Лабораторна робота "Голосні Е-Ї-Є."

Про матеріал
Однією з найпоширеніших форм організації навчального процесу є лабораторні заняття. Лабораторне заняття зі стенографії – це форма навчального заняття, на якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натуральні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням. Лабораторне заняття має такі особливості: - мета роботи наперед точно визначена; - методика та послідовність виконання наперед точно відпрацьовані і зведені в інструкційну картку; - обладнання, прилади, інструменти наперед підібрані і запропоновані студентам; - результат, який повинен бути одержаний у роботі, відомий студентам. Розрізняють: - традиційні лабораторні заняття; - дослідні лабораторні заняття. На лабораторних заняттях з діловодства застосовуються такі форми роботи: 1. Індивідуальна робота студентів. 2. Групова. 3. Ланками. Лабораторні заняття зосереджують увагу насамперед на виробленні певних навичок, на оволодінні методикою роботи, саме тоді відбувається процес формування фахівців. Основне призначення лабораторних занять: - формування професійних вмінь і навичок; - вміння застосовувати знання на практиці; - дослідження наукових гіпотез. Проведення лабораторного заняття включає такі етапи: - проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи; - виконання конкретних завдань; - оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи. - оцінювання викладачем результатів роботи студентів.
Перегляд файлу

Лабораторне заняття № 6

Тема. Голосні Е-Ї-Є.

Мета: закріпити загальні правила письма, розвивати навички швидкої раціональної грамотності, удосконалювати навички читання стенограм, з’ясувати особливості написання голосних Е-Ї-Є.

Ключові слова: стенограма, з’єднувальна лінія, діактричний знак.

Питання для обговорення

  1. Овали лівого і правого поворотів.
  2. З'єднання знаків приголосних.
  3. Тіронові ноти.
  4. Написання голосних е-є.

Теоретичний матеріал

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1. Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази.

Гл, пв, тр, зг, кр, дл, жз, хз, кп, ст, шн, кв, цк, вп, нп, та, ту, де, до, мі, ре, ля, ви, то, ти.

Завдання 2 Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази. Підкресліть у словах злиті знаки.

Гараж, стаж, старт, настав, знак, казна, знав, страх, страта, пласт, наказ, час, штаб, фах, рад, ряд.

Завдання 3. Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази.

Каша, маля, Даша, Оля, ваза, вада, хата, весна, аптека, село, весло, день, весь, речі, екран, кефір.

Завдання 4. Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази.

Шахта, казка, варвар, прямо, штат, дата, баня, м’яч, краса, бал, вата, ватага.

Завдання 5. Застенографувати. Виконати вправу 2-3 рази.

Або, аби, акр, але, вага, вада, ваза, вакса, басмач, баран, банк, баланс, бант, база, балада, балаган, гаразд.

Завдання 6. Речення і слова прочитати і переписати.

Література:

  1. Лоскутова С. А. Стенографія: Навч. посіб. для дистансійного навчання / С.А. Лоскутова. – К.: Університет  „Україна”, 2016. – 288 с.
  2. Лазников О.М. Сучасна стенографія / О.М. Лазников. – Д.: „Видавництво Сталкер”, 2013. – 272 с.

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
27 лютого
Переглядів
96
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку