15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Лабораторна робота "Скорочений запис слів алфавітними і злитими знаками"

Про матеріал
Однією з найпоширеніших форм організації навчального процесу є лабораторні заняття. Лабораторне заняття зі стенографії – це форма навчального заняття, на якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натуральні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням. Лабораторне заняття має такі особливості: - мета роботи наперед точно визначена; - методика та послідовність виконання наперед точно відпрацьовані і зведені в інструкційну картку; - обладнання, прилади, інструменти наперед підібрані і запропоновані студентам; - результат, який повинен бути одержаний у роботі, відомий студентам. Розрізняють: - традиційні лабораторні заняття; - дослідні лабораторні заняття. На лабораторних заняттях з діловодства застосовуються такі форми роботи: 1. Індивідуальна робота студентів. 2. Групова. 3. Ланками. Лабораторні заняття зосереджують увагу насамперед на виробленні певних навичок, на оволодінні методикою роботи, саме тоді відбувається процес формування фахівців. Основне призначення лабораторних занять: - формування професійних вмінь і навичок; - вміння застосовувати знання на практиці; - дослідження наукових гіпотез. Проведення лабораторного заняття включає такі етапи: - проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи; - виконання конкретних завдань; - оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи. - оцінювання викладачем результатів роботи студентів.
Перегляд файлу

Лабораторне заняття № 3

Тема. Скорочений запис слів алфавітними і злитими знаками.

Мета: закріпити  загальні правила письма, розвивати навички швидкої раціональної грамотності.

Ключові слова: алфавіт, лінія, овал, петля, злитий знак, з'єднання знаків.

Прилади і матеріали: інструкційні картки, опорні конспекти, стенографічний словник.

Питання для обговорення

  1. Знайомство з історією стенографії.
  2. Стенографія в житті і творчості  Достоєвського.
  3. З'єднання знаків.
  4. Стенографічний диктант.

Теоретичні відомості

1. «В жизни Н. Н. Соколов был удивительно скромным человеком, типичным интеллигентом дореволюционной еще "закваски". Ходил в длинном и старомодном уже тогда черном пальто, говорил тихим голосом, но убедительно. Жена его, стенограф-практик высокой квалификации, была верной помощницей.

Я познакомился с Николаем Николаевичем в 1969 году после того, как прочитал его статью в журнале "Наука и жизнь". Потом мы довольно часто встречались, в том числе на сборах стенографов - в основном пожилых женщин, очень интересно рассказывавших о съездах партии и Коминтерна, о Потсдамской конференции и Нюрнбергском процессе. Мне довелось в те годы заниматься упрощением и ускорением ввода буквенной информации через разные клавиатуры ЭВМ первых поколений, и у Соколова всегда можно было получить благожелательные советы и замечания.

 С 1930-х годов вплоть до конца века у нас существовали достаточно массовые заочные курсы стенографии, в ряде средних учебных заведений стенография входила в учебные планы, издавались учебники. Все это, к сожалению, позади. Еле теплится еще жизнь секции стенографии Всероссийского педагогического общества.

 Между тем рукописное письмо и его ответвление - стенография, как и, к примеру, устный счет, остаются необходимыми элементами общего развития, культуры и, надеюсь, никогда не исчезнут. Кандидат технических наук Д. ВЛАСОВ».

 

2. Видатний російський письменник Федір Михайлович Достоєвський постійно відчував матеріальну скруту. Тож у 1866 р. він вимушений був укласти кабального договору з видавцем на повне зібрання творів з зобов'язанням написати нового роману до 10 друкованих аркушів до 1 листопада. А було на початку жовтня. За цим договором, якщо Достоєвський не встигне до певного терміну написати нового роману, всі права з його твори довічно перейдуть до видавця.

Ось і дійшла Достоєвському думку для прискорення роботи скористатися послугами стенографа.

Тоді - майже століття тому - стенографія мала у Росії невеличке поширення. Письменник звернувся безпосередньо до петербурзькому теоретику П. М. Ольхина, який рекомендував кращу свою ученицю Ганну Григорівну Сниткину.

З 4 по 29 жовтня, впродовж місяця, щодня приходила молода стенографістка до Достоєвського і писала під його диктовку роман "Гравець".

Удень або ввечері вони працювали, а, по ранкам вдома Сниткина переписувала рукою (пишучих машинок тоді не було) продиктоване їй напередодні.

З листа Достоєвського від 2 листопада 1866 р.: "Я тепер наймаю стенографа, і було як і продиктоване по тричі переглядаю і переробляю, тим щонайменше стенографія хіба що вдвічі скорочує роботу. Єдине лише у такий спосіб міг я закінчити до одного місяць десять друкованих аркушів Стелловскому: інакше не написав би і п'яти".

До призначеного терміну роман був готовий.

Після закінчення роману "Гравець" Достоєвський запропонував Ганні продовжувати з нею роботу над романом "Злочин покарання". Сниткина погодилася. Спільна робота зблизила письменники та стенографістку, вони побралися.

Ганна Григорівна аж до смерті Достоєвського надавала йому допомогу як стенографістка. Вона вела стенографічний щоденник, який опублікований 1923 р.

Контрольні запитання

  1. Що вивчає стенографія?
  2. Діактричний знак це?
  3. Злитий знак це? Назвати злиті знаки 1 і 2 підгрупи.
  4. Коли було прийнято Єдину державну стенографічну систему?
  5. Хто був розробником? Що Вам відомо про нього?
  6. Достоєвський і стенографія...?

Завдання 1. Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази.

Завдання 2 Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази.

Бв, гб, дб, бж, зб, бз, кб, бл, мб, нб, бн, пб, рб, бр, сб, бс, тб, бт, бф, бх, цб, бц, мп, тв, гк, бл, лд, зр, нк, кв, вп, рп, жк, нт, мп, цр, фв, фз, фк, фд, жт, бд, бж, трв, нпр, смв.

Завдання 3.  Застенографувати кожне з'єднання 2-3 рази, потім прочитати свій запис.

 

 

Завдання 4. Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази. Прочитати стенограми.

 

 

 

 

 

Завдання 5. Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази. Прочитати стенограму.

 

Завдання 6. Записати 10 стенограм зі словника і запам’ятати їх.

1

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
329
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку