

в) трьох океанів;    г) чотирьох океанів.

3. Позначте правильне твердження щодо острова, зображеного на картосхемі:

а)тут дуже багато діючих вулканів;

б) найбільший острів серед тих, що розташовані біля берегів Євразії;

в) дуже густо заселений;

г) на ньому розташований найбільший гірський льодовик Євразії.

4.За порізаністю берегової лінії серед інших материків Євразія посідає місце:

а) перше;    б) друге;    в) третє;    г) четверте.

5.Перший достовірний опис Китаю зробив дослідник:

а) М. Пржевальський;    б) Ібн Баттута;

в) Марко Поло;    г) Ченг Хо.

6.Учений, зображений на ілюстрації, є найвидатніпіим дослідником:

а) Північної Азії;

б) Східної Азії;

в) Центральної Азії;

г) Південно-Східної Азії.

7. Координати  пн. ш. і 104° сх. д. має мис:

а) Піай;    б) Рока;в) Челюскін;    г) Дежньова.

8. Найбільший за площею півострів Євразії та світу:

https://3.bp.blogspot.com/-fgpHdmJWIC0/WNmdKLXnpSI/AAAAAAAAAX4/0h1Q7wpqwiIinYJOpwAVlD_Nw0m636dbQCLcB/s1600/16.png

а) Таймир;    б) Індостан;    в)  Камчатка;    г)  Аравійський.

9. Позначте правильне твердження щодо моря, зображеного на карто­схемі:

а) найтепліше у світі;

б) найменше у світі;

в) наймілкіше у світі;

г) найсолоніше у світі.

10.Позначте правильне твердження щодо Євразії:

а) територію материка перетинають екватор і Північне полярне коло;б) на території материка розташований Північний магнітний полюс Землі;в) крайня східна точка материка розтапіована в Західній півкулі;г) на півночі береги материка омивають лише холодні течії.

11.Початок дослідження гір Центральної Азії поклала експедиція під керівництвом:

https://1.bp.blogspot.com/-cVXsXt-ltCI/WNmdRfuFiBI/AAAAAAAAAX8/VmEFt-rkToMOPgrig3tJAjJCCwbcjQcFQCLcB/s1600/17.png

а) Марко Поло; б) П. Семенова; в) М. Пржевальського;    г) В. Обручева.

12.Протоку, зображену на картосхемі, відкрив дослідник:

а)В. Баренц;

б) В. Беринґ;

в) А. Норденшельд;   г) С Дежньов.

 

ТЕМА. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, РЕЛЬЄФ І КОРИСНІКОПАЛИНИ ЄВРАЗІЇ.

1. Відмінність геологічної будови Євразії від геологічної будови інших материків:

а) тільки у Євразії є гірські споруди всіх горотворчих епох, які відбувалися на Землі;

б) тут є молоді платформи, яких немає на інших материках;

в) лише по території Євразії проходить Альпійсько-Гімалайськии сейсмічний пояс;

г) Євразія  єдиний материк, в основі якого лежить кілька літосферних плит.

2. За межами Альпійсько-Гімалайського поясу складчастості розташовані гори:

а) Уральські;      б) Кавказ;      в) Апенніни;      г) Піренеї.

3.Часто південно-східну межу Європи проводять по горах:

а) Кавказ;     б) Карпати;     в) Гімалаї;     г) Апенніни.

4. Найважливіші корисні копалини Західно-Сибірської рівнини:

а) кам'яне вугілля та калійні солі;    б) торф і залізні руди;   

в) кухонна сіль і мідні руди;    г) нафта та природний газ.

5. Найвища точка Євразії має висоту над рівнем моря:

а) 5642 м;     б) 7495 м;     в) 8126 м;      г) 8848 м.

6. Найбільше й найвище нагір'я Євразії позначене на картосхемі цифрою:

https://1.bp.blogspot.com/-tBouuQFMtFQ/WNmd3wOx-CI/AAAAAAAAAYE/FSOykI8N9QID4bRM5jqaEqoemZi6Y60ZwCLcB/s320/18.png

а) 1;б)2;                в) 3;                 г) 4.

https://2.bp.blogspot.com/-IMusatdJx5M/WNmd-3GcVfI/AAAAAAAAAYI/h1Tjp8uiD9c2kW7SqIp9SbDFDuvFAsFGwCLcB/s1600/19.png

7. Давніх платформ у Євразії нараховується:
а) одна;                      б) чотири;             в) сім;

8. Найраніше утворилися гори, позначені на картосхемі цифрою:

а) 1;6)2;                    в) 3;                       г) 4.

9. Східну межу Європи проводять по горах:

а) Апенніни;      б) Тянь-Шань;      

в) Уральські;      г) Піренеї.

10. Найнижча точка Євразії має висоту близько:

а)  -400 м;      б)  -300 м;     

в)  -200 м;      г)  -100 м.

11. Найбільша за площею рівнина Євразії:

а) Західно-Сибірська;    б) Середньосибірське плоскогір'я;   

в) Східноєвропейська;    г) Велика Китайська.

12. Великі родовища алмазів у Євразії зосереджені:

а) на Казахському дрібносопковику;    б) Середньосибірському плоскогір'ї;   

в) півострові Індокитай;    г)у горах Тянь-Шань.

 

ТЕМА. КЛІМАТ ЄВРАЗІЇ.

1. Найбільша частина території Євразії розташована в кліматичному поясі:

а) субекваторіальному;    б) субтропічному;    в) помірному; г) субарктичному.

2. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

https://4.bp.blogspot.com/-DfatfX_fGFM/WNmepF4GWsI/AAAAAAAAAYQ/05IyJs8MMsc7wp3F8CC0rFM2DjZrM1nngCLcB/s1600/20.png

а) Великої Британії;    б) України;   

в) півдня Середньосибірського плоскогір'я;    г) півострова Камчатка.

3. На клімат Східної Азії найбільше впливають вітри:

а) західні;    б) мусони;    в) пасати;    г) антипасати.

4. Посушливий клімат із дуже теплою зимою і спекотливим літом характерний для півострова:

а) Малакка;        б) Індокитай;        в) Індостан;        г) Аравійського.

5. Помірно тепле літо, нехолодна зима, рівномірне випадання опадів протягом усього року є ознаками клімату:

а) помірного морського;    б) помірного континентального;    в) субтропічного середземноморського; г) субтропічного з рівномірним зволоженням (морського).

6. Для півострова Мала Азія характерний клімат:

а) помірний континентальний;   б) помірний мусонний;  

в) субтропічний мусонний;   г) субтропічний середземноморський.

7. Величезний вплив на клімат Євразії взимку робить сезонний антициклон, який називають:

а) Монгольським;    б) Іранським;     в) Сибірським;    г)  Китайським.

8. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

https://3.bp.blogspot.com/-GR-zPH6vnYs/WNmeugEyPKI/AAAAAAAAAYU/9qRdbjEC1HEwtOK5puPAiSvOdVSpuZfOACLcB/s1600/21.png

а) Великої Британії;    б) України;    в) Західно-Сибірської рівнини;    г) півострова Камчатка.

9.Жарке й сухе літо, тепла й волога зима характерні для півострова:

а) Корея;    б) Апеннінського;    в) Індокитай;    г) Скандинавського.

10.Тепле йвологе літо, прохолодна й суха зима є ознаками клімату:

а) субтропічного середземноморського;    б) помірного морського;   

в) субтропічного континентального;г) субтропічного мусонного.

11. Завдяки дії мусонів і наявності високих гір у Південній і Південно-Східній Азії:

а) утворилися області високогірного клімату;   

б) зимовий клімат жаркий;   

в) відсутній тропічний пояс;

г) утворилися багато кліматичних областей.

12. Екваторіальний тип клімату характерний для острова:

а) Суматра;      б) Сицилія;      в) Сахалін;      г) Нова Земля.

 

ТЕМА. ЄВРАЗІЯ. ВОДИ СУХОДОЛУ.

1. До басейну Індійського океану належить річка:

а) Євфрат;                  б) Амур;                     в) Волга;                    г) Ельба.

2. Найдовша у світі річка басейну внутрішнього стоку:

а) Лена;                      б) Ґанґ;                       в) Дунай;                   г) Волга.

3. Улітку розливається річка:

а) Дунай;                    б) Євфрат;                  в) Єнісей;                   г) Ґанґ.

4. «Її вода занадто густа, щоб пити, проте занадто рідка, щоб орати»,— говорять про річку:

а) Янцзи;                    б) Хуанхе;                 в) Євфрат;                 г) Інд.

5. Озеро, яке в другій половині XX ст. через діяльність людини зменшило свої розміри на 25 %:

а) Каспійське;           б) Женевське;            в) Аральське;            г) Балхаш

6. Переважно дощове живлення має річка, позначена на картосхемі цифрою:

https://1.bp.blogspot.com/-dqc68BTW7sg/WNmfSrxTBiI/AAAAAAAAAYc/1cGtA7IXPkkAnH8ZKGWRJnpLMEWCuJ8DgCLcB/s400/22.png

а) 1;                             б) 2;                             в) 3;                             г) 4.

7. До басейну Тихого океану належить річка:

а) Меконґ;                 б) Тигр;                      в) Рейн;                      г) Об.

8. Найдовша річка Євразії:

а) Об;                         б) Хуанхе;                 в) Єнісей;                  г) Янцзи.

9. Навесні розливається річка:

а) Лена;                      б) Інд;                        в) Меконґ;                 г) Амур.

10. Річка, до берегів якої виходять території десяти країн і на якій розташованічотири столиці:

а) Рейн;                      б) Дунай;                   в) Дніпро;                  г) Інд.

11. Безстічне озеро, одна частина якого прісна, а інша солона:

а) Байкал;                  б) Мертве море;        в) Ладозьке;               г) Балхаш.

12. Переважно снігове живлення має річка, позначена на картосхемі цифрою:

а) 1;                             б) 2;                             в) 3;                             г) 4.

https://1.bp.blogspot.com/-iQsZeK0KzHI/WNmfap-l3NI/AAAAAAAAAYg/78A1_ss4ZjAzsK_l41oVpUIxR4pkqiapACLcB/s400/23.png

 

ТЕМА. ҐРУНТИ, РОСЛИННІСТЬ, ТВАРИННИЙ СВІТ, ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ.

1.Типові ґрунти півострова Таймир:

а) підзолисті;             б) чорноземи;            в) тундрові глейові;            

г) червоні фералітні.

2. Найбільшу площу у Євразії займає природна зона:

а) тундри;                  б) тайги;                           в) степів;                    г) вологих екваторіальних лісів.

3. Маслина, ліванський кедр, пінія, кипарис є типовими рослинами природної зони:

а) мішаних і широколистих лісів;                          б) тайги;

https://2.bp.blogspot.com/-61ZGH_P_rMM/WNmgBP4SHZI/AAAAAAAAAYo/yzqoL7k-XaUxjxExpaxBdRrg8eo4nf4YQCLcB/s1600/24.png

в) твердолистяних лісів і чагарників;                   г) перемінно-вологих лісів.

4. Тварина, зображена на ілюстрації, є жителем природної зони:

а) екваторіальних лісів;                                          б) саван;

в) твердолистяних лісів та чагарників;                 г) мішаних лісів.

5. Більшу частину Аравійського півострова займає природна зона:

а) твердолистяних лісів і чагарників;                   б) степів;

в) саван;                                                                  г) пустель і напівпустель.

6. Більшу частину території субарктичного поясу Євразії займає при­родна зона:

а) арктичних пустель;                                             б) тундри;

в) тайги;                                                                    г) степів.

7.Типові ґрунти островів Ява, Суматра та Калімантан:

а) підзолисті;             б) чорноземи;            в) тундрові глейові;             г) червоні фералітні.

8. Через увесь материк із заходу на схід простягається природназона:

а) мішаних лісів;                   б) тундри;                  в) степів;                    г) пустель і напівпустель.

9. Рослина з найбільшою квіткою — рафлезія — поширене в природній зоні:

а) саван;                                                        б) перемінно-вологих лісів;

в) степів;                                                       г) екваторіальних лісів.

https://4.bp.blogspot.com/-BrWtfOuS340/WNmgG9oxS8I/AAAAAAAAAYs/DYCqe9xzee41D3fOsKagWHCM_ZdjIbPdQCLcB/s1600/25.png

10. Тварина, зображена на ілюстрації, є жителем природної зони:

а) тайги;                                                        б) степів;

в) мішаних і широколистих лісів;              г) екваторіальних лісів.

11. Більшу частину Піренейського півострова займає природна зона:

а) твердолистяних лісів і чагарників;        б) перемінно-вологих лісів;

в) широколистих і мішаних лісів;              г) хвойних лісів.

12. Більшу частину субекваторіального поясу Євразії займає природна зона:

а) екваторіальних лісів;                               б) саван;

в) пустель і напівпустель;                           г) перемінно-вологих лісів.

 

ТЕМА. НАСЕЛЕННЯ Й ПОЛІТИЧНА КАРТА ЄВРАЗІЇ.

1.Світла шкіра, м'яке хвилясте волосся, прямий ніс є ознаками корінних жителів:

а) Японських островів;                                б) півострова Індокитай;

в) острова Шрі-Ланка;                                 г) Скандинавського півострова.

2. Більшість жителів півострова Мала Азія належать до раси:

а) європеоїдної;                                           б) монголоїдної;

в) негроїдної;                                               г) мішаної.

3. У місті Єрусалим розташований Храм Гробу Господнього — найбільша святиня:

а) буддистів;                                                 б) християн;

в) індуїстів;                                                   г) мусульман.

4. Найбільша за кількістю жителів країна Євразії та світу:

а) Росія;                                                         б) Індія;

в) Китай;                                                       г) Індонезія.

5. Повністю острівна високорозвинена країна, жителі якої мають ознаки монголоїдів, що в 1945 р. стала жертвою атомних бомбардувань:

а) Індонезія;                                                  б) Японія;

в) Велика Британія;                                     г) Філіппіни.

https://3.bp.blogspot.com/-vZQLXJhpQFQ/WNmg72e2HcI/AAAAAAAAAY4/0D6Kge0vXIIj8GsgTS6XSZhN8iNdl0pkwCLcB/s1600/1.png

6. Позначте назву європейської країни, зображеної на картосхемі:

а) Франція;

б) Іспанія;

в) Італія;

г) Німеччина.

7. Смаглява шкіра, темне пряме й жорстке волосся, приплюснений ніс, порівняно вузький розріз очей є ознаками корінних жителів:

а) Аравійського півострова;                       б) півострова Корея;

в) півострова Індостан;                               г) Кавказу й Закавказзя.

8. Більшість жителів Іранського нагір'я є представниками раси:

а) європеоїдної;                    б) монголоїдної;                   в) негроїдної;                                    г) змішаної.

9. Мекка є священним містом:

а) буддистів;                          б) християн;                          в) індуїстів;                            г) мусульман.

10. Найбільша за площею країна Євразії та світу, яка за своїми розміра­ми перевищує Антарктиду та Австралію:

а) Індія;                                                         б) Китай;

в) Росія;                                                         г) Казахстан.

11. Друга за кількістю населення країна світу, одна з найдавніших ци­вілізацій, жителі якої належать до європеоїдної та змішаної рас:

а) Туреччина;                                               б) Індія;

в) Італія;                                                        г) Греція.

https://3.bp.blogspot.com/-GQbNY6vKWVg/WNmg_zz4xnI/AAAAAAAAAY8/ni4p3i0zVTMIbTpqSqQnTZomo0XMxI77ACLcB/s1600/2.png

12. Позначте назву європейської країни, зображеної на картосхемі:

а) Франція;

б) Польща;

в) Німеччина;

г) Велика Британія.

 

ТЕМА. ТИХИЙ ОКЕАН. ОКЕАНІЯ.

1. Тихий океан омиває:

а) три материки;                               б) чотири материки;

в) п'ять материків;                           г) шість материків.

2. Найбільше за площею море Тихого океану:

а) Філіппінське;                                б) Тасманове;

в) Південнокитайське;                    г) Беринґове.

3. Сучасну назву Тихий океан дістав завдяки учасникам експедиції:

а) X. Колумба;                                  б) Ф. Маґеллана;

в) В. Н. де Бальбоа;                          г) І. Крузенштерна.

4. Позначте назву архіпелагу, зображеного на картосхемі:

а) Канадський Арктичний;             б) Шпіцберґен;

в) Японський;                                   г) Північна Земля.

5. Гавайські острови входять до складу:

а) Полінезії;                                      б) Меланезії;

в) Мікронезії;                                    г) інша відповідь.

6. У приекваторіальних частинах Тихого океану переважають вітри:

а) мусони;                                         б) західні;

в) бризи;                                            г) пасати.

https://1.bp.blogspot.com/-rxpeWivMj1E/WNmMxMSK3xI/AAAAAAAAAUM/2agmcIXaiUgLU3Vp3iuWWwR8OQ5kFJb6QCLcB/s1600/3.png

7. Тихий океан омиває:

а) три частини світу;                       б) чотири частини світу;

в) п'ять частин світу;                       г) шість частин світу.

8. Із глибоководних жолобів Тихого океану найбільшу глибину має:

а) Тонґа;                                            б) Кермадек;

в) Курило-Камчатський;                 г) Маріанський.

9. Тихий океан зі сходу на захід уперше перетнула експедиція підкерівництвом:

а) Ф. Маґеллана;                              б) Ф. Дрейка;

в) Дж. Кука;                                      г) І. Крузенштерна.

10. У Тихому океані протікає течія:

а) Ґольфстрім;                                   б) Куросіо;

в) Лабрадорська;                              г) Бенґельська.

11. Позначте правильне твердження щодо островів, зображених на картосхемі:

а) поблизу них відсутні коралові рифи;    б) на них розташовані давні гори;

в) їхня поверхня переважно рівнинна;     г) розташовані в зоні дії пасатів.

12. Ложе Тихого океану має величезні запаси:

а) нафти;                                           б) природного газу;

в) кухонної солі;                              г) залізомарганцевих конкрецій.

https://4.bp.blogspot.com/-hDqfP7kqjwk/WNmNECG3WQI/AAAAAAAAAUQ/AwAauxlYCDE2PtMB9DrSOB_DzE3X1u0OACLcB/s1600/4.png

 

ТЕМА.АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН.

1. Серед океанів Землі за максимальною глибиною Атлантичний океан посідає місце:

а) перше;                                           б) друге;

в) третє;                                             г) четверте.

2. Позначте правильне твердження щодо Атлантичного океану:

а) його майже посередині перетинає екватор;

б) його майже посередині перетинає початковий меридіан;

в) розташований в усіх географічних поясах;

г) його не перетинає Південне полярне коло.

3. З'єднаність Атлантичного океану з Тихим довела експедиція під керівництвом:

а) X. Колумба;                                  б) Ф. Маґеллана;

в) В. Діаша;                                       г) Ф. Дрейка.

4. Найбільша затока Атлантичного океану біля берегів Європи:

а) Мексиканська;                             б) Ґвінейська;

в) Бенґальська;                                 г) Біскайська.

5. До теплих течій Атлантичного океану належить:

а) Канарська;                                    б) Лабрадорська;

в) Ґольфстрім;                                   г) Західних Вітрів.

6. У частині Атлантичного океану, зображеній на картосхемі, переважають вітри:

а) мусони;                                         б) західні;

в) пасати;                                          г) бризи.

https://1.bp.blogspot.com/-YXGlD8as1Yg/WNmNazpockI/AAAAAAAAAUU/RAYhvEptf4sburmRLDjXb52iKYFtpMjvQCLcB/s1600/5.png

 

7. Серед океанів Землі за площею Атлантичний океан посідає місце:

а) перше; б) друге; в) третє; г) четверте.

8. Позначте правильне твердження щодо Атлантичного океану:

а) це єдиний океан, який перетинають екватор, два тропіки і два полярні кола;

б) його перетинають початковий і 180-й меридіани;

в) омиває п'ять материків;

г) розташований у трьох півкулях.

9. Уперше зі сходу на захід Атлантичний океан перетнула експедиціяпід керівництвом:

а) Ф. Маґеллана; б) Б. Діаша;

в) Баско да Ґами; г) X. Колумба.

https://4.bp.blogspot.com/-stAC0EdN0Pk/WNmNv8diWaI/AAAAAAAAAUY/49mwcUz2JZwmsW2scPNs8oe1xrvwapRggCLcB/s1600/6.png

10. Море Атлантичного океану, яке не омиває берегів материків:

а) Північне; б) Сарґасове; в) Балтійське; г) Карибське.

11. До холодних течій Атлантичного океану належить:

а) Лабрадорська; б) Північно-Атлантична;

в) Північна Пасатна; г) Ґвіанська.

12. Район із найвищою солоністю поверхневих вод в Атлантичному океані
на картосхемі позначений цифрою:

а) 1; б) 2 в) 3; г) 4.

 

ТЕМА. ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН.

1. Індійський океан омиває береги:

а) трьох материків;                          б) чотирьох материків;

в) п'яти материків;                           г) шести материків

2. Найбільший з островів, зображений на картосхемі, береги якого омивають води Індійського океану:

https://3.bp.blogspot.com/-eRCkkS8uiL8/WNmOdmhxC-I/AAAAAAAAAUg/gMquG88yNBgg4j0zVAKjWbVv3hwRifw7wCEw/s640/7.png

3. Найвища солоність поверхневих вод в Індійському океані спостерігається:

а) у Червоному морі;                       б) Бенґальській затоці;

в) південній частині океану;          г) центральній частині океану.

4. Індійський океан з Атлантичним з'єднує протока:

а) Ґібралтарська; б) Маґелланова;в) Дрейка; г) інша відповідь.

5. Холодна течія Індійського океану:

а) Мадаґаскарська; б) Сомалійська;в) Мусонна; г) Південна Пасатна.

6. Позначте правильне твердження щодо Індійського океану:

а) тут розташована найдовша у світі протока;     б) найширша у світі протока;

в) найглибша у світі протока;                                г) протікає найпотужніша тепла течія світу.

7. Індійський океан не омиває береги:

а) Європи; б) Азії; в) Австралії; г) Антарктиди.

https://1.bp.blogspot.com/-p-nzsQGgzYQ/WNmPqY59Y6I/AAAAAAAAAUs/5b2AFgDFjrM0W_EpyGMuDA6axPou9P8KgCLcB/s1600/8.png

8. Море, зображене накартосхемі, є в Індійському океані

а) найбільшим за площею;              б) найглибшим;

в) найтеплішим;                               г) найхолоднішим.

9. Індійський океан із Тихим з'єднує протока:

а) Дрейка;                                         б) Беринґова;

в) Маґелланова;                               г) інша відповідь.

10. Найглибша точка Індійського океану розташована:

а) у центральній частині океану;

б) південній частині океану;

в) біля Зондських островів;

г) в Аравійському морі.

11. Перська затока Індійського океану та її береги містять найбільшіу світі запаси:

а) нафти;                                           б) залізних руд;

в) природного газу;                         г) марганцевих руд.

12. Позначте правильне твердження щодо Індійського океану:

а) тут немає глибоководних жолобів;

б) немає серединно-океанічних хребтів;

в) зона шельфу займає велику частину дна океану;

г) на території океану розташований Південний магнітний полюс.

 

 ТЕМА.ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН.

1. Позначте помилкове твердження щодо Північного Льодовитогоокеану:

а) найменший з усіх океанів;

б) наймілкіший з усіх океанів;

в) найсолоніший з усіх океанів;

г) єдиний океан, який перетинають усі меридіани.

2. Північний Льодовитий океан омиває береги:

а) двох материків;                            б) трьох материків;

в) чотирьох материків;                    г) п'яти материків.

3. У Північному Льодовитому океані немає островів:

а) материкового походження;        б) вулканічного походження;

в) коралового походження;            г) інша відповідь.

4. Україна є батьківщиною дослідника:

а) Ф. Нансена;     б) О. Шмідта;     в) Р. Амундсена; г) Г. Седова.

5. Позначте правильне твердження щодо органічного світу Північного Льодовитого океану:

а) є бідним порівняно з іншими океанами;

б) є багатим порівняно з іншими океанами;

в) тут живуть тюлені, моржі, білі ведмеді, пінгвіни;

г) найціннішими рибами океану є тунець, тріска, осетр, лосось.

https://2.bp.blogspot.com/-JXfyvekfyOk/WNmQN6-i0sI/AAAAAAAAAU0/BDsQjuptEvEcNcQDqH9CZ3Tev3UBUjYgACLcB/s1600/9.png

6. Позначте назву моря Північного Льодовитого океану, зображеного на картосхемі:

а) Баренцове;                                    б) Біле;

в) Карське;                                        г) Бофорта.

7. Позначте правильне твердження щодо Північного Льодовитого океану:

а) усі його моря є окраїнними;

б) немає жодного глибоководного жолоба;

в) шельф становить майже половину площі дна океану;

г) не протікають теплі течії.

8. Північний Льодовитий океан омиває береги:

а) двох частин світу;                        б) трьох частин світу;

в) чотирьох частин світу;                г) п'яти частин світу.

9. Північний Льодовитий океан із Тихим з'єднує протока:

а) Босфор;                                         б) Дрейка;

в) Ґібралтарська;                              г) Беринґова.

10. Першою досягла Північного полюса експедиція під керівництвом:

а) Г. Седова; б) О. Шмідта;в) Р. Пірі; г) В. Беринґа.

11. Із морів Північного Льодовитого океану взимку повністю замерзає:

https://1.bp.blogspot.com/-Ydq5AvxbZ-4/WNmRbfwgPLI/AAAAAAAAAVA/QFNhNl2JIeMmf7vZhOZaucE9xxUHifOGQCLcB/s1600/1.png

а) Біле;                                               б) Норвезьке;

в) Ґренландське;                               г) Баренцеве.

12. Позначте назву архіпелагу, зображеного на картосхемі:
а) Шпіцберґен;

б)Канадський Арктичний;
в) Японський;

г) Північна Земля.

ТЕМА. ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ ТА ПРИРОДИ.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ.

1.Природними умовами називають:

а) усі елементи природи, які людина використовує чи зможе використати у своїй діяльності;

б) особливості навколишнього середовища;

в) компоненти природи, які помітно впливають на життя й діяльність людей;

г) те, що й природні компоненти.

2. Майже всі види мінерально-сировинних ресурсів:

а) невичерпні;                                              б) вичерпні невідновлювані;

в) вичерпні відновлювані;                          г) природно-антропогенні.

3. До водних об'єктів антропогенного походження належать:

а) річки;                     б) озера;                     в) болота;                   г) водосховища.

4. Викиди автомобілів у повітря є прикладом забруднення навколишнього середовища:

а) хімічного;              в) біологічного;        б) механічного;         г) радіаційного.

5. Природні території, де заборонена будь-яка господарська діяльність людини:

а) національні парки;                                  в) пам'ятки природи;

б) заповідники;                                            г) заказники.

6. Причина кислотних дощів:

а) підвищення температури атмосфери;

б) руйнування озонового шару;

в) загибель значних масивів лісів;

г) забруднення атмосфери.

7.Природними ресурсами називають:

а) природні компоненти, які сприяють людській діяльності чи заважають їй;

б) усі природні багатства, які людина використовує зараз чи зможе використати в майбутньому;

в) те, що й корисні копалини;

г) елементи природних комплексів, які людина використовує зараз.

8. Зміна природних комплексів під впливом діяльності людини є наслідком дії:

а) цілісності;                                                 б) ритмічності;

в) зональності;                                             г) кругообігів речовин та енергії.

9. До антропогенних форм рельєфу належать:

а) балки;                    б) печери;                  в) кар'єри;                  г) дюни.

10. Створення людиною сміттєзвалищ є прикладом забруднення навколишнього середовища:

а) біологічного;                                            б) радіаційного;

в) хімічного;                                                 г) механічного.

11. Природоохоронні території, на яких охороняються унікальні ландшафти чи об'єкти, що служать для організації туризму:

а) національні парки;                                   б) заказники;

в) заповідники;                                            г) пам'ятки природи.

12. Наслідки парникового ефекту:

а) зміна складу повітря;                              б) забруднення повітря;

в) зменшення кисню в атмосфері;             г) підвищення температури тропосфери

 

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ  ДЖЕРЕЛ

1.  БойкоВ.М. Географія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів .-Харків «СИЦИЯ»: Підручники і посібники, 2016.

2. Навчальна програма «Географія  для  6 – 9  класів загальноосвітніх навчальних закладів»  затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017

3. Сім платформ для створення тестів – Освіта.UA

osvita.ua › Середня освіта › Сучасна освіта › Методика і технологія

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Live FlashBoost
  Дайте на это ответы!)
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
30 березня 2019
Переглядів
6277
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку