КТП з фізики 9 клас з наскрізними змістовними лініями,та ключовими компетенціями 2021-2022 н.р.

Про матеріал
Календарне тематичне планування з фізики 9 клас з наскрізними змістовними лініями,та ключовими компетенціями 2021-2022 н.р. Програма:  ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Підручник: Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с. : іл., фот. Наскрізні змістовні лінії : «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність». Ключові компетентності :  Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами. Математична компетентність. Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Інформаційно-цифрова компетентність. Уміння вчитися впродовж життя. Ініціативність і підприємливість. Соціальна та громадянська компетентності. Обізнаність та самовираження у сфері культури. Екологічна грамотність і здорове життя. Закон України «Про повну загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226) {Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 764-IX від 13.07.2020, ВВР, 2020, № 48, ст.431№ 1385-IX від 13.04.2021} Стаття 17. Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація 1. Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти. 2. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання. 3.Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу освіти.
Перегляд файлу

Фізика 9 клас

(105 год, 3 год на тиждень)

Програма:  ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

Підручник: Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017.

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

ТО

4

4

Контрольні роботи

2

3

Лабораторні роботи

7

5

Наскрізні змістовні лінії : «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

Ключові компетентності :  Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами. Математична компетентність. Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Інформаційно-цифрова компетентність. Уміння вчитися впродовж життя. Ініціативність і підприємливість. Соціальна та громадянська компетентності. Обізнаність та самовираження у сфері культури. Екологічна грамотність і здорове життя.

Умовні позначення: Підбиваємо підсумки розділу –ППР, Завдання для самоперевірки – ЗДС  Експериментальне завдання – ЕЗ

 

 

Дата

Примітка

Зміст уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності

Наскрізні змістовні лінії

Д/з

Тема І. Магнітне поле (17 год)

 1.                 

 

 

Діагностичне опитування за результатами  дистанційного навчання.

Магнітні явища. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі

Знаннєвий компонент: розуміє механізми магнітної взаємодії, знає прояви магнітного поля Землі, Ціннісний компонент:  оцінює значення магнітного поля Землі для життєдіяльності організмів;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 1, В.1: № 2,3,5 у. ЕЗ2*

 1.                 

 

 

Дослід Ерстеда. Магнітне поле. Індукція магнітного поля

Знаннєвий компонент: пояснює досліди Ерстеда, розуміє механізми магнітної взаємодії, формулює визначення фізичної величини (індукція магнітного поля) та її одиниці;

Діяльнісний компонент: оцінює

роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

 

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 2, В.2: № 3,4 у.

 1.                 

 

 

Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом

Знаннєвий компонент: графічно зображає магнітне поле; 

Діяльнісний компонент: визначає напрямки індукції магнітного поля

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

§ 3 В3: № 2,4 у  6п * ЕЗ *

 1.                 

 

 

Сила Ампера

Діяльнісний компонент: визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера,

Діяльнісний компонент:  оцінює

роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм

Математична компетентність.

 

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 4, ЕЗ*, фото, відео-звіт

 1.                 

 

 

Розв’язування задач з теми «Магнітне поле»

Діяльнісний компонент: застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів,  графічно зображає магнітне поле;

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

§ 4.В4: №2,5,6 у

 1.                 

 

 

Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

Знаннєвий компонент: розуміє

гіпотезу Ампера;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§ 5,ЕЗ*

 1.                 

 

 

Розв’язування задач за темою «Магнітне поле»

Діяльнісний компонент: визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера, застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів; графічно зображає магнітне поле; визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера,

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

В5: № 7 п (пр*); №8 у.

 1.                 

 

 

Електромагніти, магнітна левітація.

Знаннєвий компонент: пояснює принцип дії електромагніту 

Діяльнісний компонент: визначає напрямки індукції магнітного поля,

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§ 6.

 1.                 

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. Виготовлення та випробування електромагніта

Діяльнісний компонент: складає електромагніт, визначає напрямки індукції магнітного поля

Інформаційно-цифрова компетентність.

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

«Фізика і техніка в Україні»

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Магнітне поле»

Діяльнісний компонент: застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів;

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В6:№1,3у. з2 п 3 «Урз» § 6.

 1.             

 

 

Електродвигуни, гучномовці. Електровимірювальні прилади

Знаннєвий компонент: пояснює  принцип дії

електродвигуна, електровимірювальних приладів; 

Діяльнісний компонент: визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§7, В7: № 4,5у ЕЗ*.

 1.             

 

 

Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

Знаннєвий компонент: пояснює досліди Фарадея, Діяльнісний компонент: визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера, індукційного струму

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§ 8,В 8: № 1,2,4у

 1.             

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2. Спостережен­ня явища електромагнітної індукції

Знаннєвий компонент: розуміє механізми магнітної взаємодії, електромагнітної індукції, пояснює  досліди Фарадея

Діяльнісний компонент: визначає напрямок

індукційного струму;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Математична компетентність.

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

Повторити §8.

 1.             

 

 

Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

Знаннєвий компонент: пояснює принцип дії

електровимірювальних приладів

Ціннісний компонент: оцінює важливість, переваги та недоліки розвитку різних напрямків електроенергетики;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

ЗДС №  1,2,6, 8,10,17у,7п

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Магнітне поле»

Діяльнісний компонент: застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів; графічно зображає магнітне поле; визначає напрямки індукції магнітного поля, сили Ампера, індукційного струму;

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

§ 6.В 6: № 2,4,6 п

 1.             

 

 

Захист навчальних проектів (вплив МП)

Ціннісний компонент: оцінює значення магнітного поля Землі для життєдіяльності організмів; оцінює важливість, переваги та недоліки розвитку різних напрямків електроенергетики; роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм

Інформаційно-цифрова компетентність.

Соціальна та громадянська компетентності

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 1–8.

 1.             

 

 

Магнітне поле (ТО № 1)

 

 

 

 

Тема ІІ. Світлові явища (19 год)

Діяльнісний компонент: розв’язує ситуативні вправи і задачі на вплив магнітних полів; правила безпеки при експлуатації побутових приладів, електродвигунів тощо

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

 

 

Світлові явища. Швидкість поширення світла

Знаннєвий компонент: розуміє поняття світлового променю, точкового джерела світла, знає способи визначення швидкості світла,

 Ціннісний компонент: усвідомлює значення світла для життя на Землі та в побуті;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 9, В9: №3,7п, 6*

 1.             

 

 

Світловий промінь. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

Знаннєвий компонент: розуміє поняття світлового променю,

Діяльнісний компонент: застосовує закони прямолінійного поширення під час розв’язування задач різних типів, пояснює причини сонячних i місячних затемнень;

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

§ 10, КЗ

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Світлові явища»

застосовує закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла під час розв’язування  задач різних типів

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 В10:№8,  9п ЕЗ 1, 2 *

 1.             

 

 

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Знаннєвий компонент: формулює визначення відбивання світла, Діяльнісний компонент: застосовує закони відбивання світла;

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

§ 11, «Фізика та лірика»:

 1.             

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

Діяльнісний компонент: застосовує закони відбивання світла під час виконання лабораторних робіт; указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою плоского дзеркала

Математична компетентність.

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

§ 11. ЕЗ*

 1.             

 

 

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

Знаннєвий компонент: розуміє поняття показник заломлення світла, закони заломлення світла; Діяльнісний компонент: застосовує закони  заломлення світла під час розв’язування задач різних типів

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

§ 12, В12, №:8у

 1.             

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. Визначення показника заломлення скла відносно повітря

Діяльнісний компонент: застосовує закони заломлення світла під час виконання лабораторних робіт;

Математична компетентність.

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

§ 12, ЕЗ

 1.             

 

 

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.

Знаннєвий компонент: формулює визначення спектральний склад білого світла, причини різнобарв’я Ціннісний компонент: усвідомлює значення світла для життя на Землі та в побуті;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 13, В13: № 6,у. ЕЗ.«Тв.хв»

 1.             

 

 

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань  лінзи

Знаннєвий компонент: розуміє поняття тонкої лінзи, формулює визначення фізичної величини (фокусна відстань, оптична сила лінзи), одиниці оптичної сили та фокусної відстані лінзи,

Діяльнісний компонент: вимірює фокусну відстань та визначає оптичну силу лінзи.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

 

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

§ 14, В 14№: 2у; 3, 7п

 1.             

 

 

Отримання зображень за допомогою лінзи. Формула тонкої лінзи

Діяльнісний компонент: указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою тонкої лінзи; застосовує формулу тонкої лінзи під час розв’язування задач різних типів

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

§ 15, В 15: № 9

 1.             

 

 

Найпростіші  оптич­ні пристрої. Розв’язування задач з теми «Світлові явища»

Знаннєвий компонент: розуміє принцип дії найпростіших оптичних приладів;

Діяльнісний компонент: указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою плоского дзеркала і тонкої лінзи;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В15: № 1 (в,г), 2, 4, 6 (в)п; 8 *

 1.             

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Діяльнісний компонент: вимірює фокусну відстань та визначає оптичну силу лінзи.

Математична компетентність.

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

§ 15, ЕЗ

 1.             

 

 

Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

Знаннєвий компонент: визначає вади зору, способи їхньої корекції, методи профілактики захворювань органів зору

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 16, В16: № 6, 7 у

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Світлові явища»

 

 Діяльнісний компонент: розв’язує ситуативні вправи і задачі на профілактику захворювань органів зору, значення зору в житті людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами зору тощо

Інформаційно-цифрова компетентність.

 

Екологічна грамотність і здорове життя.

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

 

«Здоров'я і безпека»,

 

ЗДС, № 2,3,5, 7,10,13,15у,12п

 1.             

 

 

Захист навчальних проектів (Око і зір)

Ціннісний компонент: усвідомлює значення гігієни зору та профілактики його вад

Екологічна грамотність і здорове життя.

Соціальна та громадянська компетентності

«Здоров'я і безпека»,

Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 9–16.

 1.             

 

 

«Світлові явища» (ТО № 2)

 

 

 

 

 

 

Тема ІІІ. Механічні та електромагнітні хвилі (9 год)

Діяльнісний компонент: застосовує закони прямолінійного поширення, відбивання й заломлення світла, формулу тонкої лінзи під час розв’язування задач різних типів

Математична компетентність.

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

 

«Громадянська відповідальність»,

 

 1.             

 

 

Виникнення  та  поширення  механічних хвиль.

Знаннєвий компонент: розуміє поняття хвильового процесу, умови утворення механічних хвиль;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§ 17, В17: № 4у; 2, 8 п  

 1.             

 

 

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Інфразвук і ультразвуки

Знаннєвий компонент: формулює визначення фізичної величини (довжини і частоти хвилі, гучності звуку та висоти тону); 

Ціннісний компонент: оцінює вплив вібрацій і шумів на живі організми;

Математична компетентність.

 

 

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 18, В 18: № 1,3,5п, ЕЗ1, 2

 1.             

 

 

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

Знаннєвий компонент: розуміє поняття хвильового процесу, умови утворення електромагнітних хвиль; Діяльнісний компонент: використовує формули взаємозв’язку довжини, частоти й швидкості поширення хвилі

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Математична компетентність.

 

«Громадянська відповідальність»,

§ 19, В19: №  3,4п, 5*

 1.             

 

 

Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль

Знаннєвий компонент: знає залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§ 20, В 20: №5

 1.             

 

 

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку. Радіолокація

Знаннєвий компонент: знає фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій

 Ціннісний компонент: пояснює значення сучасних засобів зв’язку та комунікацій

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 21, В21:№ 1,4п;5,6*

 1.             

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

Діяльнісний компонент: Аналізує звукові коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів, порівнює властивості звукових та електромагнітних хвиль різних частот.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

есе «Світ без хвиль»

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

Діяльнісний компонент: розв’язує ситуативні вправи і задачі на дотримання безпеки життєдіяльності і гігієни слуху; значення звуків у житті людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами слуху; вплив, захист та значення для розвитку суспільства сучасних засобів зв’язку тощо

Інформаційно-цифрова компетентність.

 

 

Екологічна грамотність і здорове життя.

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

 

«Здоров'я і безпека»,

ЗДС,№1,4,6,7у; № 9,11,13,16п 

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

Діяльнісний компонент: розв’язує ситуативні вправи і задачі на дотримання безпеки життєдіяльності і гігієни слуху; значення звуків у житті людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами слуху; вплив, захист та значення для розвитку суспільства сучасних засобів зв’язку тощо

Інформаційно-цифрова компетентність.

 

Соціальна та громадянська компетентності

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 1.             

 

 

Захист навчальних проектів (Звуки та слух)

Ціннісний компонент: оцінює вплив вібрацій і шумів на живі організми;

пояснює значення сучасних засобів зв’язку та комунікацій

Інформаційно-цифрова компетентність.

Соціальна та громадянська компетентності

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 17–21.

 1.             

 

 

Контрольна робота № 1 за темою «Механічні та електромагнітні хвилі» (ТО  № 3)

Діяльнісний компонент: використовує формули взаємозв’язку довжини, частоти й швидкості поширення хвилі, швидкості поширення хвилі для розв’язування задач різних типів;

Математична компетентність.

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

 

Тема IV. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики (13 год)

 1.             

 

 

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома.

Знаннєвий компонент: знає сучасні моделі атома та ядра;  описує досліди Резерфорда,

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§ 22, В 22: № 6

 1.             

 

 

Ядерні сили. Ізотопи.  Використання ізотопів.

Знаннєвий компонент: знає поняття ізотопу,

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 В24: № 6 * 3 задачі 3–5 В24

 1.             

 

 

Радіоактивність. Радіоактивні випроміню­вання, їхня фізична природа і властивості.

Знаннєвий компонент: знає поняття радіоактивності, ізотопу, пояснює йонізаційну дію радіоактивного випромінювання

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§ 23, В23: № 2, 5 п

 1.             

 

 

Період піврозпаду радіонукліда.

 

Знаннєвий компонент: знає поняття періоду піврозпаду й активності радіонукліда, Діяльнісний компонент: використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Екологічна грамотність і здорове життя.

«Громадянська відповідальність»,

 

 

 

 

«Здоров'я і безпека»,

§ 24, «Фізика і техніка

в Україні»

 1.             

 

 

Йонізаційна дія радіоактивного випромі­нювання. Природний радіоактивний фон.

Знаннєвий компонент: описує досліди

йонізаційної дії радіоактивного випромінювання;

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 25, В25: №5 у

 1.             

 

 

Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання

Знаннєвий компонент: знає про вплив радіоактивного випромінювання на живі організми

Діяльнісний компонент: оцінює ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання

Інформаційно-цифрова компетентність.

 

Екологічна грамотність і здорове життя.

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

 

«Здоров'я і безпека»,

 В 25,№ 2–4п

 1.             

 

 

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор.

Знаннєвий компонент: розуміє механізм ланцюгових ядерних реакцій;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§ 26,В26: №2п есе «Ядерна енергія: добро чи зло?».

 1.             

 

 

Розв’язування задач

Діяльнісний компонент: використовує поняття радіоактивності, ізотопу, періоду піврозпаду й активності радіонукліда під час розв’язування задач

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В23,№ 2–4

 1.             

 

 

Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Знаннєвий компонент: розуміє  принцип дії ядерного реактора,

Ціннісний компонент: усвідомлює переваги, недоліки і перспективи розвитку атомної енергетики,

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 27, В 27: № 1, 3п.

 1.             

 

 

Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.

Знаннєвий компонент: розуміє механізми ядерних процесів у Сонця й зір; Ціннісний компонент:  усвідомлює можливості використання термоядерного синтезу;

оцінює доцільність використання атомної енергетики та її вплив на екологію

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 22–27.

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

 

Знаннєвий компонент: пояснює йонізаційну дію радіоактивного випромінювання;

Діяльнісний компонент: використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Екологічна грамотність і здорове життя.

«Громадянська відповідальність»,

 

 

 

 

 

«Здоров'я і безпека»,

ЗДС, № 2,3,56у № 9,10(в,г),12–14

 1.             

 

 

Захист навчальних проектів (ядерна енергетика)

Ціннісний компонент: усвідомлює переваги, недоліки і перспективи розвитку атомної енергетики, можливості використання термоядерного синтезу; оцінює доцільність використання атомної енергетики та її вплив на екологію, ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання

Інформаційно-цифрова компетентність.

 

Екологічна грамотність і здорове життя.

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

 

«Здоров'я і безпека»,

§ 22–27.

 1.             

 

 

 «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» (ТО № 4)

 

 

 

 

 

Тема V. Рух і взаємодія. Закони збереження(39год)

 Частина І (21год)

Діяльнісний компонент: розв’язує ситуативні вправи і задачі на переваги і недоліки використання ядерної енергії, розвиток атомної енергетики України, проблеми Чорнобиля, впливи атомної енергетики на екологію, захист від впливу радіоактивного випромінювання

 

 

Інформаційно-цифрова компетентність.

 

Екологічна грамотність і здорове життя.

Соціальна та громадянська компетентності

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 

 

«Здоров'я і безпека»,

 

 

 1.             

 

 

Рівноприскорений рух. Прискорення

Знаннєвий компонент: знає характеристики і властивості рівноприскореного руху;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§ 28, В28: №3

 1.             

 

 

Розв’язування задач

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання, формули прискорення

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В28:№ ,6(в),7, гр2) ,8 (гр 3-4)п 

 1.             

 

 

Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.

Діяльнісний компонент: будує графіки залежності швидкості та переміщення від часу для прямолінійного рівноприскореного руху

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

§ 29, Скл.з, за інф про літак ТУ-154

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія»

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання, формули прискорення, імпульсу тіла, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху,

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В 29: №2,3п.

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія»

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання, формули прискорення, імпульсу тіла, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху,

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

факти ж.І. Н.

 1.             

 

 

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Знаннєвий компонент: Знає поняття інерціальної системи відліку, прискорення, перший  закон Ньютона,

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

§ 30, В30: № 3у.

 1.             

 

 

Другий закон Ньютона

Знаннєвий компонент: Знає другий закон Ньютона , Діяльнісний компонент: застосовує формули прискорення  в процесі розв’язування фізичних задач

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

§ 31,В 31:№6п

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «ІІ закон Ньютона»

Діяльнісний компонент: застосовує рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В31: № 1,3п

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «ІІ закон Ньютона»

Діяльнісний компонент: застосовує  рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В. 30: №  6п

 1.             

 

 

Третій закон Ньютона

Знаннєвий компонент: знає третій закони Ньютона, Діяльнісний компонент:

Застосовує в процесі розв’язування фізичних задач, Ціннісний компонент: оцінює межі застосування класичної механіки, межі застосування фізичних законів і теорій, 

Математична компетентність.

 

 

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 32, В  32: № 1у; 4,7 п

 1.             

 

 

Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння

Знаннєвий компонент: знає закон всесвітнього тяжіння, Ціннісний компонент: оцінює

досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

Математична компетентність.

 

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 33, КЗ, ЕЗ*

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія»

Діяльнісний компонент: застосовує  рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В 33: №2, 4п

 1.             

 

 

Рух тіла під дією сили тяжіння

Діяльнісний компонент: характеризує рух під дією сили тяжіння

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В 33:№5, 6

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух тіла під дією сили тяжіння»

Діяльнісний компонент: Застосовує знання про рух під дією сили тяжіння

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія»

Діяльнісний компонент: Застосовує знання про рух під дією сили тяжіння

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

§ 34,В34:№2/в

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія»

Діяльнісний компонент: Застосовує знання про рух під дією сили тяжіння

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

 1.             

 

 

Рух тіла під дією кількох сил (у горизонтальному напрямі)

характеризує рух під дією кількох сил (у горизонтальному напрямку);

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В34: №3(б),5,6

 1.             

 

 

Рух тіла під дією кількох сил (у вертикальному напрямі)

Діяльнісний компонент: Характеризує  рух під дією кількох сил (у вертикальному напрямку);

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В34: № 9

 1.             

 

 

Рух тіла під дією кількох сил (по похилій площині).

Діяльнісний компонент: характеризує рух під дією кількох сил (по похилій площині);

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

§ 35 п2: з1,2).

В 35,№ 2, 6

 1.             

 

 

Розв’язування задач на рух тіла під дією кількох сил

Діяльнісний компонент: Застосовує знання про рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині);

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§ 35,п2: з3,4).

В35: № 3

 1.             

 

 

Розв’язування задач рух тіла під дією кількох сил

Діяльнісний компонент: Застосовує знання про рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині);

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§ 35,п2:з5).

В  35,№7, 8

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І)

Діяльнісний компонент: Застосовує знання про рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині);

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

ППР, § 28–35.

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми  «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І)

Діяльнісний компонент: Застосовує знання про рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині); Ціннісний компонент: оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

 

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми  «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І)

Діяльнісний компонент: Застосовує знання про рух під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямках і по похилій площині); Ціннісний компонент: оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

ЗДС, № 5, 8, 12, 14п

 1.             

 

 

 «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І) (ТО № 5)

 

 

Тема V. Рух і взаємодія. Закони збереження

Частина ІІ (18 год)

Ціннісний компонент: оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

Інформаційно-цифрова компетентність.

 

Соціальна та громадянська компетентності

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 28–35.

 1.             

 

 

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Знаннєвий компонент: знає характеристики і властивості  імпульсу тіла,

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§ 36 В.36:№2, 3, 5у

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах».

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В 36: № 1

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах».

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В 36: № 2, 5

 1.             

 

 

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

Ціннісний компонент: оцінює досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 37, В37: №  6

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Закони збереження»

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В37, №2, 3 

 1.             

 

 

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

Діяльнісний компонент: застосовує закони збереження для пояснення фізичних явищ і процесів;

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 38, ЕЗ*

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Закони збереження»

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В 38: № 1

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Закони збереження»

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Математична компетентність.

«Громадянська відповідальність»,

В 38, №2–4

 1.             

 

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання  законів збереження механічної енергії та імпульсу  під час виконання лабораторних робіт;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

ЕЗ

 1.             

 

 

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

Знаннєвий компонент: наводить приклади  основних законів і закономірностей, що характеризують механічний рух і взаємодію, тепловий рух, взаємодію електрично заряджених тіл;

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 39, В 39: № 1,3у; 6п 

 1.             

 

 

Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.

Знаннєвий компонент: наводить приклади проявів і наслідків фундаментальних взаємодій, універсальний характер законів збереження в природі;

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§36–39.ЕЗ*

 1.             

 

 

Розв’язування задач з теми «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах».

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання, формули прискорення, імпульсу тіла, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона, законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

ЗДС, № 2,7у; 12, 15 п

 1.             

 

 

Еволюція фізичної картини світу.

Фізика і науково-технічний прогрес

Знаннєвий компонент: Знає історію розвитку фізичної картини світу;

роль фізики як фундаментальної науки сучасного природознавства; сучасну фізичну картину світу

Інформаційно-цифрова компетентність.

«Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 40, есе «Фізика — наука, що дозволить зберегти планету Земля для нащадків»

 1.             

 

 

Захист навчальних проектів(безпека руху)

Діяльнісний компонент: Розв’язує ситуативні вправи і задачі на безпеку руху, Ціннісний компонент: оцінює межі застосування класичної механіки, межі застосування фізичних законів і теорій

Екологічна грамотність і здорове життя.

 

Інформаційно-цифрова компетентність

. Соціальна та громадянська компетентності

«Здоров'я і безпека»,

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 1.             

 

 

Захист навчальних проектів (освоєння космосу)

Діяльнісний компонент: Розв’язує  ситуативні вправи і задачі про досягнення України в освоєнні космосу,

Ціннісний компонент: оцінює досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

Інформаційно-цифрова компетентність.

 

Соціальна та громадянська компетентності

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 1.             

 

 

Захист навчальних проектів(гігієна опорно-рухового апарату)

Діяльнісний компонент: Розв’язує  задачі на гігієну опорно-рухового апарату, Ціннісний компонент: оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

Екологічна грамотність і здорове життя.

 

 

Інформаційно-цифрова компетентність.

Соціальна та громадянська компетентності

«Здоров'я і безпека»,

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 1.             

 

 

Захист навчальних проектів(вади ОРА)

Діяльнісний компонент: Розв’язує задачі на толерантне поводження і допомогу людям з вадами опорно-рухового апарату тощо,

Ціннісний компонент: оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання, фундаментальний характер законів збереження;

Екологічна грамотність і здорове життя.

 

Інформаційно-цифрова компетентність.

Соціальна та громадянська компетентності

«Здоров'я і безпека»,

 

 

 

«Екологічна безпека та сталий розвиток

 

 1.             

 

 

Контрольна робота № 2 за темою «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах». (ч. ІІ) (ТО

 

 

 

 

 

 

 

Фізика та екологія (5год)№ 6)

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання, формули прискорення, імпульсу тіла, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху, законів Ньютона, законів збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

§ 36–39

 1.        

 

 

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини.

Знаннєвий компонент: знає фізичні параметри забрудненості довкілля (механічної, шумової, електромагнітної, радіаційної); механізми впливу сонячного випромінювання на життєдіяльність організмів; Ціннісний компонент: усвідомлює необхідність екологічно виваженого використання досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

Екологічна грамотність і здорове життя.

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

 

 

 

 

«Здоров'я і безпека»,

Фізика та екологія.п1–4

 1.        

 

 

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

Знаннєвий компонент: знає механізми йонізаційного впливу на організми електромагнітного смогу й радіоактивного випромінювання; фізико-технічні основи роботи засобів попередження та очищення довкілля від викидів; визначає фізичні параметри безпечної життєдіяльності людини за довідниковими джерелами. Ціннісний компонент: усвідомлює вплив цього процесу на життя та майбутнє існування людей на Землі

Екологічна грамотність і здорове життя.

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здоров'я і безпека»,

 

 

 

 1.        

 

 

Альтернативні джерела енергії

Знаннєвий компонент: Знає фізико-технічні основи роботи засобів попередження та очищення довкілля від викидів; фізичні основи безпечної енергетики Ціннісний компонент: усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

Екологічна грамотність і здорове життя.

 

Соціальна та громадянська компетентності

 

 

 

 

 

 

«Здоров'я і безпека»,

 «Фізика та екологія. Альтернативні джерела енергії»: п 5. Заповнити таблицю

 1.        

 

 

Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні

Ціннісний компонент: усвідомлює необхідність екологічно виваженого використання досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку, вплив цього процесу на життя та майбутнє існування людей на Землі; причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

Екологічна грамотність і здорове життя.

 

 

Соціальна та громадянська компетентності

«Здоров'я і безпека»,

Есе «Фізика перебуває в центрі всього».

 1.        

 

 

Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в світі

Ціннісний компонент: усвідомлює необхідність екологічно виваженого використання досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку, вплив цього процесу на життя та майбутнє існування людей на Землі; причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

Екологічна грамотність і здорове життя.

 

Соціальна та громадянська компетентності

«Здоров'я і безпека»,

 

 1.        

 

 

Віртуальна екскурсія. Новини фізики і технологій

Ціннісний компонент: усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

Екологічна грамотність і здорове життя.

Соціальна та громадянська компетентності

«Здоров'я і безпека»,

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Логойда Тетяна Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Андрійчук Ольга
  Дякую, творчого натхнення!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Наталия Севастьянова
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, Планування
Додано
12 вересня 2021
Переглядів
2383
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку