27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Лабораторна робота "Голосні І-И"

Про матеріал
Однією з найпоширеніших форм організації навчального процесу є лабораторні заняття. Лабораторне заняття зі стенографії – це форма навчального заняття, на якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натуральні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням. Лабораторне заняття має такі особливості: - мета роботи наперед точно визначена; - методика та послідовність виконання наперед точно відпрацьовані і зведені в інструкційну картку; - обладнання, прилади, інструменти наперед підібрані і запропоновані студентам; - результат, який повинен бути одержаний у роботі, відомий студентам. Розрізняють: - традиційні лабораторні заняття; - дослідні лабораторні заняття. На лабораторних заняттях з діловодства застосовуються такі форми роботи: 1. Індивідуальна робота студентів. 2. Групова. 3. Ланками. Лабораторні заняття зосереджують увагу насамперед на виробленні певних навичок, на оволодінні методикою роботи, саме тоді відбувається процес формування фахівців. Основне призначення лабораторних занять: - формування професійних вмінь і навичок; - вміння застосовувати знання на практиці; - дослідження наукових гіпотез. Проведення лабораторного заняття включає такі етапи: - проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи; - виконання конкретних завдань; - оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи. - оцінювання викладачем результатів роботи студентів.
Перегляд файлу

Лабораторне заняття № 7

Тема. Голосний О.

Мета: закріпити загальні правила письма, розвивати навички швидкої раціональної грамотності, удосконалювати навички читання стенограм, з’ясувати особливості написання голосної О.

Ключові слова: стенограма, з’єднувальна лінія, діактричний знак, правило строфності

Питання для обговорення

  1. Правило лінійності.
  2. Діактричний знак.
  3. Розділові знаки.
  4. Можливі помилки при написанні овалів лівого повороту.

Завдання 1. Застенографувати і прочитати.

 Крим, спить, бити, шрифти, ми, грати, гріти, сідати, шпиль, пил, пити, манна, ванна, багаття, мальви, базальт, акт, араб.

Завдання 2. Застенографувати і прочитати.

Мова, лоб, роман, дощ, том, дочка, вовна, зоб, врода, роса, коса, тост, мороз, кроль, мотор, зроду.

Завдання 3.  Застенографувати і прочитати.

Кол, вол, хол, гол, тол, стол, скол, кор, вор, хор, гор, стор, скор, коз, воз, хоз, тоз, стоз, корона, воля, колба, голос, вихор, вороття, сторожити, торт, корінь, кордон, гордість, городина, возити, козак, скоропис, гольф, хол, столиця, волосся, скоротити, гора.

Завдання 4.  Прочитати стенограму і записати.

 


 

 

docx
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
263
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку