Критерії оцінювання з курсу Фінансова грамотність 5-11 к5ласи

Про матеріал
Програма курсу за вибором «Фінансова грамотність» для учнів розробленна за формою, запропонованою Міністерством освіти та науки України. Та відповідає «Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (Постанова Кабінету Міністрів України № 24 від 14.01.2004). Підприємливість і фінансова грамотність – одна з компетентностей, якою мають володіти учні та випускники Нової української школи.
Перегляд файлу

ОНЗ Веселинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів з курсу План роботи гуртка фінансової грамотності

 

                                                                     Вчитель: Коржинська Л.С.

 

 

 

2021

 

Програма курсу за вибором «Фінансова грамотність» для учнів розробленна за формою, запропонованою Міністерством освіти та науки України. Та відповідає «Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (Постанова Кабінету Міністрів України № 24 від 14.01.2004). Підприємливість і фінансова грамотність – одна з  компетентностей, якою мають володіти учні та випускники Нової української школи.

Форми  перевірки  знань на уроках фінансової грамотності:

  • усні відповіді та тестові завдання різних рівнів складності;
  • практичні роботи  та дослідження з теми;
  • реферати і презентації.

 

 

Критерії навчальних досягнень учнів усні відповіді та тестові завдання різних рівнів складності.

 

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 І.Початковий

1

Учень(учениця) за допомогою вчителя в загальних рисах відтворює один- два терміни з теми.

2

Учень (учениця)  обирає із запропонованих визначень  термінів правильні, та відтворює в загальних рисах їх.

3

Учень (учениця)  одним або двома простими реченнями передає зміст невеликої частини теми.

ІІ.Середній

4

Учень(учениця) за допомогою  вчителя одним або двома простими реченнями передає зміст невеликої частини теми, формулює визначення поняття з фінансової грамотності.

5

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює словами, означення основних термінів,  у процесі відповіді допускає окремі зміни навчальної інформації, наводить приклади, які наводив учитель; уміє розв’язати ситуаційну задачу.

6

Учень (учениця) відтворює тему відповідно до її викладу вчителем, наводить власні приклади; розкриває суть фінансових термінів, допускаючи незначні неточності; застосовує прийоми логічного мислення (порівняння, аналіз, висновок); уміє правильно розв'язувати елементарні  ситуаційні задачі, за потребою звертаючись за консультацією до вчителя, робить правильні висновки.

 

ІІІ. Достатній

7

Учень (учениця) відтворює зміст теми, наводячи власні приклади; правильно  розкриває суть понять,  може здійснити порівняння фінансових  явищ простого рівня; визначити власні економічні інтереси: робить аналіз, порівняння, висновки, самостійно та з допомогою   вчителя.

 

8

 Учень (учениця)  в основному володіє навчальним матеріалом ,  вміє аналізувати вивчене з теми, узагальнювати та систематизувати; відповідає на поставлені запитання та наводить аргументи, має  свою точку зору;  з допомогою вчителя уміє користуватись фінансовою термінологією та розуміє економічні процеси, що відбуваються   в житті родини та держави.

 

9

Учень (учениця)  оперує вивченим матеріалом з теми, може самостійно відтворювати вивчене  та наводити аргументи, з допомогою вчителя відповідає на запитання з декількох тем, самостійно розв’язує та аналізує різні фінансові ситуації

IV. Високий

10

Учень (учениця) вільно володіє темою, має ґрунтовні економічні знання; відповідає на запитання, що потребують знання кількох тем; оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; узагальнює й систематизує матеріал в межах навчальної теми; самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності;  наводить прикладами з життя; проводить самоперевірку виконаної роботи; дає відгуки на відповіді інших учнів; з  найпростішим обґрунтуванням пояснює розв'язування тестових завдань підвищеного рівня

 

11

Учень (учениця) володіє  системними  знаннями, може вільно висловлювати власну думку та аргументує її знаходить  нестандартні підходи до розв'язання економічних проблем і завдань; самостійно вирішує та  пояснює тестові завдання високого рівня складності.

 

12

Учень (учениця) володіє глибокими системними  знаннями з різних тем, має власні ідеї згідно з вивченим матеріалом  наводить аргументи при обговоренні актуальних фінансових проблем; самостійно оцінює  свою навчальну діяльність її результати; уміє сформулювати проблему й запропонувати шляхи її вирішення; вести дискусію з конкретного питання; вирішує та  пояснює тестові завдання високого рівня складності; аналізує фінансові явища.

 

Критерії оцінювання практичних робіт та досліджень.

 

 

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 І.Початковий

1-2-3

Учень не підготувався до виконання практичної роботи. Практична робота виконана частково  й оформлена учнем з допомогою учителя або добре підготовлених однокласників, які вже виконали успішно дану роботу. На виконання роботи витрачено багато часу.

ІІ.Середній

4-5-6

Учень показав знання теоретичного матеріалу з теми, але виявив труднощі при практичному застосуванні знань. Допустив помилки та неохайність при оформленні результатів роботи.

ІІІ. Достатній

7-8-9

Практична робота (дослідження) виконана учнем повністю самостійно. Учень(учениця ) припустив відхилення від необхідної послідовності виконання завдань, які не впливають на правильність кінцевого. Допустив  незначні неточності в оформленні результатів роботи.

IV. Високий

10-11-12

Практична робота(дослідження) виконана в повному обємі з дотриманням необхідної послідовності та інструктивних рекомендацій. Робота оформлена акуратно, з дотриманням усіх вимог. Учень самостійно: підібрав необхідні джерела знань, виявив необхідні теоретичні знання, практичні уміння й навички, обґрунтував конкретні рішення при виконанні практичних завдань. Учень оформив роботу оригінально, використовуючи новаторський підхід.

 

 

Критерії оцінювання рефератів, презентацій.

 

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 І.Початковий

1-2-3

 Тема реферату нерозкрита, у бібліографічному списку менше 2 наукових джерел. Більша частина реферату (презентації) скопійована та  частково порушує авторські права.

ІІ.Середній

4-5-6

Обсяг реферату 6-8 сторінок; презентації 6-8 слайдів; недостатнє викладення обраної проблеми; тема розглядається поверхово; у бібліографічному списку менше трьох  джерел і є помилки. Учень не вказав актуальність теми, проте вказав мету роботи.

ІІІ. Достатній

7-8-9

Реферат  має обсяг 8- 10 сторінок;  презентація 8-10 слайдів; тема реферату(презентації ) викладена повно, але є певні недоліки у логіці викладу; бібліографічний список нараховує 4-5 джерел, відповідає сучасним правилам.

 Учень вказує актуальність, мету, новизну теми. Презентація має графіки, діаграми, використано різні джерела та є посилання на них, не порушено авторських прав.

Презентація оформлена в одному стилі.

IV. Високий

10-11-12

Учнем(ученицею)обґрунтовується актуальність теми, її практична значущість; визначається об'єкт, предмет, мета і завдання розглядаються методи  вивчення теми та є огляд літератури; розкривається структура роботи, її основний зміст.  Реферат має обсяг 10-15 друкованих (рукописних) сторінок; проблема, яка в ньому розглядається, викладена повно, послідовно, логічно; список використаної наукової літератури нараховує 5-6 джерел, відповідає сучасним правилам оформлення.   Наявні правильно оформленні додатки.

  Презентація має 10-15 слайдів присутній стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту.

  Мета та актуальність презентації розкриті, є висновки. Кожен слайд відображає одну думку. Наявні графіки, діфаграми використано різні джерела та є посилання на них, не порушено авторських прав.

 

1

 

docx
Додано
18 вересня 2021
Переглядів
1504
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку