Котрольні роботи з географії 7 клас

Про матеріал
Матеріал використовувати для тематичних робіт з географії. Контрольні роботи розроблені відповідно до тем.
Перегляд файлу

1

 

                                   Відділ освіти, молоді та спорту

             Виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ

                       Онацьківецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст..-ДНЗ»

 

 

 

Харченко Інна Олексіївна

вчитель біології та географії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

Кондратюк Л.Г.      директор Онацьківецького НВК «ЗОШ І-ІІ ст..-ДНЗ»

 

 

 

 

Посібник, що пропонується, містить розробки ІV-ох рівневих контрольних робіт І-го та ІІ-го варіантів згідно програми з географії 7 клас.

Призначено для вчителів географії.

 

 

 

 

 

Харченко І.О.

Розробки контрольних робіт з географії 7  клас. 

 

 

 

Що і як вивчає географія материків та океанів?..........................................5

Джерела географічної інформації…………………………………………..7

Форма і рухи Землі та її наслідки…………………………………………..9

Рух літосферних плит………………………………………………………11

Геологічні ери та епохи горотворення……………………………………..13

Клімат………………………………………………………………………..15

Тема.  Географічне положення, дослідження, геологічна будова, корисні

          копалини, рельєф Африки …………………………………………………….17

Тема. Клімат і внутрішні води Африки……………………………………………..19

Тема. Грунти , рослинний і тваринний світ, природні зони, населення і

           політична   карта  Африки…………………………………………………….21

Тема.Географічне положення, рельєф, клімат, внутрішні  води Австралії ………23         

Тема.Органічний світ Австралії , природні зони, населення та політична    

            карта……………………………………………………………………………25

Тема.Географічне положення, дослідження й освоєння, геологічна будова,

            рельєф та корисні копалини Південної Америки…………………………..27

Тема. Клімат Південної Америки……………………………………………………28

Тема. Грунти , рослинний і тваринний світ, природні зони, населення і

              політична   карта  Південної Америки...……………………………………31

Тема. Антарктида…………………………………………………………...................32

Тема.  Географічне положення, дослідження, геологічна будова, рельєф,

           корисні копалини  Північної Америки……………………………………..34

Тема. Клімат і води суходолу Північної Америки…………………………………..36

Тема. Грунти , рослинний і тваринний світ, природні зони, населення і

              політична   карта  Північної  Америки...………………………………….38

Тема. Географічне положення Євразії  та історія відкриттів і досліджень

           материка……………………………………………………………………….40

 Тема. Геологічна будова, рельєф і корисні копалини Євразії……………………42

Тема.Клімат Євразії………………………………………………………………….43

Тема.Євразія. Води суходолу……………………………………………………….44

Тема. Грунти, рослинність, тваринний світ, природні зони Євразії……………..46

Тема. Населенні і політична карта Євразії………………………………………...47

Тема. Тихий океан. Океанія………………………………………………………...49

Тема. Атлантичний океан…………………………………………………………...51

Тема. Індійський океан………………………………………………………………53

Тема. Північно-Льодовитий океан………………………………………………….54

Тема.Взаємодія людини та природи. Екологічні проблеми материків і океанів...56

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ  ДЖЕРЕЛ……………………………………...58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Що і як вивчає географія материків та океанів?

 1.Географія материків та океанів вивчає:

    А) океани та материки;

     Б)  Природні умови та багатства материків і океанів, проблеми їх  використання та господарську діяльність людини;

   В) гідросферу, атмосферу, літосферу та біосферу;

   Г) традиції та заняття населення материків та океанів;

2.Площа всієї поверхні нашої планети становить:

   А) 510 млн км.кв.

   Б) 149 млн км.кв.

   В) 361 млн.кв.

   Г) 98 млн км.кв

3. На Світовий океан припадає:

А) 70,8% земної поверхні;

Б) 92% земної поверхні;

В) 24.5 % земної поверхні;

Г) 56% земної поверхні;

4.Євразія займає площу:

А) 30.3 млн км.кв.

Б) 24.2 млн.км.кв.

В) 53.4 млн км.кв.

Г)54.3 млн.км.кв.

5.Що не є материком?

А) Африка;

Б) Азія;

В) Австралія;

Г) Південна Америка;

6.Що не є частиною світу?

А) Африка;

Б) Південна Америка;

В)Австралія;

Г)Антарктида;

7.Що не входить до Старого світу?

А) Америка;

Б) Європа;

В) Азія;

Г) Африка;

8. Чи є правильним твердження , що Австралія і Антарктида становлять лише 1/8 частину суходолу?

А) Так

Б) Ні

9.Який океан не омиває Північну Америку?

А) Тихий;

Б) Індійський;

В) Атлантичний;

Г) Північно-Льодовитий;

10.Чи належить аерокосмічний метод до географічних?

А) Так

Б) Ні

11.Який материк не лежить у північній півкулі?

А) Євразія;

Б) Африка;

В) Австралія;

Г) Південна Америка;

12. Чи міг використовувати Фернан Магеллан під час свого навколосвітнього плавання метод моделювання?

А) Так

Б) Ні

 

 

Джерела географічної інформації.

1. До джерел географічної інформації не належить:

А) Атлас світу;

Б) Біблія;

В) Альбом з натюрмортом;

Г) Розклад руху потягів;

2. Автором найдавнішої карти ІІ століття був:

А) Клавдій Птолемей;

Б) Марко Поло;

В) Ератосфен;

Г) Боплан;

3. Як розрізняють карти за  масштабом:

А) великомасштабні та загальні;

Б) середньомасштабні, дрібномасштабні,великомасштабні;

В)дрібномасштабні та дрібніші;

Г) середньомасштабні та тематичні;

4. За просторовим охопленням карт не існує:

А) суходолу і Світового океану;

Б) окремих материків та Океанів;

В) частин материків (країн) і океанів (морів, заток, та ін.);

Г)  рельєфу земної поверхні;

5. За призначенням карти бувають:

А) навчальні, туристичні, технічні;

Б) тематичні, загально- географічні;

В) змістовні, всеохоплюючі;

Г) великомасштабні та середньомасштабні;

6. Чи є джерелами географічних знань  телепередачі та інтернет:

А) так;

Б) ні;

7. Чим карта відрізняється від атласу:

А) масштабом;

Б) інформацією;

В) розміром;

Г) зручністю користування;

8. Яка карта зображена за масштабом на малюнку:

А) дрібномасштабна;

Б) тематична;

В) великомасштабна;

Г) навчальна;

http://ukrmap.su/images/g7a/Maps/r_2_3.jpg

9. Чи існує тривимірний інтерактивний віртуальний глобус:

А) так;

Б) ні;

10. Що таке Гугл Карта:

А) картографічний онлайн-сервіс;

Б) електронна, безпаперова карта;

В) супутниковий знімок;

Г) космічне зображення земної поверхні;

11. Чи можна користуватися електронною картою у лісі:

А) так;

Б) ні;

12.Які карти не вміщує навчальний атлас для 7 класу:

А) тематичні;

Б) фізико-географічні;

В) господарські;

Г) кліматичні;

Форма і рухи Землі та її наслідки.

  1. Земля має форму:

А) геоїда;

Б) еліпсоїда;

В) кулі;

Г) квадрата;

2. Площа Землі становить:

   А) 510 млн км.кв.

   Б) 149 млн км.кв.

   В) 361 млн.кв.

   Г) 98 млн км.кв.

3. Яка пора року буде на малюнку у положенні земної кулі зліва в північній півкулі:

А) літо;

Б) зима;

В) весна;

Г) осінь;

http://allforchildren.com.ua/why52.jpg

4. День сонцестояння це:

А) 22 червня;

Б) 23 вересня;

В) 21 березня;

Г) 20 грудня;

5. День рівнодення  це:

А) 21 березня;

Б) 22 грудня;

В) 20 вересня;

Г) 22 черння;

6. Полярний день існує на:

А) північному та південному полюсі;

Б) в межах 60-х широт;

В) перед Північним полярним колом;

Г) на екваторі;

7. Яку паралель називають північним полярним колом:

А) 56 градусів пн.ш.

Б) 66.5 градусів пн.ш.

В) 30 градусів сх.д.

Г) 90 градусів пд..ш.

8. У наслідок осьового руху Землі відбувається зміна:

А) дня і ночі;

Б) пір року;

В) місяців;

Г) років;

9. Жаркий пояс лежить у межах:

А) тропіків;

Б) 50-х широт;

В) полюсів;

Г) мулевого меридіану;

10. Чи правда, що зеніт це найвища точка перебування Сонця над головою:

 Так;

  Ні;

11. Помірні пояси це:

А) 23-66-ті широти;

Б) 23-50-ті широти;

В) 23-40-ві широти;

Г) 23-30-ті широти.

12. Скільки на Землі існує поясів освітлення:

А) 5;

Б) 4;

В) 3;

Г) 6.

 

Рух літосферних плит.

1. Яке твердження є вірним:

А) літосферні плити це - скупченні гранітні маси, що сплили на поверхню планети.

Б) літосферні плити це - величезні блоки земної кори, товщиною 50-250 км.

2.До літосферних плит не належить:

А) Північно-Американська;

Б) Наска;

В) Кокос;

Г) Азіатська.

3.Гіпотезу дрейфу материків припустив:

А) Вегенер;

Б) Пірі;

В) Лінней;

Г) Ломоносов.

4. Під океанами не існує шару:

А) базальтового;

Б) гранітного;

В) осадового;

Г) метаморфічного;

5. Континентальна земна кора має потужність :

А) 25-45 км;

Б) 30-75 км;

В) 40-50 км;

Г) 50-250 км.

6. Якого шару порід не існує у земній корі?

А) осадового;

Б) гранітного;

В) базальтового;

Г) мраморного.

7. Давній океан:

А) Тетіс;

Б) Титан;

В) Атлант;

Г) Везувій.

8.Давній материк:

А) Азія;

Б) Америка;

В) Лавразія;

Г) Кокос.

9.Який материк лежить на декількох літосферних плитах?

А) Африка;

Б) Австралія;

В) Євразія;

Г) Антарктида.

10.Під дією яких сил утворилися материки та океанічні улоговини?

А) руху літосферних плит;

Б) землетрусів;

В) вітру;

Г) місяця.

11. Чи вірно, що ми живемо на Аравійській плиті?

Так

Ні

12.Чи правда , що астеносфера газоподібна?

Так

Ні

Геологічні ери та епохи горотворення

   1.Вік нашої планети становить:

А) 3 млрд. років;

Б) 4,6 млрд.років;

В) 5 млрд.років;

Г) 5,5 млрд. років.

   2.Чи правда , що геологічною історією називають проміжок часу, протягом якого відбувався розвиток Землі.

Так

Ні

3. В якій ері з*явилися перші предки людини?

А) Кайнозойській;

Б) Палеозойській;

В) Мезозойській;

Г) Протерозойській;

4. В якій ері панували динозаври:

А) Кайнозойській;

Б) Палеозойській;

В) Мезозойській;

Г) Протерозойській.

5.Палеогеографічні методи це:

А) дослідження  скам*янілих  решток  рослин і тварин;

Б) рухи земної кори;

В) дослідження осадових порід;

Г) дослідження клімату та розвитку організмів.

6. На малюнку зображено:

А) таблицю розвитку Землі;

Б) модель Землі;

В) геохронологічну таблицю;

Г) будову платформи.

http://subject.com.ua/textbook/geography/8klas/8klas.files/image054.jpg

7. Що не входить до епох горотворення:

А) байкальська;

Б) каледонська;

В) герцинська;

Г) архейська.

8. Яка епоха горотворення є найдавнішою?

А) байкальська;

Б) каледонська;

В) герцинська;

Г) мезозойська.

9. Відносно стійки ділянки земної кори це:

А) платформи;

Б) щити;

В) тектонічні структури;

Г) плити.

10. Що не є давньою докембрійською платформою:

А) Африкано-Аравійська;

Б) Північно-Американська;

В) Східноєвропейська

Г) Карибська.

11. Величезний рухомий пояс це:

А) Середземноморсько-Гімалайський;

Б) Атлантичний;

В) Альпійський;

Г) Американський.

12.Чи є даний малюнок будовою платформи.

Так

Ні

https://predmety.in.ua/image/1/image076_36.jpg

 

Клімат

1.Клімат це:

А) стан тропосфери в даний час;

В) зміна погоди;

В) багаторічний режим погоди, типовий для даної місцевості;

Г) циркуляція повітря в атмосфері.

2. До кліматотвірних чинників не належить:

А) сонячна радіація;

Б) підстилаюча поверхня;

В) атмосферна циркуляція;

Г)зміна пір року.

3. Пасати це:

А) Постійні вітри;

Б) змінні вітри;

В) сезонні вітри;

Г) західні вітри.

4. Мусони це:

А) Постійні вітри;

Б) змінні вітри;

В) сезонні вітри;

Г) західні вітри.

5.Чи вірно, що кліматичні пояси, це широтні смуги, що мають відносно однорідний клімат.

Так

Ні

6. Якого кліматичного поясу не існує?

А) помірного;

Б) континентального;

В) тропічного;

Г) екваторіального.

7. Для субекваторіального кліматичного поясу характерними є повітряні маси:

а) субекваторіальні;                         б) екваторіальні й тропічні;

в) екваторіальні й помірні;             г) екваторіальні, субекваторіальні, тропічні й помірні.

8. Висока температура протягом року і низька вологість характерні для повітряних мас:

а) полярних;                                     б) помірних;

в) екваторіальних;                           г) тропічних.

9. Природна зона, зображена на ілюстрації, є типовою для кліматичного поясу:

а) екваторіального;                          б) субекваторіального;

в) тропічного;                                   г) арктичного.

Пустыня Сахара фото, картинки

10. Для субтропічного кліматичного поясу характерними є повітрянімаси:

а) субтропічні;                                  б) тропічні й помірні;

в) тропічні й екваторіальні;                        г) тропічні, субтропічні, помірні й екваторіальні.

11. Значні відмінності природних властивостей у різні сезони є характерною особливістю повітряних мас:

а) полярних;                                     б) помірних;

в) екваторіальних;                           г) тропічних.

12. Природна зона, зображена на ілюстрації, є типовою для кліматичного поясу:

а) екваторіального;                          б) субекваторіального;

в) тропічного;                                   г) субтропічного.

Куда не глянь, везде сплошная идиллия!!!

ТЕМА. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ,ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, КОРИСНІ КОПАЛИНИ, РЕЛЬЄФ АФРИКИ.

1. Координати 35° пд. ш. і 20° сх. д. має мис:

а) Рас-Енгела; б) Аґульяс;в) Альмаді; г) Рас-Гафун.

2. Позначте правильне твердження щодо Африки:

а) майже посередині перетинається екватором;

б) повністю розташована між тропіками;

в) біля берегів багато островів;

г) від Європи відокремлена Середземним і Червоним морями.

3. Єдині молоді гори Африки:

а) ефіопське нагір'я; б) Капські;в) Драконові; г) Атлас.

4. Північна Африка багата на корисну копалину, родовища якої позначають умовним знаком: 

https://1.bp.blogspot.com/-iXPacJyalqs/WNmSF1XUhoI/AAAAAAAAAVI/nSd3jw_G9ZA-GPVn_HpHNKM4ZRAM-BhRQCLcB/s640/2.png

 

5. Наявність численних діючих вулканів у Східній Африці можна пояснити:

а) розташуванням на межі двох літосферних плит;

б) існуванням системи великих розламів земної кори;

https://1.bp.blogspot.com/-UKOh_ML6Hjc/WNmSNI1tixI/AAAAAAAAAVM/teOtdUJEHJoZc5RdsXIbJBdfcdorSjdagCLcB/s1600/3.png

в) розташуванням рухомої ділянки земної кори;

г) розташуванням одного із щитів.

6. Позначте прізвище дослідника Африки, українця за походженням,зображеного на ілюстрації:

а) Г. Стенлі;б) В. Юнкер;в) Є. Ковалевський;г) Д. Лівінґстон.

7. Координати 15° пн. ш. та 18° зх. д. має мис:

а) Рас-Енгела; б) Аґульяс;в) Альмаді; г) Рас-Гафун.

8. Позначте правильне твердження щодо Африки:

а) розташована в чотирьох півкулях;

б) перетинається одним із тропіків;

в) омивається водами трьох океанів;

г) берегова лінія є дуже порізаною.

9. Найвища точка Африки:

а) Кенія; б) Кіліманджаро;в) Камерун; г) Тубкаль.

10. Південна Африка багата на корисну копалину, родовища якої позначають умовним знаком:

https://2.bp.blogspot.com/-PMMilBkGvLU/WNmSvIl0OxI/AAAAAAAAAVU/sGxYNngZ_G0oh_FA99o0sM1A93fv8e7hACLcB/s640/4.png

 

11. Переважно рівнинний характер поверхні Африки можна пояснити:

а) розташуванням у межах материкової літосферної плити;

б) розташуванням майже повністю на щитах;

в) розташуванням майже всієї території на давній платформі;

https://4.bp.blogspot.com/-d_J4U6c-DTQ/WNmS0bZ31wI/AAAAAAAAAVY/jtiPgaDrw_0fASUD0MaiTF8ST_h6dLUMQCLcB/s1600/5.png

г) поширенням м'яких осадових порід, які швидко руйнуються.

12. Позначте прізвище найвидатнішого дослідника Африки, зображеного на ілюстрації:

а) Г. Стенлі;б) Є. Ковалевський;в) В. Юнкер;г) Д. Лівінґстон.

 

Тема.Клімат і внутрішні води Африки

 

1. Позначте правильне твердження щодо Африки:

а) найспекотливіший материк;         б) найвологіший материк;

в) найсухіший материк;                    г) материк із найбільшою різноманітністю кліматів на Землі.

2. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату басейну річки:

https://2.bp.blogspot.com/-yoqEfdEyeCU/WNmUOHC5WsI/AAAAAAAAAVs/Vz9Rh63XT0w7idH9rMM2gJqRhwc2P1B-gCLcB/s1600/8.png

а) Конґо;

б) Замбезі;

в) Ніґер;

г) Оранжева.

3. Найдовша річка Африки:

а) Ніл;                        б) Ніґер;                в) Конґо;               г) Замбезі.

4. Річка, що належить до басейну Індійського океану, на якій розта­шований один із наймогутніших водоспадів Землі:

а) Ніл;                        б) Ніґер;                в) Оранжева;    г) Замбезі.

5. Волога тепла зима й жарке посушливе літо характерні для типу клі­мату:

а) субекваторіального;                           б) субтропічного вологого;

в) тропічного вологого;                          г) субтропічногосередземноморського.

6. Позначте правильне твердження щодо озера, зображеного на картосхемі:

https://2.bp.blogspot.com/-Uwl9laVXJRM/WNmUS9_WKYI/AAAAAAAAAVw/RPDwbMDJ3xghACEN4VJ_DCuDfXsTiaNCQCLcB/s1600/9.png

а) найбільше за площею озеро Африки;

б) із нього не бере початок жодна річка, проте воно прісне;

в) найбільше солоне озеро Африки;

г) розташоване в розламі земної кори.

7. Позначте правильне твердження щодо Африки:

а) розташована в п'яти кліматичних поясах;    б) найпоширенішим типом клімату є екваторіальний;

https://1.bp.blogspot.com/-hYQYaasJkHM/WNmTVB01NoI/AAAAAAAAAVg/dyMZnH0rN34kbRTACvBb0fuERrotS91PQCLcB/s1600/6.png

в) більша частина території розташована в зоні дії пасатів;        г) тут ніколи не випадає сніг.

8. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

а) тпівострова Сомалі;

б) узбережжя Гвінейської затоки;

в) нагір'я Тибесті;

г) Східно-Африканського плоскогір'я.

9. Жарке літо, тепла зима, постійні опади характерні для клімату:

а) екваторіального;                                 б) субекваторіального;

в) субтропічного вологого;                    г) субтропічного середземноморського.

10. Найповноводніша річка Африки:

а) Ніґер;                     б) Ніл;                   в) Замбезі;            г) Конґо.

11. Річка завдовжки понад 4000 км, що бере початок недалеко від моря, але утворює дві дельти, одна з яких внутрішня, і впадає в Атлан­тичний океан:

а) Ніґер;                     б) Ніл;                   в) Конґо;               г) Замбезі.

https://1.bp.blogspot.com/-wzE4Heq1o7E/WNmTeizVIaI/AAAAAAAAAVk/iXrEUJoEHesbiyfRYtG3gbqKcae9JnhrwCLcB/s1600/7.png

12. Позначте правильне твердження щодо озера, зображеного на картосхемі:

а) найбільше за площею озеро Африки;

б) найглибше озеро Африки;

в) солоне озеро;

г) належить до басейну річки Ніл.

 

Тема. ҐРУНТИ, РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ,

ПРИРОДНІ ЗОНИ, НАСЕЛЕННЯ Й ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ.

 

1. Червоні фералітні й червоно-бурі ґрунти поширені переважно на території природної зони:

а) екваторіальних лісів;                                б) саван;

в) пустель;                                                     г) твердолистяних лісів і чагарників.

2. Типовим для зони твердолистяних лісів і чагарників є клімат:

а) екваторіальний;                                        б) субекваторіальний;

б) тропічний вологий (морський);               г) субтропічний середземноморський.

3. Природну зону субекваторіальних лісостепів називають:
а) гамада;                                                     б) гілея;        

в) савана;                                                     г) маквіс.

4. Сейба, фікуси, ліани є типовими рослинами природної зони:

https://1.bp.blogspot.com/-6jdiVijr-gU/WNmU-zuFggI/AAAAAAAAAV4/ZRD8K4U9OpwZKw6SGY8f8Ibiu6DyBnrxACLcB/s1600/10.png

а) екваторіальних лісів;                                б) саван;

в) пустель і напівпустель;                            г) твердолистяних лісів і чагарників.

5. Тварина, зображена на ілюстрації, живе переважно в природній зоні:

а) екваторіальних лісів;                                б) саван;

в) пустель і напівпустель;                            г) твердолистяних лісів і чагарників.

6. Із народів Африки до негроїдної раси належать:

а) пігмеї;                                                        б) араби;

в) малаґасійці;                                               г) бербери.

7. Червоно-жовті фералітні ґрунти поширені переважно на території природної зони:

а) екваторіальних лісів;                                б) саван;

в) пустель;                                                     г) твердолистяних лісів і чагарників.

8. Типовим для зони саван є клімат:

а) екваторіальний;                                        б) субекваторіальний;

в) тропічний вологий (морський);               г) субтропічний вологий (морський).

9. Природну зону вологих екваторіальних лісів називають:

а) гамада;                                                     б) савана;     

в) маквіс;                                                      г) гілея.

10. Фінікова пальма, алое, молочай, вельвічія є типовими рослинами природної зони:

а) екваторіальних лісів;                                б) саван;

https://1.bp.blogspot.com/-a7L6wRdgo4c/WNmVFoymcXI/AAAAAAAAAV8/NqEbyPQ65q8XC0iWndiO9T1YxYwMpfvpACLcB/s1600/11.png

в) пустель і напівпустель;                            г) твердолистяних лісів і чагарників.

11. Тварина, зображена на ілюстрації, живе в природній зоні:

а) твердолистяних лісів і чагарників;          б) екваторіальних лісів;

в) саван;                                                         г) пустель і напівпустель.

12. Із народів Африки до європеоїдної раси належать:

а) нілоти;                                                      б) малагасійці;

в) бушмени;                                                 г) араби.

 

ТЕМА. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, РЕЛЬЄФ, КЛІМАТ,

ВНУТРІШНІ ВОДИ АВСТРАЛІЇ.

 

1. Координати 11° пд. ш. і 143° сх. д. має мис:

а) Стіп-Пойнт;           б) Південно-Східний;            в) Байрон;       г) Йорк.

2. Найповноводніша річка Австралії:

а) Куперс-Крік;          б) Дарлінґ;      в) Муррей;      г) Маррамбіджі.

https://4.bp.blogspot.com/-KLByNaH2Afk/WNmVzLTs3wI/AAAAAAAAAWE/U6XGttYFn8s_wSK6PI44DU4hyzLGDDBQwCLcB/s1600/12.png

3. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

а) півострова Кейп-Йорк;                 б) острова Тасманія;

в) Центральної низовини;                 г) басейну річки Муррей.

4. Перший європеєць, який висадився на берег Австралії:

а) Л. Торрес;                          б) В. Янсзон (Янц);

в) А. Тасман;              г) Дж. Кук.

5. Позначте помилкове твердження щодо Австралії:

а) тут немає високих гір;

б) єдиний материк, де немає діючих вулканів і льодовиків;

в) найвищі гори материка — Великий Вододільний хребет — утворилися в альпійську горотворчу епоху;

г) частина Центральної низовини розташована нижче за рівень моря.

6. Позначте правильне твердження щодо Австралії:

а) найспекотливіший материк;         б) найсухіший материк;

в) у північній частині материка переважає екваторіальний тип клімату;

г) острів Тасманія повністю розташований у субекваторіальному поясі.

7. Координати 26° пд. ш. і 113° сх. д. має мис:

а) Стіп-Пойнт;           б) Південно-Східний;            в) Байрон;       г) Йорк.

8. Пересихаючі річки в Австралії називають:

а) ваді;            б) узбої;          в) кріки;          г) ерги.

https://3.bp.blogspot.com/-g7EhnqA-dMM/WNmV42tbyBI/AAAAAAAAAWI/ydmhGCXE07E5G4WmBYxy6zcoNz88ubmSACLcB/s1600/13.png

9. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

а) острова Тасманія;  б) Західно-Австралійського плоскогір'я;

в) півострова Кейп-Йорк;     г) басейну річки Муррей.

10. Заселення Австралії вихідцями з Європи почалося після подорожей:

а) В. Янсзона (Янца);                        б) А. Тасмана;

в) Л. Торреса;                                    г) Дж. Кука.

11. Позначте помилкове твердження щодо Австралії:

а) найвищі гори материка — Великий Вододільний хребет — утворилися в герцинську горотворчу епоху;             б) на заході материка велику площу займають щити;

в) материк є частиною Індо-Австралійської літосферної плити;

г) найвища точка материка — гора Косцюшко — має висоту 3142 м.

12. Найбільша частина території Австралії розташована в області клі­мату:

а) субекваторіального;                                             б) тропічного континентального;

в) субтропічного континентального                       г) субтропічного вологого.

 

ТЕМА.ОРГАНІЧНИЙ СВІТ АВСТРАЛІЇ. ПРИРОДНІ ЗОНИ.

НАСЕЛЕННЯ Й ПОЛІТИЧНА КАРТА.

 

1. Більшість сучасних жителів Австралії належать до раси:

а) монголоїдної;                                б) європеоїдної;

в) негроїдної;                                     г) австралоїдної.

2. До яйцекладних тварин Австралії належить:

а) качкодзьоб;                                   б) кенгуру;

в) вомбат;                                          г) опосум.

3. Позначте назву тварини, зображеної на ілюстрації:

а) єхидна;                                           б) качкодзьоб;

в) ему;                                                г) вомбат.

https://3.bp.blogspot.com/-PmukT-u2PP4/WNmWuyLXU-I/AAAAAAAAAWU/r5DcC7FKyIsE77jywySE-6d1zWJKH0a3QCLcB/s1600/1.png

4. Характерна риса тваринного світу Австралії:

а) видове багатство;                          б) наявність реліктів;

в) відсутність хижих ссавців;           г) відсутність великих ссавців.

5. Позначте назву природної зони, виділеної на картосхемі:

а) зона саван;                                     б) твердолистяних лісів і чагарників;

в) пустель і напівпустель;                г) вологих лісів.

6. Чагарникову савану в Австралії називають:

а) буш;                                               б) скреб;

в) хащі;                                              г) джунглі.

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-K8V3R7YB7Cs/WNmW1H5Tz4I/AAAAAAAAAWY/Yd59_fT7secogxhI82kUieLBfKhwJSENwCLcB/s1600/2.png

7. Характерна риса рослинного світу Австралії:

а) багатство видів;                             б) ендемічність;

в) ярусність;                                      г) відсутність хвойних рослин.

8. До сумчастих тварин Австралії належить:

а) ему;                                                б) єхидна;

в) динго;                                            г) коала.

9. Позначте назву тварини, зображеної на ілюстрації:

а) казуар;                                           б) вомбат;

в) кенгуру;                                         г) коала.

10. Корінних жителів Австралії називають:

а) аборигени;                                     б) індіанці;

в) папуаси;                                        г) маорі.

11. Позначте назву природної зони, виділеної на картосхемі

а) зона саван;                                     б) пустель і напівпустель;

в) вологих лісів;                                г) твердолистяних лісів і чагарників.

12. На острові Тасманія зберігся рідкісний вид сумчастого хижака, якого називають:

а) динго;                                            б) сумчастий тигр;

в) сумчастий диявол;                        г) сумчастий леопард.

 

ТЕМА.ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ Й ОСВОЄННЯ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, РЕЛЬЄФ І КОРИСНІ КОПАЛИНИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ.

1. Найвищою точкою Південної Америки є гора:

https://1.bp.blogspot.com/--H0NU6Ta_lM/WNmX6UnAHHI/AAAAAAAAAWk/luGZHquzX0IVQxlc7bC4NNjjB6cw3kk1QCLcB/s1600/3.png

а) Чимборасо;                                   б) Котопахі;

в) Руїс;                                              г) Аконкаґуа.

2. Позначте назву мису, виділеного на картосхемі:

а) Фроуерд;                                       б) Кабу-Бранку;

в) Галлінас;                                       г) Паріньяс.

3. Бразильське плоскогір'я дуже багате на корисну копалину, родовища якої позначають умовним знаком:

https://4.bp.blogspot.com/-7Jo53F04hCI/WNmYAlsfNTI/AAAAAAAAAWo/FQZWR4SS2dsPOKBfLW3dco4UJ1gUfTMqwCLcB/s640/4.png

4. Позначте правильне твердження щодо Південної Америки:

а) перетинається екватором і початковим меридіаном;

б) перетинається екватором й обома тропіками;

в) омивається водами трьох океанів;

г) повністю розташована в Західній півкулі.

5. «Другим відкриттям Америки» назвали дослідження Північних Анд і басейну річки Оріноко, які провів:

а) А. Веспуччі;                                  б) А. Гумбольдт;

в) Ф. Орельяна;                                 г) Ф. Маґеллан.

6. Плиті давньої платформи відповідає:

а) Орінокська низовина;                 б) Ґвіанське плоскогір'я;

в) Анди;                                            г) Бразильське плоскогір'я.

7. Найбільша за площею рівнина світу:

https://1.bp.blogspot.com/-dGQACZZk5VQ/WNmYGY95SgI/AAAAAAAAAWs/0RyCKuege401YvmQUsvo_RPLytM3LBKGwCLcB/s1600/5.png

а) Амазонська низовина;                б) Бразильське плоскогір'я;

в) Ґвіанське плоскогір'я;                  г) Лаплатська низовина.

8. Позначте назву мису, виділеного на картосхемі:

а) Кабу-Бранку;                                б) Фроуерд;

в) Галлінас;                                       г) Паріньяс.

9. Орінокська низовина і передгір'я Північних Анд дуже багаті на корисну копалину, родовища якої позначають умовним знаком:

https://3.bp.blogspot.com/-dh49A9BVlBg/WNmYNIUmixI/AAAAAAAAAWw/VTO2ytZs76ULBiNlTLsO-nQeUcoad2urgCLcB/s640/6.png

10. Позначте правильне твердження щодо Південної Америки:

а) майже посередині перетинається екватором;

б) перетинається початковим меридіаном;

в) більша частина материка розташована між тропіками;

г) берегова лінія дуже порізана.

11. Європейські завойовники, під час походів яких була досліджена значна частина Південної Америки:

а) конкістадори;                                б) рицарі;

в) натуралісти;                                  г) пірати.

12. Щиту відповідає:

а) Орінокська низовина;                 б) Ґвіанське плоскогір'я;

в) Амазонська низовина;                г) Лаплатська низовина.

ТЕМА. КЛІМАТ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ.

1. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливостіклімату:

а) Центральних Анд;  

https://3.bp.blogspot.com/-5AT4V9AUHxY/WNmZB5EMyMI/AAAAAAAAAW8/mi7Ucfkt8eobyuGE2cZAtrNpmuHW5B1eACLcB/s1600/7.png

б) пустелі Атакама;
в) Патагонії;  

г) Орінокської низовини.

2. Наведенакліматодіаграма відображає особливості клімату:

а) Амазонської низовини;

б)Бразильського плоскогір'я;

в) Лаплатської низовини;  

г) Патагонії.

3.Субтропічний клімат із рівномірним зволоженням (морський) характерний:

а) для Патагонії;б) сходу Бразильського плоскогір'я;

в) заходу Орінокської низовини;г) сходу Лаплатської низовини.

4.Клімат із жарким вологим літом і жаркою сухою зимою:

а) субекваторіальний;б) тропічний вологий;в) тропічний континентальний;г) субтропічний із рівномірним зволоженням (морський).

5.Найзначніші температурні контрасти на рівнинній частині території спостерігаються в кліматичному поясі:

а) помірному;б) екваторіальному;в) тропічному.

6.У районі південного тропіка в Південнй Америці розташована пустеля:

а) Наміб;б)Атакама;в) Велика пустеля Вікторія.

7.Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

https://4.bp.blogspot.com/-O21Ded1LVF0/WNmZH0kjymI/AAAAAAAAAXA/oCmmEClCZmcj_FkSOWT8aYuJVqwQPIU0gCLcB/s1600/8.png

а) Бразильського плоскогір'я;

б) Патагонії;

в) Амазонської низовини;

г) Лаплатської низовини.

8. Наведенакліматодіаграма відображає особливості клімату:

а) Амазонської низовини;

б) Бразильського плоскогір'я;

в) Гвіанського плоскогір'я;

г) Патагонії.

9.Помірний континентальний клімат із нежарким літом, прохолодною зимою і невеликою річною кількістю опадів характерний:

а) для Патаґонії;б) Південних Анд;

в) окремих частин Бразильського плоскогір'я;г) Ґвіанського плоскогір'я.

10.Клімат із прохолодним літом і відносно нехолодною зимою, великою кількістю опадів протягом року:

а) помірний морський;б) субтропічний із рівномірним зволоженням (морський);

в) субтропічний континентальний;г) тропічний вологий.

11.Найбільша кількість опадів, які потрапляють до Південної Америки, пов'язана з дією:

а) мусонів;б) західних вітрів;   в) пасатів.

12.Помітна зміна кліматичних сезонів відсутня в кліматичному поясі:

а) помірному;б) субекваторіальному;в) екваторіальному.

 

ТЕМА. ПРИРОДНІ ЗОНИ, ҐРУНТИ, ОРГАНІЧНИЙ СВІТ,

НАСЕЛЕННЯ Й ПОЛІТИЧНА КАРТА ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ.

1. Савани Орінокської низовини мають назву:

а) сельвас;     б) льянос;     в) кампос;     г) пампа.

2. Типові ґрунти пампи:

а) червоні фералітні;     б) червоно-жовті фералітні;в) червонувато-чорні;     г) чорноземи.

3. Особливість рослинності сельвасу:

а) ярусність;б) переважання злаків і бобових;

в) поєднання трав і чагарників;г) бідність видів.

https://3.bp.blogspot.com/-qj745PDMQzs/WNmZwkBdRvI/AAAAAAAAAXI/ecBBk-rIIb8nxIkHqo0ug85eXDK5v1qKgCLcB/s1600/9.png

4. Тварина, зображена на ілюстрації, є жителем природної зони:

а) степів Південної Америки;б) екваторіальних лісів;в) саван;г) Анд.

5.Нащадків корінних жителів Південної Америки та переселенців із Європи називають:

а) метисами;    б) мулатами;в) самбо;    г) індіанцями.

6.Найпівденніше місто на Землі розташоване на території:

а) Бразилії;    б) Перу;в) Арґентини;    г) Колумбії.

7. Савани Бразильського плоскогір'я мають назву:

а) сельвас;     б) льянос;      в) кампос;     г) пампа.

8. Типові ґрунти сельвасу:

а) червоні фералітні;     б) червоно-жовті фералітні;в) каштанові;     г) бурі степові.

9. Особливість рослинності пампи:

а) ярусність;б) багатий видовий склад дерев;в) відсутність суцільного рослинного покриву; г) переважання трав'янистих рослин  злаків і бобових.

https://3.bp.blogspot.com/-zMEcouGZqHk/WNmZ6ZpP5PI/AAAAAAAAAXM/PLYr_tRwQfUljkxAH6JNwtDlHkuPEzDOgCLcB/s1600/10.png

10. Тварина, зображена на ілюстрації, є жителем природної зони:

а)саван і рідколісь;                                      б) степів Південної Америки;

в) екваторіальних лісів;                              г) висотних поясів Анд.
11. Нащадків переселенців із Європи та Африки в Південній Америці називають:

а) метисами;    б) мулатами;в) самбо;    г) креолами.

12. Найбільша за площею та населенням країна Південної Америки:

а) Арґентина;    б) Перу;в) Колумбія;    г) Бразилія.

 

ТЕМА. АНТАРКТИДА.

1. Позначте правильне твердження щодо географічного положення Антарктиди:

а)розташована у двох півкулях;

б)уся територія материка розташована всередині Південного полярного кола;

в)на території материка розташовані Південний географічнийі Південний магнітний полюси;

г)материк перетинають усі меридіани Землі.

2. Уперше перетнула Південне полярне коло експедиція під керівництвом:

а) Дж. Кука; б) Т. Беллінсгаузена;

в) Р. Скотта; г) Р. Амундсена.

3.До рухомої ділянки земної кори належить:

а)уся Антарктида; б)Східна Антарктида;

в)Антарктичний півострів; г)центральна частина Антарктиди.

4.На станції «Восток» була зафіксована найнижча на Землі температура:

а) -71,2 °С;       б) -80,4 °С;       в) -89,2 °С;      г) -94,5 °С.

5.Айсбергами називають:

а)багаторічну морську кригу;

б)частини покривного льодовика, які займають мілководніморські затоки;

в)кригу, яка утворюється зимою в Антарктиці;

г)великі брили материкової криги, які плавають в океані.

6.Найбільший вид пінгвінів:

а) Аделі;б) імператорський;в) золотоокий;г) чубатий.

7.Позначте правильне твердження щодо географічного положенняАнтарктиди:

а)на території материка розташовані Південний географічний полюс і полюс холоду Землі;

б)береги материка омивають два океани;

в)береги материка дуже порізані;

г)через територію материка проходять усі паралелі.

8. Антарктиду було відкрито експедицією під керівництвом:

а)Дж. Кука; б)Т. Беллінсгаузена і М. Лазарева; в)Р. Скотта ;г)Р. Амундсена.

9. Позначте помилкове твердження щодо Антарктиди:

а)уся територія вкрита потужним льодовиком;

б)тут є високі гори;

в)тут є діючі вулкани;

г)значна частина «підлідної Антарктиди» розташована нижче зарівень моря.

10.Для Антарктиди характерні вітри:

а) тайфуни;       б) фьони;в) бризи;г) стокові.

11.Антарктичними оазисами називають:

а)прибережні ділянки материка;

б)острови поблизу берегів Антарктиди, де ростуть мохи та лишайники;

в)вільні від криги ділянки Антарктиди;г)інша відповідь.

12. Єдина українська антарктична станція названа на честь:

а) Дж. Кука;       б) Б. Хмельницького;      в) М. Грушевського;      г) В. Вернадського.

 

 

 

ТЕМА.ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ Й ОСВОЄННЯ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, РЕЛЬЄФ І КОРИСНІ КОПАЛИНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ.

 

1. Ніколи не вкривається снігом територія Північної Америки на мисі:

а) Сент-Чарлз;                                              б) Мар'ято;

в) Мерчісон;                                                 г) Принца Уельського.

2. Позначте правильне твердження щодо географічного положення Північної Америки:

а) берегова лінія порізана слабше, ніж в інших материків;

б) омивається двома океанами;

в) розташована на захід від початкового меридіана;

г) посідає друге місце за площею серед материків.

3. Велику річку на північному заході материка було названо на честь дослідника:

а) X. Колумба;                                             б) А. Маккензі;

в) Г. Гудзона;                                                           г) В. Беринґа.

4. Річкові наноси вкривають поверхню:

а) Лаврентійської височини;                      б) Великих рівнин;

в) Центральних рівнин;                              г) Міссісіпської низовини.

5. Найвища точка Північної Америки розташована:

а) у північній частині Кордильєр;             б) середній частині Кордильєр;

в) південній частині Кордильєр;               г) в Аппалачах.

6. Великі запаси кам'яного вугілля виявлені:

а) на півострові Юкатан;                             б) у Скелястих горах;

в) в Аппалачах;                                           г) на півострові Лабрадор.

7. Близько дев'яти місяців укрите кригою море біля мису:

а) Мар'ято;                                                    б) Сент-Чарлз;

в) Мерчісон;                                                 г) Принца Уельського.

8. Позначте помилкове твердження щодо географічного положення Північної Америки:

а) повністю розташована в Західній півкулі;

б) повністю розташована в Північній півкулі;

в) перетинається Північним тропіком і Північним полярним колом;

г) перетинається екватором, Північним тропіком і Північним полярним колом.

9. Першими серед європейців на берег материка висадилися вікінги під керівництвом:

а) Е. Рауді;                                                    б) Л. Еріксона;

в) Дж. Кабота;                                              г) X. Колумба.

10. Великі наноси з піску, глини й каміння льодовик залишив:

а) на Центральних рівнинах;                     б) Великих рівнинах;

в) Примексиканській низовині;                 г) Приатлантичній низовині.

11.Найвищий діючий вулкан Північної Америки — Орісаба — розташований:

а) в Аппалачах;                                            б) у північній частині Кордильєр;

в) середній частині Кордильєр;                 г) південній частині Кордильєр.

12. Великі запаси нафти й природного газу виявлені на узбережжі та шельфі затоки:

а) Гудзонової;                                              б) Каліфорнійської;

в) Мексиканської;                                       г) Фанді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА.  КЛІМАТ І ВОДИ СУХОДОЛУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ.

1. Найбільша частина Північної Америки розташована в кліматично­му поясі:

а) субарктичному;                                       б) помірному;

в) субтропічному;                                        г) тропічному.

2. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливостіклімату:

а) півострова Юкатан;

https://2.bp.blogspot.com/-IzHPIxFLTfQ/WNma1x7UAaI/AAAAAAAAAXY/j0d35EVSPz8xsMoB7qnS_KEThKOrjr9JgCLcB/s1600/11.png

б) Панамського перешийка;

в) півострова Каліфорнія;    г) Аппалачів.

3. У Північній Америці тропічні циклони — урагани — найчастіше 
спостерігаються:

а) на Великих рівнинах;                              б) Центральних рівнинах;

в) Мексиканському нагір'ї;                         г) Примексиканській низовині.

4. Річка, зображена на картосхемі, має живлення:

а) снігове;

б) дощове;

в) підземне;

г) льдовикове.

5. Найдовша річка Північної Америки:

а) Міссісіпі;               б) Маккензі;              в) Юкон;                    г) Колорадо.

6. До Великих озер не належить:

а) Гурон;                    б) Мічіґан;                 в) Онтаріо;                г) Велике Солоне.

7.Територію Північної Америки не перетинає кліматичний пояс:

а) арктичний;                                                           б) субарктичний;

в) субекваторіальний;                                  г) екваторіальний.

8. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

https://1.bp.blogspot.com/-RZ5ZMmRSQU4/WNmbBAT_3LI/AAAAAAAAAXc/GUv3oK2AWj0qUKg2R8uEApsCazZTn7-KACLcB/s1600/12.png

а) району Великих озер;

б) півострова Каліфорнія;

в) півострова Аляска;

г) Примексиканської низовини

9. Торнадо найчастіше спостерігаються в басейні річки:

а) Колумбія;                                                  б) Юкон;

в) Міссісіпі;                                                  г) Колорадо.

10. Найбільший на Землі каньйон утворила річка, позначена на
 карто­схемі цифрою:

а)1; б) 2; в)3; г)4.

11. Річка, одна з приток якої перевищує її за довжиною:

а) Міссісіпі;               б) Колорадо;              в) Колумбія;              г) Юкон.

12. Найбільше за площею прісноводне озеро світу:

а) Ері;             б) Велике Ведмеже;             в) Верхнє;                  г) Гурон.

 

 

 

ТЕМА. ҐРУНТИ, ОРГАНІЧНИЙ СВІТ, ПРИРОДНІ ЗОНИ, НАСЕЛЕННЯ Й ПОЛІТИЧНА КАРТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ.

1. Зі сходу на захід у вигляді смуги Північну Америку перетинає зона:
а) арктичних пустель;                      б) степів;

в) тайги;                                            г) широколистих лісів.

2. Рослинність, зображена на ілюстрації, характерна для природної зони:

https://2.bp.blogspot.com/-ctD1Mz8QC1s/WNmbpd70CsI/AAAAAAAAAXk/c5GJX3EMUB8rN-7mN4P3X_kGgjLKd2hqgCLcB/s1600/13.png

а) тайги;

б) тундри;

в) прерії;

г) маквісу.

3. Чорноземи є типовими ґрунтами природної зони:

а) тайги;                                            б) прерій;

в) тундри;                                         г) широколистих лісів.

4. Мохи, лишайники, карликові чагарники — типова рослинність природної зони:

а) арктичних пустель;                      б) степів;

в) тундри;                                         г) пустель і напівпустель.

5. Найбільше змінені людиною рослинний і тваринний світ природної зони:

а) тундри;                                         б) тайги;

в) арктичних пустель;                     г) прерій.

6. Корінні жителі острова Ґренландія:

а) індіанці;                                        б) ескімоси;

в) алеути;                                          г) мулати.

7.Зі сходу на захід у вигляді смуги Північну Америку перетинає природна зона:

а) саван;                                            в) пустель;

б) тундри;                                         г) мішаних лісів.

8. Природна зона степів і лісостепів у Північній Америці має назву:

а) тайга;                                            б) тундра;

в) прерія;                                           г) льянос.

9. Підзолисті ґрунти є типовими для природної зони:
а) тундри;                                         б) арктичних пустель;

в) прерій;                                          г) тайги.

10. Одне з найбільших дерев світу — секвойя — зустрічається:

а) у Кордильєрах;

б) в Аппалачах;

в) на півострові Флорида;

г) півострові Лабрадор.

https://4.bp.blogspot.com/-HR2LKEhPM98/WNmbvFxQr5I/AAAAAAAAAXo/QHHMtGLrICwJZWjE6UAJTqLRgWy76MvbQCLcB/s1600/14.png

11. Тварини, зображені на ілюстраціях, є жителями природної зони:

а) тайги;                                            б) тундри;

в) арктичних пустель;                     г) прерій.

12. Найбільша за площею країна Північної Америки:

а) Канада;                                         б) США;

в) Мексика;                                       г) Ґренландія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЄВРАЗІЇ.

ІСТОРІЯ ВІДКРИТТІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ МАТЕРИКА.

1.Координати 66° пн. ш. і 17 зх. д. має мис:

а) Челюскін;    б) Дежньова;     в) Рока;г) Піай.

2.Євразія омивається водами:

https://4.bp.blogspot.com/-0Z6FJ7T7nBM/WNmcwv1-PtI/AAAAAAAAAX0/kx1XRjJrT308GbLb5eYDr3fuX7pmDlg-gCLcB/s320/15.png

а) одного океану;    б) двох океанів;

в) трьох океанів;    г) чотирьох океанів.

3. Позначте правильне твердження щодо острова, зображеного на картосхемі:

а)тут дуже багато діючих вулканів;

б) найбільший острів серед тих, що розташовані біля берегів Євразії;

в) дуже густо заселений;

г) на ньому розташований найбільший гірський льодовик Євразії.

4.За порізаністю берегової лінії серед інших материків Євразія посідає місце:

а) перше;    б) друге;    в) третє;    г) четверте.

5.Перший достовірний опис Китаю зробив дослідник:

а) М. Пржевальський;    б) Ібн Баттута;

в) Марко Поло;    г) Ченг Хо.

6.Учений, зображений на ілюстрації, є найвидатніпіим дослідником:

а) Північної Азії;

б) Східної Азії;

в) Центральної Азії;

г) Південно-Східної Азії.

7. Координати  пн. ш. і 104° сх. д. має мис:

а) Піай;    б) Рока;в) Челюскін;    г) Дежньова.

8. Найбільший за площею півострів Євразії та світу:

https://3.bp.blogspot.com/-fgpHdmJWIC0/WNmdKLXnpSI/AAAAAAAAAX4/0h1Q7wpqwiIinYJOpwAVlD_Nw0m636dbQCLcB/s1600/16.png

а) Таймир;    б) Індостан;    в)  Камчатка;    г)  Аравійський.

9. Позначте правильне твердження щодо моря, зображеного на карто­схемі:

а) найтепліше у світі;

б) найменше у світі;

в) наймілкіше у світі;

г) найсолоніше у світі.

10.Позначте правильне твердження щодо Євразії:

а) територію материка перетинають екватор і Північне полярне коло;б) на території материка розташований Північний магнітний полюс Землі;в) крайня східна точка материка розтапіована в Західній півкулі;г) на півночі береги материка омивають лише холодні течії.

11.Початок дослідження гір Центральної Азії поклала експедиція під керівництвом:

https://1.bp.blogspot.com/-cVXsXt-ltCI/WNmdRfuFiBI/AAAAAAAAAX8/VmEFt-rkToMOPgrig3tJAjJCCwbcjQcFQCLcB/s1600/17.png

а) Марко Поло; б) П. Семенова; в) М. Пржевальського;    г) В. Обручева.

12.Протоку, зображену на картосхемі, відкрив дослідник:

а)В. Баренц;

б) В. Беринґ;

в) А. Норденшельд;   г) С Дежньов.

 

ТЕМА. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, РЕЛЬЄФ І КОРИСНІКОПАЛИНИ ЄВРАЗІЇ.

1. Відмінність геологічної будови Євразії від геологічної будови інших материків:

а) тільки у Євразії є гірські споруди всіх горотворчих епох, які відбувалися на Землі;

б) тут є молоді платформи, яких немає на інших материках;

в) лише по території Євразії проходить Альпійсько-Гімалайськии сейсмічний пояс;

г) Євразія  єдиний материк, в основі якого лежить кілька літосферних плит.

2. За межами Альпійсько-Гімалайського поясу складчастості розташовані гори:

а) Уральські;      б) Кавказ;      в) Апенніни;      г) Піренеї.

3.Часто південно-східну межу Європи проводять по горах:

а) Кавказ;     б) Карпати;     в) Гімалаї;     г) Апенніни.

4. Найважливіші корисні копалини Західно-Сибірської рівнини:

а) кам'яне вугілля та калійні солі;    б) торф і залізні руди;   

в) кухонна сіль і мідні руди;    г) нафта та природний газ.

5. Найвища точка Євразії має висоту над рівнем моря:

а) 5642 м;     б) 7495 м;     в) 8126 м;      г) 8848 м.

6. Найбільше й найвище нагір'я Євразії позначене на картосхемі цифрою:

https://1.bp.blogspot.com/-tBouuQFMtFQ/WNmd3wOx-CI/AAAAAAAAAYE/FSOykI8N9QID4bRM5jqaEqoemZi6Y60ZwCLcB/s320/18.png

а) 1;б)2;                в) 3;                 г) 4.

https://2.bp.blogspot.com/-IMusatdJx5M/WNmd-3GcVfI/AAAAAAAAAYI/h1Tjp8uiD9c2kW7SqIp9SbDFDuvFAsFGwCLcB/s1600/19.png

7. Давніх платформ у Євразії нараховується:
а) одна;                      б) чотири;             в) сім;

8. Найраніше утворилися гори, позначені на картосхемі цифрою:

а) 1;6)2;                    в) 3;                       г) 4.

9. Східну межу Європи проводять по горах:

а) Апенніни;      б) Тянь-Шань;      

в) Уральські;      г) Піренеї.

10. Найнижча точка Євразії має висоту близько:

а)  -400 м;      б)  -300 м;     

в)  -200 м;      г)  -100 м.

11. Найбільша за площею рівнина Євразії:

а) Західно-Сибірська;    б) Середньосибірське плоскогір'я;   

в) Східноєвропейська;    г) Велика Китайська.

12. Великі родовища алмазів у Євразії зосереджені:

а) на Казахському дрібносопковику;    б) Середньосибірському плоскогір'ї;   

в) півострові Індокитай;    г)у горах Тянь-Шань.

 

ТЕМА. КЛІМАТ ЄВРАЗІЇ.

1. Найбільша частина території Євразії розташована в кліматичному поясі:

а) субекваторіальному;    б) субтропічному;    в) помірному; г) субарктичному.

2. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

https://4.bp.blogspot.com/-DfatfX_fGFM/WNmepF4GWsI/AAAAAAAAAYQ/05IyJs8MMsc7wp3F8CC0rFM2DjZrM1nngCLcB/s1600/20.png

а) Великої Британії;    б) України;   

в) півдня Середньосибірського плоскогір'я;    г) півострова Камчатка.

3. На клімат Східної Азії найбільше впливають вітри:

а) західні;    б) мусони;    в) пасати;    г) антипасати.

4. Посушливий клімат із дуже теплою зимою і спекотливим літом характерний для півострова:

а) Малакка;        б) Індокитай;        в) Індостан;        г) Аравійського.

5. Помірно тепле літо, нехолодна зима, рівномірне випадання опадів протягом усього року є ознаками клімату:

а) помірного морського;    б) помірного континентального;    в) субтропічного середземноморського; г) субтропічного з рівномірним зволоженням (морського).

6. Для півострова Мала Азія характерний клімат:

а) помірний континентальний;   б) помірний мусонний;  

в) субтропічний мусонний;   г) субтропічний середземноморський.

7. Величезний вплив на клімат Євразії взимку робить сезонний антициклон, який називають:

а) Монгольським;    б) Іранським;     в) Сибірським;    г)  Китайським.

8. Кліматодіаграма, зображена на ілюстрації, відбиває особливості клімату:

https://3.bp.blogspot.com/-GR-zPH6vnYs/WNmeugEyPKI/AAAAAAAAAYU/9qRdbjEC1HEwtOK5puPAiSvOdVSpuZfOACLcB/s1600/21.png

а) Великої Британії;    б) України;    в) Західно-Сибірської рівнини;    г) півострова Камчатка.

9.Жарке й сухе літо, тепла й волога зима характерні для півострова:

а) Корея;    б) Апеннінського;    в) Індокитай;    г) Скандинавського.

10.Тепле йвологе літо, прохолодна й суха зима є ознаками клімату:

а) субтропічного середземноморського;    б) помірного морського;   

в) субтропічного континентального;г) субтропічного мусонного.

11. Завдяки дії мусонів і наявності високих гір у Південній і Південно-Східній Азії:

а) утворилися області високогірного клімату;   

б) зимовий клімат жаркий;   

в) відсутній тропічний пояс;

г) утворилися багато кліматичних областей.

12. Екваторіальний тип клімату характерний для острова:

а) Суматра;      б) Сицилія;      в) Сахалін;      г) Нова Земля.

 

ТЕМА. ЄВРАЗІЯ. ВОДИ СУХОДОЛУ.

1. До басейну Індійського океану належить річка:

а) Євфрат;                  б) Амур;                     в) Волга;                    г) Ельба.

2. Найдовша у світі річка басейну внутрішнього стоку:

а) Лена;                      б) Ґанґ;                       в) Дунай;                   г) Волга.

3. Улітку розливається річка:

а) Дунай;                    б) Євфрат;                  в) Єнісей;                   г) Ґанґ.

4. «Її вода занадто густа, щоб пити, проте занадто рідка, щоб орати»,— говорять про річку:

а) Янцзи;                    б) Хуанхе;                 в) Євфрат;                 г) Інд.

5. Озеро, яке в другій половині XX ст. через діяльність людини зменшило свої розміри на 25 %:

а) Каспійське;           б) Женевське;            в) Аральське;            г) Балхаш

6. Переважно дощове живлення має річка, позначена на картосхемі цифрою:

https://1.bp.blogspot.com/-dqc68BTW7sg/WNmfSrxTBiI/AAAAAAAAAYc/1cGtA7IXPkkAnH8ZKGWRJnpLMEWCuJ8DgCLcB/s400/22.png

а) 1;                             б) 2;                             в) 3;                             г) 4.

7. До басейну Тихого океану належить річка:

а) Меконґ;                 б) Тигр;                      в) Рейн;                      г) Об.

8. Найдовша річка Євразії:

а) Об;                         б) Хуанхе;                 в) Єнісей;                  г) Янцзи.

9. Навесні розливається річка:

а) Лена;                      б) Інд;                        в) Меконґ;                 г) Амур.

10. Річка, до берегів якої виходять території десяти країн і на якій розташованічотири столиці:

а) Рейн;                      б) Дунай;                   в) Дніпро;                  г) Інд.

11. Безстічне озеро, одна частина якого прісна, а інша солона:

а) Байкал;                  б) Мертве море;        в) Ладозьке;               г) Балхаш.

12. Переважно снігове живлення має річка, позначена на картосхемі цифрою:

а) 1;                             б) 2;                             в) 3;                             г) 4.

https://1.bp.blogspot.com/-iQsZeK0KzHI/WNmfap-l3NI/AAAAAAAAAYg/78A1_ss4ZjAzsK_l41oVpUIxR4pkqiapACLcB/s400/23.png

 

ТЕМА. ҐРУНТИ, РОСЛИННІСТЬ, ТВАРИННИЙ СВІТ, ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ.

1.Типові ґрунти півострова Таймир:

а) підзолисті;             б) чорноземи;            в) тундрові глейові;            

г) червоні фералітні.

2. Найбільшу площу у Євразії займає природна зона:

а) тундри;                  б) тайги;                           в) степів;                    г) вологих екваторіальних лісів.

3. Маслина, ліванський кедр, пінія, кипарис є типовими рослинами природної зони:

а) мішаних і широколистих лісів;                          б) тайги;

https://2.bp.blogspot.com/-61ZGH_P_rMM/WNmgBP4SHZI/AAAAAAAAAYo/yzqoL7k-XaUxjxExpaxBdRrg8eo4nf4YQCLcB/s1600/24.png

в) твердолистяних лісів і чагарників;                   г) перемінно-вологих лісів.

4. Тварина, зображена на ілюстрації, є жителем природної зони:

а) екваторіальних лісів;                                          б) саван;

в) твердолистяних лісів та чагарників;                 г) мішаних лісів.

5. Більшу частину Аравійського півострова займає природна зона:

а) твердолистяних лісів і чагарників;                   б) степів;

в) саван;                                                                  г) пустель і напівпустель.

6. Більшу частину території субарктичного поясу Євразії займає при­родна зона:

а) арктичних пустель;                                             б) тундри;

в) тайги;                                                                    г) степів.

7.Типові ґрунти островів Ява, Суматра та Калімантан:

а) підзолисті;             б) чорноземи;            в) тундрові глейові;             г) червоні фералітні.

8. Через увесь материк із заходу на схід простягається природназона:

а) мішаних лісів;                   б) тундри;                  в) степів;                    г) пустель і напівпустель.

9. Рослина з найбільшою квіткою — рафлезія — поширене в природній зоні:

а) саван;                                                        б) перемінно-вологих лісів;

в) степів;                                                       г) екваторіальних лісів.

https://4.bp.blogspot.com/-BrWtfOuS340/WNmgG9oxS8I/AAAAAAAAAYs/DYCqe9xzee41D3fOsKagWHCM_ZdjIbPdQCLcB/s1600/25.png

10. Тварина, зображена на ілюстрації, є жителем природної зони:

а) тайги;                                                        б) степів;

в) мішаних і широколистих лісів;              г) екваторіальних лісів.

11. Більшу частину Піренейського півострова займає природна зона:

а) твердолистяних лісів і чагарників;        б) перемінно-вологих лісів;

в) широколистих і мішаних лісів;              г) хвойних лісів.

12. Більшу частину субекваторіального поясу Євразії займає природна зона:

а) екваторіальних лісів;                               б) саван;

в) пустель і напівпустель;                           г) перемінно-вологих лісів.

 

ТЕМА. НАСЕЛЕННЯ Й ПОЛІТИЧНА КАРТА ЄВРАЗІЇ.

1.Світла шкіра, м'яке хвилясте волосся, прямий ніс є ознаками корінних жителів:

а) Японських островів;                                б) півострова Індокитай;

в) острова Шрі-Ланка;                                 г) Скандинавського півострова.

2. Більшість жителів півострова Мала Азія належать до раси:

а) європеоїдної;                                           б) монголоїдної;

в) негроїдної;                                               г) мішаної.

3. У місті Єрусалим розташований Храм Гробу Господнього — найбільша святиня:

а) буддистів;                                                 б) християн;

в) індуїстів;                                                   г) мусульман.

4. Найбільша за кількістю жителів країна Євразії та світу:

а) Росія;                                                         б) Індія;

в) Китай;                                                       г) Індонезія.

5. Повністю острівна високорозвинена країна, жителі якої мають ознаки монголоїдів, що в 1945 р. стала жертвою атомних бомбардувань:

а) Індонезія;                                                  б) Японія;

в) Велика Британія;                                     г) Філіппіни.

https://3.bp.blogspot.com/-vZQLXJhpQFQ/WNmg72e2HcI/AAAAAAAAAY4/0D6Kge0vXIIj8GsgTS6XSZhN8iNdl0pkwCLcB/s1600/1.png

6. Позначте назву європейської країни, зображеної на картосхемі:

а) Франція;

б) Іспанія;

в) Італія;

г) Німеччина.

7. Смаглява шкіра, темне пряме й жорстке волосся, приплюснений ніс, порівняно вузький розріз очей є ознаками корінних жителів:

а) Аравійського півострова;                       б) півострова Корея;

в) півострова Індостан;                               г) Кавказу й Закавказзя.

8. Більшість жителів Іранського нагір'я є представниками раси:

а) європеоїдної;                    б) монголоїдної;                   в) негроїдної;                                    г) змішаної.

9. Мекка є священним містом:

а) буддистів;                          б) християн;                          в) індуїстів;                            г) мусульман.

10. Найбільша за площею країна Євразії та світу, яка за своїми розміра­ми перевищує Антарктиду та Австралію:

а) Індія;                                                         б) Китай;

в) Росія;                                                         г) Казахстан.

11. Друга за кількістю населення країна світу, одна з найдавніших ци­вілізацій, жителі якої належать до європеоїдної та змішаної рас:

а) Туреччина;                                               б) Індія;

в) Італія;                                                        г) Греція.

https://3.bp.blogspot.com/-GQbNY6vKWVg/WNmg_zz4xnI/AAAAAAAAAY8/ni4p3i0zVTMIbTpqSqQnTZomo0XMxI77ACLcB/s1600/2.png

12. Позначте назву європейської країни, зображеної на картосхемі:

а) Франція;

б) Польща;

в) Німеччина;

г) Велика Британія.

 

ТЕМА. ТИХИЙ ОКЕАН. ОКЕАНІЯ.

1. Тихий океан омиває:

а) три материки;                               б) чотири материки;

в) п'ять материків;                           г) шість материків.

2. Найбільше за площею море Тихого океану:

а) Філіппінське;                                б) Тасманове;

в) Південнокитайське;                    г) Беринґове.

3. Сучасну назву Тихий океан дістав завдяки учасникам експедиції:

а) X. Колумба;                                  б) Ф. Маґеллана;

в) В. Н. де Бальбоа;                          г) І. Крузенштерна.

4. Позначте назву архіпелагу, зображеного на картосхемі:

а) Канадський Арктичний;             б) Шпіцберґен;

в) Японський;                                   г) Північна Земля.

5. Гавайські острови входять до складу:

а) Полінезії;                                      б) Меланезії;

в) Мікронезії;                                    г) інша відповідь.

6. У приекваторіальних частинах Тихого океану переважають вітри:

а) мусони;                                         б) західні;

в) бризи;                                            г) пасати.

https://1.bp.blogspot.com/-rxpeWivMj1E/WNmMxMSK3xI/AAAAAAAAAUM/2agmcIXaiUgLU3Vp3iuWWwR8OQ5kFJb6QCLcB/s1600/3.png

7. Тихий океан омиває:

а) три частини світу;                       б) чотири частини світу;

в) п'ять частин світу;                       г) шість частин світу.

8. Із глибоководних жолобів Тихого океану найбільшу глибину має:

а) Тонґа;                                            б) Кермадек;

в) Курило-Камчатський;                 г) Маріанський.

9. Тихий океан зі сходу на захід уперше перетнула експедиція підкерівництвом:

а) Ф. Маґеллана;                              б) Ф. Дрейка;

в) Дж. Кука;                                      г) І. Крузенштерна.

10. У Тихому океані протікає течія:

а) Ґольфстрім;                                   б) Куросіо;

в) Лабрадорська;                              г) Бенґельська.

11. Позначте правильне твердження щодо островів, зображених на картосхемі:

а) поблизу них відсутні коралові рифи;    б) на них розташовані давні гори;

в) їхня поверхня переважно рівнинна;     г) розташовані в зоні дії пасатів.

12. Ложе Тихого океану має величезні запаси:

а) нафти;                                           б) природного газу;

в) кухонної солі;                              г) залізомарганцевих конкрецій.

https://4.bp.blogspot.com/-hDqfP7kqjwk/WNmNECG3WQI/AAAAAAAAAUQ/AwAauxlYCDE2PtMB9DrSOB_DzE3X1u0OACLcB/s1600/4.png

 

ТЕМА.АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН.

1. Серед океанів Землі за максимальною глибиною Атлантичний океан посідає місце:

а) перше;                                           б) друге;

в) третє;                                             г) четверте.

2. Позначте правильне твердження щодо Атлантичного океану:

а) його майже посередині перетинає екватор;

б) його майже посередині перетинає початковий меридіан;

в) розташований в усіх географічних поясах;

г) його не перетинає Південне полярне коло.

3. З'єднаність Атлантичного океану з Тихим довела експедиція під керівництвом:

а) X. Колумба;                                  б) Ф. Маґеллана;

в) В. Діаша;                                       г) Ф. Дрейка.

4. Найбільша затока Атлантичного океану біля берегів Європи:

а) Мексиканська;                             б) Ґвінейська;

в) Бенґальська;                                 г) Біскайська.

5. До теплих течій Атлантичного океану належить:

а) Канарська;                                    б) Лабрадорська;

в) Ґольфстрім;                                   г) Західних Вітрів.

6. У частині Атлантичного океану, зображеній на картосхемі, переважають вітри:

а) мусони;                                         б) західні;

в) пасати;                                          г) бризи.

https://1.bp.blogspot.com/-YXGlD8as1Yg/WNmNazpockI/AAAAAAAAAUU/RAYhvEptf4sburmRLDjXb52iKYFtpMjvQCLcB/s1600/5.png

 

7. Серед океанів Землі за площею Атлантичний океан посідає місце:

а) перше; б) друге; в) третє; г) четверте.

8. Позначте правильне твердження щодо Атлантичного океану:

а) це єдиний океан, який перетинають екватор, два тропіки і два полярні кола;

б) його перетинають початковий і 180-й меридіани;

в) омиває п'ять материків;

г) розташований у трьох півкулях.

9. Уперше зі сходу на захід Атлантичний океан перетнула експедиціяпід керівництвом:

а) Ф. Маґеллана; б) Б. Діаша;

в) Баско да Ґами; г) X. Колумба.

https://4.bp.blogspot.com/-stAC0EdN0Pk/WNmNv8diWaI/AAAAAAAAAUY/49mwcUz2JZwmsW2scPNs8oe1xrvwapRggCLcB/s1600/6.png

10. Море Атлантичного океану, яке не омиває берегів материків:

а) Північне; б) Сарґасове; в) Балтійське; г) Карибське.

11. До холодних течій Атлантичного океану належить:

а) Лабрадорська; б) Північно-Атлантична;

в) Північна Пасатна; г) Ґвіанська.

12. Район із найвищою солоністю поверхневих вод в Атлантичному океані
на картосхемі позначений цифрою:

а) 1; б) 2 в) 3; г) 4.

 

ТЕМА. ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН.

1. Індійський океан омиває береги:

а) трьох материків;                          б) чотирьох материків;

в) п'яти материків;                           г) шести материків

2. Найбільший з островів, зображений на картосхемі, береги якого омивають води Індійського океану:

https://3.bp.blogspot.com/-eRCkkS8uiL8/WNmOdmhxC-I/AAAAAAAAAUg/gMquG88yNBgg4j0zVAKjWbVv3hwRifw7wCEw/s640/7.png

3. Найвища солоність поверхневих вод в Індійському океані спостерігається:

а) у Червоному морі;                       б) Бенґальській затоці;

в) південній частині океану;          г) центральній частині океану.

4. Індійський океан з Атлантичним з'єднує протока:

а) Ґібралтарська; б) Маґелланова;в) Дрейка; г) інша відповідь.

5. Холодна течія Індійського океану:

а) Мадаґаскарська; б) Сомалійська;в) Мусонна; г) Південна Пасатна.

6. Позначте правильне твердження щодо Індійського океану:

а) тут розташована найдовша у світі протока;     б) найширша у світі протока;

в) найглибша у світі протока;                                г) протікає найпотужніша тепла течія світу.

7. Індійський океан не омиває береги:

а) Європи; б) Азії; в) Австралії; г) Антарктиди.

https://1.bp.blogspot.com/-p-nzsQGgzYQ/WNmPqY59Y6I/AAAAAAAAAUs/5b2AFgDFjrM0W_EpyGMuDA6axPou9P8KgCLcB/s1600/8.png

8. Море, зображене накартосхемі, є в Індійському океані

а) найбільшим за площею;              б) найглибшим;

в) найтеплішим;                               г) найхолоднішим.

9. Індійський океан із Тихим з'єднує протока:

а) Дрейка;                                         б) Беринґова;

в) Маґелланова;                               г) інша відповідь.

10. Найглибша точка Індійського океану розташована:

а) у центральній частині океану;

б) південній частині океану;

в) біля Зондських островів;

г) в Аравійському морі.

11. Перська затока Індійського океану та її береги містять найбільшіу світі запаси:

а) нафти;                                           б) залізних руд;

в) природного газу;                         г) марганцевих руд.

12. Позначте правильне твердження щодо Індійського океану:

а) тут немає глибоководних жолобів;

б) немає серединно-океанічних хребтів;

в) зона шельфу займає велику частину дна океану;

г) на території океану розташований Південний магнітний полюс.

 

 ТЕМА.ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН.

1. Позначте помилкове твердження щодо Північного Льодовитогоокеану:

а) найменший з усіх океанів;

б) наймілкіший з усіх океанів;

в) найсолоніший з усіх океанів;

г) єдиний океан, який перетинають усі меридіани.

2. Північний Льодовитий океан омиває береги:

а) двох материків;                            б) трьох материків;

в) чотирьох материків;                    г) п'яти материків.

3. У Північному Льодовитому океані немає островів:

а) материкового походження;        б) вулканічного походження;

в) коралового походження;            г) інша відповідь.

4. Україна є батьківщиною дослідника:

а) Ф. Нансена;     б) О. Шмідта;     в) Р. Амундсена; г) Г. Седова.

5. Позначте правильне твердження щодо органічного світу Північного Льодовитого океану:

а) є бідним порівняно з іншими океанами;

б) є багатим порівняно з іншими океанами;

в) тут живуть тюлені, моржі, білі ведмеді, пінгвіни;

г) найціннішими рибами океану є тунець, тріска, осетр, лосось.

https://2.bp.blogspot.com/-JXfyvekfyOk/WNmQN6-i0sI/AAAAAAAAAU0/BDsQjuptEvEcNcQDqH9CZ3Tev3UBUjYgACLcB/s1600/9.png

6. Позначте назву моря Північного Льодовитого океану, зображеного на картосхемі:

а) Баренцове;                                    б) Біле;

в) Карське;                                        г) Бофорта.

7. Позначте правильне твердження щодо Північного Льодовитого океану:

а) усі його моря є окраїнними;

б) немає жодного глибоководного жолоба;

в) шельф становить майже половину площі дна океану;

г) не протікають теплі течії.

8. Північний Льодовитий океан омиває береги:

а) двох частин світу;                        б) трьох частин світу;

в) чотирьох частин світу;                г) п'яти частин світу.

9. Північний Льодовитий океан із Тихим з'єднує протока:

а) Босфор;                                         б) Дрейка;

в) Ґібралтарська;                              г) Беринґова.

10. Першою досягла Північного полюса експедиція під керівництвом:

а) Г. Седова; б) О. Шмідта;в) Р. Пірі; г) В. Беринґа.

11. Із морів Північного Льодовитого океану взимку повністю замерзає:

https://1.bp.blogspot.com/-Ydq5AvxbZ-4/WNmRbfwgPLI/AAAAAAAAAVA/QFNhNl2JIeMmf7vZhOZaucE9xxUHifOGQCLcB/s1600/1.png

а) Біле;                                               б) Норвезьке;

в) Ґренландське;                               г) Баренцеве.

12. Позначте назву архіпелагу, зображеного на картосхемі:
а) Шпіцберґен;

б)Канадський Арктичний;
в) Японський;

г) Північна Земля.

ТЕМА. ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ ТА ПРИРОДИ.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ.

1.Природними умовами називають:

а) усі елементи природи, які людина використовує чи зможе використати у своїй діяльності;

б) особливості навколишнього середовища;

в) компоненти природи, які помітно впливають на життя й діяльність людей;

г) те, що й природні компоненти.

2. Майже всі види мінерально-сировинних ресурсів:

а) невичерпні;                                              б) вичерпні невідновлювані;

в) вичерпні відновлювані;                          г) природно-антропогенні.

3. До водних об'єктів антропогенного походження належать:

а) річки;                     б) озера;                     в) болота;                   г) водосховища.

4. Викиди автомобілів у повітря є прикладом забруднення навколишнього середовища:

а) хімічного;              в) біологічного;        б) механічного;         г) радіаційного.

5. Природні території, де заборонена будь-яка господарська діяльність людини:

а) національні парки;                                  в) пам'ятки природи;

б) заповідники;                                            г) заказники.

6. Причина кислотних дощів:

а) підвищення температури атмосфери;

б) руйнування озонового шару;

в) загибель значних масивів лісів;

г) забруднення атмосфери.

7.Природними ресурсами називають:

а) природні компоненти, які сприяють людській діяльності чи заважають їй;

б) усі природні багатства, які людина використовує зараз чи зможе використати в майбутньому;

в) те, що й корисні копалини;

г) елементи природних комплексів, які людина використовує зараз.

8. Зміна природних комплексів під впливом діяльності людини є наслідком дії:

а) цілісності;                                                 б) ритмічності;

в) зональності;                                             г) кругообігів речовин та енергії.

9. До антропогенних форм рельєфу належать:

а) балки;                    б) печери;                  в) кар'єри;                  г) дюни.

10. Створення людиною сміттєзвалищ є прикладом забруднення навколишнього середовища:

а) біологічного;                                            б) радіаційного;

в) хімічного;                                                 г) механічного.

11. Природоохоронні території, на яких охороняються унікальні ландшафти чи об'єкти, що служать для організації туризму:

а) національні парки;                                   б) заказники;

в) заповідники;                                            г) пам'ятки природи.

12. Наслідки парникового ефекту:

а) зміна складу повітря;                              б) забруднення повітря;

в) зменшення кисню в атмосфері;             г) підвищення температури тропосфери

 

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ  ДЖЕРЕЛ

1.  БойкоВ.М. Географія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів .-Харків «СИЦИЯ»: Підручники і посібники, 2016.

2. Навчальна програма «Географія  для  6 – 9  класів загальноосвітніх навчальних закладів»  затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017

3. Сім платформ для створення тестів – Освіта.UA

osvita.ua › Середня освіта › Сучасна освіта › Методика і технологія

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
30 березня
Переглядів
719
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку