26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Лабораторна робота "Голосні Е-Ї-Є."

Про матеріал
Однією з найпоширеніших форм організації навчального процесу є лабораторні заняття. Лабораторне заняття зі стенографії – це форма навчального заняття, на якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натуральні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням. Лабораторне заняття має такі особливості: - мета роботи наперед точно визначена; - методика та послідовність виконання наперед точно відпрацьовані і зведені в інструкційну картку; - обладнання, прилади, інструменти наперед підібрані і запропоновані студентам; - результат, який повинен бути одержаний у роботі, відомий студентам. Розрізняють: - традиційні лабораторні заняття; - дослідні лабораторні заняття. На лабораторних заняттях з діловодства застосовуються такі форми роботи: 1. Індивідуальна робота студентів. 2. Групова. 3. Ланками. Лабораторні заняття зосереджують увагу насамперед на виробленні певних навичок, на оволодінні методикою роботи, саме тоді відбувається процес формування фахівців. Основне призначення лабораторних занять: - формування професійних вмінь і навичок; - вміння застосовувати знання на практиці; - дослідження наукових гіпотез. Проведення лабораторного заняття включає такі етапи: - проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи; - виконання конкретних завдань; - оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи. - оцінювання викладачем результатів роботи студентів.
Перегляд файлу

Лабораторне заняття № 6

Тема. Голосні Е-Ї-Є.

Мета: закріпити загальні правила письма, розвивати навички швидкої раціональної грамотності, удосконалювати навички читання стенограм, з’ясувати особливості написання голосних Е-Ї-Є.

Ключові слова: стенограма, з’єднувальна лінія, діактричний знак.

Питання для обговорення

  1. Овали лівого і правого поворотів.
  2. З'єднання знаків приголосних.
  3. Тіронові ноти.
  4. Написання голосних е-є.

Теоретичний матеріал

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1. Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази.

Гл, пв, тр, зг, кр, дл, жз, хз, кп, ст, шн, кв, цк, вп, нп, та, ту, де, до, мі, ре, ля, ви, то, ти.

Завдання 2 Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази. Підкресліть у словах злиті знаки.

Гараж, стаж, старт, настав, знак, казна, знав, страх, страта, пласт, наказ, час, штаб, фах, рад, ряд.

Завдання 3. Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази.

Каша, маля, Даша, Оля, ваза, вада, хата, весна, аптека, село, весло, день, весь, речі, екран, кефір.

Завдання 4. Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази.

Шахта, казка, варвар, прямо, штат, дата, баня, м’яч, краса, бал, вата, ватага.

Завдання 5. Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази.

Або, аби, акр, але, вага, вада, ваза, вакса, басмач, баран, банк, баланс, бант, база, балада, балаган, гаразд.

Завдання 6. Речення і слова прочитати і переписати.

Література:

  1. Лоскутова С. А. Стенографія: Навч. посіб. для дистансійного навчання / С.А. Лоскутова. – К.: Університет  „Україна”, 2016. – 288 с.
  2. Лазников О.М. Сучасна стенографія / О.М. Лазников. – Д.: „Видавництво Сталкер”, 2013. – 272 с.

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
267
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку