15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

КП алгебра 10 клас, до підручника Мерзляк А.Г.

Про матеріал
Календарне планування 10 клас, алгебра за підручником Мерзляк А.Г. Рівень стандарт, 2 год на тиждень
Перегляд файлу

Алгебра та початки аналізу(рівень стандарту), 10 клас 

(2 години на тиждень; у I семестрі — 32 год,  у II семестрі — 38 год)

Складено до підручника:

 Мерзляк А. Г.

Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія,

рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закладів загальної

середньої освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський,

В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2018. —

 згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року, з урахуванням додаткових годин варіативної частини навчального плану (0,5),

 

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ (19год)

Учень/учениця:

користується різними способами задання функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей; значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

встановлює властивості функцій;

обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та схематично зображує графіки степеневих функцій;

моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

 1.                 

 

Числові функції. Способи задання функцій

 

 1.                 

 

Властивості функції

 

 1.                 

 

Парні та непарні функції.  Самостійна робота

 

 1.                 

 

Степенева функція з натуральним показником

 

 1.                 

 

Степенева функція з натуральним показником

 

 1.                 

 

Степенева функція з цілим  показником

 

 1.                 

 

Степенева функція з цілим показником

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.                 

 

Аналіз с/р. Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Контрольна робота № 1 за темою: «Функції, їхні властивості та графіки»

 

 1.             

 

Аналіз к/р. Означення кореня n-го степеня.

 

 1.             

 

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

 

 1.             

 

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

 

 1.             

 

Означення та властивості степеня з раціональним показником

 

 1.             

 

Означення та властивості степеня з раціональним показником

 

 1.             

 

Ірраціональні рівняння, їх розв’язування

 

 1.             

 

Ірраціональні рівняння, їх розв’язування

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Функції, їхні властивості та графіки»

 

Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (23 год)

Учень/учениця:

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

розпізнає і схематично будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.

 

Аналіз к/р. Урок узагальнення і систематизації знань

 1.             

 

Радіанна міра кутів

 

 1.             

 

Радіанна міра кутів

 

 1.             

 

Тригонометричні функції числового аргументу

 

 1.             

 

Знаки значень тригонометричних функцій.

Парність і непарність тригонометричних   функцій

 

 1.             

 

Властивості та графіки тригонометричних функцій

 

 1.             

 

Властивості та графіки тригонометричних функцій

 

 1.             

 

Властивості та графіки тригонометричних функцій

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Тригонометричні функції»

 

 1.             

 

Аналіз к/р. Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Семестрове оцінювання

 

 1.             

 

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

 

 

 1.             

 

Формули додавання

 

 1.             

 

Наслідки з формул додавання

 

 1.             

 

Формули зведення

 

 1.             

 

Спрощення тригонометричних виразів

 

 1.             

 

Найпростіші тригонометричні рівняння

 

 1.             

 

Найпростіші тригонометричні рівняння

 

 1.             

 

Найпростіші тригонометричні рівняння

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Тригонометричні функції»

 

Тема 3. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ (18 год)

Учень/учениця:

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху;

знаходить швидкість зміни величини в точці; кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції, побудови графіків;

знаходить найбільше і найменше значення функції;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

 1.             

 

Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції

 

 1.             

 

Поняття похідної

 

 1.             

 

Поняття похідної

 

 1.             

 

Правила обчислення похідних

 

 1.             

 

Правила обчислення похідних

 

 1.             

 

Рівняння дотичної

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 1.             

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Похідна та її застосування»

 

 1.             

 

Ознака сталості функції. Достатня умова зростання (спадання) функції

 

 1.             

 

Точки екстремуму функції

 

 1.             

 

Найбільше та найменше значення функції на відрізку

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

 1.             

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

 1.             

 

Розв’язування задач прикладного змісту. Самостійна робота

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Похідна та її застосування»

 

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ (10 год)

 1.             

 

Функції, їхні властивості та графіки

 

 1.             

 

Функції, їхні властивості та графіки

 

 1.             

 

Тригонометричні функції

 

 1.             

 

Тригонометричні функції

 

 1.             

 

Тригонометричні рівняння

 

 1.             

 

Тригонометричні рівняння

 

 1.             

 

Похідна та її застосування

 

 1.             

 

Похідна та її застосування

 

 1.             

 

Підсумкова контрольна робота за рік №6

 

 1.             

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 10 клас, Планування
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
1682
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку