КТП з фізики 7 клас з наскрізними змістовними лініями,та ключовими компетенціями 2021-2022 н.р.

Про матеріал
КТП з фізики 7 клас з наскрізними змістовними лініями,та ключовими компетенціями 2021-2022 н.р.
Перегляд файлу

 

 

 

Фізика, 7-А,7-Б клас 

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

 

Програма:  ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

Підручник: Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с. : іл., фот.

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

ТО

3

3

Контрольні роботи

1

1

Лабораторні роботи

7

5

Наскрізні змістовні лінії : «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

Ключові компетентності :  Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами. Математична компетентність. Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Інформаційно-цифрова компетентність. Уміння вчитися впродовж життя. Ініціативність і підприємливість. Соціальна та громадянська компетентності. Обізнаність та самовираження у сфері культури. Екологічна грамотність і здорове життя.

Умовні позначення: Підбиваємо підсумки розділу –ППР, Завдання для самоперевірки – ЗДС  Експериментальне завдання – ЕЗ

 

№7

Дата

Примітка

Зміст уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності

Наскрізні змістовні лінії

Д/з

 1.                 

 

 

Вступ. Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичні прилади, фізичний експеримент і фізичні досліди.  Правила безпеки під час роботи з фізичним обладнанням  та у фізичному кабінеті

Знаннєвий компонент:

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого робочого місця.

Діяльнісний компонент:

дотримується правил безпечної поведінки під час роботи з фізичними приладами та обладнанням.

Ціннісний компонент:

усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізичних приладів у навчанні фізики,  відповідальність за поведінку у фізичному кабінеті

Екологічна грамотність і здорове життя

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

 

 

 

 

 1.                 

 

 

Фізика як фундаментальна наука про природу

Ціннісний компонент: усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§1(п.1-2) § 3 Впр.1,

 1.                 

 

 

Фізичні тіла й фізичні явища.

Знаннєвий компонент: називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ; наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§1(п.3-4)

Впр.2

 1.                 

 

 

Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.

Знаннєвий компонент: розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє відмінності між речовиною і полем.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§2, впр2

 1.                 

 

 

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин

Знаннєвий компонент: знає символи та одиниці основних фізичних величин фізичних величин. Діяльнісний компонент: записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§4, впр 4.

 1.                 

 

 

БЖД. Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки на шкалі приладу

Знаннєвий компонент: користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали; порівнює значення фізичних величин;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях.

 

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§4

С.30, ЕЗ

 

 1.                 

 

 

БЖД. Лабораторна робота № 2. Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Діяльнісний компонент: вимірює об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів; проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§5, с.39, Тв.з., *

 1.                 

 

 

БЖД. Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

Діяльнісний компонент:

вимірює лінійні розміри тіл, проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Математична компетентність

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

§5, с.41, тв.з*

 1.                 

 

 

Навчальний проект 1 (Видатні вчені-фізики   Фізика в побуті, техніці, виробництві.  Спостереження фізичних явищ довкілля. Дифузія в побуті.)

Виконує навчальний проєкт (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

 

Інформаційно-цифрова компетентність

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

С.46-48

 1.             

 

 

Фізика як природнича наука. Пізнання природи

(ТО № 1)

Знаннєвий компонент: знає символи та одиниці основних фізичних величин.

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє відмінності між речовиною і полем.

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць; користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали; порівнює значення фізичних величин.

Ціннісний компонент: усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

 

 

 

Інформаційно-цифрова компетентність

 

 

 

 

 

 

Математична компетентність

 

 

 

 

 

 

 

 

Уміння вчитися впродовж життя

 

 

«Громадянська відповідальність»,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

С.42-43, ЗДС, ППР 44-45

 

 

 

 

 

 1.             

 

 

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка.

Знаннєвий компонент:

 називає види механічного руху; уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати межі застосування цієї фізичної моделі; розуміє відносність руху.

 Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

Інформаційно-цифрова компетентність

 

 

Математична компетентність

 

 

 

 

Екологічна грамотність і здорове життя

 

«Громадянська відповідальність

 

 

 

 

 

 

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§6, впр.6

 1.             

 

 

Траєкторія. Шлях. Переміщення

Знаннєвий компонент:

 розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла; 

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (переміщення)

Діяльнісний компонент: використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

 

 

Інформаційно-цифрова компетентність

 

 

 

 

 

Екологічна грамотність і здорове життя

 

 

«Громадянська відповідальність

 

 

 

 

 

 

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§7, впр7

 1.             

 

 

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

Знаннєвий компонент: володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, переміщення) і вміє обрати її одиницю; описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

Інформаційно-цифрова компетентність

 

Математична компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§8, впр8

 1.             

 

 

Графіки руху

Діяльнісний компонент: уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз; представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність

§10, впр10

 1.             

 

 

Розв'язування графічних задач

Діяльнісний компонент:

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз; представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність

§10,впр10

 1.             

 

 

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

Знаннєвий компонент:

 формулює визначення фізичної величини (швидкість, переміщення) і вміє обрати її одиницю; називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості; описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

Інформаційно-цифрова компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§11,впр11

 1.             

 

 

Розв'язування задач на механічний рух

Діяльнісний компонент:

розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, під час розв’язання фізичних задач різного типу

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність

§11, впр 11

 1.             

 

 

Розв'язування комплексних задач на рух. (ТО №  2)

 

Діяльнісний компонент:

розв’язує ситуативні вправи на аналіз механічного руху учасників дорожнього руху та його наслідки для власної безпеки; уміння вибрати оптимальну траєкторію руху в конкретних життєвих ситуаціях,

Ціннісний компонент:

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

Математична компетентність

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічна грамотність і здорове життя

 

«Громадянська відповідальність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

С.92-93, ЗДС (1,2,5,6, 9, 10,12, 13,14,

15*)

 1.             

 

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини ( період обертання) і вміє обрати її одиницю; називає вживані одиниці часу, періоду обертання, описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

Інформаційно-цифрова компетентність

Математична компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§12, впр12

 1.             

 

 

БЖД. Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла

Діяльнісний компонент:

визначає швидкість руху, період обертання, представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність

§12, впр12 ЕЗ

 1.             

 

 

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота  коливань. Маятники

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (період та частота коливань) і вміє обрати її одиницю; називає вживані одиниці періоду та частоти коливань; описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів;

Інформаційно-цифрова компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§13, впр13

 1.             

 

 

БЖД. Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Діяльнісний компонент:

визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника, представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків;

Математична компетентність

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність

§13,впр13

ЕЗ

 1.             

 

 

Розв'язування задач. Рух по колу. Коливальний рух

Діяльнісний компонент:

розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв’язання фізичних задач різного типу;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність

§12-13, впр 12-13

 1.             

 

 

Розв'язування задач на коливальний рух

Діяльнісний компонент:

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності, розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв’язання фізичних задач різного типу;

Математична компетентність

 

 

 

 

 

«Громадянська відповідальність

§12-13, впр 12-13

 1.             

 

 

Навчальний проект 2 (Визначення середньої швидкості нерівномірного руху. Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо. Обертальний рух в природі – основа відліку часу. Коливальні процеси в техніці та живій природі.)

усвідомлює цінність знань про механічний рух для власного розвитку й безпеки

 

 

 

Екологічна грамотність і здорове життя

Інформаційно-цифрова компетентність

 

Соціальна та громадянська компетентності

«Екологічна безпека та сталий розвиток

С.96-98

 1.             

 

 

Контрольна робота № 1 з теми «Механічний  рух»

Діяльнісний компонент: розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла;

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз; розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху, період обертання, частоту коливань нитяного маятника під час розв’язання фізичних задач різного типу;

Математична компетентність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Громадянська відповідальність

С.94-94, ППР

 1.             

 

 

Механічний рух (ТО № 3)

розв’язує ситуативні вправи на аналіз механічного руху учасників дорожнього руху та його наслідки для власної безпеки; задачі з прикладами логістики пасажирських і вантажних перевезень в Україні й світі

Уміння вчитися впродовж життя

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

С.94-95, (ЗДС 3,4,7,8,11)

 

 

 

 

 

 1.             

 

 

Явище інерції.

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (інерція);

Діяльнісний компонент: використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Інформаційно-цифрова компетентність

 

 

Уміння вчитися впродовж життя

 

«Громадянська відповідальність

 

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§14, впр14

 1.             

 

 

Інертність тіла. Маса тіла.

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (маса) та вміє обрати її одиницю; Діяльнісний компонент: використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності

Інформаційно-цифрова компетентність

 

 

Уміння вчитися впродовж життя

 

«Громадянська відповідальність

 

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§15, впр15

 1.             

 

 

БЖД. Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл

Діяльнісний компонент:

користується динамометром, терезами; читає покази шкали; знає і розуміє будову та принцип дії терезів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Соціальна та громадянська компетентності

 

«Громадянська відповідальність

§15, впр15   ЕЗ

 1.             

 

 

Густина речовини

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (густина речовини) та вміє обрати її одиницю;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

«Громадянська відповідальність

§16, впр16

 1.             

 

 

БЖД. Лабораторна робота №7. Визначення густини речовини (твердих тіл, рідин)

Діяльнісний компонент:

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

 

Уміння вчитися впродовж життя

Соціальна та громадянська компетентності

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§16, впр16

ЕЗ

 1.             

 

 

Розв'язування задач. Густина речовини

Діяльнісний компонент:

Застосовує формулу густини речовини під час розв’язування різних видів чи типів задач

Інформаційно-цифрова компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§17, впр17

 1.             

 

 

Взаємодія тіл. Сила.

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (сила) та вміє обрати її одиницю;

Інформаційно-цифрова компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§18(1-2), впр18

 1.             

 

 

Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил

Діяльнісний компонент:

графічно зображує сили;

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Математична компетентність

 

 

«Громадянська відповідальність

§18(3-4), впр18

 1.             

 

 

Розв'язування задач на додавання сил

Діяльнісний компонент:

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Уміння вчитися впродовж життя

«Підприємливість та фінансова грамотність».

 

 1.             

 

 

Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр. 

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (деформація); знає  залежність  сили пружності від деформації;

Діяльнісний компонент: формулює закон Гука,

Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

Інформаційно-цифрова компетентність

 

 

 

 

 

Уміння вчитися впродовж життя

«Громадянська відповідальність

 

 

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§19, впр19

 1.             

 

 

БЖД. Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Знаннєвий компонент:

знає і розуміє будову та принцип дії динамометра,

Діяльнісний компонент: використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності;

Інформаційно-цифрова компетентність

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння вчитися впродовж життя

«Громадянська відповідальність

§19, впр19

ЕЗ

 1.             

 

 

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси (тяжіння);

Інформаційно-цифрова компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§20, впр20

 1.             

 

 

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

Знаннєвий компонент: знає і описує фізичні явища і процеси (тертя); володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини ( коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) та вміє обрати її одиницю;

Інформаційно-цифрова компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§21(1-2), впр21

 1.             

 

 

БЖД. Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Діяльнісний компонент:

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Уміння вчитися впродовж життя

Соціальна та громадянська компетентності

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§21, впр21

ЕЗ

 1.             

 

 

Тертя в природі й техніці. Розв'язування задач

Знаннєвий компонент:

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили тертя, сили пружності, тиску в практичних ситуаціях

Інформаційно-цифрова компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§21(3-4), впр21

 1.             

 

 

Розв'язування задач на взаємодію тіл. (ТО № 4)

Діяльнісний компонент:

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Уміння вчитися впродовж життя

«Підприємливість та фінансова грамотність».

С.148-149, ЗДС

 1.             

 

 

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Знаннєвий компонент:

знає і описує фізичні явища і процеси ( тиск); володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (тиск, сила тиску) та вміє обрати її одиницю;

Інформаційно-цифрова компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§22, впр22

 1.             

 

 

Розв'язування задач на тиск і силу тиску

Діяльнісний компонент:

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення тиску в практичних ситуаціях

Уміння вчитися впродовж життя

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§22, впр22

 1.             

 

 

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Знаннєвий компонент:  формулює закон Паскаля; залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини;

Діяльнісний компонент: застосовує закон Паскаля, під час розв’язування різних видів чи типів задач; Ціннісний компонент: оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

 

 

 

 

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

 

 

 

Уміння вчитися впродовж життя

 

 

«Громадянська відповідальність

 

 

 

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§23-24, впр23-24

 1.             

 

 

Розв'язування задач на тиск рідин

Діяльнісний компонент: застосовує закон Паскаля, під час розв’язування різних видів чи типів задач;

Математична компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§23-24, впр23-24

 1.             

 

 

Розв'язування задач на тиск рідин

Діяльнісний компонент:  застосовує закон Паскаля, під час розв’язування різних видів чи типів задач;

Математична компетентність

 

«Громадянська відповідальність

 

 1.             

 

 

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску.  Барометри

Знаннєвий компонент: пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти, знає і розуміє будову та принцип дії барометра

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

«Громадянська відповідальність

§25, впр25

 1.             

 

 

Сполучені посудини. Манометри

Знаннєвий компонент: знає залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини; читає покази шкали манометра, барометра

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

«Громадянська відповідальність

§26, впр26

 1.             

 

 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Знаннєвий компонент:  формулює закон Архімеда; 

Ціннісний компонент: висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

Математична компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§27-28, впр27-28

 1.             

 

 

БЖД. Лабораторна робота № 10. З'ясування умов плавання тіла

Діяльнісний компонент: застосовує закон Архімеда, умови плавання тіл, під час виконання лабораторних робіт;

Ціннісний компонент: оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність

§27-28, впр27-28 ЕЗ

 1.             

 

 

Розв'язування задач на визначення архімедової сили

Діяльнісний компонент:  застосовує закон Архімеда, умови плавання тіл під час розв’язування різних видів чи типів задач

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

«Громадянська відповідальність

§29, впр29

 1.             

 

 

Розв'язування задач на визначення архімедової сили

Діяльнісний компонент: застосовує закон Архімеда, умови плавання тіл під час розв’язування різних видів чи типів задач

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

«Громадянська відповідальність

 

 1.             

 

 

Взаємодія тіл. Сила

Діяльнісний компонент: розв’язує ситуативні вправи і задачі на аналіз явища інерції, сил тертя і пружності, їх наслідки для власної безпеки

Екологічна грамотність і здорове життя

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

С.196-198

 1.             

 

 

Навчальний проект 3 (Розвиток судно- та повітроплавання. Дослід Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску. Насоси.) (ТО № 5)

Ціннісний компонент: оцінює практичне значення застосування законів і закономірностей у природі та техніці;  висловлює судження про роль внеску вчених-фізиків у розвиток і становлення механіки та техніки;

 

Уміння вчитися впродовж життя

Соціальна та громадянська компетентності

Інформаційно-цифрова компетентність

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

С.192-195 ППР, ЗДС

 

 

 

 

 

 1.             

 

 

Механічна робота

Знаннєвий компонент:  володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (механічна робота) і вміє обрати її одиницю;

Математична компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§30, впр30

 1.             

 

 

Потужність

Знаннєвий компонент: володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (потужність) і вміє обрати її одиницю;

Математична компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§31, впр31

 1.             

 

 

Розв'язування задач на роботу та потужність

Діяльнісний компонент: застосовує  формули роботи, потужності під час розв’язування задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

«Громадянська відповідальність

§30-31, впр30-31

 1.             

 

 

Механічна енергія та її види

Знаннєвий компонент: володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (кінетична і потенціальна енергія) і вміє обрати її одиницю;

Математична компетентність

 

«Громадянська відповідальність

§32, впр32

 1.             

 

 

Закон збереження енергії в механічних процесах та його практичне застосування

Знаннєвий компонент: розуміє сутність закону збереження механічної енергії;

Діяльнісний компонент: застосовує закон збереження енергії та формули роботи, потужності до розв’язування задач, Ціннісний компонент: оцінює прояви закону збереження механічної енергії в природі, техніці, побуті;

 

 

 

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Уміння вчитися впродовж життя

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

 

 

 

 

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§33, впр33

 1.             

 

 

Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умова рівноваги важеля

Знаннєвий компонент: володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини ( момент сили) і вміє обрати її одиницю; розуміє умову рівноваги важеля, принцип дії простих механізмів; знає різновиди важеля,

Ціннісний компонент: оцінює ефективність використання простих механізмів; 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

 

 

 

 

Уміння вчитися впродовж життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§34-35, впр34-35

 1.             

 

 

БЖД. Лабораторна робота 11. Вивчення умови рівноваги важеля

Діяльнісний компонент: користується простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина);

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

«Громадянська відповідальність

§34-35, впр 34-35 ЕЗ

 1.             

 

 

Коефіцієнт корисної дії механізмів

Знаннєвий компонент:  володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (коефіцієнт корисної дії) і вміє обрати її одиницю;

Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про перетворення енергії

Математична компетентність

 

 

 

 

 

Уміння вчитися впродовж життя

 

 

 

 

 

 

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

§36, впр 36

 1.             

 

 

БЖД. Лабораторна робота 12. Визначення ККД простого механізму

Діяльнісний компонент:  застосовує  ККД простого механізму під час виконання лабораторних робіт, у практичній діяльності

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

«Громадянська відповідальність

§36, впр 36

ЕЗ

 1.             

 

 

Розв'язування задач на енергію та ККД

Діяльнісний компонент: застосовує закон збереження енергії та формули роботи, потужності, ККД простого механізму, кінетичної енергії тіла, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, деформованого тіла, моменту сили під час розв’язування задач різних типів, у практичній діяльності;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

«Громадянська відповідальність

С.240-241, ППР

 1.             

 

 

Контрольна робота № 2 з теми «Механічна робота й енергія»

Діяльнісний компонент:

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Екологічна грамотність і здорове життя

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

С.242-243, ЗДС

 1.             

 

 

Навчальний проект 4 (Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів. Прості механізми у побутових пристроях. Біомеханіка людини. Використання енергії природних джерел.) (ТО № 6)

Ціннісний компонент: оцінює прояви закону збереження механічної енергії в природі, техніці, побуті; оцінює ефективність використання простих механізмів; оцінює роль видатних учених у розвитку знань про перетворення енергії

Уміння вчитися впродовж життя

Соціальна та громадянська компетентності

Інформаційно-цифрова компетентність

 

«Підприємливість та фінансова грамотність».

С.244-246

 1.             

 

 

Віртуальна екскурсія. Взаємодія тіл, сила

Діяльнісний компонент:   розв’язує ситуативні вправи і задачі на аналіз явища інерції, сил тертя і пружності, їх наслідки для власної безпеки; матеріали з досягнення українських конструкторів у суднобудуванні, повітроплаванні тощо

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

«Громадянська відповідальність

 

 1.             

 

 

Віртуальна екскурсія. Робота і енергія

Діяльнісний компонент:

 розв’язує ситуативні вправи й задачі на застосування закону збереження енергії, розрахунок параметрів простих механізмів, умов їх безпечного використання; інформаційні матеріали про досягнення українських конструкторів у машинобудуванні й будівництві

Уміння вчитися впродовж життя

«Підприємливість та фінансова грамотність».

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, Планування
Додано
12 вересня 2021
Переглядів
1102
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку