Критерії оцінювання практичних робіт з географії у 7 класі

Про матеріал
Критерії оцінювання практичних робіт з географії у 7 класі розроблені з урахуванням правильності і науковості викладення матеріалу
Перегляд файлу

Критерії оцінювання практичних робіт з географії у 7 класі

 

 

 

Практичні роботи

Рівні

Початковий

Середній

Достатній

Високий

№1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення

 зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

 

Учень, користуючись картою, підписує на картосхемі  назви семи найбільших літосферних плит

Учень самостійно виконує основну частину практичної роботи, за допомогою вчителя встановлює зв’язок між будовою земної кори та основними формами рельєфу

Учень самостійно встановлює зв’язок між тектонічними структурами та основними формами рельєфу. Робить висновок.

Учень визначає причинно-наслідкові зв’язки, вільно володіє прийомами роботи з тематичною картою, виконує додаткові завдання

№2. Визначення географічних координат крайніх точок Африки та протяжність материка з півночі на південь та із заходу на схід.

 

Учень розрізняє  лінію екватора, тропіків, крайні точки ,  підписує  на контурній карті.

Учень з допомогою вчителя  виконує основну частину роботи; встановлює особливості положення Африки відносно ліній екватора, тропіків.

Учень самостійно визначає географічні координати крайніх точок, підписує їх на контурній карті, робить висновок про особливості географічного положення  та їх вплив на клімат материка.

 Вільно володіє вмінням визначати географічні координати і  протяжність материка (за масштабом, градусною сіткою). Робить висновки і узагальнення, виконує додаткові завдання.

№ 3, 5, 7, 9, 10. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материків.

Підсумкове оцінювання. Виконується під час вивчення розділу «Материки».

Учень розрізняє окремі терміни об’єктів (рівнина, гори, річка, озеро та ін.), підписує на картосхемі деякі географічні об’єкти

Учень виконує основну частину роботи за допомогою вчителя робить елементарні порівняння.

Учень самостійно встановлює закономірності в розміщенні географічних об’єктів на материках. Аналізує карту материків. Оперує основними поняттями і термінами.

Учень вільно володіє географічною номенклатурою материків. Визначає географічні об’єкти за описом., робить висновки та узагальнення і виконує додаткові завдання.

№ 11. Визначення типів клімату  в межах помірного кліматичного поясу Євразії  за допомогою кліматичних діаграм.

 

Учень намагається назвати особливості кліматичних умов у межах одного кліматичного поясу  за типовим планом, допускаючи при цьому неточності.

Учень описує кліматичні показники, використовуючи умовні знаки, елементарно читає карту,  за допомогою вчителя робить порівняння.

Учень самостійно проводить аналіз карт і діаграм, характеризуючи особливості клімату,  виявляє причини  відмінностей кліматичних областей.

Учень вільно використовує здобуті географічні знання, самостійно робить висновки і узагальнення  і виконує додаткові завдання

№12.  Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану.

Виконується під час вивчення розділу  «Океани».

 

Учень розрізняє терміни об’єктів (океан, море, затока і т. ін. ), підписує на картосхемі деякі географічні об’єкти

Учень, з допомогою вчителя, виконує основну частину роботи на картосхемі підписує географічну номенклатуру Світового океану

Учень аналізує карту Океанів, володіє географічною номенклатурою Світового океану.

Учень творчо виконує завдання практичної роботи. Вільно володіє географічною номенклатурою Світового океану. Визначає географічні об’єкти за описом.

№ 4 (6, 8). Визначення типів клімату  Африки (Південної Америки, Австралії) за кліматичними діаграмами.

 

Учень намагається назвати особливості кліматичних умов у межах одного кліматичного поясу  за типовим планом, допускаючи при цьому неточності.

Учень описує кліматичні показники, використовуючи умовні знаки, елементарно читає карту,  за допомогою вчителя робить порівняння.

Учень самостійно проводить аналіз карт і діаграм, характеризуючи особливості клімату,  виявляє причини  відмінностей кліматичних областей.

Учень вільно використовує здобуті географічні знання, самостійно робить висновки і узагальнення  і виконує додаткові завдання

 

docx
Додано
14 березня
Переглядів
202
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку