28 травня о 15:00Вебінар: StartUp в освіті – шлях до мрії

КП на 2019-2020 р. (за підручником Н. А.Тарасенкової)

Про матеріал

Навчальна програма: Математика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Навчальний підручник: Математика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. П. Бочко, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк. – К.: Видавничий дім "Освіта", 2014.

Перегляд файлу

Математика, 6 клас 

(4 год на тиждень, усього 140 год)

 

Навчальна програма: Математика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

Навчальний підручник:  Математика : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. П. Бочко, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк. – К.: Видавничий дім "Освіта", 2014.

 

№ уроку

Теми уроку

Дата

 

Примітка

Тема 1: ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ ( 11год )

 1.  

Повторення вивченого матеріалу у 5 класі.

 

 

 

 1.  

Дільники та кратні натурального числа.

 

 

 

 1.  

Ознаки подільності на 2, 5 і 10.

 

 

 

 1.  

Ознаки подільності на 3 і 9.

 

 

 

 1.  

Прості та складені числа. Самостійна робота № 1

 

 

 

 1.  

Розкладання чисел на прості множники.

 

 

 

 1.  

Найбільший спільний дільник.

 

 

 

 1.  

Найменше спільне кратне. Самостійна робота № 2

 

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 1: «Подільність натуральних чисел»

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ.

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ.  ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ ( 13 год)

 1.  

Основна властивість дробу. Скорочення дробу

 

 

 

 1.  

Основна властивість дробу. Скорочення дробу

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника.

 

 

 

 1.  

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника.

 

 

 

 1.  

Порівняння дробів. Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Арифметичні дії зі звичайними дробами. Додавання та віднімання звичайних дробів.

 

 

 

 1.  

Арифметичні дії зі звичайними дробами. Додавання та віднімання звичайних дробів. Самостійна робота № 3

 

 

 

 1.  

Арифметичні дії зі звичайними дробами. Додавання та віднімання мішаних чисел

 

 

 

 1.  

Арифметичні дії зі звичайними дробами. Додавання та віднімання мішаних чисел. Самостійна робота № 4

 

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 2: «Додавання та віднімання звичайних дробів»

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ.

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

Тема 3. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ ( 16 год)

 1.  

Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа.

 

 

 

 1.  

Множення звичайних дробів

 

 

 

 1.  

Властивості множення.

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 5

 

 

 

 1.  

Взаємно обернені числа, їх властивості.

 

 

 

 1.  

Ділення звичайних дробів

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Ділення цілих і дробових чисел.

 

 

 

 1.  

Знаходження числа за його дробом.

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами.

Самостійна робота № 6

 

 

 

 1.  

Десяткові наближення звичайного дробу.

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами

 

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 3: «Множення і ділення звичайних дробів»

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ.

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

Тема 4. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (11 год)

 1.  

Відношення. Основна властивість відношення

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Пропорція. Основна властивість пропорції

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Пряма пропорційна залежність. Самостійна робота № 7

 

 

 

 1.  

Масштаб

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Поділ числа у даному відношенні. Самостійна робота № 8

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ.

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 4: «Відношення і пропорції»

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ.

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

Тема 5. ОБЕРНЕНА ПРОПОРЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ. ВІДСОТКОВІ РОЗРАХУНКИ. КОЛО. КРУГ. ДІАГРАМИ. ЦИЛІНДР. КОНУС. КУЛЯ (13 год)

 1.  

Обернена пропорційна залежність

 

 

 

 1.  

Відсоткове відношення двох чисел

 

 

 

 1.  

Відсоткові розрахунки.

 

 

 

 1.  

Відсоткові розрахунки. Самостійна робота № 9

 

 

 

 1.  

Коло. Довжина кола

 

 

 

 1.  

Круг. Круговий сектор. Площа круга

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Стовпчасті та кругові діаграми

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 10

 

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 5: «Коло. Круг. Відсоткові розрахунки»

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація знань

 

 

 

 1.  

Підведення  підсумків першого семестру

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

І Семестр

 


№ уроку

Теми уроку

Дата

 

Примітка

ІІ семестр

 Тема 6. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ.

ПОРІВНЯННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ ( 12 год)

 1.  

Додатні та від’ємні числа. Число нуль

 

 

 

 1.  

Координатна пряма, координата точки. Протилежні числа.

 

 

 

 1.  

Цілі числа. Раціональні числа

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 11

 

 

 

 1.  

Модуль числа

 

 

 

 1.  

Застосування модуля числа. Відстань між точками на координатній прямій

 

 

 

 1.  

Порівняння раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Порівняння раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 12

 

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 6 за темою: «Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел»

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ.

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

Тема 7. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. ( 13 год)

 1.  

Арифметичні дії з раціональними числами. Додавання двох від’ємних раціональних чисел з однаковими знаками

 

 

 

 1.  

Додавання двох  раціональних чисел з різними знаками

 

 

 

 1.  

Властивості додавання раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 13

 

 

 

 1.  

Арифметичні дії з раціональними числами. Віднімання раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел. Властивості віднімання

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Розкриття дужок

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 14

 

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань

 

 

 

 1.  

Тематична контрольна робота № 7 за темою: «Додавання і віднімання раціональних чисел. Розкриття дужок»

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ.

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

Тема 8. МНОЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ ( 12 год)

 1.  

Арифметичні дії з раціональними числами. Множення раціональних чисел з однаковими знаками

 

 

 

 1.  

Множення раціональних чисел з різними знаками

 

 

 

 1.  

Властивості множення раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 15

 

 

 

 1.  

Коефіцієнт буквеного виразу

 

 

 

 1.  

Розподільна властивість множення

 

 

 

 1.  

Подібні доданки та їх зведення

 

 

 

 1.  

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 16

 

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація знань

 

 

 

 1.                    

Тематична контрольна робота № 8 за темою: «Множення раціональних чисел. Подібні доданки та їх зведення»

 

 

 

 1.                    

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ.

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

Тема 9. ДІЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. РІВНЯННЯ (13 год)

 1.                    

Арифметичні дії з раціональними числами. Ділення раціональних чисел

 

 

 

 1.                    

Ділення раціональних чисел

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.                    

Рівняння. Основна властивість рівнянь

 

 

 

 1.                    

Рівняння. Основна властивість рівнянь

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ

 

 

 

 1.                    

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

 

 

 1.                    

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 17

 

 

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 

 1.                    

Тематична контрольна робота № 9 за темою: «Ділення раціональних чисел. Рівняння»

 

 

 

 1.                    

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ.

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

Тема 10. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІ І ПАРАЛЕЛЬНІ ПРЯМІ.

 КООРДИНАТНА ПЛОЩИНА (13 год)

 1.                    

Перпендикулярні прямі, їх побудова

 

 

 

 1.                    

Перпендикулярні прямі

 

 

 

 1.                    

Паралельні прямі, їх побудова

 

 

 

 1.                    

Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих

 

 

 

 1.                    

Координатна площина

 

 

 

 1.                    

Координатна площина

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 18

 

 

 

 1.                    

Приклади графіків залежності між величинами

 

 

 

 1.                    

Графіки залежності між величинами

 

 

 

 1.                    

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 19

 

 

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.                    

Тематична контрольна робота № 11 за темою: «Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина»

 

 

 

 1.                    

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ.

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

Тема 11. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ(13 год)

 1.                    

Подільність натуральних чисел. Звичайні дроби

 

 

 

 1.                    

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 

 

 

 1.                    

Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки

 

 

 

 1.                    

Коло. Круг. Діаграми

 

 

 

 1.                    

Додатні та від’ємні числа. Модуль числа

 

 

 

 1.                    

Додавання і віднімання раціональних чисел

 

 

 

 1.                    

Множення раціональних чисел

 

 

 

 1.                    

Ділення раціональних чисел

 

 

 

 1.                    

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

 

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.                    

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 

 

 1.                    

Аналіз контрольної роботи. Систематизація знань здобутих за рік

 

 

 

 1.                    

Підсумковий урок

 

 

 

ЗОШИТ

Тематична

ІІ Семестр

Річна

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
14 серпня 2019
Переглядів
1734
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку