10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Краєзнавча гра "Козацькими шляхами"

Про матеріал

Основною метою виховного заходу є формування національно свідомих громадян України, творче продовження в сучасних умовах звитяги, вироблення в кожної дитині, присутнього на заході, прагнення розвивати в собі кращі людські риси українця – патріота . Також поглибити знання учасників про славне минуле українського народу козаччину; формувати особистість; виховувати почуття патріотизму й любові до України, її історичного минулого.

Перегляд файлу

 

Управління  освіти

Мелітопольської міської ради

Запорізької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номінація «Розробка сценаріїв масових і виховних заходів»

 

Сценарій виховного заходу

« Краєзнавча гра по станціям

«Козацькими шляхами»»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Кузьменко Марина Сергіївна,

 завідуюча відділом

Палацу  творчості

дітей та юнацтва

 

 

 

 

м. Мелітополь, 2018 рік

Зміст

    Вступ

 1. Актуальність теми
 2. Мета та завдання роботи
 3. Основна частина:
 • Методичні поради педагогам - організаторам та класним керівникам до проведення краєзнавчої пізнавальної гри «Козацькими шляхами».
 1. Додатки.
 2. Список використаної літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Вступ

 « Перед минулим – зніміть капелюхи,

Перед майбутнім – засукайте рукава.»

народна мудрість

   Наша Україна – молода держава, перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень, обравши шлях переходу від тоталітарних ідеологій до свободи й демократії, національного відродження, цивілізованої, соціально зорієнтованої економіки, побудови нового громадянського суспільства.

  Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену життєву позицію. Виховати таких особистостей можна за умови розвитку національної освіти, в якій система виховання та навчання ґрунтується на ідеях народної філософії, засадах української етнопедагогіки, народознавства, основах християнської релігії, наукової педагогічної думки, родинного виховання тощо.

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що «національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти. Його основна мета - виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної художньо-естетичної, трудової, екологічної культури».

Дитинство і юність - сама благодатна пора для прищеплювання священного почуття любові до Батьківщини.

Патріотизм як загальнолюдська цінність для кожного конкретної дитини  може проявлятися в почутті гордості за досягнення рідної країни, гіркоти за її невдачі і біди. Важливо виховати повагу до історичного минулого свого народу, дбайливе ставлення до народної пам'яті, національно - культурних традицій, тим людям, хто своєю творчістю збагатив національну і

3

 загальнолюдську культуру.

  Розробка виховного заходу «Козацькими шляхами» спрямована на виховання любові до своєї Батьківщини, піднесення патріотичного духу серед підростаючого покоління.

   Основною метою виховного заходу є формування національно свідомих громадян України, творче продовження в сучасних умовах звитяги, вироблення в  кожної дитині, присутнього на заході, прагнення розвивати в собі кращі людські риси українця – патріота .  Також поглибити знання учасників  про славне минуле українського народу козаччину; формувати особистість; виховувати почуття патріотизму й любові до України, її історичного минулого.

  При  підготовці  до гри «Козацькими шляхами»  розширюється знання про пам’ятники України, історії рідного краю, козаччини, народознавства, природу.

Цікаві факти про українську мову, пісню, танок, культуру та традиції не залишають байдужим жодного. На прикладах відомих українців про величезний внесок у розвиток світової науки, культури, спорту у підростаючого покоління формується прагнення любить свою Батьківщину.

Виховний момент простежується протягом усього заходу. При проведенні свята спрямовується увага на патріотичне виховання. Розширюється кругозір і обізнаність підростаючого покоління про рідну країну.

  Використовуються різноманітні форми роботи з командами. Серед них: вікторина, кросворд, тестові завдання, гра тощо.

  Розробка виховного заходу може бути використана в роботі педагогами - організаторами та класними керівниками, вчителями історії

 

 

 

 

4

Актуальність теми

  Основними пріоритетами національно-патріотичного виховання є виховання любові до Батьківщини, формування національно свідомої особистості, для якої думати та розмовляти українською мовою так само природно, як дихати;  особистості, що відчуває себе частиною рідного народу, єдність з його корінням, історією, традиціями, минулим, сьогоденням і сильним майбутнім.  

   Вивчаючи історію України, виникло запитання , яке суспільне явище залишило найглибший слід в історії українського народу , зумовило глибокий вплив на формування національного характеру . Без сумніву , таким фактором було українське козацтво .

Мета та завдання

   Ще донедавна у патріотичному вихованні досліджувались деякі теми в дуже обмежених рамках або виключались із поля зору «заборонені теми», які є можливими та цікавими для повного сприйняття долі рідного краю. Тому доцільно повернути увагу молоді до краєзнавче -  дослідницької роботи в цих напрямках.    Він створює умови  для виховання у підростаючого покоління культуро-охоронної свідомості, що є необхідною ланкою такого загального поняття як «громадянин своєї малої Батьківщини». 

   Розробка сценарію до виховного заходу  «Козацькими шляхами» створена у зв’язку із нагальною необхідністю виховання нового покоління в дусі патріотизму, повернення до витоків національної свідомості, історії та культури.

  Запропонована розробка виховного заходу орієнтована на виховання соціального замовлення, що передбачає підвищення вимог до виховання, гуманізацію педагогіки та психології, через сприяння  здійснення одного з найважливіших завдань освіти – введенню підростаючої людини у поле рідної культури, в духовну атмосферу того місця, з якого починається його

 життя.

5

  Знання рідного краю допомагають юним громадянам оцінити гідно свою країну через гру  «Козацькими шляхами» для школярів 5-6 класів,які знайомляться  з історією козацтва і Київської Русі

Соціально – педагогічна діяльність направлена на створення системи виховних завдань та забезпечення умов для саморозвитку та самовдосконалення особистості відповідно до своїх здібностей і можливостей, проведення патріотичної роботи.

 Мета:

 • формування громадянської поведінки шляхом залучення школярів до гри «Козацькими шляхами»;
 • всебічне залучення учнів до краєзнавчої, пошукової та дослідницької роботи;
 • виховання національної свідомості нашої незалежної держави,
 • сприяти формуванню стійкого  інтересу дітей до минулого Запорізького краю;
 • виховання дбайливого відношення до культурної спадщини нашого краю;
 • виховання в дітей любові до рідної мови, духу патріотизму, гідності та гордості за свій рідний край;

 Провідні завдання:

 • формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, міста, Запорізького краю);
 • виховання дбайливого ставлення до свої держави;
 • формування духовно-моральних взаємин;
 • формування любові до культурного спадку свого народу;
 • виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;
 • почуття власної гідності як представників свого народу;
 • толерантне ставлення до представників інших національностей, до
 •  ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

6

Принципи, на яких базується гра:

 • доступність;
 • добровільність;
 • творчість.

 Місце проведення:

 • Палац дитячої та юнацької творчості, громадські місця: загальноосвітні заклади,  міський краєзнавчий музей, парк ім. Горького

Форма проведення конкурсу:

 • навчальна, ігрова, змагальна, індивідуальна.
 • за методами:  роз’яснювальні – ілюстративні, інтерактивні, фронтальні, дослідницькі – пошукові;
 • колективно – творча  справа ( КТС), гра по станціям.

Види діяльності:

 • громадська – корисна;
 • пізнавальна;
 • розважальна;
 • комунікативна.

 Категорія  користувачів:

 • Педагоги - організатори загально - освітніх навчальних закладів,
 • керівники краєзнавчих команд шкіл міста,
 • вчителя історії рідного краю та історії України;
 • слухачі курсів підвищення кваліфікації за фахом «керівник- гуртка»     при МФ КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
 • учні 5-6  класів загальноосвітніх шкіл міста.

 

 

 

 

 

7

Основна частина:

  Команди – учасники збираються  у сквері Палацу дитячої та юнацької творчості. Проходить лінійка, на якій спочатку іде перекличка команд шкіл міста - їх назвою та девізом,а потім  команди отримують маршрутні листи, за якими вони пересуваються по станціям гри «Козацькими шляхами». Організаторами гри є клуб істориків – краєзнавців . інструктори, які проводять гру капітану команд з краєзнавчого напрямку  в «Марафоні  Добрих та Корисних Справ»

Гра проходить по станціям:

Станції:

1) Рідна земля.

2) Калейдоскоп.

3) Емблема.

4) Писар.

5) Угорський кросворд.

6) Тест.

7) Козацькі забави.

8) Історична особистість.

9) Розумники.

10) Народна мудрість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Додаток до краєзнавчої пізнавальної гри

« Козацькими шляхами»

 1. Станція «Рідна земля»

Запитання: [10], [ 11]

 1. На якому острові була розташована Запорізька Січ? / о. Хортиця/
 2. Чому наш край зветься  Запорізьким? / знаходиться південніше дніпровських порогів, звідси і назва/
 3. Перелікуйте ті ріки, що є на території Запорізької області. / Дніпро, Конка, Молочна/
 4. Які рослини є символом України? / дуб, верба, калина/
 5. Які квіти вплітають дівчата в український віночок? / барвінок, любисток, квіти яблуні, вишні, волошки, калина, мак, ромашка/
 6. Назвіть заповідники та заказники, лісництва нашого краю. / Кам’яна Могила, о. Бирючий, Старобердянське лісництво/
 7. З якого дерева були ложки у козаків? / з верби/
 8. Які тварини розповсюджені в нашому краї? / лисиця, заєць, дикий кабан, вовк, їжак, тощо/
 9. З яким птахом асоціюється назва бойового козацького судна? / чайка/
 10.  Які лікарські рослини ростуть в нашому краї? / кропива, чистотіл, подорожник, ромашка, кульбаба, звіробій, м’ята , шипшина, череда /
 1. Станція « Калейдоскоп»

Запитання: [1], [2], [3], [9]

 1. Як називався укріплений центр козацтва, козацька держава? / Запорізька Січ/
 2. Як називається герб України?  / тризуб/
 3. Яка головна козацька їжа, в яку добавляли пшоно? / куліш/
 4. Які пісні співають на Різдво? / колядки, щедрівки/
 5. Основний закон нашої держави. / Конституція України/

10

 1. Що батьки дарують своїм дітям на щастя,  або коли відправляють в далеку дорогу? / рушник/

 

 1. Скільки блюд за народним звичаєм подають на Святвечір? / 12 блюд/
 2. Назвіть імена князів Київської Русі. / Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Святослав, княгиня Ольга, Ігор/
 3. Розкажіть легенду про заснування Києва.
 4.  З чим на Україні зустрічають гостей? / з хлібом та сіллю/
 1. Станція «Писар»

Командам пропонуються  конверт в якому дається набір слів, які потрібно перекласти з російської на українську, та навпаки.

 І конверт

баня – ___________________,

__________________– догана,

_______________  - видання,

отряд –___________________,

кружка –_________________,

имущество - _______________,

_____________________– зайвий,

мех –________________________,

___________________– годівниця,

досуг  - ______________________.

 ІІ конверт            

восток –______________________,

горюче –______________________,

______________________– кордон,

кув шин – _____________________,

месть –________________________,

11

________________________– нарис,

кладовая –_____________________,

мошенник –____________________,

тыква –_______________________,

________________________– табір,

          ІІІ конверт 

доклад –______________________,

______________________– примха,

крепость –___________________,

куча –________________________,

___________________– рушниця,

гвоздь - ______________________,

лента –_______________________,

____________________– підлога,

____________________– невідомо,

вымысел - ____________________.

 1. Станція « Угорський кросворд»

 

н

 

и

 

ц

 

к

 

и

 

й

 

ц

 

е

 

ь

 

т

 

р

 

и

 

з

 

у

 

б

 

р

 

л

 

к

 

ч

 

а

 

й

 

к

 

а

 

к

 

е

 

а

 

к

 

в

 

к

 

у

 

к

 

о

 

м

 

л

 

и

 

ї

 

і

 

л

 

і

 

в

 

х

 

и

 

н

 

а

 

ш

 

ь

 

н

 

ь

 

Запитання: [1], [6], [8],[11]

1. Святе місце для православних людей.

2. Державний символ України.

12

3. Фірмове блюдо козаків.

4. Гетьман України.

5. Рослина – символ України.

 6. Столиця України.

 7. Воєнне судно козаків.

Ключове слово – вірний друг козака / кінь/

 1. Станція «Тест – сім чудес України»

Тест: [2],[8], [9], [11]

1. Древнє грецьке місто – держава на березі Чорного моря:

    - Херсон;

    - Херсонес;

    - Севастополь.

2. Де був центр козацької держави:

   - о. Хортиця;

   - п - в Крим;

   - о. Зміїний.

3. В 1037 році Ярослав Мудрий почав будівництво головного храму Русі на місці перемоги над печенігами:

    - Андріївська церква;

    - Софійський собор;

    - Києво-Печерська Лавра.

4. Старовинний дендрологічний парк на Черкащині:

    - Національний парк  «Софіївка»;

    - Національний парк  «Синевир»;

    - Карпатський Національний парк.

5. Після битви біля цього міста слава про запорізьких козаків розповсюдилась по всій Європі:

    - під Корсунем;

    - під Хотином;

13

    - під Берестечком.

6. Центр літописання один з найстаріших древньоруських монастирів:

    - Києво-Печерська Лавра;

    - Володимирський Собор;

    - Свято - Успенська Святогірська Лавра.

7. В Кам’янець – Подільському Хмельницької області є одне з семи чудес України:

    - історично - архітектурний заповідник «Кам’янець»;

    - історичний музей козаччини «Хортиця»;

    - Національний археологічний заповідник «Кам’яна Могила»;

 1. Станція « Козацькі забави»

На цій станції учасники команд грають в українські ігри [5].

Гра « Заплести косу»

На вінку прив’язані стрічки ( довжиною 1,5 – 3 метра). Чотири учасника з них три плетуть, а один держить вінок. Тримаючи стрічку в руці, проходячи один під одним, заплести косу.

Гра «Повзунець»

Любили танцювати козаки і одним з любимих танців – гопак.  Ваша мета – навприсядки дійти до фішки, взяти шаблю і передати наступному учаснику, а сам тим часом повертається тим же шагом на місце. А наступний навприсядки несе шаблю до фішки кладе її і повертається назад. Знову повертаються.

Гра « На козаку й рогожа пригожа»

Кожній команді видається козацьке вбрання – сорочка, шаровари, пояс, чоботи, шапка. А між ними є, що не відноситься до одягу козака. Команда вибирає одного хлопчика, якого буде вдягати. Перемагає та яка швидше вдягне свого козака.

Гра « Калита»Калита у древніх слов’ян  « сонце». Змагаються два хлопчика. Через спину   передати « сонечко».

14

Переможе той, хто більше передасть. Дівчата   рахують  скільки    « сонечок »  зібрали. 

Також команди демонструють свою гру ( домашню заготовку)

 1. Станція « Історична особистість»

Командам пропонується  портрети відомих людей України. Їм потрібно визначити хто це, його вклад в життя українського народу.

Пропонуються такі портрети: Нестор Літописець, Ярослав Мудрий, Тарас Шевченко, Леся Українка, Руслана, княгиня Ольга, Богдан Хмельницький тощо[1], [2]. (додаток №1)

 1. Станція « Розумники»

Пропонуються прислів’я – переверти. Учасники команд гри озвучують прислів’я так, як вони говоряться  у народі[7].

1. Кажи гей, бо вже перестрибнув -

    - не кажи гоп, поки не перестрибнеш;

2. Скільки собаку не годуєш, в гай не дивиться -

   - скільки вовка не годуй, а все одно в ліс дивиться;

3. Май один рубль, і не май жодного друга -

    - не май сто рублів, а май сто друзів;

4. Один семеро чекає -

    - семеро одного не ждуть;

5. І бе, і ме, і кукуріку -

    - не бе, ні ме, ні кукуріку;

6. На не лежачий камінь, і вода тече -

    - під лежачий камінь і вода не тече;

7. Хвали себе сам, бо люди не похвалять -

   - не хвали сам себе, нехай тебе люди хвалять;

8. Навчання - пітьма, а не навчання – світло

  - навчання – світло, а не навчання – пітьма;

 

15

 1. Станція « Народна мудрість»

Команди відгадують загадки, відповідають на запитання та закінчують прислів’я [7], [8], [10]

1. А ну вгадайте дітки:

Я гарна наче квітка.

Розписана, мальована,

В великий день дарована.(писанка) 

2. Стоїть дерево над річкою

Схилилось воно над водичкою

Дай річечка йому напитись

Тоді не буде воно журитись. (верба)

3. Стоїть дід над водою

З червоною бородою,

Тільки пригріє,

Борода враз червоніє. (калина) 

4. Виріс у полі

На добрій землі

Місце найкраще

Знайшов на столі. (Хліб)

5. Ноги на полі

Середина на дворі

Голова на столі. (Пшениця) 

6. Назвіть Українські народні свята.

7. Які страви повинна приготувати господиня на Великдень? ( Паски  та крашанки)

8. Назвіть хлібний виріб, який пекли на весілля. (коровай )

9. Хто найбільше  придумав казок? (народ)

10. Хто кладе подарунки дітям у чобітки? ( Святий Миколай – 19 грудня)

11. Назвіть народні танці України.

16

12. З яких рослин нашої місцевості можливо приготувати лікарняні чаї

13. Відгадайте кінцівку прислів’я:

«Який кущ, такай калина, яка мати -………………………»  (така й дитина) 14. Продовжити прислів’я:

«Хліб та вода - ………………..» (козацька їда)

15. Як звали сестру трьох братів, які по легенді були засновниками міста      

      Київ. ( Либідь)

16.На яке свято їдять яблука з медом? (19 серпня , на Спаса)

 1. Станція « Емблема»

 Команді надається набір фігур, з яких їм потрібно зробити емблему нашої гри.

Додаток №2 ( фігури до емблеми), додаток № 3 – готові роботи ( фотокопії ).

Підбиття підсумків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Додаток 1

 до станції  « Історична особистість»:  

Фото№1

C:\Users\Маленький ПК\Desktop\nestor_letopisec_10.jpg

 

 

 

 

 

18

Фото №2

C:\Users\Маленький ПК\Desktop\0OlV-VApieQ.jpg

 

 

 

 

 

 

19

Фото №3

D:\киевская русь\задания Киев.Р.,Зап.С\фото\jaroslav-mudryi.jpg

20

Фото №4

C:\Users\Маленький ПК\Desktop\1979LU072-1.jpg

 

 

21

Фото №5

C:\Users\Маленький ПК\Desktop\16«Богдан-Хмельницкий»-М.-Хмелько--737x1024.jpg

 

 

22

Фото №6

C:\Users\Маленький ПК\Desktop\20.jpg

23

Фото №7

C:\Users\Маленький ПК\Desktop\47820020.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Додаток 2

 до станції «Емблема»

Набір фігур, щоб зробити емблему:

 

 

 

 

25

Додаток  3 до станції « Емблема» 

Виконані роботи командами гри:

26

 

 

 

27

Література

 1. Власова В., Коляда І. Історія України - Київ: «А.С.К.», 1997р. – 173с.;
 2. Гриценко І.С., Карабанов М. М.  Гомін віків - Київ: РВЦ «Проза», 1994р. – 179 с.;
 3. Мелитопольский краеведческий журнал № 3,2014 -  г. Мелитополь, 2014г., -102с.;
 4. Мелитопольский краеведческий журнал  № 4,2014 -  г. Мелитополь, 2014г., -102с.;
 5. Наука і культура - Україна, щорічник – Київ: Товариство «Знання», 1989р. – 575с.
 6. Підкова І. З., Шуст Р. М. Довідник з історії України - Київ: « Генеза», 1993р. – 239с.;
 7. Супруненко  В. Народний запитальник  - Мелітополь:  ТОВ  « НІК», 1994р.-32с.;
 8. Толочка П.П. Український історичний календар’96  - Київ: «Україна», 1995р. – 390с.;
 9. Чабаненко В.А. Савур - Могила» - Київ: В. худ. літ-ри « Дніпро», 1990р. – 261с.;
 10.  Шилова Л.Г., Тимашова В.И. География родного края - Запорожье: Информационно – енциклопедическое издательство «Горизонт» , 1997г. – 132с.;
 11.  Щупак І.Я. Історія рідного краю  - Запоріжжя: «Прем’єр», 2001р.- 143с.;

 

 

 

 

 

32

Зміст

    Вступ

 1. Актуальність теми
 2. Мета та завдання роботи
 3. Основна частина:
 • Методичні поради педагогам - організаторам та класним керівникам до проведення краєзнавчої пізнавальної гри «Козацькими шляхами».
 1. Додатки.
 2. Список використаної літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

doc
Додано
9 січня 2018
Переглядів
1060
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку