Презентація "Переведення одиниць вимірювання" (завдання)

Про матеріал

Завдання на переведення одиниць вимірювання фізичних величин (відстань, час, маса, площа, об'єм) .

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Переведення одиниць. Завдання. Escuela

Номер слайду 2

Вкажіть рядок, у якому наведене правильне переведення одиниць в основні одиниці вимірювання (СІ): а) 5,25 км =525 м; 0,1 год = 600 с;б) 5,25 км =52,5 м; 0,1 год = 60 с;в) 5,25 км =5,25 м; 0,1 год = 3600 с;г) 5,25 км =5250 м; 0,1 год = 600 с;д) 5,25 км =5250 м; 0,1 год = 360 с.

Номер слайду 3

Вкажіть рядок, у якому наведене правильне переведення одиниць в основні одиниці вимірювання (СІ): а) 20 см = 2 м; 2,5 хв = 150 с;б) 2000 см = 2,0 м; 2,5 год = 140 с;в) 2000 см = 20 м; 2,5 год = 9000 с;г) 200 см = 20 м; 2,5 хв = 1450 с;д) 200 см = 0,2 м; 0,1 год = 250 с.

Номер слайду 4

Порівняйте і вкажіть, що більше й у скільки разів 1 Мм чи 1 мм: а) 1 Мм; у 1000 разів;б) 1 Мм; 100 000 разів;в) 1 Мм; 1 000 000 разів;г) 1 Мм; 1 000 000 000 разів; д) 1 Мм; 1000 разів.1 Мм=1 000 000 м 1 мм = 0,001 м1000000 м0,001 м=1 000 000 000 1 Мм=106 м 1 мм = 10-3 м106 м10−3 м=106−(−3)=109 

Номер слайду 5

Порівняйте і вкажіть, що менше – 12 хв чи 700 с; 0,2 кг чи 220 г: а) 12 хв; 0,2 кг;б) 700 с; 0,2 кг;в) 12 хв; 220 г;г) 700 с; 220 г; д) 12 хв; рівні. Час12 хв = 12∙60 с = 720 с720 с > 700 c. Маса0,2 кг = 0,2∙1000 г = 200 г200 г < 220 г

Номер слайду 6

Визначте площу зверненої до вас бічної поверхні бруска за вказаними в сантиметрах розмірами:а) 80 см2;б) 120 см2;в) 800 см2;г) 1500 см2; д) 12 см2.𝑆=𝑎𝑏 𝑆=50 см∙30 см=1500 см2 

Номер слайду 7

Обчисліть площу основи бруска за вказаними в сантиметрах розмірами:а) 150 см2;б) 600 см2;в) 1200 см2;г) 1800 см2; д) 1500 см2.𝑆=𝑎𝑏 𝑆=60 см∙25 см=1500 см2 

Номер слайду 8

Вкажіть рядок, у якому одиниці площі наведено в порядку зростання: а) 1 км2; 1 см2; 1 дм2; 1 м2;б) 1 мм2; 1 см2; 1 дм2; 1 м2;в) 1 м2; 1 дм2; 1 см2; 1 км2;г) 1 км2; 1 м2; 1 см2; 1 дм2;д) 1 мм2; 1 см2; 1 м2; 1 дм2.

Номер слайду 9

Вкажіть рядок, у якому наведене правильне переведення одиниць в основні одиниці вимірювання (СІ): а) 20 см2 = 0,002 м2; 0,25 год = 250 с;б) 20 см2 = 0,2 м2; 0,25 год = 1500 с;в) 20 см2 = 0,02 м2; 0,25 год = 900 с;г) 20 см2 = 0,02 м2; 0,25 год = 250 с;д) 20 см2 = 0,002 м2; 0,25 год = 900 с.20 см2=20∙0,01 м2=20∙0,0001 м2=0,002 м2 20 см2=20∙10−2м2=20∙10−4м2=2∙10−3м2 0,25 год = 0,25∙3600 с = 900 с

Номер слайду 10

Вкажіть рядок, у якому наведене правильне переведення одиниць в основні одиниці вимірювання (СІ): а) 15,5 хв = 1550 с; 400 см2 = 4 м2; б) 15,5 хв = 950 с; 400 см2 = 0,4 м2;в) 15,5 хв = 950 с; 400 см2 = 0,4 м2;г) 15,5 хв = 930 с; 400 см2 = 0,04 м2; д) 15,5 хв = 930 с; 400 см2 = 0,4 м2.400 см2=400∙0,01 м2=400∙0,0001 м2=0,04 м2 400 см2=400∙10−2м2=400∙10−4м2=4∙10−2м2 15,5 хв = 15,5∙60 с = 930 с

Номер слайду 11

Визначте об’єм бруска за вказаним в сантиметрах розмірами:а) 7200 см3;б) 18 000 см3;в) 72 000 см3;г) 720 000 см3; д) 36 000 см3.𝑉=40 см∙60 см∙30 см=72 000 см3 V = abc

Номер слайду 12

Обчисліть об’єм куба з ребром 20 см:а) 0,004 м3;б) 0,008 м3;в) 0,8 м3;г) 0,04 м3; д) 0,08 м3. V = abc=а3𝑉=20 см∙20 см∙20 см=8 000 см3=8000∙0,01 м3=0,008м3 𝑉=8000 см3=8000∙10−2 м3=8∙103∙10−6м3=8∙10−3м3=0,008м3 

Номер слайду 13

Подайте у кубічних метрах такі значення об’єму 45 000 см3.а) 0,45 м3;б) 4,5 м3;в) 0,045 м3;г) 45 м3; д) 0,0045 м3.45000 см3=45000∙0,01 м3=45000∙0,000001 м3=0,045 м3 45000 см3=45000∙10−2 м3=45000∙10−6м3=4,5∙10−2м3=0,045 м3 

Номер слайду 14

Подайте у кубічних метрах такі значення об’єму 750 дм3.а) 0,75 м3;б) 7,5 м3;в) 0,075 м3;г) 75 м3; д) 0,0075 м3.750 дм3=750∙0,1 м3=750∙0,001 м3=0,75 м3 750 дм3=750∙10−1 м3=750∙10−3м3=0,75 м3 

Номер слайду 15

Розміри бруска вказані в сантиметрах. Визначте третю сторону бруска, якщо його об’єм 0,06 м3:а) 0,4 см;б) 0,04 см;в) 0,04 м;г) 0,4 м; д) 4 м. V = abc𝑐=𝑉𝑎𝑏 𝑐=0,06 м330 см∙50 см=6∙104см31500 см2=6∙104см31,5∙103 см2=40 см=0,4 м 0,06 м3=0,06∙(102см)3=0,06∙106см3=6∙104см3 

Номер слайду 16

Вкажіть рядок, у якому одиниці об’єму наведено в порядку зменшення: а) 1 мл; 1 см3; 1 дм3; 1 л;б) 1 см3; 1 дм3; 1 м3; 1 л;в) 1 м3; 1 л; 1 см3; 1 мм3;г) 1 мл; 1 л; 1 м3; 1 дм3;д) 1 м3; 1 дм3; 1 мм3; 1 см3.

Номер слайду 17

Порівняйте і вкажіть, що більше 5,4 мм3 чи 0,054 см3; 1.22 м2 чи 1230 см2: а) 5,4 мм3; 1230 см2; б) 0,054 см3; 1230 см2;в) 5,4 мм3; 1,22 м2;г) рівні; 1230 см2; д) 0,054 см3; 1,22 м2.0,054 см3=0,054∙10 мм3=0,054∙1000 мм3=54 мм3 0,054 см3=0,054∙10 мм3=0,054∙103 мм3=54 мм3 0,054 см3>5,4 мм3 1,22 м2=1,22∙100 см2=1,22∙10000 см2=12200 см2 1,22 м2=1,22∙102 см2=1,22∙104см2=12200см2  1,22 м2>1230 см2  

Номер слайду 18

Визначте площу поверхні куба з ребром 10 см:а) 100 см2;б) 6000 см2;в) 400 см2;г) 600 см2;д) 4000 см2.𝑆1=𝑎𝑏 𝑆=6𝑆1 𝑆=6𝑎𝑏 𝑆=6∙10 см∙10 см=600 см2 

Номер слайду 19

Порівняйте і вкажіть, що менше - 942 дм3 чи 0,94 м3; 12 г чи 0,015 кг: а) 942 дм3; 12 г; б) 942 дм3; 0,015 кг;в) 0,94 м3; 0,015 кг;г) 0,94 м3; однакові; д) 0,94 м3; 12 г.0,94 м3=0,94∙10 дм3=0,94∙1000 дм3=940 дм3 0,94 м3=0,94∙10 дм3=0,94∙103 дм3=940 дм3 940 дм3<942 дм3 0,015 кг=0,015∙1000 г=15 г 0,015 кг=0,015∙103г=15 г 12 г<15 г  

Номер слайду 20

Порівняйте і вкажіть, що більше - 50 г чи 49 980 мг; 30 000 мм чи 30 м: а) 50 г; 30 м; б) 49 980 мг; 30 000 мм;в) 50 г; однакові;г) 49 980 мг; однакові; д) 50 г; 30000 мм.50 г=50∙1000 мг==50 000 мг 50 г=50∙103 мг =5∙104 мг=50 000 мг 50 г>49 980 мг 30 м=30∙1000 мм=30 000 мм  30  м=30∙103мм=30 000 мм 30 м=30 000 мм  

Номер слайду 21

Література. Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О. Фізика 7 клас. В-во «Ранок», 2020. Татарчук Н. В. Тести. Фізика 7-11 класи. Вид-во «Академія», Київ. 2008 Атаманчук П. С., Крисько А. А., Мендерецький В. В. Збірник задач з фізики. В-во «Школяр», Київ, 1996 Гельфгат І. М., Ненашев І. Ю. Фізика 7. Збірник задач. В-во «Ранок», 2015 Лукашик В. Збірник запитань і задач з фізики. Для 7-8 класів середньої школи. В-во «Радянська школа», 1991.

Номер слайду 22

Кінець

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Канюка Валентина Степанівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Фізика, Матеріали до уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичниз величин
Додано
13 вересня 2021
Переглядів
5774
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку